برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1131 100 1

دیباچه نوین شاهنامه

دیباچه نوین شاهنامه در دانشنامه ویکی پدیا

دیباچه نوین شاهنامه
دیباچهٔ نوین شاهنامه فیلمنامه ای از بهرام بیضایی است، نوشته به سال ۱۳۶۵.
Khorrami, Mohammad Mehdi and Pari Shirazi. Sohrab's Wars: Counter Discourses of Contemporary Persian Fiction, A Collection of Short Stories and a Film Script. Costa Mesa: Mazda Publishers, 2008. ISBN 978-1-56859-224-4
مردانی جسدی بر دوش به سویی روانند. مردِ دانشمند با مریدان می رسد و نمی گذارد جسد در گورستانِ مسلمانان خاک شود. ایشان که جسد را می برند به بیرونِ توس می برند و بیرونِ دیوار خاکش می کنند و از ترسِ تهمت می روند. راوی و پسرزاده اش که خبر شده اند به خاکش می شتابند و مویه می کنند. هنگام غروب دروازه بانان بوق می زنند، راوی و پسرزاده از دروازه می گذرند و دروازه بسته می شود. شب هنگام مردِ دانشمند سر تا پا در آتش می سوزد و نعره کشان در کوی می دود و مردم بیرون می ریزند و نگاهش می کنند، و دیوارِ توس پشتِ گورِ مرده فرومی ریزد. مردم با چراغ به سوی گور می روند و دیوارِ فروریخته را می بینند. راوی می رسد. غریبه هایی که مرده را خاک کرده بودند از راوی می شنوند که این که به خاک سپرده اند فردوسی بوده است؛ و می نالند که به دیدارش به توس آمده بودند، و خود نمی دانستند که فردوسی را در خاک کرده اند. دخترِ فردوسی از میانِ دیوارِ ریخته پیدا می شود و به آوایی غریب با خود می نالد. سوارانِ سلطان در جستجوی فردوسی سرمی رسند، و درمی یابند که او مرده، و دورِ گورش به خشم نیزه می کارند و اردو می زنند، چشم به راهِ فرمان سلطان. صحاف و همسایه و راوی و دیگر آشنایان فردوسی نیز گردآمده اند و نیز مریدان مرد دانشمند که با فردوسی بر سرِ ستیزند؛ و هر یک از یاران به یاد می آورد که از فردوسی چها دیده و چه حالت ها بر وی رفته. صحنه هایی از گذشتهٔ فردوسی و نیز از دوران باستانی که فردوسی سروده آغاز می شود؛ و هر کس یادها دارد که به چشم دل می بیند، و در فاصلهٔ هر یاد تصویر گور فردوسی می آید و اردوی سپاهیان و جمع سوگواران و کبوترانی که آنجا می پرند، یا صحنه ای به مناسبت از داستانی از داستان های شاهنامه، از رستم و اسفندیار و سهراب و تهمینه و سیاوش و بیژن و منیژه و رودابه و زال و دیگرها.
در یاد یاران می گذرد فردوسی که با اهل خانه بگومگو دارد . . . فردوسی که شعر دقیقی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با دیباچه نوین شاهنامه

دیباچه نوین شاهنامه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دیباچه نوین شاهنامه   • مفهوم دیباچه نوین شاهنامه   • تعریف دیباچه نوین شاهنامه   • معرفی دیباچه نوین شاهنامه   • دیباچه نوین شاهنامه چیست   • دیباچه نوین شاهنامه یعنی چی   • دیباچه نوین شاهنامه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دیباچه نوین شاهنامه
کلمه : دیباچه نوین شاهنامه
اشتباه تایپی : ndfh]i k,dk ahikhli
عکس دیباچه نوین شاهنامه : در گوگل

آیا معنی دیباچه نوین شاهنامه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )