انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 827 100 1

معنی اسم ذوالفقار

اسم: ذوالفقار
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: zolfeqār) (عربی) در لغت به معنی صاحب فقرات، و فقره هر یک از مهره های پشت است که ستون فقرات از آن مرکب است، (به مجاز) شمشیر، در اصل نام شمشیر حضرت علی (ع) - نام شمشیر علی (ع)

معنی ذوالفقار در لغت نامه دهخدا

ذوالفقار. [ ذُل ْ ف َ ] (اِخ ) ذوالفقارصاحب ِ فقرات است و فقره هر یکی از مهره های پشت است که ستون فقرات از آن مرکب است و گفته اند که چون بر پشت ذوالفقار خراشهای پست و هموار بود ازینرو او را ذوالفقار گفته اند و مجدالدین در قاموس گوید: و سیف ُ مفَفّر کمعظّم ، فیه حزوز مطمئنّه عن متنه. || نام شمشیر منبه ابن الحجاج که به روز بدر کشته شد و آن شمشیر را رسول اکرم صلوات اﷲ علیه و سلم برای خویش برگزید: و کان ذوالفقار لمنبه ابن الحجاج ، استخلصه النبی صلی اﷲ علیه و سلم و اصطفاه لنفسه یوم بدر. (الجماهر فی الجواهر للبیرونی ). ذوالفقار سیف رسول اﷲ، کان لمنبه ابن الحجاج. (امتاع الاسماع ). و بعضی آن را نام شمشیر عاص بن منیه گفته اند که بروز بدر کشته شده است و سپس ذوالفقار را رسول اکرم به روز احد به علی بن ابیطالب علیه السلام عطا فرمود. و اینکه گمان برند که ذوالفقار دارای دو تیغه یا دو زبانه بوده است بر اصلی نیست. و در ترجمه ٔ تاریخ طبری در ذکر خبر غزوه احد آمده است :... و کافران غلبه میکردند و گرد مسلمانان اندر گرفتند و پیغمبر صلی اﷲ علیه و سلّم برجای ایستاد و بازنگشت و خلق را میخواند و کس اجابت نکرد چنانکه خدای تعالی گفت : حتّی اذا فَشِلْتُم و تنازعتم فی الأمر. (قرآن 152/3). پیغمبر صلی اﷲ علیه و سلّم از جای نجنبید و مردمان را بر حرب حریص میکرد و ابوبکر و عمر را هر دو جراحت رسید و بازگشتند و عثمان با دو تن از انصار بگریخت و در پس کوه پنهان شد و علی علیه السلام اندر پیش حرب بود و کارزار میکرد و شمشیری که داشت بر سر کافری زد و کافر به سپر بگرفت و خود داشت از آهن قوی و شمشیر بشکست امیرالمؤمنین علی علیه السلام بازگشت و گفت یا رسول اﷲ حرب همی کردم و شمشیر من بشکست و شمشیر ندارم وبی شمشیر حرب نتوان کردن پیغمبر صلی اﷲ علیه و سلم زود ذوالفقار به علی داد و گفت : خذها یا علی و پنداشت که علی نستاند و نزند علی ذوالفقار بگرفت و به حرب اندر شد پیغمبر او را دید دلیر و به کارآمد ذوالفقار از راست و چپ و پیش و پس میزد و میکشت و پیغمبر صلوات اﷲ علیه گفت : لافتی الأ علی لاسیف الأ ذوالفقار.
چون چلیپای روم از آن شد باغ
کابریزست باغ را عسلی
ابر چون چشم هند بنت عتبه است
برق مانند ذوالفقار علی.
شهید بلخی.
نه هر تیغی که جنگ آرد هنر چون ذوالفقار آرد.
لامعی.
ذوالفقار آنکه بدست پدرش بود کنون
بکف اوست ازیرا پسر آن پدر است.
ناصرخسرو.
یکی اژدها بود در چنگ شیر
بدست علی ذوالفقارعلی.
ناصرخسرو.
پردل بود اندر مصاف دانش
زیرا که زبان ذوالفقار دارد.
مسعودسعد.
صدرا بدان خدای که تیغ زبانت را
در پنجه ٔ بیان تو چون ذوالفقارکرد.
علأالدین اندخودی.
بدانسان که گوئی علی مرتضی
همی برکشد ذوالفقار از نیام.
سوزنی.
حیدر کرّار کو تا به گه کارزار
از گهر لطف او آب دهد ذوالفقار.
خاقانی.
ای ذوالفقار دست هدی زنگ گیر زنگ
کان بوتراب علم بزیر تراب شد.
خاقانی.
شاه جهانیان علی آسا که ذوالجلال
از گوهر زبان منش ذوالفقار کرد.
خاقانی.
نورضمیر مرا بنده شود آفتاب
تیغ زبان مرا سجده برد ذوالفقار.
خاقانی.
ای حیدر زمانه بکلک چو ذوالفقار
نام فلک بصدر تو قنبر نکوتر است.
خاقانی.
تارک ذوالخمار بدعت را
ذوالفقار تو لاجرم بشکافت.
خاقانی.
و فرخی ذوالفقار را از علی بن ابیطالب گفته که او را از آسمان آورده اند :
افسر زرین فرستد آفتاب از بهر تو
همچنان کز آسمان آمد علی را ذوالفقار.
فرخی.
و بعض شعرا مانند منوچهری و ناصرخسرو و مسعودسعد ذوالفقار را به معنی مطلق شمشیراستعمال کرده اند :
قوس و قزح کمان کنم از شاخ بیدتیر
از برگ لاله رایت و از برق ذوالفقار.
منوچهری.
تا گوش خوبرویان با گوشوار باشد
تا جنگ و تا تعصب با ذوالفقار باشد.
منوچهری.
پیش عدو خوار ذوالفقار خداوند
شخص عدو روز گیر و دار خیار است.
ناصرخسرو.
حیدری حمله ای ّ و نصرت دین
از جهان گیر ذوالفقار تو باد.
مسعودسعد.

ذوالفقار. [ ذُل ْ ف ِ ] (اِخ ) نام محلی بحدود شرقی ایران و نقطه ٔ سرحدّی میان ایران و افغان و روس. بشمال غربی پساکوه.

ذوالفقار.[ ذُل ْ ف ِ ] (اِخ ) نام کوهی بدیار عرب. (المرصع).

ذوالفقار. [ ذُل ْ ف ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن معبدالحسنی المروزی ملقب به عمادالدین و مکنی به ابی الصمصام. فقیه و محدث و از مشایخ ابن شهر آشوب است. و او از ابی العباس احمدبن علی بن العباس النجاشی کتاب الرجال را روایت کند.

ذوالفقار. [ ذُل ْ ف ِ ] (اِخ ) رجوع به ابوالحسن احمد ذوالفقار شود. (معجم المطبوعات ).

ذوالفقار. [ ذُل ْ ف َ ] (اِخ ) سردار ذوالفقارخان سمنانی مربی یغما شاعر جندقی است و یغما مدتی منشی وی بوده و در تاریخ ادبیات ایران می گوید که : یغما زمانی منشی مردی تندخو و هرزه دهان موسوم به ذوالفقارخان سمنانی بود و گویند محض سرگرمی و مشغولیت خاطر و جلب رضای او این غزلیات و ابیات هجائی کریه را سروده و مجموعه ٔ آن را سرداریه نام نهاده است. (ص 27تاریخ ادبیات ایران تألیف ادوارد برون ترجمه ٔ رشید یاسمی ).

معنی ذوالفقار به فارسی

ذوالفقار
شروانی سید قوام الدین حسین بن صدر الدین علی شاعر معاصر خوارزمشاهیان و هم عصر خاقانی شروانی وفلکی شروانی و جمال الدین اصفهانی ( ف.۶۷۹ه.ق.) وی مداحی یوسف شاه لرمیکرد و در قواعد صنایع و بدایع شعری استاد و مخترع بود. دهلی و سلمان ازو پیروی کرده اند.
ذوالفقار بمعنی صاحب فقرات است و فقره هر یکی از مهره های پشت است که ستون فقرات از آن مرکب است .
دهی است از دهستان سربند بخش سربند شهرستان اراک .
دهی است از دهستان قل جق بخش شیروان شهرستان قوچان .

معنی ذوالفقار در فرهنگ معین

ذوالفقار
( ~. فَ) [ ع . ] (اِ.)نام شمشیر منبه بن حجاج (عاص بن منبه ) که به روز بدر کشته شد و آن شمشیر را رسول اکرم (ص ) برای خویش گزید و سپس آن را در غزوة احد به علی (ع ) عطا فرمود. گفته اند که چون بر پشت ذوالفقار خراش های پست و هموار بود، آن را بدین نام خواندند

معنی ذوالفقار در فرهنگ فارسی عمید

ذوالفقار
شمشیر. &delta، در اصل نام شمشیری است که در اختیار حضرت رسول بود و در غزوۀ احد به علی بن ابی طالب بخشید. چون بر پشت آن خراش هایی شبیه ستون فقرات بوده آن را ذوالفقار نامیدهاند.

ذوالفقار در دانشنامه اسلامی

ذوالفقار
ذوالفقار شمشیر معروف امام علی(ع). از آنجا که این شمشیر، پست و بلندی هایی مانند ستون فقرات داشت، آن را ذوالفقار نامیدند. در فرهنگ مردم، ذوالفقار نمادی از قدرت و شجاعت امام علی(ع) است و در شمایل های مذهبی، معمولا امام علی (ع) را به نحوی تصویر می کنند که ذوالفقارش را در دست دارد. درباره اینکه این شمشیر چه شکلی داشته، اختلاف وجود دارد و گرچه در بیشتر تصویرهای رایج، آن را به صورت شمشیری دارای دو سر ترسیم می کنند، ولی عمده منابع، آن را مانند دیگر شمشیرها با یک لبه دانسته اند.
در نامگذاری ذوالفقار دو وجه ذکر شده است:
در فرهنگ عامه و شمایل نگاری های مذهبی این شمشیر را به صورت شمشیری دارای دو سر ترسیم می کنند. در برخی منابع نیز این تصویر تأیید شده است؛ برای مثال میرزای قمی و ابن شهر آشوب این شمشیر را دارای دو سر می دانند
ذوالفقار
«ذوالفقار» شمشیری شگرف است که ابتدا متعلق به رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود و آن حضرت در جنگ احد وقتی که شمشیر علی بن ابی طالب علیه السلام در گرماگرم نبرد شکست، آن را به او بخشید و از همان زمان این شمشیر وجهه ای مقدس یافت.
در وجه تسمیه این شمشیر گفته اند: پشت آن خارهای پست و بلندی مانند ستون فقرات آدمی داشته است.
علامه مجلسی از مناقب ابن شهر آشوب نقل می کند که آیه 25 سوره حدید « وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» اشاره به ذوالفقار دارد که از آسمان برای پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد. و ایشان آن را به حضرت علی علیه السلام بخشید.
در مورد منشأ ذوالفقار اقوال دیگری هم هست؛ از جمله آن که در جنگ بدر حضرت علی علیه السلام آن را پس از کشتن صاحبش «عاص بن منبه سهمی» بدست آورد. یا جزو هدایای بلقیس به حضرت سلیمان علیه السلام بود، و یا ذوالفقار در روز بدر بدست پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و آن را به حضرت علی علیه السلام بخشید. این شمشیر سپس به امام حسن علیه السلام و بعد از او به امام حسین علیه السلام و سرانجام به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به ارث رسید.
از حضرت امام صادق علیه السلام درباره علت نامیده شدن آن به ذوالفقار پرسیدند، حضرت صادق علیه السلام فرمود: زیرا ضربتی با آن به هیچ کس نزد، مگر آن که در دنیا از حیات و در آخرت از بهشت محرومیت یافت.
در کتاب های الارشاد شیخ مفید والأمالی شیخ طوسی با ذکر سند از حضرت صادق علیه السلام آمده است: در روز جنگ احد فرشته ای که نامش رضوان بود، از آسمان ندا در داد که «لا سَیْفَ اِلاَّ ذُوالفَقار وَلا فَتی اِلاَّ عَلی».
همین حدیث را «سمعانی» در کتاب فضایل الصحابه، و ابن بطّه در کتاب الابانه نقل کرده اند با این تفاوت که به جای غزوه «احد»، غزوه «بدر» گفته اند.
ذوالفقار اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • میرذوالفقار بن محمد گلپایگانی اصفهانی، عالم فاضل و از دانشمندان قرن یازدهم هجری اصفهان• ذوالفقار بن علی سلطان قهپائی اصفهانی، عالم فاضل محقّق در اصفهان
...
ذوالفقار بن علی سلطان قهپائی اصفهانی، عالم فاضل محقّق در اصفهان می باشد.
ملّاذوالفقار بن علی سلطان اصفهانی قهپائی، عالم فاضل محقّق، در اصفهان نزد جمعی از علما و افاضل شهر همچون علّامه مجلسی به تحصیل پرداخت و در علوم عقلی و نقلی مهارتی به سزا یافت. وی کتابخانه ای نفیس با کتاب های متنوع و ارزشمند داشت که میرزا عبدالله افندی از آن در نوشتن تالیفات خود بهره های بسیار برده و مکرّر در کتاب «ریاض العلماء» به کتابخانه ملّاذوالفقار اشاره کرده است. از جمله در ذیل شرح حال «سیّدعلی بن محمّد امامی» از حواشی ملّاذوالفقار که بر کتاب «المجدی» ابن صوفی نوشته بود نسب کامل سیّعلی امامی را نقل می کند.گویا ملّاذوالفقار کتاب رجالی نیز داشته و برخی از مطالب «ریاض العلماء» منقول از آن کتاب است. فرزندش محمّد نیز اهل فضل بوده و در حواشی که در یک مجموعه کشکول مانند در تاریخ ۲۰ ربیع الاول ۱۱۳۳ق نوشته است، از پدر به عنوان «مرحوم مولانا ذوالفقار اصفهانی» یاد کرده است.
تالیفات
آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۲۵۷.
 ۱. ↑ آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۲۵۷.۲. ↑ اشکوری، سیداحمد، تلامذة العلّامه المجلسی، ص۲۴-۲۵.    
...

ذوالفقار در دانشنامه ویکی پدیا

ذوالفقار
ذوالفقار نام شمشیر علی بن ابی طالب بوده است.
ذوالفقار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ذوالفقار (اندیکا)
ذوالفقار (تانک)
ذوالفقار (اندیکا)، روستایی از توابع بخش اندیکا شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان ایران است.
تانک ذوالفقار یک تانک ایرانی است که به نظر می رسد با کنار هم قرار دادن اجزای اصلی تانک های آمریکایی ام۴۸ پاتون و ام۶۰ پاتون و تانک روسی تی-۷۲ ساخته شده باشد.
اولین پیش نمونه تانک ذوالفقار در سال ۱۳۷۲ طراحی شد و خط تولید آن در تابستان ۱۳۷۶ در مجتمع صنعتی شهید کلاهدوز افتتاح شد و از سال ۱۳۷۷ تاکنون مورد استفاده نیروهای مسلح ایران است. ذوالفقار از توپ ۱۲۵ میلی متری بدون خان تانک تی۷۲اس، سیستم تعلیق مشابه مدل های اولیه ام۶۰، سیستم کنترل آتش اسلوونیایی ای اف سی اس-۳ با قابلیت شلیک در حرکت استفاده می کند و نمای ظاهری آن مشابه با سلسله تانک های ام۴۸، ام۶۰ و ام۱ آبرامز ارتش آمریکاست. برخی از اجزای این تانک نیز با تانک سفیر مدل بهینه شده ایرانی تانک های تی-۵۴ شوروی و تایپ ۵۹ چین یکسان است.
وب گاه رسمی وزارت دفاع ایران این تانک را نوع بهینه سازی شده تانک روسی تی-۷۲ معرفی کرده که به سیستم مدرن کنترل آتش تجهیز شده و مهمات ۱۲۵ میلیمتری آن در داخل کشور تولید می شود.
آماری از تعداد تانک های ذوالفقار تولید شده اعلام نشده اما بنا بر برآوردها در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰۰ دستگاه ذوالفقار در اختیار نیروهای مسلح ایران بوده است. در ذوالفقار ۳ که مدل نهایی این تانک است از یک موتور دیزلی ۱۲ سیلندر با قدرت ۱۰۰۰ اسب بخار که با وزن حدود ۴۰ تنی تانک امکان حداکثر سرعت ۷۰ کیلومتری حرکت در جاده را برای آن فراهم می کند.
ذوالفقار امید (زاده ۱۹۷۹ ولایت اروزگان) یک سیاستمدار اهل افغانستان است. او رهبر حزب کار و توسعه افغانستان و یکی از رهبران جنبش روشنایی می باشد.
ذوالفقار حاجی بیف (به ترکی آذربایجانی: Zülfüqar Hacıbəyov) (۱۷ آوریل ۱۸۸۴، شوشا - ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۰) آهنگساز آذربایجانی بود که نقش مهمی در تأسیس تئاتر موزیکال کمدی آذربایجان داشت. او در سال ۱۹۴۳ لقب خادم هنر افتخاری آذربایجان و در سال ۱۹۴۶ نشان افتخار دریافت کرد.
او پدر نیازی و برادر عزیر حاجی بیف آهنگسازان آذربایجانی است.
سید قوام الدین حسین بن صدر الدین علی شروانی متخلص به ذوالفقار که لقب ملک الشعرا نیز داشته از شعرای قرن هفتم هجری بوده و او را واضع شعر مصنوعی می دانند سال وفات وی را ۶۶۹ هجری شمسی نوشته اند. وی در مقبره الشعرای تبریز به خاک سپرده شده است.
ذوالفقار عسگری پور (عسگریان) (۱۳۱۱ در خلیل آباد (کاشمر) - ۱۶ آذر ۱۳۹۳ در مشهد) نوازنده و خواننده موسیقی نواحی خراسان بود. از جمله دستاوردهای وی به می توان به کسب کسب دیپلم افتخار سومین، چهارمین، پنجمین و هفتمین جشنواره موسیقی فجر و اجرای برنامه در کشورهای ایتالیا، فرانسه، سوییس، هلند و بلژیک اشاره کرد.
ذوالفقار علی بوتو (به اردو: ذوالفقار علی بھٹو) (به انگلیسی: Zulfikar Ali Bhutto) ‏(۵ ژانویه ۱۹۲۸، لارکانه، راج انگلیس - ۴ آوریل ۱۹۷۹، راولپندی، پاکستان) سیاست مدار پاکستانی و پدر بی نظیر بوتو است. در پست نخست وزیری با کودتای ضیاءالحق برکنار و چندی بعد کشته شد. او بنیانگذار حزب مردم پاکستان است.
امامزاده ذوالفقار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان گرمسار، بخش آرادان، دهستان یاتری، شرق روستای امامزاده ذوالفقار واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۰۲۴۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.این روستا دارای آب و هوایی خنک تر از مناطق دیگر گرمسار بدلیل زمینهای کشاورزی و باغات است همچنین از محصولات اصلی کشاورزی این روستا، گندم، پنبه، خربزه و یونجه را می توان نام برد.اکثر قریب به اتفاق اهالی و جوانان این روستا دارای تحصیلات عالی می باشند و در ادارات کشور مشغول به فعالیت هستند .
سنگ تزئینی(مرمریت گوهره خرم آباد) چاه ذوالفقار یک اندیس مصالح ساختمانی است که در حوالی شهر کوه دشت استان لرستان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، سنگ تزئینی است.سنگ میزبان این اندیس سنگ آهک دولومیتی است و دیرینگی آن به دوران الیگومیوسن می رسد.
بنه ذوالفقار، روستایی از توابع بخش اندیکا شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان ایران است.
چاه ذوالفقار، روستایی از توابع بخش دوره چگنی شهرستان خرم آباد در استان لرستان ایران است.
مختصات: ۳۵°۳۶′۱۹″شمالی ۶۱°۱۶′۲۷″شرقی / ۳۵.۶۰۵۱۵۰°شمالی ۶۱.۲۷۴۱۲۶°شرقی / 35.605150; 61.274126
دهانه ذوالفقار سرزمینی در کنارهٔ هریررود در پایین دست خط الرأس کلات کایا (به انگلیسی: KHREBET KELET KAYA) و گذرگاهی در میانهٔ دو رشتهٔ صخره ای موازی است که در این دره رودخانه ای فصلی جاری است. این دهانه مرز مشترک ایران، افغانستان و ترکمنستان است و پس از آن هریررود، رودخانهٔ تجن نامیده می شود. مسیل کال چشمه شور در خاک ایران و پایین دست این نقطهٔ سه گانهٔ مرزی در دهستان جنت آباد از بخش صالح آباد شهرستان تربت جام قرار دارد.
دهستان ذوالفقار نام دهستانی در بخش سرشیو شهرستان سقز، استان کردستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۷۱۵ نفر (۱۴۹۷ خانوار) بوده است.
زورخانه ذوالفقار مربوط به اواخر دوره قاجار است و در یزد، شاهدیه، خیابان امام خمینی، کوچه پشت حسینیه ثارالله واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۱۲۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
صلاح ذوالفقار (۱۸ ژانویهٔ ۱۹۲۶(1926-01-18) – ۲۲ دسامبر ۱۹۹۳(1993-12-22)) هنرپیشه اهل مصر بود. او ابتدا یک پلیس بود، سپس به شغل برادرانش روی آورد و در سال ۱۹۵۴ به عنوان بازیگر در اولین فیلمش نقش آفرینی کرد. او تا زمان فوتش در سال ۱۹۹۳ به بازیگری ادامه داد.
عزالدین ذوالفقار (عربی: عزالدين ذو الفقار‎؛ ۲۸ اکتبر ۱۹۱۹(1919-10-28) – ۱ ژوئیه ۱۹۶۳(1963-07-01)) کارگردان فیلم، هنرپیشه، و فیلم نامه نویس اهل مصر بود. او فعالیت سینمایی خود را به عنوان دستیار کارگردان آغاز کرد و اولین فیلم خود را در سال ۱۹۴۷ کارگردانی کرد. او کارگردان و فیلمنامه نویس بیش از ۵۰ فیلم بود و تنها در یک فیلم به عنوان بازیگر نقش آفرینی کرد.
عملیات ضربت ذوالفقار یا خوارزم با رمز یا الله در محور ایلام - میمک به صورت نیمه گسترده در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۵۹ به فرماندهی ارتش انجام شد. سازمان رزم این عملیات متشکل از ارتش (۲ گردان از لشکر ۸۱زرهی؛ یک گردان از ستاد مشترک ) ، سپاه با ۲ گردان افزایش یافته ؛ به اضافه عشایر ایل خزل و ژاندارمری بود.
قایق تندرو ذوالفقار با مهندسی معکوس قایق های کلاس پیکاپ کره شمالی تولید گردیده است. به عنوان یک شناور گشت دریایی مطرح بوده و بر اساس ایده حمله سریع به کشتی های دشمن طراحی و مجهز به موشک های ضد کشتی میانبرد و سامانه راداری مربوطه شده است.
قلعه حاج ذوالفقار، روستایی از توابع بخش همایجان شهرستان سپیدان در استان فارس ایران است.
محمود ذوالفقار کارگردان فیلم، هنرپیشه اهل مصر بود. او بین سال های ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۸ کارگردانی ۴۰ فیلم را بر عهده داشته است. فیلمی که او با نام «دستانِ نرم» در سال ۱۹۶۴ کارگردانی کرد، به چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم برلین راه یافت. او برادر عزالدین ذوالفقار و صلاح ذوالفقار از بازیگران مصر است. او با عزیزه امیر ازدواج کرد و پس از فوت عزیزه در سال ۱۹۵۲، با مریم فخرالدین ازدواج کرد.
نشان و مدال ذوالفقار عالیترین نشان و مدال جنگی قشون متحدالشکل در شاهنشاهی ایران بود که از سال ۱۳۰۱ به اشخاصی که در میدان جنگ از خود رشادت بروز می دادند اعطا می گردید. کمی بعد نشان سپه جایگزین مدال ذوالفقار شد و از آن تاریخ امتیاز جنگی ذوالفقار به موارد جنگ با دشمنان خارجی اختصاص یافت.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با ذوالفقار

ذوالفقار را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی ذوالفقار

پرنیا ١٥:٠٨ - ١٣٩٥/٠٦/٢٤
ذوالفقار نام شمشیر علی ابن ابوطالب بوده است.
نام، وجه تسمیه و ظاهر ذوالفقار
ابن شهر آشوب در کتاب المناقب ذوالفقار را یک شمشیر دوشاخه می داند.[۱]
«ذوالفَقار» واژه ای عربی به معنای «صاحب فقرات» است. فقره خود به معنای مهره کمر است. گفته شده است چون بر پشت این شمشیر خراش های پست و هموار بوده، آن را بدین نام خوانده اند.[۲][۳]
عموماً پنداشته می شود که ذوالفقار دارای دو تیغه یا دو زبانه بوده، اما به قول دهخدا «این گمان بر اصلی نیست»[۳] و تنها ابن شهر آشوب در کتاب المناقب، ذوالفقار را شمشیری دوشاخه دانسته است.[۱]
در برخی منابع، این شمشیر با گودی های کوچک تزئینی[۴][۵][۶] و با تیغه ای دارای شیاری بلند و باریک از کنار دسته تا نوک که شیارهایی باریک از آن به طرف سوی نوک شمشیر داشته[۷][۸] توصیف شده است. همچنین در حدیثی منتسب به جعفر بن محمد، امام ششم شیعه دلیل نامگذاری آن شباهت شیارهایش به مهره های کمر است.[۹][۸][۱۰] در حدیثی منتسب به محمد بن علی، امام پنجم شیعه در بحارالانوار درباره دلیل نامگذاری این شمشیر آمده است:[۱۱] «زیرا علی علیه السلام با شمشیر ذوالفقار به هیچ کس ضربتی نزد، مگر اینکه او را در دنیا از خانواده و زن و فرزندانش جدا کرد و در آخرت او را از بهشت جدا ساخت.»[۱۲]
رسیدن ذوالفقار به دست علی بن ابیطالب
خوشنویسی عبارت «لا فتی الا علیّ لا سیف الاّ ذوالفقار»
درباره این که این شمشیر چگونه به دست علی رسید، نظرات مختلفی وجود دارد. در حدیثی منسوب به به علی بن موسی الرضا آمده است که جبرئیل، آن را با خود از آسمان آورده است.[۱۳] مجلسی از مناقب نقل می کند که آیه ۲۵ سوره حدید*[۱۴] اشاره به این امر دارد.[۱۵]
نظر دیگر که در بحارالانوار آمده است، ذوالفقار یکی از هدیه های بلقیس به سلیمان است که به دست علی می رسد.[۱۶]
در نظر مشهورتر که در لغتنامه دهخدا و فرهنگ معین یادشده،[۲][۳] ذوالفقار از آن منبه ابن الحجاج و یا از آن عاص بن منبه[۱۷] بود که در جنگ بدر علی او را کشت و شمشیرش را به محمد داد.[۱۸] یک سال بعد در جنگ احد، هنگامی که شمشیر علی شکست، او از محمد شمشیر خواست، و محمد ذوالفقار را بدو داد، که علی با آن از محمد دفاع کرد و دشمن را عقب راند. بنا بر تاریخ طبری[۱۹] و سیره ابن هشام[۲۰] در این هنگام ندایی شنیده شد که می گفت: «لا فتی الا علیّ لا سیف الاّ ذوالفقار» (هیچ جوانمردی جز علی و هیج شمشیری جز ذوالفقار نیست) پیامبر گفت: «این صدای جبرئیل است». در کتاب های الارشاد شیخ مفید[۲۱] و الأمالی شیخ طوسی،[۲۲] با ذکر سند از جعفر بن محمد این حدیث یادشده، اما نام فرشته در آن به جای جبرئیل، «رضوان» است. سمعانی و ابن بطّه نیز همین حدیث را ذکر کرده اند، با این تفاوت که در جنگ بدر رخ می دهد.[۲۳]
ذوالفقار پس از علی بن ابیطالب
بنا بر من لا یحضره الفقیه، پس از علی، ذوالفقار به پسرش حسن ابن علی، و سرانجام به حجت ابن حسن ارث رسید.[۲۴] در روایات است که مهدی موعود در هنگام ظهور آن را به همراه خواهد داشت.[۲۵]
این بخش نوشتار نیازمند گسترش است.
منابع
عمومی
ذوالفقار. . نشریه دیدار آشنا، ش. شماره ۵۲ (مهر ۱۳۸۳).
ویژه
↑ ۱٫۰ ۱٫۱ المناقب. ابن شهر آشوب، ج ۳، ص۲۹۰
↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرهنگ فارسی معین. چاپ اول. تهران: فرهنگ نما، ۱۳۸۷. صفحه ۵۲۲. ISBN 978-964-8216-67-3.
↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ «ذوالفقار». لغتنامه دهخدا.
↑ لسان العرب، ج ۱۰، ص ۳۰۰
↑ تاج العروس، ج ۷، صص ۳۵۶-۳۵۷
↑ ربیع الأبرار، زمخشری، ج۳، ص ۳۱۵
↑ علل الشرایع، ج ۱، ص ۱۶۰
↑ ۸٫۰ ۸٫۱ المناقب. ابن شهر آشوب، ص ۳۴۰
↑ علل الشرایع، ج ۱، ص ۱۶۰
↑ «ذوالفقار». دانشنامه رشد.
↑ «وجه نامگذاری شمشیر ذوالفقار». دانشنامه رشد.
↑ بحارالانوار، ج۳۷، ص۲۹۴، ح۸.
↑ مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۳۰۹
↑ ...أَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ... (ترجمه: و آهن را نازل کردیم که در آن قوت شدیدی است، و منافعی برای مردم...)[۵۷–۲۵]
↑ اصول کافی، ج ۱، ص ۲۳۵
↑ بحارالانوار، ج ۴۲، ص ۵۷
↑ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۴، ص ۱۶۹
↑ بحارالانوار، چاپ بیروت، ج ۴۲، ص ۵۸
↑ تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۷۷
↑ سیره‏ ابن هشام، غزوه‏ احد، ج ۳۰، ص ۱۰۶
↑ شیخ مفید. الارشاد، ج ۱، صص ۸۲-۶۸، ۷۸
↑ شیخ طوسی. الأمالی، ص ۵۴۷
↑ المناقب، ابن شهر آشوب. ج ۳، ص ۲۹۶
↑ من لا یحضره الفقیه. ج ۴، ص ۴۱۸
↑ الغیبه. ج ۳۰۷، ح ۲
رده های صفحه: شمشیرها
از ویک پدیا
همچنین:
ذوالفقار نام شمشیر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود.
برخی مورخین می گویند ذوالفقار ابتدا متعلق به منبه بن حجاج بود که در جنگ بدر کشته شد و پیامبر شمشیر او را برای خود برگزید. سپس در روز نبرد احد آن را به امام علی بن ابی طالب علیه السلام عطا فرمود.
ابن عباس نیز روایت کرده است که آن شمشیر را حجاج بن عطاط به پیامبر هدیه کرده بود.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز فرمود:
جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت:«در یمن بتی است از سنگ که در قاب آهن نشانده اند. کسی را بفرست آن را بیاورد.»
و رسول خدا مرا فرستاد. من آن را آوردم و به آهنگر دادم و او از آن دو شمشیر ساخت؛ یکی ذوالفقار و دیگری مخذم. پیامبر خدا مخذم را برای خود برگزید و ذوالفقار را به من داد. پس از رحلت پیامبر، مخذم نیز به من منتقل شد.
حضرت صادق علیه السلام فرمود:«آن شمشیر را از آن جهت ذوالفقار می گفتند که در طول آن گره هایی مانند فقرات کمر بود.»
برخی گفته اند که درازای ذوالفقار هفت وجب و پهنای آن یک وجب بود.
منابع:
العاریف و المعاریف ج3، لغت نامه دهخدا ج 7
همچنین:
«ذوالفقار» شمشیری شگرف است که ابتدا متعلق به رسول اکرم(ص) بود و آن حضرت در جنگ احد وقتی که شمشیر علی بن ...
|

ایرج زندوکیلی ١٣:٤٣ - ١٣٩٧/١١/١٤
ذوالفقار خان سردار کریم خان لر زند
|

رسم آزادی ٠٥:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/٢٣
یعنی شمشیر ی که اگر در دست انسان کامل باشد، بایک ضربت دشمنان راتطهیروبه درک می فرستد.
|

رسم آزادی ٠٦:٣١ - ١٣٩٧/١٢/٢٥
یعنی شمشیر ی که، بایک ضربت دوکارکرد به همراه
دارد، باتوجه به اینکه حکم انسان کامل مثل خودامام، معصوم وبه دور از خطاواشتباه بوده، به محض اجرای حکم درجسم وجانش جاری وساری می شود، درنتیجه مجرم را تطهیرو مجازات می نماید.
|

پیشنهاد شما درباره معنی ذوالفقارنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شمشیر ذوالفقار در موزه   • عکس واقعی ذوالفقار   • شمشیر ذوالفقار در کجا نگهداری میشود   • ذوالفقار موشک   • عکس واقعی شمشیر ذوالفقار   • عکس واقعی شمشیر حضرت علی   • ذوالفقار تانک   • ذوالفقار حضرت علی در موزه   • معنی ذوالفقار   • مفهوم ذوالفقار   • تعریف ذوالفقار   • معرفی ذوالفقار   • ذوالفقار چیست   • ذوالفقار یعنی چی   • ذوالفقار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ذوالفقار
کلمه : ذوالفقار
اشتباه تایپی : b,hgtrhv
آوا : zolfaqAr
نقش : صفت
عکس ذوالفقار : در گوگل


آیا معنی ذوالفقار مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )