برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1158 100 1

راضی

/rAzi/

مترادف راضی: رضا، قانع، متقاعد، خرسند، خشنود، خوشدل

متضاد راضی: ناراضی

برابر پارسی: خرسند، خوشنود، بهکام، دلخوش

معنی راضی در لغت نامه دهخدا

راضی. (ع ص ) خشنودشونده. (آنندراج ). خشنود. (مهذب الاسماء) (دهار) (ناظم الاطباء).خوشدل و شادمان. خرسند. (ناظم الاطباء) :
نبوی راضی گر ز آنکه امیرت خوانم
من بدان راضی باشم که غلامم خوانی.
منوچهری.
چه رأی مرحوم القادر باللّه که خدای از وی راضی باد... ستاره ای بود درخشنده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 310).
اگر کم زنی هم بکم باش راضی
که دل را به بیشی هوایی نیایی.
خاقانی.
راضیم از عشق تو گر بدلی راضی است
لیک بر آن نیست او جمله بری میکند.
خاقانی.
نیک از بد مجوی و راضی باش
که ز نیکان ترا بدی ناید.
خاقانی.
و گر خویش راضی نباشد ز خویش
چو بیگانگانش براند ز پیش.
سعدی (بوستان ).
راضیم امروز به پیری چو یوز.
سعدی (گلستان ).
خدا از چنان بنده خرسند نیست
که راضی بقسم خداوند نیست.
سعدی.
بر خلق خدا حکم چنان کن که اگر
آن بر تو کند کسی که راضی باشی.
آزرد اکبرآبادی (از ارمغان آصفی ).
- از خودراضی ؛ آنکه از خویشتن خوشنود است. خودپسند.
- ناراضی ؛ مقابل راضی بمعنای ناخشنود و ناخرسند.
|| بمجاز تسلیم. تن دردهنده. رضادهنده. حاضر باشنده : دیگر بقضاء او راضی ام.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 341). معترف است در صورت نعمت باحسان او و راضی است در صورت بلیّت به آزمودن او. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 309). ناچار است راضی بودن برضا و قضاء خدای عزّ و جّل. (تاریخ بیهقی ). بیعت کردم بسیّد خود... بیعت فرمانبردار و پیرو بودن و راضی بودن. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 315).
- راضی برضا ؛ خشنود به آنچه خدا میخواهد. (ناظم الاطباء). رجوع به راض شود.
|| در تداول عامه ، متقاعد بودن. ایراد ندارنده : راضیم ، حرفی ندارم. || شادمان باشنده. || قانع. || مطمئن و خاطرجمع. || راغب. || مطیع؛ راضی برضای شما، مطیع و خرسند به اراده و میل شما. || لایق. || پسندیده. (ناظم الاطباء).

راضی. (اِخ ) یزیدبن معتمد علی اﷲ عبادی. رجوع به ابوالقاسم محمد المعتمد ...

معنی راضی به فارسی

راضی
الراضی بالله بیستمین خلیفه عباسی ابوالعباس احمد ابن مقتدر که از ۳۲۲ه.ق./۹۳۴م.تا ۳۲۹ه.ق./۹۶٠م. خلافت کرده .
خشنودشونده، خشنود، شادمان، خوشدل، خرسند
( صفت ) ۱ - خوشنود خوشدل . ۲ - خردسند قانع . توضیح : در اصل راضی بمعنی خشنود و خوشحال است و با قانع بمعنی خردسندی فرق دارد ولی بعدا به معنی آن استعمال شده .
یزید بن معتمد علی الله عبادی
از شعرای ایران و از اصفهان بود علاوه بر شعر در هنر نیز استادی چیره دست و نامی بشمار می رفت و معروفیت داشت .
خشنود ساختن . خردسند کردن
قانع کردن . وادار به قبول کردن
خشنود و خردسند گشتن
سید راضی قزوینی . فرزند سید صالح بن مهدی بن رضا حسینی قزوینی . که با پدرش ساکن بغداد بود و خود پیش پدر پیرش بسال ۱۲۸۷ ق در مسافرت تبریز در آن شهر درگذشت . او از شعرای عصر خود بود برخی از اشعار او در المجموع الرائق تالیف محمد صادق آل بحر العلوم دیده شد .
خشنود شدن . خردسند گردیدن
خشنود گردیدن . خردسند شدن
نوشته رضائیت که شخص مدیون و یا مظلوم می دهد و در آن ابرای ذمه خود را از دین و یا از ظلمی که درباره وی شده است می رساند .
خردسند و شادمان کردن . مسرور کردن .
احسن الله خان ملقب به فصاحت خان و معروف به راضی کشمیری .از طایفه فاضیخان کشمیری ...

معنی راضی در فرهنگ معین

راضی
[ ع . ] (ص .) خشنود، قانع .
( ~. خُ) (ص مر.) خودخواه ، خودپسند، پرافاده .

معنی راضی در فرهنگ فارسی عمید

راضی
۱. خشنود، شادمان، خوش دل، خرسند.
۲. (تصوف) ویژگی سالکی که به مقام رضا رسیده است.

راضی در جدول کلمات

راضی
خشنود
راضی و خرسند
خشنود
راضی | خرسند
خشنود
در اثر صدمات و مشکلات به مرگ خود راضی شدن
از جان خود سیر شدن

معنی راضی به انگلیسی

acquiescent (صفت)
ساکت ، راضی ، راضی شونده ، غیرقابل اعتراض
satisfied (صفت)
راضی ، سیرچشم ، خرسند ، خوشنود ، سیر ، خشنود
happy (صفت)
راضی ، فرخنده ، خوشحال ، مبارک ، خجسته ، فرخ ، سعید ، خوشبخت ، سعادتمند ، خوش ، مسرور ، شاد ، خرسند ، محظوظ ، خوش وقت ، خندان ، سفیدبخت ، بانوا
content (صفت)
راضی ، خرسند ، خوشنود
willing (صفت)
راضی ، خواهان ، مشتاق ، حاضر ، خواستار ، مایل ، راغب

معنی کلمه راضی به عربی

راضی
راغب , سعيد
صالح
اِجْتَزَأَ بـِ
ارضخ , مرن , موافقة
مرح
ارض (فعل ماض)
راضي

راضی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارا
خرسند ،خوشدل،خشنود،متقاعد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شوهرم منو بد میکنه   • دوست دارم شوهرم آلتم را بلیسد   • شوهرم شب عروسی   • عاشق برادر شوهرم شدم   • زنم از التم میترسه   • شوهرم دوست داره از پشت   • دوست دارم شوهرم التمو بخوره   • شوهرم همش میخواد   • معنی راضی   • مفهوم راضی   • تعریف راضی   • معرفی راضی   • راضی چیست   • راضی یعنی چی   • راضی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی راضی
کلمه : راضی
اشتباه تایپی : vhqd
آوا : rAzi
نقش : صفت
عکس راضی : در گوگل

آیا معنی راضی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )