برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دندان رو جگر گذاشتن

دندان رو جگر گذاشتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجادیه
شکیبایی -صبر
شکیبایی کردن وخاموش ماندن/ دربرابر چیزی تاب آوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دندان رو جگر گذاشتن   • مفهوم دندان رو جگر گذاشتن   • تعریف دندان رو جگر گذاشتن   • معرفی دندان رو جگر گذاشتن   • دندان رو جگر گذاشتن چیست   • دندان رو جگر گذاشتن یعنی چی   • دندان رو جگر گذاشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دندان رو جگر گذاشتن
کلمه : دندان رو جگر گذاشتن
اشتباه تایپی : nknhk v, ['v 'bhajk
عکس دندان رو جگر گذاشتن : در گوگل

آیا معنی دندان رو جگر گذاشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )