برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1305 100 1

دعای علقمه

دعای علقمه در دانشنامه اسلامی

دعای علقمه
دعای علقمه دعایی است که پس از زیارت عاشورا می خوانند.این دعا را شیخ طوسی در مصباح المتهجد نقل کرده است و محتوای آن، بیان مقام و فضیلت امامان (ع) است.
این دعا چون از طریق علقمة بن محمد حضرمی نقل شده، به نام او مشهور است. بعضی از محققان این دعا را «دعای صفوان معروف به دعای علقمه» گفته اند و بعضی بدون نسبت دادن به راوی، آن را دعای بعد از زیارت عاشورا نامیده اند. این دعا را شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد آورده است.
مضامین دعای علقمه
دعای علقمه مشتمل بر معانی بلند و جامع حوایج دنیوی و اخروی به خصوص تولی و تبری است. مؤمن در ابتدای این دعا، خداوند را با صفاتی یاد می کند، بعد خداوند را به پنج تن قسم می دهد و به خداوند توسل می جوید و ائمه را شفیع قرار می دهد. دعای علقمه مقام و فضیلت ائمه را بیان می کند و شخص مومن از خداوند می خواهد که به پیامبر(ص) و آل او صلوات بفرستد، حاجاتش را بر آورده سازد، از شر دشمنان نجات دهد،این زیارت را آخرین زیارت قرار ندهد و بین او و اهل بیت(ع) جدایی نیاندازد.
پیدایش دعای علقمه
صفوان بن مهران بعد از خواندن زیارت عاشورا دعای «
یا الله یا الله یا الله، یا مجیب دعوة المضطرین ...» را خواند. سیف بن عمیره گوید که سؤال کردم از صفوان و گفتم که علقمه بن محمد این دعا را برای ما از حضرت باقر(ع) روایت نکرد بلکه همان زیارت را حدیث کرد. صفوان گفت که با امام صادق(ع) به این مکان وارد شدم، پس بجا آورد مثل آنچه را که ما بجا آوردیم در زیارت و دعا کرد به این دعا هنگام وداع بعد از اینکه دو رکعت نماز گذاشت، چنانچه ما نماز گذاشتیم و وداع کرد چنانچه ما وداع کردیم. پس صفوان گفت که حضرت صادق(ع) به من فرمود که مواظب باش این زیارت را و بخوان این دعا را و زیارت کن به آن پس بدرستیکه من ضامنم بر خدا برای هر که زیارت کند به این زیارت و دعا کند به این دعا از نزدیک یا دور اینکه زیارتش مقبول شود و سعیش مشکور و سلامش به آن حضرت برسد و محجوب نماند و حاجت او قضا شود از جانب خدای تعالی به هر مرتبه که خواهد برسد و او را نومید برنگرداند.ای صفوان یافتم این زیارت را به این ضمان از پدرم و پدرم از پدرش علی بن الحسین(ع) به همین ضمان و او از حسین(ع) به همین ضمان و حسین(ع) از برادرش حسن(ع) به همین ضمان و حسن از پدرش امیر الم ...

ارتباط محتوایی با دعای علقمه

دعای علقمه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دعای علقمه   • مفهوم دعای علقمه   • تعریف دعای علقمه   • معرفی دعای علقمه   • دعای علقمه چیست   • دعای علقمه یعنی چی   • دعای علقمه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دعای علقمه
کلمه : دعای علقمه
اشتباه تایپی : nuhd ugrli
عکس دعای علقمه : در گوگل

آیا معنی دعای علقمه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )