انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1073 100 1

دوشیزه

/duSize/

مترادف دوشیزه: باکره، بتول، بکر، عذرا

معنی دوشیزه در لغت نامه دهخدا

دوشیزه. [ زِ / زَ ] (ص ، اِ) دخترک نارسیده که مساس نکرده باشندش و به تازیش باکره خوانند. (شرفنامه ٔ منیری ). دختر بکر و زن جوان که هنوزنزدیک مرد نشده باشد. (غیاث ). دختر بکر را گویند. (فرهنگ جهانگیری ) (برهان ) (آنندراج ). باکره و ماری و دختر بکر و زنی که مرد در وی دخول نکرده باشد. ج ، دوشیزگان. (ناظم الاطباء). باکره. مقابل بیوه و کالم و ثیب و ثیبه. دختری شوی نادیده. دختر که مرد ندیده باشد. (یادداشت مؤلف ). عذراء. (منتهی الارب ) (دهار): ابکار؛ دوشیزگان. (دهار) : فرمود [ عملوق ] که هیچکس مبادا که دختر دوشیزه به شوی دهد از قبیله ٔ جدیس تا نخست به من نیارد و دوشیزگی او بستانم. (ترجمه تاریخ طبری بلعمی ). ابرهه گفت : چه خواهی ؟ گفت : [ غلام ] بفرمای تا هیچ دختر دوشیزه به خانه ٔ شوهر نبرند تا نزدیک من نیارند. (ترجمه ٔ تاریخ طبری بلعمی ).
آراسته گشته ست ز تو چهره ٔ خوبی
چون چهره ٔ دوشیزه به یک رنگ و به گلنار.
خسروی.
رسیده بدین سال و دوشیزه اند
به دوشیزگی نیز پاکیزه اند.
فردوسی.
ز چندین یکی را نبوده ست شوی
که دوشیزگانیم وپوشیده روی.
فردوسی.
ستیزه ٔ بدن عاشقان به ساق و میان
بلای گیسوی دوشیزگان به بش و به دم .
عسجدی.
هدهد چو کنیزکی است دوشیزه
با زلف ایاز و دیده ٔ فخری.
منوچهری.
یک دختر دوشیزه بدو رخ ننماید
الاهمه آبستن و الا همه بیمار.
منوچهری.
زن دوشیزه را دو خوشه در دست
ز سستی مانده بر یک جای چون مست.
(ویس و رامین ).
مردی فقاعی حاجب بکتغدی... دست در دو دختر دوشیزه زد تا رسوا کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 471). این خاتون را عادت بود که سلطان محمود را غلامی نادر و کنیزکی دوشیزه ٔ نادره هرسالی فرستادی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 253).
علم تأویل است دوشیزه ٔ نهان
چون به برگ حنظل اندر حنظله.
ناصرخسرو.
وز زمانی که کسی دست بر ایشان ننهاد
همه دوشیزه و همزاد به یک صورت شاب.
ناصرخسرو.
آن چیست یکی دختر دوشیزه ٔ زیبا
از بوی و مزه چون شکر و عنبر سارا.
ناصرخسرو.
طبعی چو بنات نعش ز آمال
دوشیزه ٔ جاودان ببینم.
خاقانی.
گر جهان حصنهای دوشیزه
عقد بندد بر او صواب کند.
خاقانی.
فتح و ظفر با بقاش عهد فروبسته اند
دولت دوشیزه راعقد فروبسته اند.
خاقانی.
آمد سماع زیور دوشیزگان غیب
بی رقص و حال چون کرعنین چه مانده ای.
خاقانی.
همه تن شهوت آن پاکیزگان را
چنان کآیین بود دوشیزگان را.
نظامی.
دوشیزگان خاطر من بین که غنچه وار
بر رخ گرفته اند ز تو شرمسار دست.
کمال الدین اسماعیل.
جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفای او گرفتار. (گلستان سعدی ).
شاخها دختر دوشیزه ٔ باغند هنوز
باش تا حامله گردند به انواع ثمار.
سعدی.
عذراء؛ زن دوشیزه. (مهذب الاسماء). لزوب ؛دوشیزه شدن. (دهار). افتراع ؛ دوشیزه بردن یعنی با بکر جماع کردن. (دهار) خرید. خریدة؛ زن دوشیزه ٔ مردنارسیده. خروس ؛ زن دوشیزه در اول حمل. مِعساء؛ دوشیزه ٔقریب البلوغ. عسلوجة؛ دوشیزه ٔ نرم و نازک اندام. (منتهی الارب ).
- دوشیزگان جنت ؛ کنایه از حوران بهشتی است. (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (برهان ) :
دوشیزگان جنت نظاره سوی مردی
کآبستن ظفر شد تیغ قضا جدالش.
خاقانی.
- دوشیزه ناخواسته ؛ برج سنبله. (از التفهیم ص 97).
|| اطلاق به مرد و زن هردو می شده. در لغت نامه ٔ حریری گوید: بکر؛ زن دوشیزه. (یادداشت مؤلف ) : شهربانو دختر یزدگرد شهریار گفت : دختر دوشیزه را شوی دوشیزه باید. (از قابوسنامه ). || دوشیزه ؛ یا گوسفند دوشیزه ، میش. گوسفند که شیر دهد. (یادداشت مؤلف ). شیرده. دوشایی. دوشا. و اندر تاریخ طبری نام بعضی گوید و همچنین روایت کند هفت گوسفند دوشیزه [ پیغامبر را بود ] نام عجوره... و آنکه پیغامبر از آن گوسفند شیرخوردی عنبه بود نامش. (مجمل التواریخ والقصص ص 264). || فکر و معنی و مفهوم تازه و بکر و نو. ابتکاری. (از یادداشت مؤلف ) :
ز بس که معنی دوشیزه دیدبا من لفظ
دل از دلالت معنی بکند و شد بیزار.
بوحنیفه ٔ اسکافی.
ز دل بنده ٔ شاه و دارنده راز
به معنی از اندیشه دوشیزه باز
چو این هر سه زین گونه آری بدست
سپه ساز گردان خسروپرست.
اسدی.
|| صافی. آبکش. پالونه. (یادداشت مؤلف ) :
چودوشیزگان زیر پرده نهان
چو دوشیزه سفته همی روی و بر.
ابوالحسن لوکری.

معنی دوشیزه به فارسی

دوشیزه
دختر، دخترجوان که شوهرنکرده باشد، دوشیزگان
( اسم ) ۱ - بکر ( اعم از مرد و زن ) . ۲ - دختر بکر جمع دوشیزگان یا دوشیزگان جنت حوران بهشتی .
[virgin] [مطالعات زنان] شخصی که رابطۀ جنسی را تجربه نکرده است متـ . باکره
( صفت ) زن مرد دیده غیر باکره .

معنی دوشیزه در فرهنگ معین

دوشیزه
(زِ) (اِمصغ .) دختر، دختر شوهر نکرده .

معنی دوشیزه در فرهنگ فارسی عمید

دوشیزه
بانوی جوان شوهرنکرده، دختر.

دوشیزه در دانشنامه ویکی پدیا

دوشیزه
دوشیزه یا باکره واژه ایست که در معنای دختری که هیچگاه آمیزش جنسی نداشته است می باشد. این کلمه از نام های بسیار کهن فارسی و تلفظ دیگری از دغدوا یا دوغدویه (doghdova) است که در اوستا نام مادر زرتشت می باشد.
زنان هندی تا پیش از ازدواج خال میان دو ابرو نمی گذارند و پس از ازدواج این خال را می گذارند.
در میان ترکمنها رایج است که دختران پس از بلوغ و تا پیش از ازدواج کلاهی گرد و سوزن دوزی شده به نام بریک را بر سر گذارند، اما پس از ازدواج یک پیشانی بند و روسری به نام آناق سر می کنند.
در بخش هایی از جنوب ایران مانند بندرعباس زنان تا قبل از ازدواج از نقاب صورت استفاده نمی کردند.
در قبیله زولو در آفریقا زنان تا پیش از ازدواج بالاتنه خود را نمی پوشانند. تنها هنگام نامزدی گردنبند بلندی که تاحدودی سینه شان را می پوشاند و نشانه مهر به نامزد است می پوشند و بعد از ازدواج است که لباسشان بالاتنه را نیز پوشش می دهد.
برخی معتقدند دوشیزه مربوط به دوغدی (dogdhi) در سانسکریت به معنای دوشیدن است و به این ترتیب دوشیزه (دوش + یزه) به معنای «دوشنده» است، چرا که دوشیدن حیوانات خانگی همواره کاری زنانه بوده است، این که دوشیزه در معنای دختر به کار می رود نیز شاید از آن روی باشد که نیاکان ما، مایل بوده اند که شوی نادیدگان (شاید به زعم آنان پاکان) دوشندگان گاو و گوسفند باشند.
با این وجود برخی ذکر کرده اند که در پارسی میانه «دوشکیزه» (گونه دیگر دوشگیزه که به دوشیزه منتهی می شود) هم بوده است و که بخش دوم آن واژه را مربوط به «کیجا» در زبان مازندرانی دانسته اند. «کچ» در کردی، و کنیز هم با آن همریشه است. بخش دوم واژه «دوشکیزه» پهلوی همریشه با واژه اوستایی kanyâ است.
اجازه ولی در نکاح زنی که دوشیزه نیست، شرط نیست، و در باکره و دوشیزه به نظر "بیات زنجانی": "بنا بر اقوی شرط صحت نیست بلکه شرط اخلاقی است و برای تحکیم مبانی خانواده لازم است و مطابق روایات متعدد معتبر، افراد از نکاح موقت با دوشیزگان اجتناب کنند."
دوشیزه عنوان زنانی است که ازدواج نکرده اند.
دوشیزه نام یک صورت فلکی است.
دوشیزه نام یک خوشه کیهانی است.
دوشیزه نام یک ابرخوشه آسمانی است.
مختصات: ۱۳h ۰۰m ۰۰s٬ +۰۰° ۰۰′ ۰۰″
کتاب صورت های فلکی نوشته دکتر گری مکلر
پیکر آسمانی دوشیزه (خوشه) یا صورت فلکی سنبله از صورت های فلکی منطقةالبروجی است. مساحت آن ۱۲۹۴ درجه مربع می باشد. این پیکر آسمانی در نیمکره شمالی آسمان و دومین صورت فلکی از لحاظ بزرگی است. صورت فلکی سنبله یکی از قدیمی ترین صورت های فلکی است که توسط انسان شناسایی و توصیف شده است. خورشید در عبور سالانه خود در دائرةالبروج، بیشترین زمان را در این صورت می گذراند.
نام این پیکر آسمانی را ابوریحان بیرونی سنبله یا عذرا آورده است. کلمهٔ سنبله به معنی خوشه است.
در بندهشن نام این صورت فلکی هوشگ (Hōšag) است (Pakzad, P. 77) که در فارسی خوشه شده است.
دوشیزه فیلمی به کارگردانی محمد درمنش و نویسندگی محمد درمنش، غلامحسین دریانورد محصول سال ۱۳۸۱ است.
زیبا بروفه
بهنوش صادقی
فرشید زارعی فرد
فقیهه سلطانی
فتحعلی اویسی
شاه علی سرخانی
زهرا سعیدی
مهسا مهجور
ناصر فروغ
نورا هاشمی
بنفشه نجاتی
علیرضا علیا
لیدا محمودی
مینا میربها
مهریا ذاکری
آزیتا خرمی
جمشید باغبانی
اکبر هنرمند
مهدی میرزاییان
بهزاد جاودان فرد
رضا حکم لو
حمیدرضا جعفری
علی جعفری
میثم یوسفی
فلور اصغری
منوچهر هادی
محمدحسن کیانی
دوشیزه (انگلیسی: Damsel) فیلمی در ژانر وسترن و کمدی-درام است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به رابرت پتینسون و میا واشیکوفسکا اشاره کرد.
David Zellner
Nathan Zellner
یک تاجر به نام ساموئل تصمیم می گیرد تا به غرب وحشی سفر کند و فعالیت‎های اقتصادیش را در میان کوه‎ها دنبال کند. همچنین در این بین ماموریت شخصی مهمی را نیز انجام دهد. اما…
دوشیزه (فیلم) فیلمی به کارگردانی محمد درمنش و نویسندگی محمد درمنش، غلامحسین دریانورد ساختهٔ سال ۱۳۸۱ است.
دوشیزه (انگلیسی: The Maiden) یک نقاشی در سبک هنر نو، از هنرمند نمادگرای اتریشی و عضو انجمن جدایی وین، گوستاو کلیمت می باشد که در تاریخ ۱۹۱۳ تکمیل گردید. این نقاشی کلیمت، نمایانگر ۶ زن است که در هم آمیخته شده اند. فراوانی گل ها در نقاشی نشان از تکامل زنانگی است. هر زن بیانگر و نمایشگر مرحلهٔ خاصی از زندگی زنان است. این اثر هنری در عین حال، به موضوعات مختلف زندگی بشر اشارات مستقیمی دارد. موضوعاتی همچون، عشق، تمایلات جنسی و احیا که در قالب چرخه ای کامل نمایش داده شده اند.
پوماسنتروس پاوو (نام علمی: 'Pomacentrus pavo') گونهای دوشیزه ماهی است که در سرده پوماسنتروس ها قرار دارد. اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام زیستگاه این آبزی است.
Froese, Rainer, and Daniel Pauly, eds. (2008). "Pomacentrus pavo" in FishBase ‏(en)‏. December 2008 version.
دوشیزه آمریکا یا میس آمریکا (انگلیسی: Miss America) یک مسابقهٔ سالانه است که تمام زنان آمریکایی بین سنین ۱۷ تا ۲۵ ساله می توانند در آن شرکت کنند. این مسابقه در سال ۱۹۲۱ با عنوان «نمایش زیباها در لباس شنا» آغاز شد، ولی اکنون شرکت کنندگان بر اساس استعدادهای اجرایی و مصاحبه ها گزینش و داوری می شوند. برندهٔ هر سال به عنوان دوشیزهٔ آمریکا تاج «دوشیزهٔ آمریکا» را بر سر می گذارد و سال آینده را به سفر به نقاط مختلف آمریکا می گذراند تا در مورد «سکوی علایق خود» (که غالباً مبتنی بر نیکوکاری و خیر عامه است) را تبلیغ کند و در نهایت تاج را بر سر برندهٔ بعدی می گذارد.
کری آن اینابا: ۲۰۱۹—کنون
Ross Matthews: ۲۰۱۹—کنون
دوشیزهٔ اروپا یک مسابقه ملکه زیبایی با حضور زنانی از سرتاسر اروپا بود که در سال ۱۹۲۹ آغاز به کار کرد. نخستین دورهٔ آن در پاریس با حضور ۱۸ کشور برگزار گردید. از ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۷ میلادی به دلیل جنگ جهانی دوم مسابقه متوقف شد. آخرین دورهٔ مسابقه در ۲۰۰۶ میلادی برگزار شد.
بیشتر شرکت کنندگان دوشیزهٔ اروپا از سوی کشورهایشان برای دوشیزه دنیا و دوشیزه جهان نیز انتخاب می شدند و شرکت در دوشیزهٔ اروپا برایشان فرصتی برای تمرین بود. چنانچه آن ها از برنده شدن در رقابت های بزرگتر باز می ماندند آنگاه برای دوشیزهٔ اروپا به رقابت می پرداختند.
دوشیزهٔ اروپا (انگلیسی: Beauty Prize) یک فیلم رمانتیک به کارگردانی آگوستو جنینا محصول سال ۱۹۳۰ است. از بازیگران آن می توان به لوئیز بروکس و ژان برادین اشاره کرد. این فیلم به همراه عصر طلایی و زیر بام های پاریس از نخستین آثار سینمای ناطق در فرانسه به شمار می رود گرچه صداهای بازیگران در آن دوبله شده است.
۱ اوت ۱۹۳۰ (۱۹۳۰-08-۰۱) (France)
۱۰۱ دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی گاوران قرار دارد.
۱۰۹ دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.
۱۱۰ دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.
۶۱ دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.
مختصات:   ۱۳h ۱۸m ۲۴٫۳s٬ −۱۸° ۱۸′ ۴۰٫۳″
۷۰ دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.
مختصات:   ۱۳h ۲۸m ۲۵٫۸s٬ +۱۳° ۴۶′ ۴۳٫۵″
آر دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.
اچ دبلیو دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.
مختصات:   ۱۲h ۴۴m ۲۰٫۲۳۶۷s٬ −۰۸° ۴۰′ ۱۶٫۸۳۷″
نقل از دفترچه خاطرات یک دوشیزه یا از یادداشت های یک دوشیزه (به روسی: Из дневника одной девицы) داستان کوتاهی است از آنتوان چخوف که در سال ۱۸۸۳ نوشته است. این داستان از آثار کوتاه مشهور سال های نخست نویسندگی چخوف است که از روی آن فیلم سینمایی نیز ساخته شده است. «از دفترچه خاطرات یک دوشیزه» بارها به فارسی برگردانده شده است.نبو
این داستان توسط مترجمان گوناگون در سال های مختلف به فارسی برگردانده شده است.
در سال ۱۳۵۷ از روی این داستان پرویز صیاد فیلمی در ایران ساخت به نام: بن بست.
اس دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.
اف ال دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دوشیزه در دانشنامه آزاد پارسی

دوشیزه (صورت فلکی)
رجوع شود به:سنبله

ارتباط محتوایی با دوشیزه

دوشیزه در جدول کلمات

دوشیزه
باکره
دوشیزه اورلئان
ژاندارک
دوشیزه فرنگی
میس

معنی دوشیزه به انگلیسی

gill (اسم)
تمیز کردن ، یار ، ابجو ، دلارام ، دوشیزه ، دختر ، دلبر ، دختربچه ، گوشت ماهی ، پیمانهای برای شراب ، دختر جوان ، استطاله زیر گلوی مرغ ، نوعی نان شیرینی بشکل قلب
miss (اسم)
خطا ، دوشیزه
damsel (اسم)
دوشیزه
maiden (اسم)
خاده ، دوشیزه ، باکره ، دختر باکره
girl (اسم)
کلفت ، معشوقه ، دوشیزه ، دختر ، دختربچه ، زن جوان
demoiselle (اسم)
دوشیزه ، لک لک ، دختر خانم
mademoiselle (اسم)
خانم ، دوشیزه ، دختر خانم ، مادموازل
signorina (اسم)
دوشیزه ، مادموازل

معنی کلمه دوشیزه به عربی

دوشیزه
بنت , عذراء
جارية
عنب الثعلب
رمية خاطية

دوشیزه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا ١٢:٣٥ - ١٣٩٦/٠٩/٢١
دوش و پسوند اسم ساز شباهت (یزه!)
یعنی کسی که مشغول دوشیدن! می باشد و قصد ازدواج ندارد(قصد ادامه تحصیل دارد!)،پاک کننده بدی ها،پاکدامن،دلپاک،دختر!
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مرینت > footprint
Marjan > Prescription
Azal > Go wrong
محدثه فرومدی > all
محدثه فرومدی > followed
Maria > Built up
ERF.. > daydream
mina > in my early twenties

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه دوشیزه   • سايت دوشيزه   • سایت دوشیزه   • دوشیزه به چه معناست   • فیلم دوشیزه   • مساس   • دوشیزه به انگلیسی   • دوشیزه به زبان فرانسوی   • معنی دوشیزه   • مفهوم دوشیزه   • تعریف دوشیزه   • معرفی دوشیزه   • دوشیزه چیست   • دوشیزه یعنی چی   • دوشیزه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دوشیزه
کلمه : دوشیزه
اشتباه تایپی : n,adci
آوا : duSize
نقش : اسم
عکس دوشیزه : در گوگل


آیا معنی دوشیزه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )