انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1100 100 1

رامین

/rAmin/

معنی اسم رامین

اسم: رامین
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: rāmin) رام، رامتین، نام عاشق ویسه، (این کلمه مرکب از ' رام ' به معنی طرب و ' ین ' است به معنی طربناک است) رامتین - عاشق ویس در منظومه ویس و رامین

معنی رامین در لغت نامه دهخدا

رامین. (اِخ ) نام دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان زنجان ، واقع در 12هزارگزی جنوب خاوری زنجان ، کنار راه مالرو قیدار. هوای آن کوهستانی سردسیر و سکنه ٔ آن 755 تن میباشد. آب آن از چشمه و در فصل بهار از رودخانه ٔ محلی تأمین میشود. محصولات عمده ٔ آن غلات و انگور و بنشن ، پیشه ٔ مردم کشاورزی و چارپاداری و صنایعدستی آن قالیچه و گلیم بافی است. راه مالرو دارد و در تابستان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

رامین. (اِخ ) دهی است از بخش شهریار شهرستان تهران واقع در 9000گزی جنوب علیشاه عوض. این ده در جلگه واقع شده و هوای آن معتدل است. جمعیت آن 274 تن و محصول عمده اش غلات و انگور و میوه و پیشه ٔ مردم کشاورزی است. آب ده از قنات تأمین میشود. راه مالرو دارد. و از طریق آردان ماشین نیز میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

رامین. (اِخ ) شهری است (بناحیت کرمان ) میان سیرگان و بم. جاییست سردسیر که هوای درست دارد وآباد و با نعمت بسیار، و آبهای روان بسیار است. (از حدود العالم ).

رامین. (اِخ ) رام. رامتین. نام عاشق ویسه. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). نام عاشق ویس. (ناظم الاطباء). نام عاشق ویس است و قصه ٔ ویس و رامین مشهور است. (برهان ). همان رام عاشق ویس که واضع چنگ نیز بوده است نه غیر او، و سامانی گوید: رامین مرکب است از «رام » بمعنی طرب و «ین » و معنی ترکیبی آن طربناک است. (از رشیدی ). نام عاشق ویس که داستان عشق آن دو را فخرالدین اسعد گرگانی (متوفای 466 هَ. ق.) در سال 446 یا بعد از آن سال از پهلوی بنظم پارسی درآورده است و خلاصه ٔ داستان عشق ویس و رامین چنین است : رامین ، جوانیست زیباروی و خوش اندام ، که شیفته ٔ لذت و زیبایی است ، چنگ نیکو مینوازد و سرود خوش میگوید و حتی بعقیده ٔ فخرالدین گرگانی وی واضع چنگ است :
نشان است این که چنگ بافرین کرد
که او را نام چنگ رامتین کرد.
طبع عاشق پیشه ٔ اوست که با یک نگاه دلبسته و مفتون ویس میگرددو برای رسیدن بوصال فارغ از خیال ننگ و نام تا نقشه ٔ قتل برادر پیش میرود و در هجر یار قرار و آرام از کف میدهد و شکوه ٔ هجران آغاز می نهد. ویس نیز دختری است از شاهزادگان که بر سنت باستانی ایران نامزد برادر خود (ویرو) است اما موبد پیری که قاتل پدر اوست برسرزمین آنان لشکر میکشد و ویس را که دختری زیبا و نورسیده است از مادر و برادر خود جدا میسازد و بزور وعنف بعنوان همسری بسوی کاخ خود می آورد. اینجاست که دایه ٔ ویس پا در میان میگذارد و طلسم و جادو بر آن دو بکار می بندد و از این راه او را از شوهر پیر و قاتل پدرش بیش از پیش بیزار میسازد و تجمل زندگی و فرمانروایی شوهر سالخورده را در نظر او ناچیز مینماید تادختر دل بعشق رامین بندد. ویس که دختری عفیف و پاکدامان و کمروست ابتدا از این پیشنهاد دایه بشدت خشمگین میشود و زبان طعن و سرزنش میگشاید و تندی میکند، از طرفی دیگر می ترسد به ننگ جاوید آلوده شود و از بهشت ، که آخرین نقطه ٔ امید اوست نیز محروم ماند، از سوی دیگر می اندیشد از کجا که رامین بدو وفادار بماند؟ واز اینهمه سوز و گداز جز کام دل راندن قصدی داشته باشد؟ و میترسد که عشق رامین فقط جنبه ٔ کامجویی یا دشمنی و بدخواهی داشته باشد؛ اما دایه که در کار خود سخت استاد و مصر است از طرفی زیبایی و جوانی رامین رادر نظرش می آورد و از سوی دیگر زشتی عمل را در چشم وی بسیار ناچیز و بی اهمیت جلوه گر میسازد سرانجام افسون دایه در ویس کارگر میافتد و او دل بعشق رامین میبندد و در ضمن میخواهد انتقام پدر از شوهر پیر بگیرد. و وقتی که شوهر سالخورده برای نخستین بار از این ماجرای غم انگیز آگاهی مییابد او را سرزنش میکند. و آنگاه که شوهر نیمه شب او را درخوابگاه رامین می یابد می گوید که از ستمهای شوهر با یزدان راز و نیاز میکردم ! وشوهر نیز ناچار این عشوه را از وی میخرد! و دروغش را راست می پندارد! ولی کار بجایی میرسد که موبد بر طبق سنت قدیم دست بآزمایش ایزدی «ور» میزند و آتش ایزدی روشن میکنند که ویس از آن بگذرد تا اگر گناهکار است طعمه ٔ زبانه ٔ آتش گردد واگر بیگناهست خرمن آتش بر وی مانند آتش ابراهیم باشد، ولی ویس و رامین چون از بام کوشک شعله ٔ آتش را میبینند فرار را بر قرار ترجیح میدهند واز این داوری ایزدی سر باز میزنند و به ری میگریزند. سرانجام یک شب ویس که از کنار شوهر نهانی بخوابگاه رامین میرود و تا صبح در کنار وی میخسبد چون شوهر آگاه میشود و رسوایی راه میاندازد؛ ویس بدو قول میدهد که دیگر از این رسوایی دست بردارد! ولی باز دروغ میگوید و بفرمان عشق پا فراتر مینهد و با رامین نقشه ٔ قتل موبد سالخورده را میکشد تا بفراغت از یکدیگر کام گیرند ولی روزگار بزحمت آندو راضی نمیشود و موبد کهنسال بدون جنگ و خونریزی درمیگذرد و دست رامین بخون موبد آغشته نمی گردد. (از مزدیسنا صص 443 - 446) (مقدمه ٔ ویس و رامین چ محجوب صص 75 - 82). بیشتر شاعران نام دو دلداده را در ادبیات ایران آورده اند وبرخی از کسان هم خواندن این داستان را برای دختران ناروا شمرده اند :
ما چو وامق او چو عذرا ما چو رامین او چو ویس
رطل زیبد در چنین حالی اگر صهبا زنیم.
سنایی.
اگر خود آب حیوانی تو شیرین
نه مهرت سیر گرددهمچو رامین.
نظامی.
یا ز لیلی بشنود مجنون کلام
یا فرستد ویس رامین را پیام.
(مثنوی ).
چه حاجت است بگل عیش ویس و رامین را
میان خسرو و شیرین شکر کجا باشد.
سعدی.
گرمنش دوست ندارم همه کس دارددوست
تا چه ویسست که در هر طرفش رامینست.
سعدی.
هودج ویس به منزلگه رامین بردند
پایه ٔ سلطنت شاه به رامین دادند.
خواجوی کرمانی.
شکوفه موبد است و ابر دایه
صبا رامین و ویس دلستان گل.
خواجوی کرمانی.
چو روی دوست بود گو بهار و لاله مروی
چه حاجتست بگل بزم ویس و رامین را.
خواجوی کرمانی.
با رخ بستان فروز ویس گلندام
کس نبرد نام گل به مجلس رامین.
خواجوی کرمانی.
شمع از جانبازی پروانه آمد سرفراز
ویس از دل بردن رامین مثل شد در جهان.
قاآنی.
بذل و کف رادش ، کرم و طبع جوادش
این ویسه و رامینی وآن دعد و ربابی.
قاآنی.
بلبل خواند حدیث ویسه و رامین
صلصل خواند حدیث وامق و عذرا.
سروش اصفهانی.
و رجوع به مجمل التواریخ والقصص ص 94 و یشتها ج 1 ص 573 و فهرست مزدیسنا و تاریخ گزیده ص 103 شود.

رامین. (اِخ ) استرآبادی. حسن بن حسین بن محمدبن رامین استرآبادی ، فقیه شافعی بود. او از عبداﷲ محمدبن حمید شیرازی روایت کرد و ابوبکر خطیب ازو روایت داد. (ازتاج العروس ) (منتهی الارب ).

معنی رامین به فارسی

رامین
حماسه معروف هندوان و آن منظومه ایست مطول بزبان سنسکریت مشتمل بر ۴۸٠٠٠ بیت در سرگذشتها و وقایع و جنگهای رام وزن او سیته اثر طبع یکی از شاعران قدیم هند موسوم به والمیکی (ه.م.) این حماسه به (( رام و راماین )) نیز شهرت دارد . در مقدمه شاهنامه ابومنصوری اسم این کتاب (( رام و رامین )) آمده .
شهریست میان سیرگان و بم .
داستان عشقی منظومی است که در حدود سال ۴۴۶ ه.ق . بوسیله فخرالدین اسعد گرگانی شاعر قرن پنجم که در خدمت عمید ابوالفتح حاکم اصفهان بود بنظم فارسی در آمد . اصل قصه ویس و رامین بزبان پهلوی و متعلق بدوره اشکانیان است .

رامین در دانشنامه ویکی پدیا

رامین
رامین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
رامین (زنجان)
رامین (شهریار)
رامین (به آلمانی: Ramin) یک شهر در آلمان است که در فرپومرن-گرایفسوالد واقع شده است. رامین ۶۶۰ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای آلمان
مختصات: ۳۶°۳۳′۲۶″شمالی ۴۸°۳۳′۱۵″شرقی / ۳۶٫۵۵۷۱۳°شمالی ۴۸٫۵۵۴۲۲°شرقی / 36.55713; 48.55422
رامین (زنجان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زنجان در استان زنجان ایران است.
این روستا در دهستان معجزات قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران ، جمعیت آن 887 نفر (۲۳۶خانوار) بوده است.
رامین (شهریار)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شهریار در استان تهران ایران است.
این روستا در دهستان فردوس قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۸۹ نفر (۱۶۳خانوار) بوده است.
رامین بَحرانی (به انگلیسی: Ramin Bahrani) (زاده ۲۰ مارس ۱۹۷۵ در وینستون سیلم، کارولینای شمالی) کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی-آمریکایی است. سومین فیلم بلند او به نام خداحافظ سولو مورد توجه منتقدان و صاحب نظران در جشنواره فیلم ونیز قرار گرفت و جایزه FIPRESCI را تحت عنوان بهترین فیلم از آن خود کرد.
رامین بحرانی در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها
رامین بحرانی در بانک جامع اطلاعات سینمای ایران (سوره سینما)
او دانش آموختهٔ رشته تئوری سینما از دانشگاه کلمبیا است. نشریه آبزرور بحرانی را به همراه سه کارگردان دیگر، به عنوان فیلمسازان مستقل برتر نسل جدید سینمای آمریکا برشمرد.
بخش رقابت اصلی جشنواره فیلم تورنتو
بخش رقابت اصلی جشنواره فیلم ونیز
رامین بحیرایی (متولد ۲۶ آذر ۱۳۵۷ - اهواز) خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی است.
شهان آسمانی (حامد صغیری و گروه شاهو - ۱۳۸۸ - بنیاد رودکی)
سرخانه (ساسان فاطمی - پیام جهانمانی - احسان ذبیحی - سعید کردمافی - سعید نایب محمدی - ۱۳۸۹ - ماهور)
خوان هشتم (وحید طارمی - ۱۳۹۰ - آوای باربد)
پیمان عشق (سجاد پورقناد - ۱۳۹۴ - ماهور)
آلبوم «عطاریه» به آهنگسازی پیام بحیرایی
رامین بحیرایی دوران کودکی خود را در شهر بروجرد گذراند و تحت تأثیر تشویق های برادرش به خواندن آواز علاقمند شد. او فراگیری موسیقی را زیر نظر اولین استادش آقای محمدی در دوران راهنمایی آغاز کرد. بحیرایی پس از عزیمت به تهران نوازندگی سنتور را نزد آقای استیلی آغاز نمود. پس از چندی و با راهنماییهای معلم سنتورش از سیزده سالگی در کلاسهای آواز عبدالحسین مختاباد شرکت کرد و بیات کرد شور و راست پنجگاه را نزد ایشان فراگرفت. بحیرایی سپس ردیف عبدالله دوامی و محمود کریمی را نزد بهرام باجلان، شاپور رحیمی، فاروق کسمایی و کمال الدین عباسی آموخت. نواختن ساز کمانچه و وزن خوانی را تحت نظر علی اکبر شکارچی آموخت. بحیرایی شرکت در دوره های صدا سازی وشیوه های آوازی حمیدرضا نوربخش را نیز در کارنامه خود دارد. بحیرایی همچنین کنسرتهای مختلفی در تهران و دیگر شهرها و نیز خارج از ایران اجرا کرده است. بحیرایی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نفت است.
رامین بهرامی (زادهٔ ۶ دی ۱۳۵۵ در تهران) نوازندهٔ پیانو و آهنگ ساز ایرانی است که در آلمان زندگی می کند.
رامین بهرامی باخ می نوازد، ۱۹۹۸ (AUR 400-2)
اجرای زنده توسط رامین بهرامی در کاتانیا، ۱۹۹۸ (AUR 401-2)
رامین بهرامی باخ می نوازد، پارتیتاهای شمارهٔ ۱، ۳، ۶ (AUR 400-2)
واریاسیون های گُلدبِرگ، ب.و.فاو‏ ۹۸۸، ۲۰۰۴ (Decca 476 282-0)
پارتیتاهای یوهان سباستیان باخ، ۲۰۰۵ (Decca)
یوهان سباستیان باخ: هنرِ فوگ، ب.و.فاو‏ ۱۰۸۰، ۲۰۰۷ (Decca)
یوهان سباستیان باخ: سوئیت های فرانسوی، BWV 812-817،‏ ۲۰۱۰ (Decca)
انوانسیون ها و سینفونیاها (ی. س. باخ)، ب.و.فاو‏ ۷۷۲–۸۰۱، ۲۰۱۳ (Decca)
باخ برای کودکان، ۲۰۱۴ (Decca)
Bach Is in the Air، با دانیلو ره آ (یونیوِرسال) ۲۰۱۷
رامین بهرامی در ۶ دی ۱۳۵۵ در تهران به دنیا آمد. هنگامی که بهرامی ۱۱ساله بود، در حالی که هیچ اندوختهٔ مالی ای نداشتند، همراه با مادر و برادرش از ایران به ایتالیا گریختند. پدرش در ایران ماند و در سال ۱۳۷۰ در زندان درگذشت.
در سال ۱۹۹۳، به کمک یک برنامهٔ ارتقای فرهنگی از سوی دولت ایتالیا و حمایتِ پائولو بلازیش، دوست و حامی پدرش، رامین توانست در کنسرواتوار جوزپه وِردی در میلان، زیرنظرِ پیِرو راتالینو تحصیل کند. سپس، او در آکادمی پیانو در شهر ایمولا، ایتالیا، زیرنظرِ دانیلو لورنزینی، سرگرم فراگیری نوازندگی پیانو شد. پس از آن، در دانشگاه موسیقی اشتوتگارت حضور یافت و نزد ولفگانگ بلوزر مشغول تحصیل شد، و هم زمان، به مدت چند سال، در میلان، درس هایی دربارهٔ آهنگسازی از لورنزینی گرفت. او همچنین مدتی نزدِ آلکسیس وایسنبرگ، آندراس شیف، روبرت لِوین، و به ویژه روسلین تورِک شاگردی کرد.
بهرامی، از سال ۲۰۰۰ تا کنون، با برخورداری از حمایت های صنعتگری به نام هانس بومه، همراه با مادر و برادرش در شهر کریلزهایم زندگی می کند.
رامین بهنا (زادهٔ ۱۳۴۸ در تهران) آهنگساز و نوازنده پیانو اهل ایران است.
کنسرت رامین بهنا و سیاوش امامی - ایران تیوال
رامین بهنا، این بارهم با یک گروه تازه بی بی سی
نگاهی به کارنامه رامین بهنا روزنامه شرق
کنسرت های گروه بهنا در کاخ نیاوران
گروه بهنا
جز فیوژن از نوع بهنا نسیم هراز
«ایران یازده» منتشر می شود؛صدای تهرانِ مدرن در موسیقیِ رامین بهنا ایلنا
رامین بهنا:نظر کسانی که موزیسین نیستند برایم جالب تر است /موسیقی کلاسیک ما با فضای تهران امروز همخوانی ندارد ایسکا نیوز
رامین بهنا: از موسیقی بی کلام حمایت کنیم موسیقی ایرانیان
تازه ترین موسیقی ساخته شده توسط سرپرست گروه «بهنا» منتشر شد؛رامین بهنا: «کیسه دار»، یک موسیقی الکترونیک مدرن دارد موسیقی ما
رامین بهنا در سال ۱۳۴۸ در تهران متولد شد. او نواختن پیانو را از ۷ سالگی آغاز کرد، و بعدها هارمونی، کنترپوان و آهنگسازی را نزد مهران روحانی آموخت و در رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران فارغ التحصیل شد .
به گفته دویچه وله، بهنا به عنوان یکی از پیشگامان موسیقی تلفیقی در ایران شناخته می شود. وی در سال ۱۳۷۵ گروه آویژه را با همکاری پدرام درخشانی، بابک ریاحی پور، و رضا آبایی تأسیس کرد که کنسرت های این گروه اولین تجربه موسیقی تلفیقی در ایران به شمار می آمد..
دو آلبوم، «نخستین» و «آویژه»، را به علاقه مندان موسیقی تلفیقی ارائه کرد که شنوندگان پسندیدند و منتقدان دربارهٔ «ایده های نسبتاً تازه در موسیقی ایرانی» آن بحث کردند. گروه آویژه عمر زیادی نکرد و هر یک از اعضای آن جداگانه به فعالیت پرداخت اند و هر کدام از جهت خود، آن ایده ها را مطابق با سلیقه شخصی شان پی گرفته و هر از گاهی در بازار موسیقی و صحنه کنسرت ظاهر شده اند. . این قضیه هم زمان شد با موفقیت گروه اوهام در تولید موسیقی راک ایرانی و رامین بهنا و خیلی های دیگر به سراغ این سبک رفتند. بهنا البته به صورت هم زمان فعالیت های دیگری نیز داشت. او رهبر ارکستر محمد نوری در اولین کنسرت پس از انقلابش بود. بهنا پس از آن همراه آرش سبحانی و هومن جاوید گروهی به اسم «راز شب» تشکیل داد. آلبوم های «دار قالی» و «زی بازی» حاصل فعالیت های وی در این گروه بودند . بهنا با این کار نشان می دهد به راحتی می تواند با بزرگان موسیقی پاپ همکاری کند، روند استاندارد و مطمئنی با کیفیت بالا در پیش بگیرد اما ترجیح می دهد در پروژه های خودش موسیقی پاپ اما متفاوت را تولید کند .
رامین پاشایی فام، (زاده ۱۳۴۴) اقتصاددان، بانکدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است، که در حال حاضر به عنوان مدیر عامل بانک کارآفرین فعالیت می نماید.
مدیر عامل بانک ایران و اروپا(EIH) از سال ۱۳۹۵ تا کنون
عضو هیئت مدیره بانک ایران و اروپا از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
مدیرعامل بانک کارآفرین در۱۳۹۳
وی همچنین از اعضای هیئت مدیره بانک ملی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد و در فاصله سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک سپه بود.
او طی سال ۱۳۹۳ با ارائه ای نامه ای شخصی به تمامی کارکنان بانک کارآفرین با ذکر دلیل استعفای خویش اقدام به طلب پوزش نمود به خاطر کارهایی که می شد انجام داد ولی برخی از اعضای پشت پرده بانک، نمی گذارند .
رامین پرچمی (زاده ۲۷ شهریور ۱۳۵۲، بندر کیاشهر) بازیگر ایرانی سینما، تئاتر و تلویزیون است.
ضیافت - (مسعود کیمیایی ۱۳۷۴)
تلفن (شفیع آقا محمدیان ۱۳۷۸)
اعتراض - (مسعود کیمیایی ۱۳۷۸)
خاکستری - (مهرداد میرفتاح ۱۳۷۹)
مهمان مامان - (داریوش مهرجویی ۱۳۸۲)
اخراجی ها ۲ - مسعود دهنمکی ۱۳۸۷)
کروکودیل - مسعود تکاور ۱۳۹۶)
رامین پرچمی کارشناس ارشد کارگردانی و بازیگری تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامی است.
رامین پرچمی علاوه بر بازیگری، کارگردان فیلم کوتاهی با عنوان راه حل بوده است. پرچمی فعالیت خود را با بازی در سریال در پناه تو و فیلم سینمایی ضیافت آغاز کرد. وی برای مدتی سردبیر هفته نامه فرهنگی هنری نقش آفرینان بود.
شهرت او به خاطر بازی در سریالهایی چون در پناه تو، پس از باران، همسایه ها، زیر آسمان شهر ۳ و فیلمهایی چون ضیافت، اعتراض، تلفن، خاکستری، مهمان مامان، اخراجی های ۲ است.
رامین (به انگلیسی: Ramin) یک شهرک در پاکستان است که در ناحیه دیره غازی خان واقع شده است.
فهرست شهرهای پاکستان
افشین رامین (۱۳۴۰) آهنگساز، نوازنده تنبور و سه تار؛ ترانه سرا و مدرس موسیقی متولد کرمانشاه است.
کنسرت شهرام ناظری و گروه شمس - دانشگاه برکلی - آمریکا ۱۹۹۱
افشین رامین در تیرماه سال ۱۳۴۰ شمسی در شهر کرمانشاه متولد شد. افشین، مقدمات موسیقی را در سن دوازده سالگی نزد دایی خود، کیخسرو پورناظری، مؤسس و سرپرست گروه شمس و مدیر خانه تنبور شمس، آموخت و پس از کسب مهارت ها و تجارب در سال ۱۳۶۴ به عضویت این گروه درآمد.
وی از سال ۶۷ به مدت سه سال کلاس های استاد خود کیخسرو پورناظری را در اداره امور هنری ارشاد اسلامی کرمانشاه اداره کرد و به تدریس تئوری موسیقی، سه تار و تنبور پرداخت.
او در سال ۷۴ جذب سازمان صدا و سیما شد و به عنوان نوازنده و آهنگساز با مرکز موسیقی و سرود رسانه ملی همکای خود را آغاز نمود سپس در سال ۱۳۸۰ به استخدام رسمی این سازمان درآمد و پس از مدتی عنوان کارشناس موسیقی مقامی و محلی را کسب کرد. وی اکنون به عنوان مدیر آرشیو مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار است.
حبیب الله رامین (زاده: ۱۳۱۹ ولسوالی فرنگ و غارو، ولایت بغلان) سیاست مدار افغانستانی و نماینده مردم بغلان در دوره پانزدهم مجلس نمایندگان افغانستان بود.
قاضی در محاکم.
حبیب الله رامین متولد ۱۳۱۹ از ولسوالی فرنگ و غارو ولایت بغلان افغانستان است. وی تحصیلات خود را در مقطع لیسانس در رشته شرعیات از دانشگاه کابل به اتمام رسانده است.
دانشکده کشاورزی اهواز به عنوان اولین دانشکده کشاورزی ایران در سال ۱۳۳۲ تأسیس و در سال ۱۳۳۶ با واگذاری ۵۳۰ هکتار از اراضی شرکت نفت به منطقه «ملاثانی» (شهری در ۳۰ کیلومتری شامل «اهواز») انتقال یافت و تا سال ۱۳۶۸ با همین نام به فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود ادامه داد و سپس در همان سال به مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین تغییر یافت.
این مجتمع در سال ۱۳۸۳ با موافقت شورای گسترش دانشگاه، مستقل و به مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی رامین تغییر نام یافت و سپس اواخر سال ۱۳۸۳ به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین تغییر نام یافت. نهایتا" در سال ۱۳۹۷، به عنوان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تغییر یافت. بنا بر این دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان پس از «پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران»، دومین دانشگاه تخصصی کشاورزی در ایران می باشد.
این دانشگاه که در حال حاضر یکی از مراکز عمدهٔ تحقیقات کشاورزی و دامپروری در منطقه جنوب کشور به شمار می رود، دارای ۸۰ نفر عضو هیئت علمی و ۲۴۸۰ نفر دانشجوی در حال تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد که در قالب دوازده گروه آموزشی به فعالیت های علمی مشغول هستند. این دانشگاه دارای ۲۸ آزمایشگاه و کارگاه در رشته ها و گرایش های مختلف می باشد.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در حال حاضر دارای چهار دانشکده تحت عناوین: "دانشکده کشاورزی"، "دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی"، "دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی" و "دانشکده منابع طبیعی" می باشد.لیست رشته های فعال در این دانشگاه: مهندسی فضای سبز، مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکی، مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی-باغبانی، مهندسی کشاورزی-اقتصاد، مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی کشاورزی-علوم آب، مهندسی کشاورزی-علوم دام، مهندسی کشاورزی-طیور، مهندسی کشاورزی-مکانیک بیوسیستم ، مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی، مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری
شاهرخ رامین (زادهٔ ۱۳۴۶ در تهران) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ دماوند و فیروزکوه در دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی بوده است.نبو
شهرک رامین یکی از شهرک های جدید و در حال ساخت در شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان ایران است که د ر سال ۱۳۶۸ به منظور جذب و اسکان سرریز جمعیت منطقه ای شهر اهواز، در محدوده مکانی حدود ۷۰۰۰ هکتار و با محدوده استحفاظی ۲۴۰۰ هکتار و طرح جامع ۶۰۰ هکتار برای جمعیتی معادل ۶۳۰۰۰ نفر تا سال ۱۳۹۵ مکانیابی و در سال ۱۳۸۳ به تصیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. این شهر در فاصله چهل کیلومتری اهواز، حد فاصل بین شهرستان های اهواز، باوی، مسجدسلیمان و شوشتر در جوار جاده مواصلاتی اهواز - شوشتر و در مسیر بزرگراه بندرامام – تهران واقع شده است.
زمینه های مکان یابی و احداث شهر جدید رامین شامل مجموعه ای از منابع اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیک است که این ساختارهای فیزیکی و بیولوژیکی منطقه را در بر می گیرد.
پیوستگی جغرافیایی منطقه به نحوی است که کلیه نقاط جمعیتی در فواصل قابل قبولی نسبت به یکدیگر قرار دارند.
بهره مندی از موقعیت آب و هوایی نسبتاً مناسب.
اتصال به شبکه ریلی کشور توسط راه آهن اهواز.
نزدیکی به فرودگاه بین المللی اهواز
مجاورت با مناطق آزاد تجاری که یک پتانسیل بسیار مهم در شکوفایی و توسعه اقتصادی می باشد.
زیر ساخت های ارتباطی مناسب.
وجود تأسیسات مربوط به تولید و انتقال نیروی برق (نیروگاه های زرگان و رامین)
توسعه شهر در اراضی غیر کشاورزی.
وجود کیفیت مناسب فیزیکی و شیمیایی خاک.
رعایت ملاحظات مربوط به کنترل و دفع آبهای سطحی.
هماهنگی موقعیت انتخابی با ملاحظات فرهنگی و اجتماعی.
ایجاد شهری خودکفا از نظر اقتصادی با تنوع شغلی لازم.
محدوده اراضی شهر جدید دارای تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل و ملایم است. درجه حرارت موقعیت شهر رامین به طور متوسط حدود ۵–۳ درجه خنک تر از شهر اهواز می باشد. وجود رودخانه کارون و حدود چهار رودخانه عمده در جبهه غربی شهر جدید و کاهش حرارت توسط بادهای غربی دارای تأثیرات مطلوبی بر شهر جدید رامین بوده و نوسانات درجه حرارت در شبانه روز ۶/۱۵ درجه سانتیگراد، میزان متوسط بارندگی سالیانه ۲۰۵ میلیمتر و میانگین رطوبت نسبی ۴۳ درصد گزارش گردیده است.
۱- عبور رودخانه عظیم کارون از کنار محدوده شهر. ۲- مجاورت با مناطق آزاد تجاری مثل اروند و خرمشهر که یک پتانسیل بسیار مهم در شکوفایی و توسعه اقتصادی می باشد. ۳- امکان ارتباط مناسب و ایده آل با کشورهای حوزه خلیج فارس و بنادر آزاد و دارا بودن امکان دسترسی از طریق راه های زمینی، آبی و ریلی. ۴- فاصله مناسب از شهر اهواز. ۵- نزدیکی به نیروگاه برق رامین و زرگان جهت تأمین برق شهر با حداقل هزینه ممکن. ۶- وجود دانشگاه بین المللی کشاورزی رامین. ۷- عبور آزاد راه بند امام – تهران در جوار این شهر
ایران
عبیدالله رامین (زاده ۱۳۳۱ ولسوالی فرنگ بغلان) سیاستمدار افغانستانی، وزیر سابق وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان و نماینده مردم بغلان در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. ایشان در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست می باشد.
مفتش بانک انکشاف زراعتی (۱۳۵۷–۱۳۶۰).
رئیس کوپراتیف بانکهای افغانستان (۱۳۶۰–۱۳۶۲).
فعالیت های تجارتی و سرمایه گذاری (۱۳۶۳–۱۳۸۱).
رئیس مرکز تجار و صنعت کاران افغانستان (۱۳۸۲–۱۳۸۳).
رئیس عمومی هیئت مدیره اتاق های تجارت بین مللی افغانستان (۱۳۸۳–۱۳۸۴).
وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان (۱۳۸۴–۱۳۸۷).
مؤسس و رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان افغانستان (۱۳۸۸).
عبیدالله رامین زاده ۱۳۳۱ از ولسوالی فرنگ ولایت بغلان می باشد. ایشان تحصیلات مدرسه ای خود را در لیسه بغلان تکمیل کرده و توانست مدرک لیسانس خود را از دانشگاه کابل در رشته اقتصاد در سال ۱۳۵۵ بدست آورد. وی پس از آن بیشتر فعالیت تجاری کرده است. در دوره اول ریاست جمهوری حامد کرزی در سمت وزیر زراعت، آبیاری و مالداری فعالیت داشته است.
دیگر فعالیت های ایشان:
علی رامین (زادهٔ ۱۳۲۱ خورشیدی در تهران) محقق، پژوهشگر، مؤلف و مترجم ایرانی است. ترجمهٔ کتاب معتبر «تاریخ هنر» نوشتهٔ ارنست گامبریچ از اوست.
مبانی جامعه شناسی هنر
نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر
علی رامین در سال ۱۳۲۱ هـ.ش در تهران به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خویش گذراند. در مقطع کارشناسی در رشتهٔ علوم سیاسی از دانشگاه تهران لیسانسیه شد. سپس عازم آمریکا شد و مدرک فوق لیسانس خود را در رشتهٔ «مدیریت» از دانشگاه هاروارد گرفت. همچنین از دانشگاه شهر لنکستر در انگلستان به اخذ درجهٔ دکتری در رشتهٔ «اقتصاد بین الملل» نائل آمد. عنوان پایان نامهٔ وی «تحقیق در اقتصاد کشورهای درحال توسعه» بود. او علاوه بر زمینهٔ تحصیلی خود، به سبب آشنایی و علاقه ای که به تاریخ و فلسفهٔ هنر داشت به تحقیق در این حوزه پرداخت و موفق به تألیف و ترجمهٔ کتاب های متعددی شد که به جهت نوآوری و ارائهٔ رویکردهای جدید، غالبا محل توجه، استقبال و استفادهٔ علاقه مندان به مباحث هنری است.
محمدعلی رامین (زادهٔ بهمن ۱۳۳۲، دزفول) معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم و در دولت نهم مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد بود. شهرت وی به دلیل ۹ لغو امتیاز، ۱۵ توقیف و ۶۱ تذکر کتبی بود که در حدود ۱۳ ماه حضور به عنوان معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم، به نشریات ایرانی داد که رکوردی در نوع خود محسوب می شود.
رامین با رسانه ها چه کرد؟ افکار نیوز
یارانه روزنامه ها در دوره احمدی نژاد تابناک
رامین در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۸۸، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. از او به عنوان تحلیلگر سیاسی رئیس جمهور (احمدی نژاد) و مبدع بحث های مربوط به انکار هولوکاست نام برده می شود. دوره یکساله معاونت وی با ثبت رکورد جدیدی در توبیخ و توقیف مطبوعات منتقد دولت در تاریخ ایران همراه بود. با این وجود، وی در مصاحبه ای با روزنامه شرق، بستن روزنامه ها را یک دروغ بزرگ خواند و مدعی شد که برخوردی دوستانه با روزنامه نگاران داشته است. رامین، در ۲۹ آذر ۱۳۸۹ از سمت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار و به جای وی، محمدجعفر محمدزاده، رئیس سابق دفتر محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران، به این مقام منصوب شد.
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۴ فروردین ۱۳۹۱، هفده مقام ایرانی از جمله محمدعلی رامین را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
براساس بیانیه اتحادیه اروپا، محمدعلی رامین معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد، به سانسور مطبوعات و داشتن مسئولیت مستقیم در توقیف چند روزنامه و برخورد و بازداشت روزنامه نگاران متهم است.
میدان نفتی رامین از میادین نفتی ایران است، که در استان خوزستان، در محدوده شهر ملاثانی و در فاصله ۳۰ کیلومتری از شمال اهواز قرار دارد. این میدان با ابعاد ۴۰ کیلومتر طول و ۴ کیلومتر عرض، در شمال غربی میدان نفتی مارون واقع شده است و دارای نفت نسبتاً سبک در سازند آسماری می باشد.
مخزن بنگستان میدان نفتی رامین توسعه می یابد
New Hydrocarbon Fields to Be Developed after Exploration
میدان نفتی رامین در سال ۱۳۵۴ کشف شد. تاکنون در میدان رامین ۷ حلقه چاه حفر شده است، که چاه های ۱٬۳٬۴٬۷ در بخش غربی مخزن و چاه های ۲٬۵٬۶ در بخش شرقی (بخش تولیدی) قرار دارند. در حال حاضر تولید از چاه های شماره ۲ و ۵ صورت می گیرد. ظرفیت تولید نفت خام از این دو چاه ۱٫۹۰۰ بشکه در روز است، که به وسیلهٔ خط لوله ۶ اینچ به طول ۱۷ کیلومتر تا چاه کوپال۳ و از آنجا، از طریق خط لوله ۸ اینچ به طول ۱۷ کیلومتر به کوپال۲ منتقل می شود. حجم ذخیره درجای نفت خام میدان رامین معادل ۷٫۳۹ میلیارد بشکه و حجم ذخایر قابل برداشت آن معادل ۱٫۱۱ میلیارد بشکه برآورد می شود. میدان نفتی رامین، از میادین تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است، که عملیات تولید از آن توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون انجام می گیرد.
منظومه ویس و رامین از شاهکارهای ادب فارسی و سروده فخرالدین اسعد گرگانی شاعر قرن پنجم هجری است. این داستان عاشقانهٔ منظوم در حدود ۹۰۰۰ بیت* دارد که در بحر هزج مسدس محذوف* یا مقصور* سروده شده است. چنان که از شواهد و قراین بر می آید فخرالدین اسعد گرگانی این اثر را از متنی پهلوی به شعر فارسی برگردانده است* که در این ترجمه با آرایش کلام و به کاربردن صنایع لفظی و معنوی* شاهکاری عظیم خلق کرده است. محمد عوفی تذکره نویس بزرگ قرن هفتم هجری چنین گفته است: «... و آنچه از غرّر اوصاف و درّر تشبیهات در آنجا ایراد کرده است مقوّمان ضمیر افاضل از تقویم آن عاجزند و جوهریان صنعت از تصریع معارضهٔ آن قاصر…» ∗
لایه های زیرین تپه به ما قبل تاریخ حدود هزاره چهارم قبل از میلاد
لایه های میانی به دوره تاریخی هزاره اول قبل از میلاد
لایه های فوقانی مربوط به دوره اسلامی از جمله ایلخانیان
مؤلف کتاب مجمل التواریخ و القصص وقوع داستان را در عهد شاپور پسر اردشیر بابکان می داند.∗ ولی ولادیمیر مینورسکی، خاورشناس و ایران شناس روسی و استاد دانشگاه لندن، بر پایهٔ پاره ای از جزئیات، زمان حادث شدن این رویداد را مربوط به دورهٔ اشکانیان و برابر با زمان پادشاهی گودرز دوم، یعنی سال های ۳۹ تا ۵۱ میلادی برآورد کرده است.∗
ابوالفتح مظفر، از فخرالدین به نظم کشیدن اثر را درخواست کرد. از آنجا که اثر منثور اصلی به زبان پهلوی داشت، بعضی از کلمه ها و ترکیب های پهلوی به شعر فخرالدین راه یافته است: چون دژخیم، دژپسند و دژمان.∗ این کتاب در فاصلهٔ سال های ۴۳۲ تا ۴۴۶ ه‍.ق (نگارش ویس و رامین در سال ۱۰۵۴ میلادی به پایان رسیده است) به نظم درآمده است.
ویس و رامین را نخستین بار در سال ۱۸۶۵ میلادی در کلکتهٔ هندوستان چاپ کردند تا آن که ویرایش علمی آن در سال ۱۳۱۴ خورشیدی به کوشش مجتبی مینوی فراهم آمد. از این منظومه، سه چاپ ویرایش شدهٔ دیگر در دسترس است: چاپ دکتر محمدجعفر محجوب (۱۳۳۷ خورشیدی)؛ چاپ ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا، دو دانشمند گرجستانی (۱۳۴۹ خورشیدی) و چاپ محمد روشن (۱۳۷۷ خورشیدی).


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

رامین در جدول کلمات

ساخته رامین محسنی در سال 84 با شرکت جمشید هاشمپور | کوروش تهامی | بهناز جعفری و داریوش ارجمند
ازدوردست
ساخته روی پرده هومن سیدی با بازی امیر جعفری | ریما رامین فر | آزاده صمدی | نوید محمدزاده | امیر جدیدی و ویشکا آسایش
سیزده
ساخته عباس احمدی مطلق با بازی ایرج طهماسب | حمید جبلی و ریما رامین فر
رفیق بد
سریالی از پریسا بخت آور با بازی رضا داود نژاد | برزو ارجمند | رامین ناصر نصیر | علی صادقی و سیروس گرجستانی
پشت کنکوری ها
فیلم در نوبت اکران هومن سیدی با بازی امیر جعفری | ریما رامین فر و آزاده صمدی
سیزده
فیلمی سینمایی ساخته عباس رافعی با بازی مهدی پاکدل | بهنوش طباطبایی و رامین راستاد
ازادراه
محقق | مصحح | مترجم و نویسنده نامی ایرانی که از کارهای مهم او | تصحیح و چاپ دیوان ناصرخسرو و تصحیح داستان ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی را میتوان نام برد
مجتبی مینوی

رامین را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

هانیه ١٥:٣٧ - ١٣٩٥/٠٥/٢٤
تنها، گریزگر، غایت اندیش، انزوا از تاثیر برون
|

زینب ١٦:٤٢ - ١٣٩٥/٠٦/٠٥
عاشق سرمست، سازگار به درون و برون، متلاطم، امیدوار ،چاره اندیش
|

بنیامین ٠٠:٣٣ - ١٣٩٥/٠٦/٠٦
رامتین / جوان
|

محمدامین ٠٢:٢٥ - ١٣٩٥/٠٦/٢٥
نماگر متصل به مبداء از اوضاع جمیع اجزای بستر وجود در گذشته تا حال
|

رامین محمدی ٠٩:٠٥ - ١٣٩٥/١٠/٢٦
یک از فرماده های هخامنش
|

رها ١٧:٣٠ - ١٣٩٦/٠١/٣٠
پسر جذاب-خوشبو
|

رامین بهار ١٤:١٨ - ١٣٩٦/٠٤/٢٥
راه راست، راه درست ، راه بهشت
|

فاطمه ٠٢:٣٥ - ١٣٩٦/٠٥/٢٣
پسر عاشق،پنهان گر،جسور
|

رامین ٠٣:٠٣ - ١٣٩٦/٠٦/٢٥
نام رامین که از دو بخش رام و ین تشکیل شده به معنای آرامش بخش و کسی که دارای آرامش خاطر هست معنا میشود .
|

رامین ٢١:٥٢ - ١٣٩٦/١٢/٢٦
ارام
صبور
|

رامین ١٤:٠٦ - ١٣٩٧/٠١/١٦
عاشق زیبایی، دوست داشتنی البته طبق گفته دیگران، پرتحرک وپرهیجان.
|

تاشبور ١٤:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢٠
رامی در زبان ایلامی باستان یعنی یاقوت
ن در زبان ایلامی باستان یعنی شرقی
|

Anita ١٢:٤٦ - ١٣٩٧/٠٣/١٥
رامین به معنی عاشق ویس،طربناک،آرام و آرامش هست
اسم همسرم رامین هست و واقعا آرامش زندگیمه.
|

میترا ١٠:٠٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٨
رامین
صبور. دارنده یاقوت سرخ .آرامش .
|

مهدی ١٩:٠١ - ١٣٩٧/٠٤/٢٢
صبور و عاشق
|

رامین ٠٢:٤٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠١
آرام بخش قلب ها رامین می گپیند
|

shiva_sisi‌ ١٧:١٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠١
صبور و عاشق
|

Mohadese ٠٣:١٨ - ١٣٩٧/٠٦/٢٥

رامی ;در زبان ایلامی به معنی یاقوت

ن؛در زبان ایلامی به معنی شرقی

و همسرمم یاقوت سرقی منه ;-)
|

سمانه ٢٢:٥٤ - ١٣٩٧/٠٨/١١
مرد آرام
|

رامین ١٢:٠٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢١
صبور وآرام
|

رامین ٠٤:٣٨ - ١٣٩٧/١٠/١٨
جذاب و با معرفت
|

رامین ١٢:٣٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٥
پردلوجرات جذاب ومتفاوت والبته ارام
|

رامین ٢٠:٥٠ - ١٣٩٧/١٠/٢٥
جذاب و دوست داشتنی
|

رامین ٠٠:٢٣ - ١٣٩٧/١١/٠٧
آرام و آرامش دهنده . صبور
|

نسرین ٢٢:٤٧ - ١٣٩٧/١١/٠٧
رامین یعنی سبیلوی شاه شمشاد قدان،خسرو شیرین دهنان،آرامش زندگیم😉😍😉😘
|

Leila ٢١:٤٢ - ١٣٩٧/١٢/١٨
جذاب و ارامش دهنده😍کمی هم اخمو
|

ازتبریز ٠٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠١/١٥
آرام یافته آرام گرفته آرامش یافته
|

رامین ١٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥
ارمش دهنده . صبور . جذاب و با معرفت
|

رامینشاه ١٤:٠٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦
رامین در زبان های گوناگون معنی و مفهوم دارد:
رامین در فارسی یعنی رام شده آرام شده از جنس آتش
در هندی یعنی تاج بی انتها
در تبتی یعنی روح پر آرامش
در ایلامی باستان به یاقوت شرقی
در آشوری و بابلی باستان یعنی ستاره ی راهنما(ستاره شمالی)
در ارمنی یعنی از نژاد هایک(اسطوره و قهرمان ارمنستانی)(نوه ی حضرت نوح)
در گرجی یعنی شکوفه صورتی بادام
در کره ای یعنی کار گشا
در عبری یعنی خورشید
در یونانی باد های گرم
|

فاطمه ٢١:٣٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦
عاشق آرامش بخش
عشق منه
عاشقانه دوستش دارم
|

رامین ١٣:٣٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٧
آرامش دهنده
صبور
آرام
جذاب و پرحرارت
جسور
عاشق
پنهان گر
دارنده یاقوت سرخ
طربناک
پرنشاط
نشاط آور
هیجان انگیز
متلاطم
چاره اندیش
|

رامین ١٣:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠
عاشق و رام کننده
|

فاطمه ١٣:٣٨ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
یعنی ارامش بخش .یعنی برادر من
|

رامین ٠١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦
ارام اما سخت و راسخ وپر تلاش
|

رامین ١٤:٠٤ - ١٣٩٨/٠٤/٠٨
آرام و صبور ، و شیری خشگمین ، قابل اعتماد و راز دار ، عاشق و جسور ،،،،
|

Ramin ٠٩:٣٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢
عصبی. بی خیال. دیوانه. احمق و بیشعور
|

Maryam ٢٠:٠٩ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤
قابل اعتماد‌.جذاب .عشق مریم.خوشبو.عصبی .ریشو.
|

رامین ١٨:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٠
عاشق .آرامش بخش .پاک دل .نام فرماندای در زمان هخامنش.وطن پرست
|

رامین سعیدی ١٨:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/٢١
پسر خوشکل آرم صبور رام عاشق
|

رامین مبین ١٩:٣٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢
رامین یعنی عشق ، دلبر ، موفق ، دلیر ، خوشبخت ، وغیره....
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رامین   • دانشگاه رامین تغذیه   • عکس نوشته رامین   • سایت دانشگاه رامین   • اتوماسیون تغذیه دانشگاه رامین   • محمد علی رامین   • رامین خواننده   • دانشگاه کشاورزی ورامین   • مفهوم رامین   • تعریف رامین   • معرفی رامین   • رامین چیست   • رامین یعنی چی   • رامین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رامین
کلمه : رامین
اشتباه تایپی : vhldk
آوا : rAmin
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس رامین : در گوگل


آیا معنی رامین مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )