برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1303 100 1

دست کم گرفتن

دست کم گرفتن

معنی ضرب المثل -> دست کم گرفتن
کم ارزش شمردن و به حساب نیاوردن چیزی یا کسی، کوچک و ناچیز تلقی کردن.

معنی دست کم گرفتن به انگلیسی

understatement (اسم)
دست کم گرفتن ، کتمان حقیقت
downgrade (فعل)
کم ارزش کردن ، جمع و جور کردن ، دست کم گرفتن
underrate (فعل)
ناچیز شمردن ، دست کم گرفتن
underestimate (فعل)
ناچیز پنداشتن ، دست کم گرفتن
minimize (فعل)
دست کم گرفتن ، به حداقل رساندن ، کمینه کردن ، کمینه ساختن ، کوچک شمردن
understate (فعل)
دست کم گرفتن ، حقیقت را اظهار نکردن

معنی کلمه دست کم گرفتن به عربی

دست کم گرفتن
اخفق في تقدير

دست کم گرفتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

توحيد
هوالعلیم

دستِ کم گرفتن : بی ارزش شمردن : حقیر دانستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دست کم در جدول   • مترادف دست کم   • معنی دست کم گرفتن   • معنی قرین شدن با یکدیگر   • دست کم گرفتن به انگلیسی   • توهم به انگلیسی   • مفهوم دست کم گرفتن   • تعریف دست کم گرفتن   • معرفی دست کم گرفتن   • دست کم گرفتن چیست   • دست کم گرفتن یعنی چی   • دست کم گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دست کم گرفتن
کلمه : دست کم گرفتن
اشتباه تایپی : nsj ;l 'vtjk
عکس دست کم گرفتن : در گوگل

آیا معنی دست کم گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )