برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1322 100 1

دقیقه

/daqiqe/

مترادف دقیقه: لطیفه، نکته، لحظه، لمحه

برابر پارسی: دم، دَم، شمار

معنی دقیقه در لغت نامه دهخدا

دقیقه. [ دَ قی ق َ /ق ِ ] (از ع ، ص ، اِ) دقیقه. مؤنث دقیق. ج ، أدِقّة،أدِقّاء. (از اقرب الموارد). در ناظم الاطباء جمع آن دِقاق و دَقائق ضبط شده است. رجوع به دقیق شود. || نکته ٔ باریک لطیفه. نازک کاری. (یادداشت مرحوم دهخدا) : اندر داروهای مسهل آمیختن نه دقیقه بکار باید داشت از بهر آنکه هر دقیقه اندر این باب اصلی بزرگ است و هرگاه طبیب از این اصلها غافل باشد منفعت دارو مضرت گردد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
به صد دقیقه ز آب درمنه تلخترم
به سخره چشمه ٔ خضرم چه خواند آن دریا.
خاقانی.
زیشان شنو دقیقه ٔ فقر از برای آنک
تصنیف را مصنف بهتر کند بیان.
خاقانی.
افشای این سِر و اظهار این دقیقه جایز نشمرده ام. (سندبادنامه ص 175). طرار گفت : ای مهتر، نه همانا که او این دقیقه داند؟ (سندبادنامه ص 309).
هر چه هست از دقیقه های نجوم
یا یکایک نهفته های علوم.
نظامی.
کاین درج کآسمان شه دارد
وین دقیقه که او نگه دارد
هیچکس را ز خسروان جهان
کس ندیده ست آشکار و نهان.
نظامی.
استاد را بزورآوری بر من دست نبود بلکه مرا دقیقه ای از علم کشتی مانده بود که از من دریغ می داشت امروز بدان دقیقه بر من دست یافت. (گلستان سعدی ).
امید در کمر زرکشت چگونه ببندم
دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی.
حافظ.
لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده
بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن.
حافظ.
- دقیقه شناس ؛ نکته شناس. نکته بین. باریک بین : نِقرس ؛ طبیب حاذق بسیارنظر دقیقه شناس. (منتهی الارب ).
|| (اصطلاح عرفان ) به معنی سِر دقیق است که هر کس بر آن آگاه نشود و مرتبت دقایق اجل از مرتبت حقایق است. (فرهنگ علوم عقلی از دستور العلماء ج 1 ص 104).
|| (اصطلاح نجوم ) جزء شصتم است از درجه. (منتهی الارب ). شصت یک ِ درجه و هر دقیقه شصت ثانیه باشد. (از مفاتیح العلوم ). یک حصه از شصت حصه ٔ درجه ، و تمامی درجه های فلک سه صد و شصت باشد. بدانکه فلک را دوازده برج اند و هر برج را سی درجه و هر درجه را شصت دقیقه و هر دقیقه را شصت ث ...

معنی دقیقه به فارسی

دقیقه
نکته باریک، علم هیئت، یک شصتم ازیک درجه، دقائق
( اسم ) ۱ - مونث دقیق نکات دقیقه . ۲ - نکته باریک امر غامض . ۳ - یک شصتم از هر ساعت و آن برابر است با شصت ثانیه . ۴ - زمانی کوتاه لحظه : [[ یک دقیقه صبر کنید ]] . ۵ - یک شصتم از یک درجه . ۶ - ( تصوف ) سر دقیق که هر کس بر آن آگاه نشود و مرتبت دقایق اجل از مرتبت حقایق است . ( دستور ۱٠۴ : ۱ ) جمع دقائق ( دقایق )
دقیقه شمارنده . شمارنده دقیقه .
نکته گرفتن . خرده گرفتن .
( صفت ) خرده گیر ایراد گیر منتقد .
[access minutes, access minutes of use] [مهندسی مخابرات] مدت استفاده از تجهیزات مرکز تلفن در خدمات درون مرزی یا برون مرزی برای محاسبۀ هزینۀ کاربری
دقیقه یابنده . یابنده دقیقه .
عمل دقیقه یاب .

معنی دقیقه در فرهنگ معین

دقیقه
(دَ قِ یا قَ) [ ع . دقیقة ] (اِ.) ۱ - یک ششم ساعت . ۲ - نکته ، نکته باریک . ۳ - یک شصتم از یک درجه . ج . دقائق .

معنی دقیقه در فرهنگ فارسی عمید

دقیقه
۱. = دقیق
۲. (اسم) یک شصتم ساعت که شصت ثانیه است.
۳. (اسم) (نجوم) یک شصتم از یک درجه.
۴. [قدیمی] نکتۀ باریک و ظریف.

دقیقه در دانشنامه ویکی پدیا

دقیقه
دقیقه (مخفف:min) یکای زمان است که برابر با ۶۰ ثانیه و یک شصتم ساعت است. در موارد خیلی نادر دقیقه می تواند ۵۹ یا ۶۱ ثانیه باشد که ثانیه کبیسه می گویند. در بیان دقیقه آن را با علامت پریم مشخص می کنند مانند ۵′ .
دقیقه قوسی
دقیقه قوسی واحدی است در زاویه که معادل یک شصتم یک درجه است. دقیقه قوسی یک برروی ۲۱۶۰۰م یک دایره بسته است. مقادیر کم تر همچون ثانیه قوسی و میلی ثانیه قوسی بسیار کم کاربرد هستند و فقط در ستاره شناسی استفاده می شوند.
دقیقه قوسی واحدی است در زاویه که معادل یک شصتم یک درجه است. دقیقه قوسی ۱/۷۰۰۴۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲۱۶۰۰ یک دایره بسته است. یک دقیقه قوسی برابر با π {\displaystyle \pi } /۷۰۰۴۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۰۸۰۰ یک رادیان است. نماد استاندارد این واحد پریم (′) است (U+2032).
ثانیه قوسی برابر با یک شصتم دقیقه قوسی و ۱/۷۰۰۶۱۲۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۱۲۹۶۰۰۰ یک دایره و حدود ۱/۷۰۰۵۲۰۶۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲۰۶۲۶۵ یک رادیان است. نماد ثانیه قوسی زگون (″) است (U+2033).
این یکاها به عنوان دستگاه اعداد پایه ۶۰ و زیرتقسیمات درجه، ریشه در اخترشناسی بابلی دارند و در رشته هایی که با مقادیر بسیار کوچک زاویه سر و کار دارند، مانند اخترشناسی، بینایی سنجی، چشم پزشکی، نورشناسی، ناوبری و نقشه برداری کاربرد دارند.
میلی ثانیه قوسی (mas) و میکروثانیه قوسی (μas) یکاهای استاندارد کوچک تری در پیشوندهای اس آی هستند که در اخترشناسی استفاده می شوند. میلی ثانیه قوسی برابر با یک هزارم ثانیه قوسی و میکروثانیه قوسی برابر با یک میلیونم ثانیه قوسی است.
۱۰ دقیقه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
۱۰ دقیقه (ترانه اینا)
۱۰ دقیقه (فیلم ۲۰۰۲)
۱۰ دقیقه (فیلم ۲۰۱۳)
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دقیقه در دانشنامه آزاد پارسی

دقیقه (minute)
یکای زمان، معادل ۶۰ ثانیه. همچنین، یکای زاویه، معادل یک شصتم درجه.

ارتباط محتوایی با دقیقه

دقیقه در جدول کلمات

دقیقه فوتبال
نود
فیلم چند دقیقه ای برای معرفی فیلم دیگر
انونس

معنی دقیقه به انگلیسی

minute (اسم)
یادداشت ، دم ، مسوده ، پیش نویس ، لحظه ، ان ، دقیقه ، گزارش وقایع

معنی کلمه دقیقه به عربی

دقیقه
دقيقة
رياضيات

دقیقه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نازنین
زَم - تَکی(واحدی) برای سنجشِ زَمان - زَم یک واژه پارسی است.
یک زَم = یک دقیقه.
هر شصت تیک(ثانیه) برابربا یک زَم(دقیقه) میباشد.
هر شصت زَم(دقیقه) برابربا یک گاس(ساعت) میباشد.
جاوید مدرس اول
دقیقه :
فوت و فن (پوف در ترکی)یا همان (فوت فارسی)
سعدی گوید
بلکه مرا از علم کشتی ((دقیقه ای)) مانده بود و همه عمر از من دریغ همی‌داشت امروز بدان (( دقیقه)) بر من غالب آمد
بهرام س
دمینه
کیمپگرل
علوم دقیقه=Mathematics
هر دقیقه=Minutely
یک دقیقه=Whipstitch
یک میلیون دور در دقیقه=Megacycle
پانزده دقیقه=Quarter Hour
محمدرحیم ریگی
شصتک (shastak)
نیک ایرانی
ساعت = گاه
دقیقه شصتک گاه است
دقیقه = گاه شصتک = گاهک
برای دقیقه گاهک یا شصتک را می توان بکار برد که چون شصتک ثانیه را نیز در بر می گیرد (ثانیه = یک شصتم دقیقه) آنگاه:
دقیقه = گاهک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علامت دقیقه   • تایپ علامت دقیقه در ورد   • علامت دقیقه و ثانیه در ورد   • علامت ساعت   • دقیقه به انگلیسی   • علامت ثانیه   • دقیقه هام علیرضا طلیسچی   • معنی دقیقه   • مفهوم دقیقه   • تعریف دقیقه   • معرفی دقیقه   • دقیقه چیست   • دقیقه یعنی چی   • دقیقه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دقیقه
کلمه : دقیقه
اشتباه تایپی : nrdri
آوا : daqiqe
نقش : اسم
عکس دقیقه : در گوگل

آیا معنی دقیقه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )