برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1350 100 1

دودناک

معنی دودناک در لغت نامه دهخدا

دودناک. (ص مرکب )پردود. دودی. (التفهیم ). دودآلود. متدخن. آلوده. دودآگین. که رنگ و بوی دود گرفته باشد. کنایه از تیره و آلوده و کدر. که به سیاهی زند. (یادداشت مؤلف ).
- خنبره ٔ دودناک ؛ گنبد دودناک. کنایه است از آسمان کبود و تیره :
دامن از این خنبره ٔ دودناک
پاک بشوییدبه هفت آسمان.
نظامی.
- گنبد دودناک ؛ کنایه است از آسمان :
دماغی کزآسودگی گشت پاک
بچربد بر این گنبد دودناک.
نظامی.
|| آمیخته به دود و بخارحاصل از ترکیبات شیمیایی در دستگاه گوارش یا حاصل از احتراق در دستگاه تنفس. حالت زفیر که اکسیژن را درنتیجه ٔ احتراق از دست داده است : می باید که بخار دودناک از وی جدا شود. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). و اگر آروغی دودناک برآید [ از شیر ] چند روزی دست بدارند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). و حاجت اندر آوردن هوای تازه است [ به شش ] و بیرون کردن هوای دودناک. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). و اگر چه حاجت به هوای تازه اندر آوردن [ به ریه ] فزون از بیرون کردن هوای دودناک باشد نفس متواتر شود. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). می باید که بخار دودناک از وی جدا شود. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).

دودناک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
بجای واژه تازی " دخانیات " که از " دخانی " به معنای دود و دودی گرفته شده، واژه" دودناک " که از دود با افزودن پسوند " ناک " ساخته شده و به معنای آلوده به دود پیشنهاد می گردد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دودناک   • مفهوم دودناک   • تعریف دودناک   • معرفی دودناک   • دودناک چیست   • دودناک یعنی چی   • دودناک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دودناک
کلمه : دودناک
اشتباه تایپی : n,nkh;
عکس دودناک : در گوگل

آیا معنی دودناک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )