برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1272 100 1

درنده خو

/darrandexu/

مترادف درنده خو: جانورصفت، حیوانی، دد، ددمنش، سبع، وحشی

معنی درنده خو در لغت نامه دهخدا

درنده خو. [ دَ رَ دَ / دِ ] (ص مرکب ) که خوی درندگی دارد. که خوی او چون درندگان است. خونخوار. سبع.

معنی درنده خو به فارسی

درنده خو
که خوی درندگی دارد که خوی او چون درندگان است خونخوار سبع

معنی درنده خو به انگلیسی

tigerish (صفت)
خون اشام ، درنده خو ، ببر صفت
rapacious (صفت)
سبع ، ژیان ، درنده خو
tigerlike (صفت)
درنده خو ، ببر صفت

معنی کلمه درنده خو به عربی

طائرة ورقية

درنده خو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید خاشعی
ددمنش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی درنده خو   • فیلم درنده خو   • مفهوم درنده خو   • تعریف درنده خو   • معرفی درنده خو   • درنده خو چیست   • درنده خو یعنی چی   • درنده خو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی درنده خو
کلمه : درنده خو
اشتباه تایپی : nvkni o,
آوا : darrandexu
نقش : صفت
عکس درنده خو : در گوگل

آیا معنی درنده خو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )