انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1067 100 1

رادار

/rAdAr/

برابر پارسی: ردیاب، رسباب

معنی رادار در لغت نامه دهخدا

رادار. (فرانسوی / انگلیسی ، اِ) کلمه ٔ مرکب از حروف اول کلمات انگلیسی : رادیو دتکشن اند رنجینگ (بمعنی تجسس کردن و میزان کردن با رادیو). پس کلمه رادار اسمی است مرکب از حروف آغاز سه کلمه فوق و از این نوع است کلمه ٔ «لوران »، یعنی دریانوردی دور. و «شوران » یعنی دریانوردی نزدیک. و آن دستگاهی است که بکمک امواج تشعشعی وضع و فاصله ٔ اشیاء را معین میکند. برای فهم مختصات رادار باید مختصات امواج تشعشعی را شناخت. تشعشع یکی از راههای انتقال حرارت از جایی بجای دیگر است. همچنانکه هر رنگ از امواج نوری که طول معین دارد بدست می آید. میدانیم امواج رادیویی و تلویزیون بی کمک سیم در فضا پخش میشود. پس اصولا رادار دستگاهی است که بوسیله ٔ آن مسافت ، ارتفاع و جهت هدف (طیارات در فضا و کشتی ها در دریا و غیره )را بدون آنکه در منطقه ٔ دید باشند تعیین مینماید.
اصول آن از نظر تئوری : اغلب در نقاط کوهستانی بخصوص مشاهده شده که اصوات منعکس میشوند. و مجدداً بگوش میرسند، یعنی طنین ایجاد میکنند. این عمل عبارت از آن است که صوت در هوا ارتعاشی تولید میکند که این ارتعاشات با سرعتی بطرف حاجبی که در اطراف قرار دارد روانه میشوند و پس از برخورد با حاجب منعکس میشود صوت اولیه را مجدداً بگوش میرسانند. بدیهی است صوت اخیر بمراتب ضعیف تر از صوت اول است. اگر فرض کنیم شخصی در نقطه ای قرار دارد که در اطراف آن چندین حاجب مساعد طنین بفواصل محتلف قرار دارد هرگاه شخص محکم دست بزند صدای دست زدن طنین های مختلف تولید مینماید که نامرتب ، گوش میرسند بطوری که نمیشود تشخیص داد از چه حاجبی چه طنینی بگوش رسیده است ولی اگر شخص بعوض دست زدن ممتد یک دست بزند بفواصل معینی طنین های مختلف بگوش میرسد، بطوریکه اگر فرض کنیم در هر ده ثانیه مثلاً صوت دو کیلومتر راه می پیماید میتوانیم درست بفهمیم طنین هاهر یک از کدام حاجب تولید شده و اگر حاجب یکی باشد میتوانیم فاصله حاجب را تا شخص معین کنیم. پس آنچه لازم است در مرحله ٔ اول آن است که به اندازه ٔ کافی پس از یک دست زدن وقت داشته باشیم تا طنین را بشنویم سپس دست دوم را بزنیم و در مرحله دوم آنکه دست زدن به اندازه کافی محکم باشد که طنین بطور واضح بگوش برسد و اگر احیاناً اصوات مختلف ضعیف دیگری در آن نواحی وجود داشته باشند با طنین صوت اصلی محو شده و تغییر شکلی بصوت ندهد. برای آنکه همین استفاده را بتوانیم از امواج هرتزی بکنیم اول شرطش آنست که این امواج پس از برخورد با موانع منعکس شوند. و خوشبختانه این خاصیت در آنها هست از نظر مقایسه نقطه ٔ مقابل دست زدن درباره ٔ صوت ایجاد قطعات مجزای موج است که به فرانسه آن را پولس و به فارسی ضربان میگویند. بطور کلی دستگاههای رادار دستگاه فرستنده ٔ ضربانهای قوی و کوتاه میباشند و اما قوی یعنی بقدرت چندین صد کیلو وات و کوتاه یعنی بمدت یک چند ملیونیم ثانیه. طول موجی که در ابتدا مورد استعمال دستگاههای رادار بود عبارت از 10 تا 13 متر بود. و مدت آن بین 10 و 15 میکروسکند که یک میکروسکند عبارت از یک ملیونیم ثانیه میباشد11000000 و در هر ثانیه 25 تپش (ضربه ) فرستاده میشد ومدت هر ضربان ده میکروسکند یا ده ملیونیم ثانیه بود. نیرویی که برای ارسال این ضربان مصرف میشد در اوایل 200 کیلووات بود و در اواخر به 800 کیلو وات رسید چون یک ثانیه عبارت از یک ملیونیم میکروسکند است پس در هر100000025 = 40000 میکروسکند یک ضربان فرستاده میشد و چون مدت هر ضربان 10 میکروسکند است پس در تمام این مدت دستگاه فقط 10 میکروسکند کار میکند و مابقی مدت آزاد است و ساکت. پس از بحث فوق ، رادار را این گونه تعریف می کنیم : رادار عبارت از آلتی است که بوسیله آن میتوان موقعیت شی ٔ را در فضا بوسیله امواج رادیو (الکترو مغناطیسی ) معین نمود بدون اینکه از خود شی ٔ استمدادی شده باشد و نیز میدانیم پیدا کردن موقعیت شی ٔ بسته بدانستن جهت ، ارتفاع و مساحت آن است. رجوع به اسرار موج رادار نوشته ٔ مهندس منوچهر دولتشاهی ص 20، 22 شود. و در کتاب علم و زندگی راجع به رادار چنین آمده :
رادار بکمک امواج تشعشعی وضع و فاصله ٔ اشیاء را معین میکند. رادار مانند انعکاس صوت است با این تفاوت که بجای امواج صوتی امواج تشعشعی بکار میبردو بجای اینکه امواج منعکس بگوش انسان برسند بر روی صفحه ای دیده میشوند. وقتیکه ناخدای کشتی یا خلبان هواپیمایی بخواهد موقع و محل چیزی را با رادار مشخص کند امواج کوتاه تشعشعی بشکل ضربات نبض ، یعنی بطور مقطع بخارج می فرستد. وقتیکه این امواج بچیزی برخورد میکند منعکس میشوند و بمحل صدور یعنی کشتی یا هواپیما بازمیگردند و در آنجا بوسیله ٔ یک گیرنده ٔ رادیو گرفته میشوند و پرده ای را که مانند لوله ٔ تلویزیون از رنگی که خاصیت فلورسانی دارد پوشیده است روشن می کنند به این ترتیب هیکل آن چیز بر روی پرده دیده میشود.
لوران و شوران : لوران و شوران در حقیقت موارد خاص استعمال اصول رادار بشمار میروند وقتیکه همه ٔ اسبابهای دیگر کشتی یا هواپیمایی از کار بازمانند مثلاً وقتی ستارگانی که برای رهبری کشتی لازم هستند دیده نشوند وضع کشتی یا هواپیما را میتوان بوسیله ٔ لوران در دریا یا هوا مشخص کرد. در استفاده از لوران راننده ٔ هواپیما یا کشتی علائم رادیوئی را از دو دستگاه فرستنده که جایشان بر روی زمین مشخص است دریافت میکند. چون فواصل این دستگاهها از کشتی یا هواپیما متفاوت است در مدت زمانی که رادیو آن علامت ایستگاهها را ثبت میکند اختلافی است. ناخدا یا خلبان با استفاده از این اختلاف زمان ، موقعیت کشتی و هواپیمای خود را با کمال دقت معین میکند. شوران را بوسیله ٔ هواپیماها و کشتی ها برای تعیین بسیار دقیق موقعیت نقاط نزدیک بکار میبرند. در ایستگاه فرستنده ٔ رادیو ارتباط رادیویی مداوم با کشتی ها یا هواپیما برقرار میکند. ضربات نبض رادیوئی بوسیله ٔ یک رشته دستگاههای گیرنده که در هواپیما است گرفته میشود. با چنین دستگاهی میتوان کشتی را در هوای مه آلود به بندرگاه رهبری کرد یا هواپیما را در هوای نامساعد برای نشستن در فرودگاه هدایت نمود. رادار و لوران و شوران موجب شده اند که کشتی و هواپیما دارای تأمین بیشتری شوند و زیادتر مورد اعتماد قرار گیرند. (ازکتاب علم و زندگی ترجمه احمد بیرشک ، دکتر بهزاد، رضا قلی زاده ، نوروزیان رهنما ص 572) .

معنی رادار به فارسی

رادار
بمعنی تجسس کردن و میزان کردن بارادیو
[radar, radio detection and ranging] [علوم نظامی، فیزیک] سامانه ای که در آن از باریکه های امواج الکترومغناطیسی با بسامدهای رادیویی بازتابیده از سطح اشیا برای آشکارسازی آنها استفاده شود
[ گویش مازنی ] /raadaar/ چشم انتظار
[cloud-detection radar] [علوم جَوّ] راداری که برای آشکارسازی ذرات اَبر و متمایز کردن آنها از ذرات بزرگ تر تشکیل دهندۀ بارش طراحی شده است
[primary radar] [علوم نظامی] راداری که در آن نشانک های بازگشتی، پژواک هدف هستند
[imaging radar] [علوم نظامی، مهندسی نقشه برداری] راداری که با پردازش پژواک های بازگشتی به آنتن، تصویر سطح زمین یا دریا را می سازد
[precision approach radar, PAR] [حمل ونقل هوایی] رادار اولیه ای که موقعیت دقیق هواگَرد را در هنگام تقرب مشخص می کند
[monostatic radar] [علوم نظامی] راداری که فرستنده و گیرندۀ آن در یک محل یا سکو قرار دارد
[frequency agile radar] [علوم نظامی] راداری که بسامد خود را بر مبنای تپ/ پالس به تپ/ پالس در محدودۀ یک باند بسامد تغییر می دهد
[multimode radar] [علوم نظامی] راداری که برای انجام عملیات در بیش از یک وضعیت و با قابلیت تغییر سریع از یک وضعیت به وضعیت دیگر طراحی شده است
[multistatic radar] [علوم نظامی] راداری دارای یک فرستنده و چند گیرنده که ازنظر مکانی جدا از یکدیگر قرار دارند
[bistatic radar] [علوم نظامی] راداری که فرستنده و گیرندۀ آن در یک محل قرار ندارد و از یکدیگر مجزا هستند
[dual-mode radar] [علوم نظامی] راداری که دارای دو وضعیت «نشان دهندۀ هدف متحرک» و نیز سامانۀ تصویربرداری است
[through-wall-radar] [علوم نظامی] ابزاری قابل حمل که با ارسال تَپ هایی که از دیوار می گذرد فعالیت دشمن را کشف می کند
[ground-penetrating radar/ ground penetrating radar, georadar, ground probing radar, surface penetrating radar] [ژئوفیزیک، علوم نظامی] ژئوفیزیک] وسیله ای برای بررسی لایه های کم عمق زمین با امواج الکترومغناطیسی، معمولاً در بازۀ بسامدی 10 تا 1000 مگاهرتز [نظامی] راداری که برای نفوذ به زمین و دریافت بازتاب و درنتیجه شناسایی اشیای مدفون تپ ها/ پالس های باند بسیار ...
[ground-controlled approach radar, GCA radar] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] نوعی سامانۀ فرود هواگرد که اطلاعات لازم را در اختیار خلبان می گذارد
[identification friend or foe] [علوم نظامی] سامانه ای الکترونیکی در مخابرات برای شناسایی که به منظور فرمان و واپایش ازطریق رادار طراحی شده است اختـ . رشداد IFF
[over-the-horizon radar] [علوم نظامی] راداری که با استفاده از پدیده های بازتابی و شکست امواج، بُرد رهگیری خود را به فراتر از خط دید گسترش می دهد
[secondary radar] [علوم نظامی] راداری که در آن نشانک های بازگشتی از سامانه های نشان فرست و تَراپاسخگر و تکرارکننده دریافت می شود
[approach-control radar/ approach control radar, ACR] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] راداری در مرکز مراقبت تقرب که موقعیت های راداری همۀ هواگردها را در محدودۀ بُرد بر روی صفحۀ رادار نمایش می دهد و در نمونه های پیشرفته تر ارتفاع و اطلاعات حرفی عددی را نیز نشان می دهد
[combat surveillance radar] [علوم نظامی] راداری با عملکرد معمولی برای حفظ مداومت نظارت بر رزم
[gap filler radar] [علوم نظامی] راداری که از آن برای تکمیل پوشش رادار اصلی در مناطق فاقد پوشش کامل راداری استفاده می شود

معنی رادار در فرهنگ معین

رادار
[ فر. ] (اِ.) ۱ - سیستمی که در آن از باریکه های امواج الکترومغناطیسی با بسامدهای رادیویی بازتابیده از سطح اشیا برای آشکارسازی آن ها استفاده شود (فره ). ۲ - مجازاً به معنی جاسوس ، خبرچین .

معنی رادار در فرهنگ فارسی عمید

رادار
دستگاهی که با استفاده از امواج تشعشعی محل، ارتفاع، و فاصلۀ جسمی را در زمین یا آسمان تعیین می کند.

رادار در دانشنامه ویکی پدیا

رادار
رادار (به فرانسوی و انگلیسی: radar؛ سرواژهٔ RAdio Detection And Ranging)، یک دستگاه رادیویی است که برای مشاهده، تشخیص یا آشکارسازی اجسام و نیز اندازه گیری برخی ویژگی های آن ها به کمک موج های رادیویی به کار می رود. کاربرد اولیهٔ رادار و محل پیدایش و رشد آن در صنایع نظامی و هوانوردی بوده است. در صنایع نظامی، نقش اصلیِ یک سامانهٔ راداری، نظارت بر یک گسترهٔ بزرگ و تشخیص جسم های متحرک، ردیابی هدف ها و استخراج مشخصه هایی مانند فاصله، جهت، سرعت، ارتفاع و اندازهٔ هدف است. رادارهای نظامی برای کاربردهای نظارت، ردیابی هدف، هدایت و ناوبری، و دیدن از پشت موانع ساخته می شوند. کاربردهای غیرنظامیِ رادار در سیستم های تصویربرداری ماهواره ای، هدایت کشتی و هواپیما، هواشناسی، کنترل ترافیک و اتومبیل های هوشمند است.
بُرد زیاد
وابسته نبودن به نور
عبور موج ها از مانع ها؛ مانند مه، باران، برف
اندازه گیری دقیق مشخّصه هایی مانند فاصله، ارتفاع و سرعت
کار در باندهای فرکانسی مختلف
رادار، با ارسال و دریافت موج های رادیویی کار می کند. هدف هایی که رادار تشخیص می دهد، معمولاً هدف های فلزّی یا اجسامی با انعکاس زیاد امواج رادیویی هستند. ویژگی های رادار نسبت به دید چشمی:
اگر جسمی نسبت به طول موج امواج رادار کوچکتر باشد، آشکار نخواهد بود. بنابراین از امواج با فرکانس بالاتر و در نتیجه طول موج پایین تر استفاده می شود تا اجسام با ابعاد کوچک تر نیز آشکار شوند.
رادار، ابتدا موج های خود را می گسلید و در صورتی که مانعی مانند یک شیء پرنده در آسمان، مقابل موج های گسیلیده قرار داشته باشد، موج های ضعیف تری را بازمی تاباند. اگر رادار، مقداری از این موج ها را دریافت کند، می تواند با ضرب سرعت موج در مدت زمان دریافت موج، فاصلهٔ شئ را محاسبه کند.
عکس رادار
رادار، یک دستگاه رادیویی برای مشاهده، تشخیص یا آشکارسازی اجسام به کمک موج های رادیویی است.
رادار (ترانه)، نام آهنگی از خواننده و آهنگ ساز پاپ آمریکایی بریتنی اسپیرز
رادار ۲، یک چارچوب کامل برای مهندسی معکوس و تجزیه و تحلیل دوتایی
رادار تبریز، یکی از مناطق نظامی استان آذربایجان شرقی
ایستگاه رادار، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بابلسر در استان مازندران
رادار آنلاین، یک وبگاه تفریحی و شایعات آمریکایی
رادار همچنین ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:
«رادار» (به انگلیسی: Radar) نام آهنگی از خواننده و آهنگ ساز پاپ آمریکایی بریتنی اسپیرز است که به عنوان یک تکآهنگ در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۹ به فرمت دیجیتال دانلود به بازار عرضه شد. در ابتدا این تک آهنگ به صورت فایل صوتی در آلبوم خاموشی عرضه شد اما در سال ۲۰۰۹ پس از انتشار آلبوم سیرک این ترک مجدداً در این آلبوم به حالت ترک ویژه قرار گرفت و در همان سال موزیک ویدئو این کار وارد بازار شد. این کار مقام اول را در کشورهای ایرلند، سوئد و نیوزلند بدست آورد و مقام بیست و یکم را در بیلبورد ۱۰۰ بدست آورد.
رادار ۲ (Radare 2) (همچنین به عنوان R2 شناخته می شود) یک چارچوب کامل برای مهندسی معکوس و تجزیه و تحلیل دوتایی است؛ متشکل از مجموعه ای از امکانات کوچک است که می تواند با هم یا به طور مستقل از خط فرمان استفاده شود. ساخته شده در اطراف دیس اسمبلر برای نرم افزارهای کامپیوتری که کد منبع زبان مونتاژ را از کد ماشین قابل اجرا تولید می کند، آن از انواع فرمت های اجرایی برای پردازنده های مختلف و سیستم عامل ها پشتیبانی می کند.
github.com/radare/radare2
این در فوریه ۲۰۰۶ با هدف ارائه یک رابط خط فرمان آزاد و ساده برای یک ویرایشگر هگزا دسیمال با پشتیبانی ۶۴ بیتی برای ایجاد جستجوها و بازیابی اطلاعات از هارد دیسک ها، برای اهداف قانونی ایجاد شد. از آن زمان، این پروژه با تغییر هدف به سمت ارائه یک چارچوب کامل برای تجزیه و تحلیل دوتایی ها در حالی که به اصول مختلف فلسفه یونیکس پایبند باشد، رشد کرده است.
در سال ۲۰۰۹ تصمیم این شد تا آن را به طور کامل بازنویسی کند، تا محدودیت های طراحی اولیه را از بین ببرد. از آن زمان، پروژه همچنان به رشد خود ادامه داد، و چندین توسعه دهنده محلی را جذب کرد.
در سال ۲۰۱۶، اولین کنفرانس R2con با جمع آوری بیش از ۱۰۰ شرکت کننده، شامل گفتگوهای مختلف در مورد ویژگی های مختلف و بهبود چارچوب در بارسلونا برگزار شد.
آرش یک رادار برد بلند ساخت قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء جمهوری اسلامی ایران می باشد.
رادار برد بلند «آرش» وارد چرخه عملیاتی پدافند هوایی شد+تصاویر، خبرگزاری فارس، ۹۲/۰۹/۲۶.
به گفته امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، رادار آرش مکمل رادار پسیو آرایه فازی می باشد. وی همچنین طی مصاحبه ای گفت: «این رادار که گسترش آن در آینده پیش بینی خواهد شد، راداری با توانمندی بسیار بالا در کشف و شناسایی اهداف و همچنین در بخش جنگ الکترونیک مدنظر فرماندهی کل قوا است.»
رادار آنلاین (به انگلیسی: Radar Online) یک وبگاه تفریحی و شایعات آمریکایی است که ابتدا به صورت چاپی و آنلاین ارائه می شد ولی بعداً فقط به صورت آنلاین درآمد.
رادار بیس (به انگلیسی: Radar Base) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان ماوریک، تگزاس واقع شده است. رادار بیس ۱۰٫۹ کیلومتر مربع مساحت و ۷۶۲ نفر جمعیت دارد و ۲۶۵ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا
یک رادار پالسی محدودهٔ هدف را با اندازه گیری زمان رفت و برگشت سیگنال مایکروویو تعیین می کند شکل ۱۴-۲۱ بلوک دیاگرام سیستم رادار پالسی را نشان می دهد قسمت فرستنده شامل یک مخلوط کنندهٔ SSB است که برای بالا بردن فرکانس نوسان ساز F_O تا فرکانسی برابر فرکانس IF استفاده می شود. بعد از تقویت قدرت پالس های این سیگنال توسط آنتن ارسال می شود. سوئیچ فرستنده/ گیرنده با مولد پالس کنترل می شود تا پالس ارسالی با پهنای T و فرکانس تکرار پالس یاF_3=〖1/T〗_3 (PRF) ایجاد شود؛ بنابراین پالس ارسالی شامل یک دنباله کوتاه از سیگنال مایکروویو با فرکانس F_O+F_IR می باشد حدود تغییرات عرض پالس از 100ms تا 50ns تغییر می کند پالس های کوتاهتر محدودهٔ رزولوشن بهتر داشته اما پالس های طولانی تر بعد از پردازش در گیرنده SNR بهتری دارند فرکانس های تکرار پالس نیز 10HZ تا 100KHZ تغییر می کند PRFهای بالاتر پالس های برگشتی بر واحد زمان ایجاد می کند که منجر به بهبود کارایی می گردد. اما PRFهای کمتر از اختلالات محدود که در R>〖CT〗_۳/۲ رخ می دهد، جلوگیری می کند.نبو
رادار تبریز یکی از مناطق نظامی استان آذربایجان شرقی است که در بخش خسروشهر شهرستان تبریز و در نزدیک بخش سرد رود واقع شده است. به دلیل وجود رادار پدافند در دوران حکومت محمد رضاشاه پهلوی این نام با فراز این منطقه نامیده شد. گفتنی است که امروزه نیز این منطقه با نام منطقهٔ پدافند هوایی شمالغرب شناخته می شود که شامل مراکز نظامی و خانه های سازمانی پرسنل می باشد. این منطقهٔ کلیدی و حساس، وظیفهٔ حفاظت از شهر تبریز و مناطق استراتژیک آن از جمله پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه برق و سیانت هوایی از منطقهٔ شمالغرب کشور را بر عهده دارد.
جمعیت روستاهای شهرستان تبریز
جمعیت این منطقه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ خورشیدی، ۱٬۱۸۹ نفر برآورد شده است.
رادار تصویربرداری فضابرد (انگلیسی: Spaceborne Imaging Radar) به اختصار SIR نامیده می شود، یک رادار دهانه ترکیبی (SAR) است که در سال ۱۹۹۴ بر روی فضاپیمای اندور و اس تی اس-۶۸ نصب گردید. این رادار توسط آزمایشگاه رادار فضایی ناسا راه اندازی شد و دارای ۳ فرکانس رادار در طول موج ۲۴ سانتی متر، باند سی (۶ سانتی متر) و باند ایکس (۳ سانتی متر) است که به آن امکان انجام مطالعات زمین شناسی، آب شناسی، بوم شناسی و اقیانوس نگاری را می دهد. مقایسه داده های رادار با داده های گردآوری شده توسط گروهی از محققان بر روی زمین و نیز با هواپیما و کشتی با اندازه گیری همزمان پوشش گیاهی، رطوبت خاک، وضعیت دریا، برف و شرایط آب و هوایی در هر پرواز صورت می گیرد.
ماموریت مکان نگاری شاتل رادار
ماموریت رادار تصویربرداری فضابرد وجود کانال های رودخانه ای پنهان در صحرای بزرگ آفریقا را آشکار ساخت که نشان دهنده تغییر اقلیم در گذشته است. رادار تصویربرداری فضابرد در تحقیقات آتشفشان شناسی با تصویربرداری ماهواره ای از محیط های دور از دسترس و خطرناک به پژوهشگران کمک می کند. از این رادار در تهیه نقشه های تفصیلی سه بعدی از سطح زمین نیز استفاده می شود.
ایستگاه رادار، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بابلسر در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان ساحلی قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۳۶۷نفر (۱۱۲خانوار) بوده است.
مأموریت مکان نگاری شاتل رادار (انگلیسی: Shuttle Radar Topography Mission) که به اختصار SRTM نامیده می شود، پروژه تحقیقاتی جهانی برای تهیه مدل های رقومی ارتفاع است که گستره ای تقریباً جهانی بین مدارهای ۵۶ درجه جنوبی و ۶۰ درجه شمالی را برای فراهم کردن کامل ترین پایگاه داده مکان نگاری با وضوح بالا در بر می گیرد. SRTM شامل رادار تغییریافته ویژه است که در طول مأموریت ۱۱ روزه اس تی اس-۹۹ در فوریه ۲۰۰۰ بر روی شاتل فضایی فضاپیمای اندور نصب شد.
مدل رقومی ارتفاع
تداخل سنجی رادار دهانه ترکیبی
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل گرمایی
مدل های ارتفاعی به صورت موزاییک هایی تنظیم شده که هرکدام از آن ها یک درجه از طول جغرافیایی و یک درجه از عرض جغرافیایی را پوشش می دهد و به نام مختصات گوشه جنوب غربی آن نامیده می شود. مثلاً "n45e006" از مدار ۴۵ درجه شمالی و نصف النهار ۶ درجه شرقی تا مدار ۴۶ درجه شمالی و نصف النهار ۷ درجه شرقی را در بر می گیرد و "s45w006" از مدار ۴۵ درجه جنوبی و نصف النهار ۶ درجه غربی تا مدار ۴۶ درجه جنوبی و نصف النهار ۷ درجه غربی را پوشش می دهد.
وضوح داده های خام SRTM یک ثانیه قوسی (۳۰ متر) است ولی دسترسی به داده های با این دقت فقط برای دولت فدرال ایالات متحده آمریکا امکان پذیر است. در نوامبر ۲۰۱۱ داده های با دقت یک ثانیه قوسی برای استرالیا نیز فراهم شد ولی استفاده از داده های خام در انحصار دولت است. داده های SRTM برای سایر نقاط جهان دارای دقت ۹۰ متر (۳ ثانیه قوسی) است. هر موزاییک داده ۳۰ متری دارای ۳۶۰۱ ردیف داده است که هر یک از آن ها ۳۶۰۱ سلول ۱۶ بیتی اندیان دارد. داده های ارتفاعی SRTM بر اساس سامانه ژئودتیک جهانی ۱۹۸۴ محاسبه شده است.
در سپتامبر ۲۰۱۴، کاخ سفید اعلام کرد که بالاترین دقت داده های SRTM در پایان سال ۲۰۱۵ برای همه دنیا در دسترس خواهد بود و هم اکنون داده های جدید با دقت ۱ ثانیه قوسی (۳۰ متر) برای همه نقاط تحت پوشش پروژه قابل دانلود است.
یک سیستم رادار از سیگنال الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی بازتاب شده از یک نشانگاه برای تعیین اطلاعاتی درباره آن نشانگاه استفاده می کند. در هر سیستم رادار، سیگنال ارسال شده و دریافت شده بسیاری از مشخصه های زیر را ارائه خواهد داد.
دیاگرام زیر ویژگی های سیگنال ارسال شده در دامنه زمان را نشان می دهد. نکته قابل توجه که در این و در تمام دیاگرام ها در این مقاله، محور X برای شفاف تر کردن بحث بیش از حد واقع است.
مواد جاذب رادار موادی هستند که در تکنولوژی پنهان کردن برای پنهان کردن یک وسیله یا یک شی از امواج رادار استفاده می شود. میزان جذب امواج رادار در یک فرکانس مشخص بستگی به ساختار مادهٔ جاذب دارد. این مواد به طور کامل نمی توانند امواج را جذب کنند و همچنین ماده ای وجود ندارد که بتواند تمام فرکانس های رادار را جذب کند.
یک اشتباه مرسوم این است که برخی فکر می کنند این مواد می توانند اشیا را در برابر امواج رادار نامرئی کنند در صورتی که آنها فقط میزان سطح مقطع راداری اشیا را در یک فرکانس مشخص کاهش می دهند.
اولین بار آلمان از مواد جاذب رادار به عنوان یک پوشش در طول جنگ جهانی دوم برای پریسکوپ و لولهٔ تنفسی در زیردریایی ها استفاده کرد تا انعکاس باند رادار را از ۲۰ سانتی متری کاهش دهد. این مواد ساختار لایه ای داشتند و بر پایهٔ ذرات گرافیت و دیگر مواد نیمه رسانا ساخته شده بودند که در یک محفظهٔ لاستیکی جاسازی شده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

رادار در دانشنامه آزاد پارسی

رادار (radar)
وسیله ای برای تعیین محل اجسام در فضا، جهت یابی، و ناوبری، از طریق ارسال امواج رادیویی فرکانس بالا و دریافت بازتاب آن ها. برای پی بردن به جهت حرکت یک جسم، باریکه ای از امواج رادیویی را با طول موج کوتاه (۱ تا ۱۰۰ سانتی متر) و به صورت پالسهای کوتاه به سوی جسم می فرستند و باریکۀ بازتابیده را دریافت می کنند. فاصلۀ جسم با اندازه گیری زمان رفت و برگشت امواج رادیویی تا جسم، که با سرعت نور حرکت می کنند، تعیین می شود. از رادار برای آشکارسازی اجسامِ زیرِ زمین، مثلاً شبکه های لوله کشی نیز استفاده می کنند و در باستان شناسی نیز کاربرد دارد. به کمک رادار، خطوط کلی ساختمان های باستانی را تا عمق بیست متری زیر زمین تشخیص می دهند. وجود رادار برای ناوبری در هوای تاریک، ابری یا مه آلود ضروری است و در عملیات جنگی، برای آشکارسازی هواپیماها و موشک های دشمن کاربرد گسترده ای دارد. برای جلوگیری از آشکارسازی با رادار از روش های گوناگونی مانند تغییرشکل، با هدف کاهش سطح مقطعی که رادار آن را آشکارسازی می کند، پوشاندن سطح با رنگ های جاذب امواج رادار، و ایجاد اختلال الکترونیکی استفاده می کنند. برای آشکارسازی اهداف کوچک، به جای میکروویو از رادار لیزری استفاده می کنند. رادار را بریتانیا، فرانسه، آلمان، و امریکا مستقل از هم در دهۀ ۱۹۳۰ ابداع کردند و نخستین بار بریتانیایی ها برای آشکارسازی هواپیماها آن را عملاً به کار بردند. در سپتامبر ۱۹۳۸، این کشور زنجیره ای کامل از ایستگاه های رادار در طول خطوط ساحلی خود احداث کرد. این سیستم در نبرد بریتانیا (۱۹۴۰) اهمیت خود را نشان داد، زیرا با آشکارسازی موقعیت هواپیماهای مهاجم، گشت زدن شبانه روزی هواپیماهای خودی ضرورت نداشت. همچنین، از زنجیره ای از ایستگاه های رادار زمینی برای اعلام تهاجم دشمن استفاده می کنند. از رادار در هواشناسی و اخترشناسی نیز استفاده می کنند.

رادار

معنی اصطلاحات عامیانه و امروزی -> رادار
جاسوس

ارتباط محتوایی با رادار

رادار در جدول کلمات

رادار
ردیاب
رادار پرنده
آواکس
رادار زیر دریایی
سونار
تکنیکی قدرتمند در سنجش از راه دور لیزری می باشد که مشابه اصول رادار کار می کند
لیدار

معنی رادار به انگلیسی

radar (اسم)
رادار

رادار را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مائده ٠٣:٤١ - ١٣٩٥/٠٦/٠٩
پرتویاب
|

حمید خاشعی ٢٢:٢٤ - ١٣٩٧/٠٦/٢٨
ردیاب
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

F > little
T_T > collect
A.M.R > School Things
فهیمه > لنیا
pardis choopani > eaten alive
مینا > it has always been you
آوین > آرن
فهیمه > لنا

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رادار خودرو   • رادار نظامی   • رادار در جدول   • مقاله رادار   • رادار pdf   • نام دیگر رادار   • انواع رادار   • تاریخچه رادار   • معنی رادار   • مفهوم رادار   • تعریف رادار   • معرفی رادار   • رادار چیست   • رادار یعنی چی   • رادار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رادار
کلمه : رادار
اشتباه تایپی : vhnhv
آوا : rAdAr
نقش : اسم
عکس رادار : در گوگل


آیا معنی رادار مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )