انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1070 100 1

دما

/damA/

مترادف دما: حرارت، گرما، گرمی

متضاد دما: سرما

معنی دما در لغت نامه دهخدا

دما. [ دَ ] (اِ) دم و نفس. (انجمن آرا) (از آنندراج ) (لغت محلی شوشتر) (برهان ) (ناظم الاطباء). قطع. ربو. نفس. نسمه. (یادداشت مؤلف ). || بهر. نهج. نهیج. تتابع نفس. حشا. (یادداشت مؤلف ): و آنچه به شُش رود از وی ، دما و ضیق النفس و سرفه ٔ تر و سل تولد کند. (ذخیره ٔخوارزمشاهی ). انهاج ؛ دما برآوردن. (المصادر زوزنی ).دما برافکندن. (تاج المصادر بیهقی ). تحشیه ؛ دما بر کسی برافکندن. (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ).نهج ؛ دما برافتادن. ابتهار؛ دما برافتادن. (تاج المصادر بیهقی ). بهر؛ دما برافکندن. (المصادر زوزنی ).

دما. [ دِ ] (اِ) مزاج و طبیعت. (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). نهاد. (انجمن آرا) (آنندراج ). || (هزوارش ، اِ) به معنی رودخانه است .(از ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج ) (برهان ).

معنی دما به فارسی

دما
نفس، دم، گرما، درجه حرارت، اندازه گرمی یاسردی
( اسم ) جمع دم خونها : سفک دمائ .
مزاج و طبیعت .
[temperature] [فیزیک] کمیتی که معرف انرژی جنبشی متوسط مولکول های جسم است
[ گویش مازنی ] /de maa/ دی ماه فرس قدیم و تبری
[microwave tempering] [علوم و فنّاوری غذا] افزایش دمای گوشت منجمد با استفاده از ریزموج
پشته های نرم خاکین .
نفس نفس . تتابع نفس .
[ گویش مازنی ] /damaadami/ ضربه با لبه ی برنده ی هر چیز
[adiabatic lapse rate] [مهندسی محیط زیست و انرژی] آهنگ کاهش نظری دمای بسته ای از هوا که در شرایط بی دررو به طور عمودی حرکت می کند
[super adiabatic lapse rate] [مهندسی محیط زیست و انرژی] آهنگ کاهش عمودی دمای هوا در شرایطی فراتر از حالت بی دررو
[subadiabatic lapse rate] [مهندسی محیط زیست و انرژی] آهنگ کاهش عمودی دمای هوا در شرایطی فروتر از حالت بی دررو
[environmental lapse rate, ELR] [مهندسی محیط زیست و انرژی] تغییرات دمای هوا متناسب با ارتفاع، تحت تأثیر شرایط محیط
[differential temperature cell] [خوردگی] نوعی پیل خوردگی که اختلاف پتانسیل آن ناشی از اختلاف دما میان دو الکترود هم جنس، در برق کافی با ترکیب اولیۀ یکسان است
[blue annealing] [مهندسی مواد و متالورژی] حرارت دادن ورق های نورد گرم شدۀ آهنی در یک کورۀ باز، به نحوی که ورق ها در بازۀ تغییر حالت قرار گیرند و سپس سرد کردن آنها در هوا برای نرم شدن
[isotherm image] [مهندسی نقشه برداری] تصویری که در آن خطوط تراز، مناطقی با دمای مساوی را به یکدیگر وصل می کند
و آن مزرعه کوزه گر بود که روسای کهنه از بهای خون خداوند ما عیسی مسیح که یهودا بدیشان پس داد برای مدفن غریبان خریدند
نزدیک حدود حوالی : [[ دم دمای صبح وارد تهران شد ]] .
نفس نفس . تتابع نفس .
[cryogenic temperature] [فیزیک] دمایی که در حدود دمای شاره های زم زاشناختی 77 درجۀ کلوین یا کمتر است
[isogeotherm, isotherm, geoisotherm, geotherm] [ژئوفیزیک] خط یا سطحی در زمین که مکان هندسی نقاط هم دماست
[isothermal process] [شیمی، فیزیک، مهندسی بسپار] فرایندی ترمودینامیکی که در آن دمای دستگاه ثابت می ماند
[temperature extremes] [علوم جَوّ] بیشترین و کمترین دما یا هریک از آنها در یک محل در دورۀ زمانی معین
[absolute temperature extremes] [علوم جَوّ] بالاترین و پایین ترین دمای دیدبانی شده در دورۀ خاص که به عنوان ثبت اقلیمی به کار می رود

معنی دما در فرهنگ معین

دما
(دَ) (اِ.) اندازة گرمی یا سردی یک جسم بر حسب مقیاس های قراردادی .

معنی دما در فرهنگ فارسی عمید

دما
= دَم۲
۱. گرمی، حرارت.
۲. درجۀ حرارت، اندازۀ گرمی یا سردی برحسب مقیاس های قراردادی.

دما در دانشنامه اسلامی

دما
معنی دَمْعِ: اشک
ریشه کلمه:
دمم‌ (۱۰ بار)
دمو (۱۰ بار)
دمی‌ (۱۰ بار)

دما در دانشنامه ویکی پدیا

دما
دما، یک کمیّت فیزیکی و نسبی است که میزان گرمی و سردی را مشخص می کند و با دماسنج قابل اندازه گیری است. اگر دو جسم دارای دمای متفاوت باشند، گرما از جسم با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر منتقل می شود تا هنگامی که دمای دو جسم به تعادل برسد.
K] = + ۲۷۳٫۱۵]
F]= ۱٫۸ + ۳۲ °]
ممکن است در جابه جایی گرمایی، جسم دارای دمای بیشتر، مجموع انرژی گرمایی کمتری داشته باشد، اما باز هم گرما از دست بدهد و جسم دارای دمای کمتر مجموع انرژی گرمایی بیشتری داشته باشد، اما باز هم گرما دریافت کند.
یکاهای گوناگونی برای دما تعریف شده اند. در دستگاه بین المللی از یکای کلوین استفاده می شود؛ ولی یکاهای دیگری مانند سلسیوس و فارنهایت رانکین نیز برای دما به کار می روند.
اندازه گیری دما با استفاده از دماسنج انجام می شود. انواع مختلف دماسنج وجود دارند که از روش های گوناگون برای اندازه گیری دما استفاده می کنند. برای نمونه، اندازه گیری دما در دماسنج جیوه ای با بهره گیری از ویژگی انبساط گرمایی جیوه انجام می شود.
دما-آب نگار نوعی دستگاه ثبت کننده نمودار گرافیکی است که برای اندازه گیری و ثبت دما و رطوبت (یا نقطه شبنم) به کار می رود.
دستگاه های مشابهی که تنها دما را اندازه گیری و ثبت می کنند دمانگار و دستگاه هایی که برای اندازه گیری و قبت میزان رطوبت استفاده می شوند آب نگار نامیده می شوند.
دمانگارها معمولاً میله کوچکی دارند که دماها هوا را بر روی یک استوانه چرخنده رسم می کند. این میله در انتهای یک اهرم قرار گرفته است. این اهرم توسط یک نوار دوفلزی کنترل می شود که فلز آن به تغییرات دما حساس است و با این تغییرات خم می شود.
Wikipedia contributors, "Thermo-hygrograph," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August 19, 2009).
دما ترمودینامیکی(به انگلیسی: Thermodynamic temperature) مقدار مثبتی از دما و از کمیتهای اصلی در ترمودینامیک است. دما ترمودینامیکی با قانون سوم ترمودینامیک تعریف می شود که در آن کمترین دما صفر بر حسب کلوین بوده و به آن صفر مطلق گویند مولکول های ذرات کمترین حرکت را دارند. در تعریف مکانیک کوانتومی ذرات در صفر مطلق در حالت پایه قرار داشته که در این حالت کمترین انرژی را دارا هستند. دما ترمودینامیکی به صورت دمای مطلق(به انگلیسی: absolute temperature) نیز به کار برده می شود به دو دلیل:
۱-طبق نظر کلوین به خواص ماده خاصی بستگی ندارد و
۲- براساس خواص گاز ایده آل به صفر مطلق اشاره دارد.
در دستگاه بین المللی یکاها برای دمای ترمودینامیکی واحد مخصوصی وجود دارد که همان مقیاس دمایی کلوین می باشد.
در زیر مقایسه و تبدیل بین ۷ مقیاس اندازه گیری دما را مشاهده می کنید (البته امروزه بسیاری از این مقیاس ها منسوخ شده اند).
Degrees of frost
تبدیل یکاهای اندازه گیری
نشان گاز
* دمای بدن معمولی ۳۶٫۸ °C ±۰٫۷ °C یا ۹۸٫۲ °F ±۱٫۳ °F است. عدد ارائه شده ۹۸٫۶ °F تبدیل عدد ۳۷ °C استاندارد سدۀ ۱۹ آلمانی است.
بعضی از اعداد در این جدول روند شده اند.
جهش یافته های حساس به دما به ژن هایی گفته میشود که اجازه عملکرد عادی را به ارگانیسم مربوطه در دمای خاص فعال (دمای مجاز) می دهند اما در دماهای بالاتر (دمای غیر مجاز) عملکرد دیگری کمی دارند. پروتئین موتانت در دمای مجاز فعالیت نرمال دارد و فنوتیپ آن نرمال است اما به محض بالارفتن دما به دمای مناسب پروتئین غیر جهش یافته، پروتئین های جهش یافته عملکرد مناسب خود را از دست میدهند.
جهش یافته های حساس به حرارت توسط اندی شیکمن و گروهش به منظور شناسایی و ایزوله کردن مخمر های موتانت که در مسیر ترشحی مشکل داشتند مورد استفاده قرار گرفت . در مخمر وزیکول های ترشحی مواد به خصوصی را به سمت جوانه منتقل میکند . هر نوه جهش در این مسیر باعث مرگ سلول میشود .شیکمن با استفاده از این نوع جهش یافته های حساس به حرارت توانست 23 ژن مربوط به مسیر ترشحی مخمر را کشف کند .
فرایند هم دما یا فرایند ایزوترمال فرآیندی ترمودینامیکی است که در طی مراحل مختلف آن دما تغییری نمی کند و ثابت می باشد. اگر در دمای ثابت گرمای Q را از گازی بگیریم طوریکه حجمش از v1 به v2 برسد به این فرآیند هم دما گویند. در این فرآیند چون تغییرات دما صفر است تغییرات انرژی درونی نیز صفر است. انرژی درونی ذرات یک گاز فقط به یک عامل آن هم دما بستگی دارد.
فرآیند بی دررو
فرآیند هم حجم
فرآیند هم فشار
فرایند هم آنتروپی
U 2 U1 = T 2 T1 {\displaystyle {U2 \over \operatorname {U1} }={T2 \over \operatorname {T1} }}
www.weatherbase.com


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دما در دانشنامه آزاد پارسی

دَما (temperature)
درجه یا میزان گرمی هر جسم. بنابه قوانین ترمودینامیک، دما تعیین کنندۀ آن است که گرما از چه جسمی به جسم دیگر منتقل می شود. دمای جسم معیاری برای نمایش انرژی جنبشی میانگین اتم ها یا مولکولهایی است که سازندۀ آن جسم اند. یکای دما در دستگاه بین المللی کلوین، با نماد K، است که در مقیاسی با همین نام به کار برده می شود. مقیاس های متداول دیگر برای اندازه گیری دما عبارت اند از مقیاس دمای سلسیوس (سانتی گراد) و مقیاس فارنهایت. دمای بدن انسان در حالت عادی حدود۳۶.۹ درجۀ سلسیوس (۹۸.۴ درجۀ فارنهایت) است. تغییراتی در حدود یک درجه یا بیشتر در دمای بدن نشانۀ بیماری است. افزایش دمای بدن به معنی فعالیت اضافی و معمولاً ناشی از عفونت است، درحالی که کاهش دما به معنی کاهش تولید گرما و معمولاً اُفت نیروهای حیاتی است. در ایستگاه های هواشناسی سراسر دنیا از دماسنج های بیشینه و کمینه استفاده می کنند.

دما در جدول کلمات

دما گوژی
عوام فریبی

معنی دما به انگلیسی

temperature (اسم)
دما ، درجه حرارت ، درجه گرما

معنی کلمه دما به عربی

دما
درجة الحرارة
مشعاع

دما را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

P > Neighbors
Mehrdad > Carried out
Amir mhmd > non maskable
محدثه فرومدی > thriving
محدثه فرومدی > flourishing
محدثه فرومدی > flourishing
محدثه فرومدی > رونق
قادر شکوفان > Capish

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دما هوا   • واحد اندازه گیری حرارت چیست   • واحد اندازه گیری دما   • دما چیست   • تعریف دما   • اندازه سطح   • دما به انگلیسی   • دمای مطلق چیست   • معنی دما   • مفهوم دما   • معرفی دما   • دما یعنی چی   • دما یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دما
کلمه : دما
اشتباه تایپی : nlh
آوا : damA
نقش : اسم
عکس دما : در گوگل


آیا معنی دما مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )