برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1292 100 1

دعبل بن علی خزاعی

دعبل بن علی خزاعی در دانشنامه اسلامی

دعبل بن علی خزاعی
دِعْبِل بْن عَلی خُزاعی (۱۴۸-۲۴۶ق)، شاعر شیعه قرن دوم و سوم هجری. او از اصحاب امام کاظم(ع) و امام رضا(ع) بوده و محضر امام جواد(ع) را نیز درک کرده است. او در زمان حضور امام رضا (ع) در مرو به حضور ایشان رسید. زمانی که به خراسان آمد، قصیده تائیه خود را سروده بود و گفته بود که نباید کسی پیش از امام رضا(ع) آن را بشنود.
او در طعن بسیار تندزبان بود. همین امر باعث می شد تا همواره در حال گریز و سفر باشد. سرانجام طعن هایش بر خلفای عباسی باعث کشته شدنش شد. از جمله کتاب های او « الواحدة فی مناقب العرب و مثالبها » و « طبقات الشعراء » است. دعبل از زمره راویان حدیث نیز به شمار می آید.
دعبل بن علی بن رزین بن سلیمان بن تمیم بن نهشل بن خداش بن خالد بن عبد بن دعبل بن انس بن خزیمة بن سلامان بن اسلم بن حارثة بن عمرو بن عامر بن مزیقیا. (۱۴۸-۲۴۶ق)

ارتباط محتوایی با دعبل بن علی خزاعی

دعبل بن علی خزاعی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دعبل بن علی خزاعی   • مفهوم دعبل بن علی خزاعی   • تعریف دعبل بن علی خزاعی   • معرفی دعبل بن علی خزاعی   • دعبل بن علی خزاعی چیست   • دعبل بن علی خزاعی یعنی چی   • دعبل بن علی خزاعی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دعبل بن علی خزاعی
کلمه : دعبل بن علی خزاعی
اشتباه تایپی : nufg fk ugd ochud
عکس دعبل بن علی خزاعی : در گوگل

آیا معنی دعبل بن علی خزاعی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )