برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1275 100 1

راست خانه

معنی راست خانه در لغت نامه دهخدا

راست خانه. [ ن َ / ن ِ ] (ص مرکب ) که خانه ٔ راست دارد. که بر جهت واحدی است. که یکرویه است. آدم راست و امین را گویند و در اصطلاح کسی را گویند که با همه کسی از قرار راستی و درستی معاش کند. (آنندراج ) (انجمن آرا). کسی که با همه کس از روی راستی و درستی ودیانت و امانت معاش کند. (ناظم الاطباء) (برهان ). به معنی کسی که راست و درست باشد. (غیاث ) :
با من ای خاصگان درگه من
راست خانه شوید چون ره من.
نظامی.
چو راست خانه کسی ام که روزگار مرا
همی طرازد بر خط استوا پرده.
کمال الدین اسماعیل (ازآنندراج ).
|| کنایه از چیز راست و درست باشد. (از آنندراج ). || مستقیم. درست :
کجیها شد ز شرعت راست خانه
کمانها نیز آمد بر نشانه.
ناظم هروی (از آنندراج ).
|| راست رو : مهره ٔ شطرنج هرگاه راست برود راست خانه است و شاه شطرنج همیشه راست حرکت میکند. (هفت پیکر چ وحید ص 100).

معنی راست خانه به فارسی

راست خانه
( صفت ) ۱ - شخصی که با همه کس از قرار راستی و درستی و امانت و دیانت رفتار کند ۲ - هر چیز راست و درست .
بمعنی صبح راست که کنایه از صبح صادق باشد

معنی راست خانه در فرهنگ معین

راست خانه
(نِ یا نَ) (ص مر.) کنایه از: ۱ - شخصی که با همه کس از قرار راستی و درستی و امانت و دیانت رفتار کند. ۲ - هر چیز راست و درست .

معنی راست خانه در فرهنگ فارسی عمید

راست خانه
۱. کسی که بنیان زندگانیش بر راستی و درستی باشد، آن که با همه کس از روی راستی و درستی رفتار می کند.
۲. راست ودرست.

راست خانه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
راست خانه: امین و صدیق، کسی که با همه کس به صداقت و راستی رفتار کند.
با من ای خاصّگان درگه من
راست خانه شوید چون ره من
دکتر ثروتیان در مورد این واژه می نویسد:((راه در این بیت به معنی پرده و آهنگ، اصطلاح موسیقی است و" راست" نیز یکی از پرده هاست، و" راست ساز "نوعی از سازندگی و صفتی از صفات سازهای ذوالاوتار است، به قرینه ی ادات تشبیه چون به نظر می رسد احتمالا" راست خانه "نیز یکی از اصطلاحات موسیقی بوده باشد. بنابراین علت گزینش و ایجاد اصطلاح" راست خانه" شدن ( به صورت اضافه یا قطع اضافه) قابل تحقیق است!؟))
(هفت پیکر نظامی، تصحیح دکتر ثروتیان، ۱۳۸۷ ، ص۴۷۴.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی راست خانه   • مفهوم راست خانه   • تعریف راست خانه   • معرفی راست خانه   • راست خانه چیست   • راست خانه یعنی چی   • راست خانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی راست خانه
کلمه : راست خانه
اشتباه تایپی : vhsj ohki
عکس راست خانه : در گوگل

آیا معنی راست خانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )