برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1313 100 1

ذرۀ آلفا

معنی ذرۀ آلفا به فارسی

ذرۀ آلفا
[alpha particle] [فیزیک] هستۀ هلیوم که متشکل از دو پروتون و دو نوترون است و در بعضی واپاشی های پرتوزا از هستۀ اتمی گسیل می شود

ذرۀ آلفا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ذرۀ آلفا   • مفهوم ذرۀ آلفا   • تعریف ذرۀ آلفا   • معرفی ذرۀ آلفا   • ذرۀ آلفا چیست   • ذرۀ آلفا یعنی چی   • ذرۀ آلفا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ذرۀ آلفا
کلمه : ذرۀ آلفا
اشتباه تایپی : bvۀ Hgth
عکس ذرۀ آلفا : در گوگل

آیا معنی ذرۀ آلفا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )