انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1037 100 1

درمان

/darmAn/

مترادف درمان: تداوی، چاره، درمان، دوا، شفا، علاج، مداوا، معالجه

معنی درمان در لغت نامه دهخدا

درمان. [ دَ ] (اِ) علاج و دوا و دارو. (برهان ). علاج بیمار. (غیاث ) (آنندراج ). دارو. (شرفنامه ٔ منیری ). چاره. آنچه درد را بزداید و چاره ٔ بیماری کند. مداوا. (ناظم الاطباء) :
همانکه درمان باشد بجای درد شود
وباز درد همان کز نخست درمان بود.
رودکی.
دلی کو پر از زوغ هجران بود
ورا وصل معشوق درمان بود.
بوشکور.
سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد.
بوشکور.
بمانیم تا سوی خاقان شود
چو بیمار شد سوی درمان شود.
فردوسی.
نگه کن بر این گنبد تیزگرد
که درمان ازویست و زویست درد.
فردوسی.
دوای تو جز مغز آدم چو نیست
بر این درد و درمان بباید گریست.
فردوسی.
همه نیک و بد زیر فرمان اوست
همه دردها زیر درمان اوست.
فردوسی.
خورشگر ببردی به ایوان شاه
وز او ساختی راه درمان شاه.
فردوسی.
اگر درمان بیمار از طبیب است
مرا خود رنج و تیمار از طبیب است.
(ویس و رامین ).
چه باید این خرد کت داد یزدان
چو دردت را نخواهد بود درمان.
(ویس و رامین ).
همه دردی رسد آخر به درمان
دل ما بی که دردش بی دوا بی.
باباطاهر.
دار نکو مر پزشک را گه صحت
تات نکو دارد او به سقم ز درمان.
ابوحنیفه ٔ اسکافی.
جهل مانند علم نیست چو هست
جهل چون درد و علم چون درمان.
ناصرخسرو.
خوش و ناخوش که از این خاک همی روید
زین طعامست ترا جمله وز آن درمان.
ناصرخسرو.
گوشت ار گنده شود او را نمک درمان بود
چون نمک گنده شود او را به چه درمان کنند.
ناصرخسرو.
درد گنه را نیافتند حکیمان
جز که پشیمانی ای برادر درمان.
ناصرخسرو.
بماند تشنه و درویش و بیمار آنکه نَلْفنجد
در این ایام الفغدن شراب و مال و درمانها.
ناصرخسرو.
حسد کنندم و درمان آن ندانم یافت
که دید هرگز داروی درد بی درمان ؟
مسعودسعد.
ندارد سود درمان زمینی
کرا دریافت درد آسمانی.
مسعودسعد.
درد در عالم ار فراوان است
هر یکی را هزار درمانست.
سنائی.
درد خویش را درمان نیافتم. (کلیله و دمنه ).
که پیران هشیار خوش گفته اند
که درمان بدمست سیلی بود.
انوری.
به هر دردیت درمان هم ز درد است
به درد تازه درمان تازه گردان.
خاقانی.
ره درمانش بجوئید و بکوشید در آنک
سرو و خورشید مرا سایه و فر بازدهید.
خاقانی.
آنجا که زخم کردی مرهم نمی نهی
آنجا که درد دادی درمان نمیدهی.
خاقانی.
پنداشتم که هستی درمان سینه ٔ من
پندار من غلط شد درمان نه ای که دردی.
خاقانی.
درد دل بر که کنم عرضه که درمان دلم
کیمیائی است کز او هیچ اثرکس را نی.
خاقانی.
کار عشق از وصل و هجران درگذشت
دردما از دست درمان درگذشت.
خاقانی.
پیشت بدمی ز درد تو خواهم مرد
دردت بکشم بیا که درمان منی.
خاقانی.
نطقم از آن گسست که همدم ندیده ام
دردم از آن فزودکه درمان نیافتم.
خاقانی.
با کفر زلفت ای جان ایمان چه کار دارد
آنجا که دردت آید درمان چه کار دارد.
خاقانی.
دارم آن درد که عیسیش بسر می نرسد
اینت دردی که ز درمانش اثر می نرسد.
خاقانی.
نالنده ٔ فراقم وز من طبیب عاجز
درمانده ٔ اجل را درمان چگونه باشد.
خاقانی.
گر جگرش خسته شد از فزع حادثات
نعت محمد بس است نشره و درمان او.
خاقانی.
چو میخواهی که یابی روی درمان
مکن درد از طبیب خویش پنهان.
نظامی.
چند اندیشی بمیر از خویش پاک
تا نمیری کی ترا درمان بود.
عطار.
دوست تر دارم من آشفته دل
ذره ای دردت ز هر درمان که هست.
عطار.
خوشست درد که باشد امید درمانش
دراز نیست بیابان که هست پایانش.
سعدی.
عاقل نکند شکایت از درد
مادام که هست امید درمان.
سعدی.
رنج بیماری تو گنج زر آورد ثمر
ای بسا دردکه باشد بحقیقت درمان.
قاضی شریف.
استطباب ؛ درمان پرسیدن از طبیب.(از منتهی الارب ).
- امثال :
هر دردی را درمانیست . (از مجموعه ٔ امثال چ هند).
هر دردی را درمانی مقرر است . (امثال و حکم ) :
هر کجا دردیست درمانش مقرر کرده اند. (از مجموعه ٔ امثال چ هند).
- بی درمان ؛ بدون درمان. بی علاج و بی دوا. بی چاره. علاج ناشدنی :
علم درّیست نیک با قیمت
جهل دردیست سخت بی درمان.
؟ (از تاج المآثر).
رجوع به بیدرمان در ردیف خود و درد بی درمان ذیل دردشود.
- دارو و درمان ؛ مداوا و معالجه و وسیله ٔ علاج :
به دارو و درمان جهان گشت راست
که بیماری و مرگ کس را نکاست.
فردوسی.
به دارو و درمان و کار پزشک
بدان تا نیالود باید سرشک.
فردوسی.
- درمان اشتغالی (حرفه ای ) ؛ (اصطلاح روانپزشکی ) مشغول داشتن شخص به فعالیت های دِماغی یا بدنی است برای درمان یا بهبود حال وی پس از بیماری یا آسیب یا برای سازگار ساختن او با محیط و اوضاع زندگی. درمان اشتغالی نزد یونانیان و مصریان قدیم خاصه درمورد بیماریهای روانی معمول بود و در جنگ جهانی دوم برای درمان سربازان از کار افتاده رواج یافت. امروزدر بعضی کشورها بیمارستانهائی برای درمان اشتغالی مجهزند. (از دائرةالمعارف فارسی ).
- درمان با تب ؛ (اصطلاح پزشکی ) معالجه ٔ بیماری است با تولید تب مصنوعی زیرا حرارت زیاد ممکن است بعضی عناصر بیماری زا را تلف کند بدون آنکه به خود بیمار صدمه ٔ زیاد بزند. (از دائرةالمعارف فارسی ).
- درمان با شوک ؛ (اصطلاح پزشکی ) در درمان بیماریهای روانی بکار بردن مواد شیمیائی یا برق برای معالجه یا برای آماده کردن بیمار جهت درمان روحی ، اگرچه ارزش کلی درمان باشوک مورد گفتگو است ، شوک برقی در مورد اختلالات همراه با یأس مفید واقع شده است. (از دائرةالمعارف فارسی ).
- درمان برقی ؛ (اصطلاح پزشکی ) استعمال برق است برای تشخیص و مخصوصاً معالجه ٔ بیماریها. جریان مستقیم برق برای سوزاندن آماسهای پوستی و لکه ها. تقویت جریان سطحی خون و نفوذ دادن ذرات داروئی در بافتها و دیاترمی برای تأثیر در انساج و اعضای عمیق بکار برده میشود. (از دائرةالمعارف فارسی ).
- درمان حرفه ای ؛ درمان اشتغالی. رجوع به درمان اشتغالی در همین ترکیبات شود.
- درمان (بر) دردهای کسی شدن ؛ به مداوای آنها پرداختن. دردهای او را درمان کردن :
دگر آنکه زی او به مهمان شویم
بر آن دردها پاک درمان شویم.
فردوسی.
- درمان روانی ؛ درمان روحی. رجوع به درمان روحی در همین ترکیبات شود.
- درمان روحی (روانی ) ؛ (اصطلاح روان پزشکی ) معالجه ٔ اختلالات ذهنی با روش های روانشناسی. پسیکانالیز فرویدی اولین نمونه ٔ اینگونه معالجات است. هرگاه استفاده از این طریقه مقتضی یا مجاز نباشد برای بهبود حال مریض از مشاوره و راهنمائی روانشناسی ، تلقین بنفس ، درمانهای حرفه ای و امثال آنها استفاده میشود. (از دائرةالمعارف فارسی ).
- درمان کسی (چیزی ) شدن ؛ سبب معالجه ٔ او گشتن. موجب مداوای او شدن :
که آهسته دل کی پشیمان شود
هم آشفته را هوش درمان شود.
فردوسی.
|| چاره. تدبیر. علاج :
همی این سخن بر دل آسان نبود
جز از خامشی هیچ درمان نبود.
فردوسی.
چه بادافره است آن برآورده را
چه سازیم درمان خودکرده را.
فردوسی.
ندانند درمان آنرا به بند
اگر بد نخواهی تو مینوش پند.
فردوسی.
چه سازیم و درمان این کار چیست
نباید که بر کرده باید گریست.
فردوسی.
از آن یاوریها پشیمان شدند
پر اندیشه دل سوی درمان شدند.
فردوسی.
سپه را خورش بس فراوان نماند
جز از گرز و شمشیر درمان نماند.
فردوسی.
بدو گفت درمان این کار چیست
در این کار درد مرا یار کیست.
فردوسی.
که درمان این کار یزدان کند
مگر کاین غمان بر تو آسان کند.
فردوسی.
برآشفت قیدافه چون این شنید
جز از خامشی هیچ درمان ندید.
فردوسی.
قضا رفت و قلم بنوشت فرمان
ترا جز صبر کردن چیست درمان.
(ویس و رامین ).
کنون آتش ز جانم که فشاند
کنون خود کرده را درمان که داند.
(ویس و رامین ).
دل از خراسان و نشابور می بر نتوانست داشت [بوعلی سیمجور ] و خودکرده را درمان نیست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 202). پوشیده مانده است که درمان این کار چیست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 631). گفتم خواجه ٔ بزرگ تواند دانست درمان این. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 325). گفتم... این کار را درمان چیست ؟ گفت جز آن نشناسم که تو هم اکنون بنزدیک افشین روی. (تاریخ بیهقی ).
درمان تو آن بود که برگردی
زین راه وگرنه سخت درمانی.
ناصرخسرو.
از علم جز که نام نداند چیز
این حال را که داند درمانی.
ناصرخسرو.
داود گفت یا جبرئیل چاره ٔ این چیست و چه کنم ؟ گفت درمان تو آنست که خصم را از خود خوشنود کنی. (قصص الانبیاء ص 154). گفت غیر از آن هیزم که معهود است قدری هیزم بنام من بر سر پشته بنهید تا درمان این کار کنم. (قصص الانبیاء ص 179). چه کنم بار کشم راه برم
که مرا نیست جز این درمانی.
رشید وطواط.
آه و دردا که به شروان شدنم
دل نفرماید درمان چه کنم.
خاقانی.
زمانی بپیچید و درمان ندید
ره سر کشیدن ز فرمان ندید.
سعدی.
خدایا هیچ درمانی و دفعی
ندانستیم شیطان و قضا را.
سعدی.
درمان چه سود واقعه افتاد و کار بود. (از تاریخ سلاجقه ٔ کرمان ).
- امثال :
خودکرده را چه درمان .
خودکرده را درمان نیست .
(از امثال و حکم ).
|| (ص ) درمانده. (برهان ). ضعیف. ناتوان. درمانده. (ناظم الاطباء).

درمان. [ دَ رَ ] (ع مص ) به معنی دَرْم است در تمام معانی. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). دَرْم. دَرَم. دَرِم. دَرامة. و رجوع به درامة و درم شود.

درمان. [ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آختاچی بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد واقع در 14 هزارگزی خاور مهاباد و 13 هزارگزی خاور راه شوسه ٔ مهاباد به میاندوآب ، با 265 تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی درمان به فارسی

درمان
چاره، علاج، دوا، دارو
( اسم ) ۱ - علاج معالجه . ۲ - چاره . ۳ - دوا دارو . یا درمان روانی معالجه ای که به وسیله تحلیل روحی و عقده جنون های شکافی امیال سر کوفته انجام شود این طریقه معالجه به هیچ وجه در شدید و بحرانی عملی نیست و بیشتر در ناراحتی های عصبی کم شدت و هیستریهای ملایم اجرا میشود و روش معالجه هم همان روش تحلیلی است
دهی است از دهستان آختاچی بخش حومه شهرستان مهاباد واقع در ۱۴ هزار گزی خاور مهاباد و ۱۳ هزار گزی خاور راه شوسه مهاباد به میاندو آب
[treatment] [پزشکی] سامان بخشی و مراقبت از بیمار برای مقابله با بیماری یا اختلال یا آسیب یا پیشگیری از آنها
[therapy] [روان شناسی] سلسله معالجات نظام مندی که برای بهبود بخشیدن به وضعیت مرضیِ جسمانی یا روانی فرد انجام می شود
دهی است از دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع در ۸ هزار گزی جنوب باختری سردشت و ۶ هزار و پانصد گزی راه شوسه سردشت
[motivational enhancement therapy] [اعتیاد] نوعی درمان ازطریق مصاحبۀ انگیزشی و کسب اطلاعات مربوط به پیشینۀ زندگی مُراجع به منظور استفاده از آنها در افزایش انگیزه های او برای تغییر رفتار اختـ . درافزا 2 MET 1
[surgical treatment] [پزشکی] نوعی درمان که در آن بخش عمدۀ بیماری یا اختلال با عمل جراحی معالجه می شود
درمان پذیرفتن درمان پذیری درمان یافتن بر تافتن و تحمل کردن دارو و معالجه و مداوا
( صفت ) علاج شدنی مقابل درمان ناپذیر
درمان پذیرنده خوب شدنی چاره کردنی
علاج پذیرفتن قابلیت علاج یافتن چاره پذیر شدن
[prophylactic treatment, preventive treatment, prophylaxis , protective therapy] [پزشکی] نوعی درمان یا اقدام با هدف حمایت از بیمار در برابر بیماری ای که به آن مبتلا شده یا در معرض ابتلا به آن قرار دارد
[palliative treatment, palliative care, palliative therapy] [پزشکی] نوعی درمان با هدف کاهش و تسکین درد و فشار روانی آن و نه علاج بیماری
[drug treatment alternative to prison] [اعتیاد] برنامه های درمانی و توانبخشی که به عنوان جایگزین زندان در مورد افراد مجرم به اجرا گذاشته می شود اختـ . درجان DTAP
دارو طلبیدن درمان خواستن علاج طلبیدن
جوینده درمان آنکه در جستجوی درمان باشد علاج خواه
[supportive treatment, supporting treatment] [پزشکی] نوعی درمان با هدف حفظ توان بیمار
[court-mandated treatment] [اعتیاد] درمانی که با حکم و دستور دادگاه انجام می شود
[bereavement therapy] [روان شناسی] درمان یا مشاوره برای افراد داغ دار
[Rogerian therapy] [روان شناسی] نوعی روان درمانی مُراجع محور که کارل راجرز آن را مطرح کرده است و مبتنی بر درک همدلانه و خودشکوفایی و خودشناسی مُراجع است
این ترکیب در عبارت زیر از جهانگشای چوینی آمده است اما معنی آن روشن نیست
دارو ترتیب دادن برای مداوا علاج کردن چاره کردن
[suppressive therapy] [روان شناسی] گونه ای از روان درمانی که سازوکارهای دفاعی مُراجع را تقویت می کند و بیشتر بر سرکوب تجارب و احساسات تأکید دارد
[surface therapy] [روان شناسی] نوعی روان درمانی که به جای تمرکز بر کشف و تحلیل انگیزه های ناخودآگاه و زیربنایی، به کاهش فشارهای روانی مُراجع و تعدیل نگرش ها و الگوهای رفتاری او می پردازد

معنی درمان در فرهنگ معین

درمان
(دَ) [ په . ] (اِ.) ۱ - علاج ، چاره . ۲ - دوا، دارو.

معنی درمان در فرهنگ فارسی عمید

درمان
۱. (پزشکی) عملیاتی که برای مداوا شدن و بهبود مریض صورت می گیرد.
۲. [مجاز] دوا، دارو.
۳. [مجاز] چاره، علاج.
۱. درمان پذیرنده، قابل علاج.
۲. چاره پذیر.
درد و مرضی که دوا نداشته باشد و قابل معالجه نباشد.

درمان در دانشنامه اسلامی

درمان
مداوای بیماری را درمان می گویند.
درمان: مداوا کردن.

کاربرد درمان در فقه
از احکام آن در بابهای طهارت، نکاح، اطعمه و اشربه، حدود و قصاص سخن گفته اند که در سه بخش ارائه می شود.

احکام مرتبط با بیمار
در صورتی که زندگی بیمار متوقف بر درمان باشد، بر او واجب است نسبت به درمان خود اقدام کند. در وجوب درمان بر کسی که کنترل بول و غائط خود را از دست داده (مسلوس و مبطون) اختلاف است.
رتق در زن، در صورت وجود آن قبل از عقد ازدواج، موجب ثبوت حق خیار فسخ عقد برای مرد است، در صورتی که درمان آن امکان پذیر نباشد یا ممکن باشد لیکن زن از آن امتناع کند. بر زن نیز درمان آن واجب نیست؛ در نتیجه شوهر نمی تواند وی را بر آن اجبار کند.
اگر کسی به دیگری آسیبی برساند و آسیب دیده بر اثر کوتاهی در درمان خود بمیرد، هرچند آسیب دیده به خاطر ترک درمان مقصر می باشد، لیکن جانی ضامن است.

احکام مرتبط با پزشک
...
اخلاق بد یکی از رزائل اخلاقی می باشد، برای شناخت و درمان اخلاق بد راه هایی بیان شده است که در این مبحث به برخی از آنها اشاره می شود.
۱. تقویت عقل ؛ ۲. تفکر پیش از عمل؛ ۳. بدبینی به نفس؛ ۴. مراجعه به طبیب روحانی؛ ۵. مراجعه به دوست دانا و دل سوز؛ ۶. از عیب دیگران پند گرفتن؛ ۷. از انتقاد پند گرفتن؛ ۸. نشانه بیماری قلب را مشاهده کردن.
موانع راه حسن خلق
← بزرگ ترین مانع حسن خلق
← هدایت از طریق عمل کردن
...درمان در دانشنامه ویکی پدیا

درمان
علاج و دوا و دارو. علاج بیمار. دارو. چاره، تداوی. آنچه درد را بزداید و چاره ٔ بیماری کند. مداوا. درمان از اصلیترین وظایف پزشک است.
لغتنامه دهخدا
در مراکز درمانی مسئول درمان بیمار هشیار پزشک معالج به انتخاب خود او یا ولی او (برای بیمار محجور مانند کودک) است. اعضاء تیم درمانی مانند پرستار، ماما، کاردان بیهوشی، کاردان اتاق عمل و... همه برای بهبود بیمار تلاش می کنند. کارکنان آزمایشگاهها و مرکز پیراپزشکی و موسسات تصویربرداری پزشکی نیز اعضاء تیم درمان هستند.
روشهای درمان بسته به نوع بیماری یا آسیب و فرد درمانگر بسیار متنوعند مانند : تجویز دارو، انجام جراحی، پانسمان زخم، رژیم درمانی، روان درمانی، گروه درمانی، هومئوپاتی، طب سوزنی
محل درمان در موارد معمول محل کار درمانگر مانند مطب، درمانگاه، مجتمع درمانی و یا بیمارستان است ولی در حوادث و اورژانس ها محل آغز درمان محل حضور فرد آسیب دیده است.
عکس درمان
درمان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
درمان (فیلم)
درمان (فیلم ژاپنی)
درمان (فیلم ۱۹۹۵)
«درمان» (به انگلیسی: The Cure) تک آهنگی از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا لیدی گاگا است که در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ (۲۰۱۷-04-۱۶) منتشر شد.
این تک آهنگ در چارت های، اسکاتلند، اسپانیا جزو ده ترانه اول قرار گرفت.
درمان (به انگلیسی: The Cure) فیلمی کوتاه و صامت، به کارگردانی چارلی چاپلین با بازی چارلی چاپلین، ادنا پرواینس، اریک کمپبل و محصول سال ۱۹۱۷ می باشد.
درمان (انگلیسی: The Cure) فیلمی زوج هنری در سبک کمدی-درام به کارگردانی پیتر هورتون است که در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به برد رنفرو، دیانا اسکاروید، آنابلا شورا، بروس دیویسن و جان کارول لینچ اشاره کرد.
۲۱ آوریل ۱۹۹۵ (۱۹۹۵-04-۲۱)
درمان (انگلیسی: Cure) یک فیلم به کارگردانی کیوشی کوروساوا است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کوجی یاکوشو، آنا ناکاگاوا، ماساتو هاگیوارا، رن اوسوگی و دندن اشاره کرد.
موجی از قتل های خونین توکیو را در وحشت فرو برده است. تنها ارتباط این قتل ها یک "X" خونین است که در گردن قربانیان نقش بسته است.در همه موارد قاتل در کنار قربانی پیدا شده اما هیچ خاطره ای از جنایت ندارد.یک کارآگاه و یک روانشناس برای حل این پرونده احضار می شوند و...
درمان (به انگلیسی: The Cure) فیلمی کوتاه و صامت، به کارگردانی چارلی چاپلین با بازی چارلی چاپلین، ادنا پرویانس، اریک کمپبل و تولید سال ۱۹۱۷ می باشد.
درمان یک روستا در ایران است که در دهستان آختاچی غربی واقع شده است. درمان ۶۶ نفر جمعیت دارد.
درمان آسیب نخاعی به اقدامات درمانی و توانبخشی گفته می شود که برای بیماران مبتلا به آسیب نخاعی و نارسایی های حرکتی انجام می گیرد تا برخی از توانایی های اندامهای این افراد بازیابی شود. با توانبخشی افراد مبتلا به آسیب نخاعی و نارسایی های حرکتی، این افراد می توانند دوباره کار کنند و توانایی آن ها نسبت به قبل افزایش می یابد. توانبخشی، استقلال بیمار را افزایش داده و موجب بهبود توانایی راه رفتن و قوی شدن گروه های عضلانی اندام تحتانی و همچنین بهبود تعادل و الگوی راه رفتن می شود. دانشمندان اعتقاد دارند که بافت های نخاعی با آموزش دوباره فعال خواهند شد و توانایی حرکت اختیاری و حسی بیماران بازیابی می شود.نبو
هنگامی که سیستم عصبی به طور کامل و درست عمل می کند، یک منطقه از مغز به نام قشر حرکتی، دستورالعمل هایی که به آنها فکر می کنیم را به صورت سیگنال هایی ارسال می کند، این سیگنال ها به طرف ستون فقرات حرکت می کنند تا به یک شبکه عصبی در ناحیه کمر برسند. پس از آن نورون های شبکه عصبی دستورالعمل ها را می خوانند و عضلات پاها را فعال می کنند تا راه رفتن اتفاق بیفتد. آسیب نخاعی موجب توقف سیگنال و مانع رسیدن آن به مقصد می شود. در بدترین حالت، فرد دیگر نمی تواند حرکت کند و از گردن به پایین هیچ حسی ندارد.
از طرف دیگر، بیماران مبتلا به آسیب نخاعی و نارسایی های حرکتی اگر به طور دائم روی صندلی چرخدار یا در بستر باشند در معرض ابتلا به عوارض پزشکی دیگری قرار می گیرند. یکی از عوارض آسیب مغزی یا نخاعی و ناتوانی در حرکت این است که موجب از دست دادن تناسب عضلات و پس از آن خستگی و از دست دادن کیفیت خواب می شود. این از دست دادن تناسب عضلات اغلب توسط اسپاسم (حالت انقباض) بدتر نیز می شود. این انقباض باعث سفتی عضلات می شود و می تواند در حرکت طبیعی، گفتار و راه رفتن اختلال ایجاد کند. اسپاسم معمولاً با آسیب به بخشی از مغز یا نخاع که حرکات ارادی را کنترل می کند ایجاد می شود. اگر بیماران زمان بیشتری را صرف ایستادن، راه رفتن و ورزش کنند فواید قابل توجهی از جمله بهبود خواب، محافظت از مفصل ها، کاهش اسپاسم، درد و همچنین بهبود کیفیت زندگی را می توانند بدست آورند.
پیشرفت های فناوری رباتیک و رایانه، به دانشمندان کمک می کنند تا توانایی حرکت و حسی را به بیماران مبتلا به آسیب نخاعی و نارسایی های حرکتی بازگردانند.
مدیریت اچ آی وی/ایدز به طور عادی شامل مصرف داروهای ضدویروس پسگرد جهت کنترل عفونت HIV می شود. مؤسسه ملی بهداشت آمریکا و برخی دیگر از موسسات، استفاده از داروهای ضدویروس پسگرد را به تمام بیماران مبتلا به ایدز توصیه می کند.
درد شکمی (ریتانویر)
آلوپسی (INF-alpha)
کم خونی (AZT)
ضعف
بیماری قلبی عروقی/سکته قلبی
اسهال
سندروم فانکونی
باد شکم (تنافویر)
بزرگ شدن پستان مردانه
سردرد (3TC بیش از حد)
هپاتیت
محققان ایرانی دارویی برای تقویت کننده سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری ایدز ساخته اند. این دارو که IMOD نام دارد کاملاً اثرگذار و ایمن است. این دارو که اولین بار در جهان در ایران ساخته شده است، طول عمر با کیفیت تری به بیماران مبتلا به ایدز می دهد.
گزینه های فعلی HAART ترکیبی (یا «امتزاجی») از حداقل سه دارو است که دست کم دو نوع، یا «گونه،» عامل ضد ویروس پسگرد را شامل می شود. درمان اولیه نوعاً یک مهارکننده ترانس کریپتاز معکوس غیر نوکلئوزیدی (NNRTI) به اضافه دو مهارکننده ترانس کریپتاز معکوس شبه نوکلئوزیدی (NRTIs) است. NRTIs معمولاً شامل: زیدوودین (AZT) یا تنوفوویر (TDF) و لامیوودین (3TC) یا امتریسیتابین (FTC) است. ترکیب این عوامل که شامل مهار کننده پروتئازها (PI) می باشد و در صورتی که دستور بالا کارایی لازم را نداشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
زمان شروع درمان ضد ویروس پسگرد مورد مناقشه است. سازمان بهداشت جهانی، استفاده از درمان ضد ویروس پسگرد را در تمام افراد نوجوان، بزرگسال و زنان بارداری توصیه می کنند که CD4 آن ها کمتر از ۳۵۰ میکرولیتر است یا بدون توجه به CD4 نشانه های بیماری را دارند. مرکز کنترل بیماری ها(CDC) در ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ شروع این درمان را برای همه افراد مبتلا بدون توجه به تعداد CD4 و بار ویروس توصیه کرده است. دارند. این واقعیت که شروع درمان در این سطح خطر مرگ و میر را کاهش می دهد از این توصیه پشتیبانی می کند. هم چنین سازمان بهداشت جهانی این درمان را برای افراد اچ آی وی مثبت مبتلا به مرض سل و مبتلایان به هپاتیت ب مزمن و فعال پیشنهاد می کند. پیشنهاد می شود زمانی که این درمان آغاز شد بدون وقفه ادامه یابد. نتیجه مطلوب درمان این است که در مدت زمان طولانی تعداد HIV-RNA در پلاسما زیر ۵۰ کپی بر میلی لیتر باشد. توصیه می شود سطوح تعیین کننده مؤثر بودن درمان در وهلهٔ اول بعد از چهار هفته اندازه گیری شوند و زمانی که سطوح به پایین تر از ۵۰ کپی بر میلی لیتر رسید معمولاً کنترل آن هر سه تا شش ماه یک بار کافی خواهد بود. به نظر می رسد که در کنترل ناموثر چیزی بیش ۴۰۰ کپی بر میلی لیتر دیده خواهد شد. بر اساس این معیار در بیش از ۹۵٪ از افراد درمان در سال اول مؤثر خواهد بود.
درمان ضد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، همچنین به عنوان درمان anti-VEGF یا داروی anti-VEGF شناخته شده ، استفاده از داروهایی است که فاکتور رشد اندوتلیال عروقی را بلوکه می کند. این دارو در درمان برخی سرطانهای مشخصی و دژنراسیون وابسته به سن ماکولا استفاده شده است. آن ها می تواند شامل آنتی بادیهای مونوکلونال مانند بواسیزوماب، مشتقات آنتی بادی مانند رانیبیزوماب (لوسنتین) یا مولکولهای کوچک به صورت خوراکی در دسترس که تیروزین کیناز تحریک شده به واسطهٔ VEGF را مهار کند: لاپاتینیب، سانیتینیب، سورافنیب، آکسیتینیب و پازوپیناب. (برخی از این درمانها به جای VEGFها، رسپتورهای آن رو مورد هدف قرار می دهد.
تی اچ سی و کانابیدول هر دو سبب مهار VEGF و آهسته کردن رشد گلیوما می شوند.
هر دو ترکیب مبتنی آنتی بادی تجاری اند. سه تای اول ترکیبات خوراکی در دسترس تجاری هستند. به علاوه، دو تای آخر (آگزیتینیب و پازوپیناب) در آزمایش های بالینی قرار دارند.
برگر و هنهن در سال ۲۰۰۸ نتیجه گرفتند که داروهای anti-VEGF می تواند در مدل موشهای سرطانی و در تعداد فزاینده ای از سرطان های انسانی، اثر درمانی را نشان دهد. اما «منافع آن ها در بهترین حالت گذرا هستند و پس از ترمیم رشد و پیشرفت تومور ادامه میابد.»
المورده (به عربی: الموردة) یک منطقهٔ مسکونی در سودان است که در خارطوم واقع شده است.
فهرست شهرهای سودان
ام درمان (به عربی: أم درمان) شهری در استان خارطوم کشور سودان است که جمعیت آن در سرشماری سال ۱۹۹۳ میلادی ۱٫۲۷۱٫۴۰۳ نفر بوده و در سال ۲۰۰۷ میلادی ۳٫۱۲۷٫۸۰۲ نفر تخمین زده شده است. ام درمان بزرگترین شهر کشور سودان است.ساحل رود نیل در ام درمان (۱۹۲۶)
ساحل رود نیل در ام درمان (۱۹۲۶)
بانت (به عربی: بانت) یک منطقهٔ مسکونی در سودان است که در خارطوم واقع شده است.
فهرست شهرهای سودان
پیش درمان (به انگلیسی: Premedication) دارو یا روندی است که بیمار قبل از آغاز جراحی یا درمان پزشکی تهاجمی دریافت می کند. داروهای مورد استفاده در پیش درمان معمولاً آرام بخش یا ضددرد هستند. پیش درمان در روند شیمی درمانی در بیماری سرطان به دسته ای از داروها (یک یا بیشتر از یک دارو مانند دگزامتازون، دیفن هیدرامین، امپرازول و…) گفته می شود که بیمار از چند دقیقه تا چند ساعت قبل از آغاز شیمی درمانی به جهت تقلیل اثرات جانبی یا کاستن از واکنش حساسیت زا استفاده می شود.
بیهوشی
ملاتونین به دلیل داشتن خواصی از جمله خواب آور، ضدتشنج در هر دو رده کودکان و بزرگسالان به عنوان پیشدرمان به جهت آرام بخشی استفاده می شود. برخلاف میدازولام، ملاتونین بر روی مهارتهای حرکتی-روانی یا کیفیت ریکاوری تأثیر منفی نمی گذارد. همچنین در مقایسه با میدازولام ریکاوری سریعتری داشته و هیجانات بعد از عمل را می کاهد همچنین نیاز به داروی بیهوشی از جمله پروپوفول و تیوپنتال سدیم را در حین عمل کاهش می دهد.
میدازولام در کاهش میزان اضطراب کودکان که ناشی از جدایی از والدین یا القا بیهوشی است، مؤثر است. همچنین گاهی اوقات از داروی سوفنتانیل به عنوان پیشدرمان استفاده می شود.
کلونیدین به شکل فزاینده ای در حال تبدیل به یک داروی محبوب برای کودکان جهت پیشدرمان می باشد، تنها اشکال این دارو این است که برای رسیدن به اوج اثر ۴۵ دقیقه زمان نیاز است. یافته ها ثابت کرده در کودکان کلونیدین اثرات مشابه بنزودیازپین ها یا بهتر از آنها دارد و عوارض جانبی بهتری دارد. همچنین در نهایت موجب کاسته شدن از میزان داروها در هنگام القا بیهوشی می شود. استفاده از کلونیدین موجب کاهش درد بعد از عمل و همچنین کاهش داروی مصرفی و کاسته شدن از لرز، تهوع و استفراغ بعد از بیهوشی می شود. کلونیدین به طور فزآینده ای در حال افزایش محبوبیت در نزد پزشکان متخصص بیهوشی است.
تپه یل درمان مربوط به دوره ساسانیان است و در شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، روستای گنگک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۷۶۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تپه قوروخلو درمان مربوط به سدهٔ ۸–۶ ه.ق است و در شهرستان نقده، بخش مرکزی، دهستان میرآباد، روستای عجملو واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۸۸۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا فردی که تحت مراقبت یا اداره وی است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می نماید. به عبارتی مسؤولیت مدنی، تعهد و الزامی است که شخص برای جبران خسارات وارده به دیگری دارد؛ اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل فعل وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در حقوق مدنی، شرط تحقق مسئولیت، ایراد خسارت و اثبات رابطه سببیت است و علی القاعده به قصد و نیت فاعل ضرر توجهی نمی شود.
مسئولیت مدنی به دو قسمت قهری و قراردادی تقسیم می شود. مسئولیت قهری به نقض تعهدات قانونی یا عرفی شخص در صحنه اجتماع اختصاص دارد، اما مسئولیت قراردادی به جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی مربوط می شود. مفهوم و نقش تقصیر در این نوع مسؤولیت ها از جمله مسائلی است که همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. در واقع مسئولیت قراردادی عبارت است از «تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای شخص ایجاد می شود». اما در مقابل «مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری هنگامی ایجاد می شود که بر اثر نقض وظیفه قانونی، زیانی به شخص وارد آید». در واقع ریشه این نوع مسئولیت، پیمان و قرارداد بین فاعل و زیان دیده نیست، بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد؛ مثل طبیبی که بدون انعقاد قرارداد با بیمار یا اقربای او مبادرت به عمل جراحی نماید و این عمل منتهی به نقص عضو یا آسیب و خسارت به بیمار گردد، در این قبیل موارد، مسئولیت خارج از قرارداد خواهد بود. در فقه اسلامی و قانون مدنی به مسئولیت خارج از قرارداد ضمان قهری می گویند
مسئولیت طبیب یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه طبیب و مریض مدنظر قرار می گیرد. در واقع، در اکثر موارد رابطه طبیب و مریض به منزله عقدی است که میان آن دو انعقاد یافته و به موجب این رابطه حقوقی، طبیب در برابر خدمات علمی و اجرایی خود همان طور که نفعی عاید وی می شود، مکلف به انجام تکالیفی است که در زبان حقوقی از آن به مسئولیت به معنی اعم کلمه تعبیر می شود.
فرایند درمان به کلیه اقداماتی گفته می شود که بعد یا قبل از بیماری جسمی یا روانی و به منظور بازگرداندن سلامت یا کاهش دردهای بیمار یا اطافیان او یا حتی جامعه و در برخی موارد برای ثابت نگه داشتن شرایط فعلی بیمار یا خانواده او یا جامعه انجام می شود. این که در تعریف آمده است «قبل از بیماری»، بدین جهت است که در برخی موارد بیماری به معنای مصطلح آن وجود ندارد. مثلاً شخصی ـ اعم از حقیقی یا حقوقی مانند انواع شرکت های موجود به موجب قوانین ـ با طبیب یا مؤسسه ای قراردادی منعقد می کند که مثلاً ماهی یک بار از افراد خانواده یا کارمندان او آزمایش ها و چکاپ های لازم صورت پذیرد تا وضعیت سلامت آن ها مشخص و عندالاقتضاء اقدامات پیش گیرانه به موقع انجام شود.
مورگان، بیمار مناسبی برای درمان (به انگلیسی: Morgan - A Suitable Case for Treatment) فیلمی ۹۷ دقیقه ای به کارگردانی کارل ریتز با بازی دیوید وارنر است.
فهرست فیلم های کارل ریتز
نیرنگ یا درمان؟ پزشکی جایگزین در دادگاه (انگلیسی: Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial) نام کتابی در مورد پزشکی جایگزین است که در سال ۲۰۰۸ توسط سیمون سینگ و ادزارد ارنست نوشته شده اشت.
وزارت بهداشت و درمان (به انگلیسی: Health Department) بخشی از بدنه دولت است که ماموریت نظارت در حوزه بهداشت و درمان در کشور، از طریق نظارت و تعمیم خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت و نهادینه سازی آن در جامعه می باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
از وظایف آن می توان به "تأیید داروها"، "اجرای واکسیناسیون در سطح ملی"، "اجرای آزمایش های رایگان اچ آی وی و بیماری های آمیزشی" و سایر خدمات از این دست را نام برد.
در کشورهایی که تعداد وزارتخانه ها محدود است، این خدمات بر عهده سازمان های زیر نظر وزارت داخله است، برای مثال در کشور ایتالیا سیستم بهداشت و درمان، بجای وزارتخانه بر عهدهٔ تشکلی با نام سرویس خدمات بهداشت و درمان (به ایتالیایی: Servizio Sanitario Nazionale)، قرار دارد.
ویکی پدیا انگلیسی -Health Department- بازیابی ۲۰ اوت ۲۰۱۱


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های درمان

درمان/ معالجه تلاش برای چاره سازی مشکلی سلامتی است که معمولاً پس از تشخیص انجام می گیرد.
• «گاهی درمان دارویی می تواند بسیار سودمند باشد اما ممکن است نخستین و بهترین انتخاب نباشد.»
• « و درمان، بیماری با درد و رنج یکی نیستند. درمان وقتی است که بیماری جسمی به اندازهٔ مهمی رو به بهبود است. شفا فرآید تندرستی کامل است. حتی کلمات شفا ، کامل و مقدس از یک ریشه اند. نسبت دادنِ شفا به پزشکی مثل نسبت دادن عدالت به قانون است.» -> شفا
• «شفا حتی زمانی که درمان ناممکن باشد می تواند رخ دهد. حتی زمانی که از نظر جسمی آثار بهبود دیده نمی شود، ممکن است انسان به کمال نزدیک شو. در فرایند شفا، انسان به مرحله ای از کمال و آرامش درونی می رسد که با ترس و رنج کمتر، شفافیت و علاقهٔ بیشتر می تواند به بیماری خود بپردازد. هرچند درمان بسیار عالی است، شفا غالباً معنادارتر است، زیرا انسان را بیشتر از درد و رنج می رهاند.»
• «همانگونه که شفا و درمان یکی نیستند، درد و رنج هم با یکدیگر متفاوت اند. درد فرآیندی جسمی است یعنی انتقال اطلاعات به مغز از راه اعصاب در هنگام صدمه دیدن. رنج، درکِ این تجربه است. حتی زمانی که درد تغییرناپذیر نباشد، درکِ تجربه یا همان رنج می تواند کاهش یابد. به همین نحو، بیماری بروز فیزیکی اختلال زیستی است در حالی که رنجوری تجربهٔ انسان از فرایند بیماری و ارتباط با آن است.» در عشق و زندگی، فصل اول -> دین اورنیش
• «وقتی برای درمان یک بیماری راه های گوناگونی پیشنهاد می شود، مفهومش این است که آن بیماری درمان ناپذیر است.» برگرفته از فرهنگ گفته های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۲۳۸ -> آنتون چخوف
• «درد و درمان را به هم آمیختند/ درد از درمان جدا کردن خطاست.» -> فتحعلی شاه قاجار
• «انسان از ماده انس است و اساساً موجودی است که با همتای خود انس گرفته و تنها نمی تواند زندگی کند و این مونس گزیدن، اساس سلامت روح بوده و درمان دردها از همین جا آغاز می شود.»
• «گاهی فکر می کنیم درمان نیازمند پزشک، پرستار، دارو و تجهیزات است که البته این درست است اما گاهی یک احوالپرسی و عیادت چنان روحیه ای به بیمار می دهد که راهکارهای پزشکی نمی توانند آن را تأمین کنند و اساساً پزشکان ما هم باید غیر از روش های علمی پزشکی با بیان و سخن خود به بیماران روحیه بخشیده و به درمان آنها کمک کنند.» ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۵/ ۱ مرداد ۱۳۹۴؛ « در همایش سازمان های مردم نهاد در نظام سلامت» -> حسن روحانی

درمان در جدول کلمات

درمان
مداوا
درمان اشعه ای
رادیو تراپی
درمان بیمار
دارو
درمان بیماری با بهره گیری از اعتقادات
باور درمانی
درمان معالجه
مداوا
درمان همه دردها
نوشدارو
درمان همه دردهاست
خنده
درمان و چاره
علاج
درمان کننده
معالج
برای درمان کم خونی استفاده می شود
اسید فولیک

معنی درمان به انگلیسی

order (اسم)
سامان ، ساز ، امر ، سیاق ، دسته ، ترتیب ، نظم ، ارایش ، انجمن ، حواله ، خط ، دستور ، فرمان ، نوع ، مقام ، صنف ، زمره ، رسم ، ارجاع ، فرمایش ، ضابطه ، ردیف ، رتبه ، امریه ، انتظام ، ایین ، سفارش ، طرز قرار گیری ، راسته ، نظام ، ایین و مراسم ، فرقهیاجماعت مذهبی ، گروهخاصی ، دسته اجتماعی ، درمان
treatment (اسم)
رفتار ، معامله ، علاج ، درمان ، معالجه ، تلقی
remedy (اسم)
چاره ، چاره یا فایده ، دارو ، درمان
therapy (اسم)
مداوا ، تداوی ، درمان ، مبحث تداوی ، معالجه

معنی کلمه درمان به عربی

درمان
علاج , معالجة
معالج
علاج
عضول
عملي

درمان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

حمید ٢٣:١٨ - ١٣٩٥/١٢/٢٣
شاید هم درامان باشد
|

محمد ١٩:١٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢
شفا
|

پوريا ٢١:٠١ - ١٣٩٨/٠٣/١٢
چاره جويي
|

پوريا ٢١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٣/١٢
چاره جريي
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

ستاره > سما
حسن قاسمی > راهیابی
نرجس عبادی > stunned speechless
مجتبی > مجتبی قمچقایی
مجتبی > مجتبی
Amirhossein > refine
Shiva > taught
Fati > روانشناسی

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تایید نسخ خدمات درمانی   • پذیرش اینترنتی نسخ خدمات درمانی   • تایید نسخه خدمات درمانی   • معنی درمان   • درمان زود   • معاونت درمان وزارت بهداشت   • سایت معاونت درمان اصفهان   • معاونت درمان اصفهان mmt   • مفهوم درمان   • تعریف درمان   • معرفی درمان   • درمان چیست   • درمان یعنی چی   • درمان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی درمان
کلمه : درمان
اشتباه تایپی : nvlhk
آوا : darmAn
نقش : اسم
عکس درمان : در گوگل


آیا معنی درمان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )