برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1282 100 1

دست آويز

معنی دست آويز در لغت نامه دهخدا

دست آویز. [ دَ ] (اِ مرکب ) آنچه همراه آورند و وسیله ٔ مدعای خود سازند. (برهان ). چیزی که تمسک بدان کنند و آنرا وسیله ٔ مدعای خود سازند. (آنندراج ). در لهجه ٔ شوشتر «دس اوویز» گویند، و آن تمسک و سند باشد. (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی ). وسیله. (منتهی الارب ). ذریعة. ذرعة. حجت. دلیل. سند. تمسک. (یادداشت مرحوم دهخدا). أدمة. وصر. (از منتهی الارب ). راه. ممر. واسطه. وسط. عدة. عدت. وجه. چاره. کفاف. گریز : هیچ دست آویزی را پای برجای نماند. (کلیله و دمنه ).
گفتی از صبر ساز دست آویز
که ترا عشق پایدار افتاد.
خاقانی.
باﷲ اگر ممکن شود که جان رفته بازآید دست آویز ازین لطیفه ٔ انوار توان ساخت. (منشآت خاقانی چ دانشگاه ص 29).همانا که بزرگان خردبینش این خدمت را بر قصور همت خادم حمل نکنند، که به دست آویز سبب ازل دیدن شرط نیست. (منشآت خاقانی ص 276).
دست آویزی شگرف می بینم
هفتادودو فرقه از خم شستش.
عطار.
هیچ دستاویز آنساعت که ساعت دررسد
نیست الا آنکه بخشایش کند پروردگار.
سعدی.
هین چه آوردید دست آویز را
ارمغانی روز رستاخیز را.
مولوی.
روزمحشر در جواب پرسش سودای کفر
هیچ دست آویز ما را نیست جز موی شما.
سلمان (از آنندراج ).
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز.
حافظ.
حلقه ٔ زلف گرهگیر تو دست آویز ماست
گرچه زاهد سبحه ٔ صد دانه دست آویز یافت.
آصفی (از آنندراج ).
- دستاویز ساختن ؛ وسیله کردن. وسیله ساختن : معلوم بنده شده است که هرکه برحضرت عظمی عظمها اﷲ ناز را دست آویز سازد، از نظر لطف محروم ماند. (منشآت خاقانی چ دانشگاه ص 332).
|| بهانه. عذر. مستمسک. دست پیچ. عذری نه روشن. عرضة. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
به دست آویز شیر افکندن شاه
مجال دست بوسی یافت آن ماه.
نظامی.
نه هر دستی که تیغ تیز دارد
به خون خلق دست آویز دارد.
نظامی.
|| (اِ مرکب ) دسته. عروه. گوشه. (یادداشت مرحوم دهخدا). عصمة. (مهذب الاسماء) :
آن خواج ...

معنی دست آويز به فارسی

( اسم ) ۱ - آنچه که وسیلهای برای ادعای شخص باشد وسیله . ۲ - بهانه . ۳ - زد و خورد در آویختن .
آنچه همراه آورند و وسیله مدعای خود سازند .

دست آويز را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شفيق الله مصلح
حاصل کار و نتيجه ى کار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دستاویز در جدول   • سوال 47 قدم یک   • ایا از مفهوم تسلیم شدن میترسم   • دستاویز در حل جدول   • مترادف دستاویز   • معنی دست آويز   • مفهوم دست آويز   • تعریف دست آويز   • معرفی دست آويز   • دست آويز چیست   • دست آويز یعنی چی   • دست آويز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دست آويز
کلمه : دست آويز
اشتباه تایپی : nsj H,يc
عکس دست آويز : در گوگل

آیا معنی دست آويز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )