انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1072 100 1

دز

/dez/

برابر پارسی: دژ، چنده

معنی دز در لغت نامه دهخدا

دز. [ دَ ] (اِ) دژ. کوشک و بالاخانه. (برهان ). کوشک. (جهانگیری ). رواق. دهلیز. کاشانه. کوشک. بالاخانه. (ناظم الاطباء) :
چو ببرید رستم بن شاخ گز
بیامد ز دریا به ایوان و دز.
فردوسی (از جهانگیری ).
نیک بنگر تا برون زین دز چه باید مرترا
آن بدست آور کنون کاندر میان این دزی.
ناصرخسرو.

دز. [ دِ ] (اِ) دژ. قلعه و حصار. (برهان ). قلعه و حصار عموماً و قلعه ٔ بالای کوه خصوصاً. (آنندراج ). قلعه. (جهانگیری ) (از مهذب الاسماء). حصار. (شرفنامه ٔ منیری ). حصن. (از مهذب الاسماء) :
دزی بود و از مردم آباد بود
کجانام آن شهر بیداد بود.
فردوسی.
بدان خرمی روز هرگز نبود
پی مرد بی راه بر دز نبود.
فردوسی (از جهانگیری ).
راست برگوی که در تو شده ام عاجز
به کدامین ره بیرون شده ای زین دز.
منوچهری.
کوتوال قلعه را بخواند و گفت که احتیاط از لونی دیگر باید کرد دز را اکنون. (تاریخ بیهقی ).
دزی بود هرپیل تازان بجنگ
ز هر سوی او گشته پران خدنگ.
اسدی (گرشاسبنامه ص 46).
گهی چون یکی خانه در ژرف غار
گهی چون دزی برسر کوهسار.
اسدی.
خداوند دز تند وناپاک بود
بده گهبد و خویش ضحاک بود.
اسدی.
تو گفتی که تن بد مگر چرخ و ماه
مر آن را سرآن کوه و آن دز کلاه.
اسدی (از آنندراج ).
باغ ایشان خمر و منظره ٔ ایشان دز
تاج ایشان ترگ ، انگشتری ایشان کیل.
لامعی گرگانی.
چون ضبط اطراف ممالک کرده بود بفرمود تا به همه سرحدها دزها و حصنها ساختند. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 95). دز اقلید دیه دزی است نه قلعه. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 157). باز عاصی شد وبر دز خرشه رفت [ فضلویه ]. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 166).
کانچنان دز در آن دیار نبود
و آنچه بد جز همان بکار نبود.
نظامی.
دزبانوی من ز دز گشاده
دزبان وی از دز اوفتاده.
نظامی (لیلی و مجنون ص 196).
دزی بود در وی بسی خواسته.
نظامی.
در دز ببسند بر روی شاه.
نظامی.
رقیبان دز خیمه بالا زدند.
نظامی.
حمله بردند اسپه جسمانیان
جانب قلعه و دز روحانیون.
مولوی.
از پناه حق حصاری به ندید
یورتگه نزدیک آن دز برگزید.
مولوی.
- دز ذات الصور. رجوع به مثنوی مولوی و رجوع به ذات الصور شود :
اﷲاﷲ زان دز ذات الصور
دور باشید و بترسید از خطر.
مولوی.
- روئین دز ؛ قلعه ای استوار از ولایت توران. رجوع به رویین دز در همین لغت نامه شود.
- || مجازاً هر چیز استوار و محکم :
ای ز احکام همچو روئین دز
دست وهم از گشادنت عاجز.
سپاهانی (از شرفنامه ٔ منیری ).
- روئین دز کوس ؛ کوس روئین بزرگ :
ز روئین دز کوس تندر خروش
به دزهای روئین درافتاد جوش.
نظامی.
|| در ناحیه ٔ هفت لنگ بختیاری نقاط محکم طبیعی به شکل قلعه موجود است که آنها را دز می گویند. (از جغرافیای سیاسی کیهان ). || مزید مؤخر امکنه قرار میگیرد، چون : آفتاب دز، اسپی دز، اسپیددز، حازمه دز، رویین دز، سافردز، شاه دز، عایشه دز، کرگیلی دز، قهندز، کهندز، نودز. (یادداشت مرحوم دهخدا). || مزید مقدم امکنه نیز قرار میگیرد چون : دزبار، دزق ، دزمار. (یادداشت مرحوم دهخدا). || برج. یکی از بروج فلکی. برجی از بروج فلکی. (یادداشت مرحوم دهخدا).
- دز خرچنگ ؛ برج خرجنگ. برج سرطان :
بنوشت ره سنگ و برفت از شکم سنگ
چون ماهی زی بحر و چو مه زی دز خرچنگ.
(منسوب به منوچهری ).

دز. [ دِ ] (اِخ ) دهی از بخش قلعه زراس شهرستان اهواز. واقع در 19هزارگزی شمال غربی قلعه زراس و کنار راه مالرو بنه امیر لالی به هورین قلعه ، با 132 تن سکنه. راه آن مالرو و آب آن از چاه و قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

دز. [ دِ ] (اِخ ) (رود...) یا آب دز یا آب دیز (آبدیز) یا رود دزفول. عمده ترین ریزابه های رود کارون در خوزستان در جنوب غربی ایران جریان دارد. در ناحیه ٔ سیلاخور بروجرد تشکیل می یابد، بیشتر مسیر پرپیچ و خمش از کوهساران و گردنه های مرتفع صعب العبور می گذرد، در بالای دزفول وارد دشت خوزستان میشود و در سی و دو کیلومتری اهواز بطرف شمال می پیچید، و در «بند قیر» به کارون میریزد. (ظاهراً در قدیم ملتقای آن با کارون در جنوب بند قیر بوده است ). راه آهن سرتاسری ایران در امتداد مسیر این رودخانه در میان کوهها کشیده شده و در محل ساختمان سد دز که این رود از دره ٔ بسیار عمیقی می گذرد بطرف غرب یعنی اندیمشک منحرف میشود. رود دز پهنه ای کوهستانی به مساحت بیش از 17600 کیلومتر مربع را زهکشی می کند. ایستگاه آبشناسی آن در دزفول با مختصات جغرافیایی عرض شمالی 32 درجه و 24 دقیقه ، و طول شرقی 48 درجه و 23 دقیقه قرار دارد. ریزابه های عمده ٔ رود دز، ماربوره ، آب بختیاری ، بالارود، و شاوور یا شاپور است. رود دز در طرحهای عمران خوزستان نقش عمده ای داشته است ، و سد دز به فاصله ٔ 25 کیلومتری شمال شرقی دزفول بر آن ساخته شده است. از مراکزعمده ٔ واقع بر آن دو مرکز بالقوه صنعتی «ازنا» و «دورود» و شهر دزفول است. (از دائرةالمعارف فارسی ).

دز. [ دُ] (اِ) دوز. در تداول عامه ، سرآستین پیراهن و قبا وغیره چنانکه هنگام پوشیدن جامه ای بر جامه ٔ دیگر در تداول مردم قزوین گویند: دزت را بگیر. (یادداشت مرحوم دهخدا). کلمه ٔ «سپیدرک » در شعر رودکی :
ای شمسه ٔ خوبان من ای طرفه ٔ ری
لب را به سپیدرک بکن پاک از می
که تا حال معلوم نشده است چیست ، شاید «سردزک » باشد، یعنی سرآستین. (از یادداشت مرحوم دهخدا).

دز. [ دُ ] (اِ) در تداول عامه : مخفف دزد، که به عربی سارق گویند. (لغت محلی شوشترنسخه خطی ).

معنی دز به فارسی

دز
سید محمد رضاشاه پهلوی ( سابق ) .
مقدار، مقدارمعین ازچیزی، یک خوراک دوا، دژ
( اسم ) قلعه حصار دز .
در تداول عامه مخفف دزد که به عربی سارق گویند .
[ گویش مازنی ] /dez/ دزد & دیگ بزرگ سر پهن - دیگ حمام های قدیمی جهت گرم کردن آب & ظرفی گلی که در آن نمک، روغن یا ماست ریزند
از قلاع غرب ایران است که در جنوب شمس الدین عرب در بالای کوه در باوی کهکیلویه می باشد .
دهی است از دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز .
اسم یکی از قلعه ها در ناحیه بختیاری است که باید بوسیله نردبان و پله های مخصوص به مدخل آن رسید .
مخفف دزد بازار
بانوی دز . ملکه دز
در اردبیل بر سر کوه سیلان در غایت استحکام بوده و آن را رویین دز نیز می گفته اند .
شهرکی است اندر وی حصاری بر کران دریای اعظم است و جای صیادان است و منزل بازرگانان است .
[ گویش مازنی ] /dez pesht/ از توابع نشتای شهر عباس آباد
نام محلی به قم
دزفول که شهری است از خوزستان
تلفظ محلی دزفول است
شهرکی است اندر میان صحرا با کشت و برز و اندر وی آبهای روان است و رود مرو از آن می گذرد .
نام محلی کنار راه تهران و شاهی میان گردنه عباس آباد و دو گل در ۱۶۲۱٠٠ گزی تهران .
[ گویش مازنی ] /dez dare/ دره ای که در کنار دژی در حومه آلاشت واقع است - از توابع دهستان خانقاه پی شهرستان سوادکوه
معبر تنگ و باریک که دزد تواند رفت . سوراخی در خانه که دزد از آن به درون تواند آمد .
از اتباع است و به معنی دزدیده دزدیده راه رفتن و کار کردن است .
[ گویش مازنی ] /dez dezeki/ دزدانه
[ گویش مازنی ] /dez dezzi/ به دزدی – از راه دزدی - مخفی کاری
[ گویش مازنی ] /dez ron/ نام مرتعی در حوزه ی آلاشت واقع در سوادکوه
از قلاع غرب ایران است که در شرق شمس الدین عرب در باوی کهکیلویه می باشد .

معنی دز در فرهنگ معین

دز
(دُ) [ فر. ] (اِ.) ۱ - مقدار تجویز شده در یک یا چند وعده ، از جمله مقدار خاصی از دارو یا مقدار معینی از اشعه ، چنده ، مقدار مصرف . (فره ).

معنی دز در فرهنگ فارسی عمید

دز
مقدار معینی از دارو که در هر نوبت باید استفاده شود.
= دِژ

دز در دانشنامه ویکی پدیا

دز
مختصات: ۳۲°۵۴′۰۵″شمالی ۴۸°۴۳′۵۲″شرقی / ۳۲٫۹۰۱۴°شمالی ۴۸٫۷۳۱۱°شرقی / 32.9014; 48.7311
در لغت نامه دهخدا واژه دز بدین معنی آمده است:
دز رودخانه ای است که از رشته کوه زاگرس میانی (در استان لرستان-اشترانکوه، قالیکوه) سرچشمه می گیرد و پس از گذر از شهرستان دزفول در شمال خوزستان و گذر از چند شهر دیگر وارد کارون می شود و هزاران سال است که در اقتصاد شمال خوزستان نقش بسیار مهمی دارا می باشد .
دز: (اِ) دژ. قلعه و حصار. (برهان). قلعه و حصار عموماً و قلعه بالای کوه خصوصاً. (آنندراج). قلعه. (جهانگیری) (از مهذب الاسماء). حصار. (شرفنامه منیری). حصن. (از مهذب الاسماء)
همچنین طبق برخی اسناد دز همان دژ به عربی است که دو کلمه ابتدایی دزفول یا دژپل می باشد. دزفول عربی شده دژپل یا همان دژ و پل ساسانی می باشد
عکس دز
دز، معرب واژه فارسی «دژ» به معنای قلعه و حصار است.
دز نام رودخانه ای است که در جنوب لرستان (ابهام زدایی) و شمال استان خوزستان جاری است.
دز به غلظت ماده شیمیایی اطلاق می شود.
دز (سرباز)، روستایی از توابع بخش سرباز شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان مینان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۷۰۶ نفر (۳۳۲خانوار) بوده است.
دز براون (انگلیسی: Des Browne؛ زادهٔ ۲۲ مارس ۱۹۵۲) سیاست مدار اهل بریتانیا است.
وی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ وزیر کار و بازنشستگی بریتانیا، از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ وزیر دفاع بریتانیا و از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ نماینده مجلس بریتانیا بوده است.
دز رویین نام دزی در شاهنامه فردوسی و از دزهای تورانیان است. این دز جاییست که ارجاسب خواهران افراسیاب را زندانی کرده بود.
گشتاسپ شاه به افراسیاب بدبین شده و او را متهم به چشم داشتن به تخت شاهی کرده و در دز گنبدان زندانی کرده و خودش از بلخ به سیستان می رود. ارجاسب شاه توران که از غیاب گشتاسپ و دربند بودن افراسیاب آگاه شده، به ایران حمله می کند و لهراسپ را کشته و دختران گشتاسپ را اسیر می کند. گشتاسپ ناچار به آزاد کردن افراسیاب می شود. افراسیاب با پس راندن ارجاسب، عازم سفری برای آزادسازی خواهرانش از بند می شود. او پس از گذشت از هفت خان، به دز رویین رسیده، در جامه بازرگانان به دز رفته، ارجاسب را کشته، خواهران خود را آزاد ساخته و در پایان دز را به آتش می سوزاند.
دز گنبدان یا دژ گنبدان نام دژی در شاهنامه است که اسفندیار در آن زندانی شد. گشتاسپ پدر افراسیاب به تحریک گرزم، اسفندیار را متهم به چشم داشتن به تخت شاهی کرده و او را در این دژ زندانی کرده و خود از بلخ راهی سیستان می شود. ارجاسپ شاه توران از نبودن گشتاسپ در پایتخت و دربند بودن اسفندیار آگاهی یافته و به ایران حمله می کند. ارجاسب دو دختر گشتاسپ را به بند می کشد و پدر او لهراسپ را هم می کشد. گشتاسپ به بلخ بازگشته، اما در شکست ارجاسب ناتوان است. در پایان بنا به پیشنهاد جاماسپ، اسفندیار از بند آزاد می شود و او پس از آزاد شدن ارجاسب را پس می راند. چون هم طبری نام این دز را به گونهٔ «دز زنان» ترجمه کرده و هم ثعالبی آن را کمیذان ضبط کرده که گونهٔ تحریف شدهٔ کمنذان است، اینگونه پیشنهاد شده است که واژه «گنبدان» خود تحریف شدهٔ کَنْبَدان باشد.
پارک ملی دز یکی از پارک های ملی ایران است که در شمال استان خوزستان و در محدوده شهرستان شوش واقع است. این منطقه از شمال به هفت تپه، از شرق به شوشتر، از غرب به حسین آباد شوش مرتبط است. وسعت منطقه حفاظت شده دز ۱۷۸۹۵ هکتار می باشد و قسمتی از این منطقه با وسعت ۵۳۰۱ هکتار در سال ۱۳۸۹ به عنوان پارک ملی اعلام گردید. پارک ملی دز در ۲۰ کیلومتری شرق جاده ترانزیتی اهواز – شوش قرار گرفته است. پارک ملی دز توسط منطقه حفاظت شده دز از شمال و جنوب احاطه گردیده است.
وجود حیات وحش غنی در کنار چشم اندازهای زیبا نظیر رودخانه، تالاب، این منطقه را به یکی از چشم اندازهای مهم استان خوزستان به ویژه از لحاظ پرنده نگری تبدیل نموده. این جنگلها آخرین زیستگاه طبیعی گوزن زرد ایرانی بود. معبد چغازنبیل در نزدیکی منطقه، قدیمترین و بزرگترین بنای خشتی و آجری جهان است که از زمان ایلام میانه به یادگار مانده است.منطقه حفاظت شده دز، پارک ملی دز را در برمیگیرد و در محدوده شهرستانهای شوش، شوشتر، اهواز و دزفول گسترده شده است. دو پاسگاه محیط بانی یکی در جاده شوشتر-هفت تپه (پل رانکین) و دیگری در میانرود دزفول قرار دارد. با توجه به گستردگی منطقه حفاظت شده دز، این منطقه مستقیما زیر نظر اداره کل محیط زیست خوزستان اداره می شود.
گوزن زرد، رودک عسل خوار، گربه جنگلی، خارپشت، روباه و انواع پرندگان مهاجر و بومی
درختان و درختچه و گونه های بوته ای شامل جاز، لگجی، تمشک، استبرق و بیشتر از همه پده
تپه دز، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان.
این روستا در جنوب دهستان بنجار قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۳۵۸ خانوار) ۱٬۸۴۸ نفر می باشد.
تفریحگاه ساحلی دز که علی کله نیز نامیده می شود، یکی از تفریحگاه های ساحلی شهرستان دزفول است . این محل یکی از پارک های ساحلی پرطرفدار خوزستان است که هر ساله و بخصوص در فصل های بهار و تابستان جمعیت زیادی را از شهرها و استان های مجاور به سوی خود جذب می کند. این تفریحگاه در پایین دست سد تنظیمی دز و شمال شهر دزفول واقع شده و یکی از پرطرفدارترین مراکز تفریحی شمال خوزستان به شمار می رود.
دم دز، روستایی از توابع بخش دهدز شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است. که در ارتفاعات زاگرس قرار دارد که همواره محلی برای زیست انواع حیوانات بوده وهمواره مکان عمومی برای چراگاه دام بوده است در این منطقه 3 ماه تابستان چند خانوار از روستاها درازدره و سرمسجد به این منطقه می ایند وفقط تابستان را ب دلیل گرمای مناطق کم ارتفاع پایین در این مکان باهوای معتدل به سر میبرند
در این منطقه باغات سیب زرد الو الو زرد انجیر انگور گردو بادام گیلاس به به وفور یافت می شود و هر باغ مطعلق به یک خانوار است واین خانوارها از چشمه ای ک در این منطقه وجود دارد اب شرب خود را تأمین میکنند بعضا این اب در ماه شهریور کمو خشک می شود و در زمستان با بارش باران و برف زیاد می شود این منطقه طبیعتی بکر و ناب دارد.
این روستا در دهستان دهدز قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن هشت خانوار بوده است.
مختصات: ۳۲°۳۶′۰۰″شمالی ۴۸°۲۷′۵۰″شرقی / ۳۲٫۶°شمالی ۴۸٫۴۶۴°شرقی / 32.6; 48.464 سد دز یک سد بتُنی برق آبی است که بر روی رودخانه دز توسط یک کنسرسیوم ایتالیایی در ۲۳ کیلومتری شمال شرق اندیمشک احداث شد. این سد ۱۲۵۰۰۰ هکتار از اراضی پایین دست را آبیاری می کند و نقش مهمی در کنترل سیلاب های بالادستش دارد. نیروگاه این سد دارای قدرت نصب ۵۲۰ مگاوات می باشد.
نوع توربین: فرانسیس عمودی ساخت کارخانه هیتاچی ژاپن
سرعت چرخش توربین: ۲۵۰ دور در دقیقه
وزن رانر با شافت: ۴۲ تن
حداکثر قطر رانر: ۳۱۷۵ میلی متر
تعداد پره های رانر: ۱۷ عدد
جنس رانر: فولاد ۴۶ – sc در قسمت هایی کوتینگ stainless steel
احداث سد عظیم دز، در سال ۱۳۳۸ خورشیدی توسط ایتالیایی ها در کوه های زاگرس آغاز و در سال ۱۳۴۱ خورشیدی پایان یافت. دریاچهٔ این سد ۶۵ کیلومتر طول و حدود ۶۰ کیلومترمربع مساحت داشته و گنجایش نهایی آن ۳٫۳ میلیارد مترمکعب می باشد. این سد با ارتفاع ۲۰۳ متر در زمان ساخت خود به عنوان یکی از مرتفع ترین سدهای جهان (ششمین سد جهان در آن زمان) شناخته می شد و در حال حاضر نیز پنجاهمین سد بلند دنیا در بین سدهای ساخته شده و در دست ساخت می باشد.
سد دز نخستین سد از رشته سدهای چند منظوره در ۲۳ اسفند ۱۳۴۱ مورد بهره برداری قرار گرفت. با احداث سد دز در پشت دیواره این سد دریاچه ای به طول ۶۵ کیلومتر به وجود آمده که با ظرفیت نهائی ۳٫۳ میلیارد متر مکعب آب را در خود جای می دهد. هدف اصلی از احداث سدهایی نظیر سددز تأمین نیروی لازم جهت تولید برق کنترل سیلاب ها و تنظیم آب جهت مصارف آبیاری است. به منظور کنترل سیلاب ها دو تونل سرریز در ضلع شرقی دریاچه و با فاصله کمی از بدنه سد ساخته شده است؛ که قطر تونل تخلیه شماره یک ۱۴ متر و و تونل شماره دو ۱۲٫۶ متر می باشد و هر یک از آن ها قادر به تخلیه ۳۰۰۰ متر مکعب آب در ثانیه است. همچنین دو تونل آبگیر اصلی در ضلع غربی دریاچه ایجاد شده که هر یک به انشعاباتی با قطر کمتر تقسیم گردیده که توسط آن ها آب پشت دریاچه به توربین ها می رسد. حداکثر آب خروجی هریک از تونل های آبگیری اصلی برابر با ۲۴۰ متر مکعب در ثانیه است. در وسط بدنه سد در ارتفاع ۲۲۲٫۷ متری از سطح دریا سه دریچه آبیاری مخروطی شکل به منظور آبیاری زمین های کشاورزی و نیز کنترل سیلاب ها وجود دارد. حداکثر خروجی هر یک از این دریچه های آبیاری ۶۰ متر مکعب در ثانیه است. تعداد ۸ واحد ژنراتور هریک به قدرت ۶۵ مگاوات در نیروگاه سد دز وجود دارد و بدین ترتیب ظرفیت تمامی نیروگاه مجموعاً ۵۲۰ مگاوات است. کلید خانه که در ارتفاع ۵۷۷٫۵ متری از سطح دریا واقع شده است شامل کلیدهای قدرت از نوع روغنی - گازی و کلیدهای هوائی شمش های اصلی و فرعی و دیگر تجهیزات لازم برای ولتاژ ۲۳۰ کیلو ولت است. اتاق کنترل سد دز در ضلع غربی دره نزدیک به بدنه سد در ارتفاع ۲۲۵ متری از سطح دریا قرار دارد. مجموع طول جاده های تونلی منتهی به اتاق فرمان و نیروگاه ۶٫۵ کیلومتر است.
شرکت انتریوهایدرو راه اندازی واحدها را به عهده داشت و شرکت آمریکایی موریسون نادسن پیمانکار مرحله احداث کمپ تأمین آب مصرفی و آشامیدنی ایجاد تونل انحرافی و جاده تونلی و غیره بوده است شرکت ایتالیایی امپرزیت – جیرولا – لودی جیانی پیمانکار مرحله ساختمان بدنه سد و نیروگاه و تونل های سر ریز و کلید خانه و تکمیل تونل جاده ای و غیره بوده است. مخارج کل جهت اجرای این پرژه با در نظر گرفتن خطوط انتقال ۲۳۰ کیلو ولتی بالغ بر پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال (معادل ۷۳٫۵ میلیون دلار) برآورد شده است از این مقدار مبلغ چهل میلیارد ونهصد میلیون ریال (۶۵ میلیون دلار) مربوط به هزینه های سد نیروگاه و دستگاه های آن و مابقی یعنی ششصد و چهل میلیون ریال (۸۵۰۰۰۰۰ دلار) مربوط به خطوط و ایستگاه های انتقال در مراحل ابتدایی بهره برداری از نیروگاه بوده است.
قلعه دز نام بقایای قلعه ای ناشناخته است که میان ۳ روستای چشمه درگاه، مسعودآباد و زرنان بخش جاپلق شهرستان ازنا بر فراز کوه سنگی عظیمی واقع گردیده است. البته روستایی با همین نام در بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک نیز واقع شده است. این روستا به مرکزگرم پایین نیز مشهور است. و در کیلومتر ۶۳۰ محور جنوب راه آهن سراسری ایران واقع شده است. البته در این مقاله منظور قلعه ای در نزدیکی ازنا می باشد.
از گذشته این قلعه که از سنگ و ساروج درست شده است اطلاع دقیقی در دست نیست ولی در کتب تاریخی از وجود قلعه ای که « سر بر آسمان می ساید » و در دشت جاپلق واقع گشته است خبر می دهند.
عده ای معتقدند قلعه دز همان قلعه فرزین است که نام آن در کتب تاریخی آمده است.
به هر روی احتمال دارد بنای اولیه قلعه دز که ساکنان محلی بر آن نام قلا دزد گذاشته اند مربوط به دوران مادها باشد که در دوران ساسانیان وسعت پیدا کرده و در دوران اسلامی پایگاه حکام محلی بوده باشد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دز در دانشنامه آزاد پارسی

دِز
پل تاریخی دزفول بر روی رودخانه دِز
رودخانه ای در استان های لرستان و خوزستان با درازای ۵۱۵ کیلومتر. این رودخانه از چشمه سارهای سربند اراک سرچشمه می گیرد و به سوی جنوب روان می شود. از شهرستان های بروجرد و دورود می گذرد و پس از یکی شدن با رودخانۀ ماربر، رودخانۀ سزار نامیده می شود و به موازات خط آهن دورود به اندیمشک جریان می یابد و به شهرستان الیگودرز وارد می شود و پس از عبور از دره های پرپیچ و خم زاگرس وارد دریاچۀ سد دز می شود. از شهر دزفول می گذرد و به شهرستان شوشتر وارد می شود و سرانجام در بند قیر به رودخانۀ کارون می ریزد. رودخانۀ دز از پرآب ترین رودهای ایران است که میانگین آبدهی سالانۀ آن به ۷۳۹۶میلیون متر مکعب (اندازه گیری شده در ایستگاه بامدژ) می رسد.

ارتباط محتوایی با دز

دز را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

Erfan_Z_A_D ٠٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢١
واحد و میزان مصرف دارو
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

P > Neighbors
Mehrdad > Carried out
Amir mhmd > non maskable
محدثه فرومدی > thriving
محدثه فرومدی > flourishing
محدثه فرومدی > flourishing
محدثه فرومدی > رونق
قادر شکوفان > Capish

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رود دز به کجا میریزد   • سرچشمه رود دز   • دز دارو   • نقشه مسیر رودخانه دز   • دز مهراب   • نقشه رودخانه دز   • دز نیوز   • دزفول امروز   • معنی دز   • مفهوم دز   • تعریف دز   • معرفی دز   • دز چیست   • دز یعنی چی   • دز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دز
کلمه : دز
اشتباه تایپی : nc
آوا : dez
نقش : اسم خاص مکان
عکس دز : در گوگل


آیا معنی دز مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )