برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1317 100 1

دستۀ منظم

معنی دستۀ منظم به فارسی

دستۀ منظم
[regular block] [شیمی] دسته ای در ساختار شیمیایی بسپارها که تنها با یک نوع تکپار در یک توالی آرایشمند قرار دارد

دستۀ منظم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دستۀ منظم   • مفهوم دستۀ منظم   • تعریف دستۀ منظم   • معرفی دستۀ منظم   • دستۀ منظم چیست   • دستۀ منظم یعنی چی   • دستۀ منظم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دستۀ منظم
کلمه : دستۀ منظم
اشتباه تایپی : nsjۀ lkzl
عکس دستۀ منظم : در گوگل

آیا معنی دستۀ منظم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )