برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1219 100 1

دوام ایجاب

دوام ایجاب در دانشنامه اسلامی

دوام ایجاب، از اصطلاحات علم منطق بوده و به معنی استمرار ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع می باشد؛ و دوام به لحاظ موجبه یا سالبه بودن قضیه به دوام ایجاب و دوام سلب تقسیم می شود.
دوام ایجاب، از اصطلاحات علم منطق بوده و به معنی استمرار ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع می باشد؛ و دوام به لحاظ موجبه یا سالبه بودن قضیه به دوام ایجاب و دوام سلب تقسیم می شود.در جایی که حکم قضیه ایجابی باشد و در آن به دوام وجود محمول برای موضوع حکم شده باشد، دوام آن از نوع «دوام ایجاب» است و در صورتی که قضیه سالبه باشد و در آن به دوام سلب محمول از موضوع حکم شده باشد دوام آن از نوع «دوام سلب» است.
منبع
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «دوام ایجاب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷.    
...

دوام ایجاب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دوام ایجاب   • مفهوم دوام ایجاب   • تعریف دوام ایجاب   • معرفی دوام ایجاب   • دوام ایجاب چیست   • دوام ایجاب یعنی چی   • دوام ایجاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دوام ایجاب
کلمه : دوام ایجاب
اشتباه تایپی : n,hl hd[hf
عکس دوام ایجاب : در گوگل

آیا معنی دوام ایجاب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )