برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1345 100 1

درگیر شدن

معنی درگیر شدن در لغت نامه دهخدا

درگیر شدن. [ دَ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) گرفتار شدن. دچار آمدن. دچار خوردن. برخورد کردن. مواجه شدن. در محل نزاع و زد و خورد قرار گرفتن ، و این بیشتر در اصطلاح نظامی متداول است. || شروع شدن. درگرفتن. آغازیدن : درگیر شدن جنگ بین المللی. (یادداشت مرحوم دهخدا). || مؤثر افتادن. اثر کردن :
دیده تا بستم خیال آن پری تسخیر شد
تا به گل این درگرفتم صحبتم درگیر شد.
محسن تأثیر (از آنندراج ).
- درگیر شدن دعا (نفرین ) ؛ مستجاب شدن آن. برآورده شدن دعایا نفرین. مستجاب گشتن. روا شدن دعا یا نفرین. برآمدن. (یادداشت مرحوم دهخدا).

معنی درگیر شدن به فارسی

درگیر شدن
دچار آمدن دچار خوردن برخورد کردن مواجه شدن شروع شدن

معنی درگیر شدن در فرهنگ معین

درگیر شدن
( ~. شُ دَ) (مص ل .) ۱ - دچار شدن . ۲ - شروع شدن جنگ .

درگیر شدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی درگیر شدن   • مفهوم درگیر شدن   • تعریف درگیر شدن   • معرفی درگیر شدن   • درگیر شدن چیست   • درگیر شدن یعنی چی   • درگیر شدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی درگیر شدن
کلمه : درگیر شدن
اشتباه تایپی : nv'dv ank
عکس درگیر شدن : در گوگل

آیا معنی درگیر شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )