برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دستگاه نهویه مطبوع مرکزی

دستگاه نهویه مطبوع مرکزی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جوادقیاسوند
هواساز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دستگاه نهویه مطبوع مرکزی   • مفهوم دستگاه نهویه مطبوع مرکزی   • تعریف دستگاه نهویه مطبوع مرکزی   • معرفی دستگاه نهویه مطبوع مرکزی   • دستگاه نهویه مطبوع مرکزی چیست   • دستگاه نهویه مطبوع مرکزی یعنی چی   • دستگاه نهویه مطبوع مرکزی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دستگاه نهویه مطبوع مرکزی
کلمه : دستگاه نهویه مطبوع مرکزی
اشتباه تایپی : nsj'hi ki,di lxf,u lv;cd
عکس دستگاه نهویه مطبوع مرکزی : در گوگل

آیا معنی دستگاه نهویه مطبوع مرکزی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )