برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دیمانسیون

دیمانسیون را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسعود.ه.ز
یکا های اندازه گیری سیستم اندازه گیری تعریف شده که به ازای کمیتی ابعاد دیگر در آن سیستم تعریف جداگانه شده است.معمولا محاسبات مهندسی در آن دستگاه ابعاد سنجی می شود ودر صورت لزوم به هم تبدیل می شوند.مثلا یکجا عملیات بر حسب سانتیمتر ،متر، کیلومتر...و در مبحث دیگر اینچ،فوت،یاردو مایل...است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دیمانسیون   • مفهوم دیمانسیون   • تعریف دیمانسیون   • معرفی دیمانسیون   • دیمانسیون چیست   • دیمانسیون یعنی چی   • دیمانسیون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دیمانسیون
کلمه : دیمانسیون
اشتباه تایپی : ndlhksd,k
عکس دیمانسیون : در گوگل

آیا معنی دیمانسیون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )