انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1072 100 1

رحم

/rahem/

مترادف رحم: بچه دان، بون، پوگان، تخمدان، زهدان، مشیمه | ترحم، دلسوزی، رافت، رحمت، شفقت، مهربانی، مهرورزی، بخشایش، عفو، گذشت

برابر پارسی: زهدان، بخشایش، دلسوزی، مهربانی، مهرورزی

معنی رحم در لغت نامه دهخدا

رحم. [ رَ ] (از ع ، اِمص ) مهربانی و عطوفت و شفقت و لرس و غمخواری و نرم دلی. (ناظم الاطباء). مهربانی. (دهار) :
رحم خواهی رحم کن بر اشکبار
رحم خواهی بر ضعیفان رحمت آر.
مولوی.
خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت
دری دیگر نمی داند رهی دیگر نمی گیرد.
حافظ.
- بارحم ؛ رحیم. رؤف. مهربان. که رأفت و رحمت داشته باشد. که مهر و شفقت داشته باشد.
- بی رحم ؛ که رحم و شفقت نداشته باشد. نامهربان. سخت دل. سنگدل :
مرا گر قوم بی رحمان براندند
بجوید رحمت و اقبال رحمان.
ناصرخسرو.
بار بی اندازه دارم بر دل از سودای عشقت
آخر ای بی رحم باری از دلم برگیر باری.
سعدی.
چون دشمن بی رحم فرستاده ٔ اوست
بدعهدم اگر ندارم این دشمن دوست.
سعدی.
- بی رحمی ؛ صفت بی رحم. نامهربانی. سخت دلی. سنگدلی :
به بی رحمی از بیخ و بارش مکن
که نادان زند تیشه بر خویشتن.
سعدی.
- رَحِم َاﷲ ؛ رحمت کند خدا. خداوند بیامرزاد.
- رَحِم َ اﷲ نباش الاول ؛ کنایه از هجو و مذمت شخص تازه و مدح اماثل و اقران او که قبل از او بوده اند و افسانه ٔ شخص نباش معروف است. نظیر: صد رحمت به کفن دزد اول. (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف ).
- رَحِمَک اﷲ ؛ خدا ترا بیامرزاد. خدا ترا رحمت کند. لفظی است که در مقام طلب رحمت و آمرزش برای کسی بکار رود.
- رَحِمَهُم ُ اﷲ ؛ خداوند آنان را بیامرزد. خدا رحمت شان کند : و حکایات سیر ملوک ماضی رحمهم اﷲ...(گلستان ).
- امثال :
رحم خوب است اگر در دل کافر باشد. (امثال و حکم دهخدا ج 2 ص 825).

رحم. [ رَ ] (ع مص ) مصدر به معنی رحامة. (ناظم الاطباء).و رجوع به رحامة و رَحَم شود. نالیدن شتر از زهدان پس از زه. (تاج المصادر بیهقی ) (از اقرب الموارد).

رحم. [ رَ ] (ع اِ) رِحْم. رَحِم. زهدان (و هی مؤنثة). (از ناظم الاطباء). و رجوع به رَحِم و رِحْم شود. || خویشی و قرابت و اسباب آن. ج ، ارحام. (منتهی الارب ). و رجوع به رَحِم و رِحْم شود.

رحم. [ رَ ح ِ ] (ع اِ) رَحْم. رِحْم. زهدان و آن مؤنث است. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). جای کودک در شکم و آن را زهدان گویند. (از منتخب اللغات ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (لغت فرس اسدی ) (دهار). زهدان. (ترجمان القرآن ترتیب عادل ص 51) (از نصاب الصبیان ). جای کودک درشکم مادر و زهدان و زهگیر و تون و گوشه و بچه دان و بون و شَسْن و یوگان و پویگان و بوگان و زاقدان و بوهمان. (ناظم الاطباء). یوگان. (لغت فرس اسدی نسخه ٔ خطی نخجوانی ). بچه دان. مهبل. تخمدان. (یادداشت مؤلف ).جای بزرگ شدن بچه در شکم. (از اقرب الموارد). جای کودک در شکم مادر. عضوی عضلانی و مجوف که دارای جداری ضخیم و قابل انقباض است و برای جا دادن و نمو تخم (تخمک لقاح شده ) بکار می رود، بدین معنی که تخم بارورشده از شیپور رحم که دهانه اش مجاور تخمدان است خارج و داخل محوطه ٔ رحم می شود. محل رحم در وسط لگن بین مثانه و راست روده و در داخل شیپورها و بالای مهبل و در پایین روده های نازک و قولون لگنی می باشد. (فرهنگ فارسی معین ): معقومة؛ رحم بسته که قبول آبستنی نکند. (منتهی الارب ). قرار مکین ؛ رحم مادر. (ترجمان القرآن ) : و آدمی از آن روز که در رحم نطفه گردد تا آخر عمر یک لحظه از آفت نرهد.(کلیله و دمنه ). در کتب طب چنین یافته می شود که آبی که اصل آفرینش فرزند آدم است چون به رحم پیوندد و به آب زن بیامیزد تیره و غلیظ شود. (کلیله و دمنه ).
اگر سرنگون خوانده ای مان رواست
که ما از رحم سرنگون آمدیم.
خاقانی.
قهرش از بهر قطع نسل عدو
رحم مادر عدم بشکافت.
خاقانی.
از رحم عروس بخت این حرم جلال را
نوخلفان فتح بین وارث ملک پروری.
خاقانی.
باز نونو در رحمهای عروسان چمن
نطفه ٔ روحانیان بین کز نهان افشانده اند.
خاقانی.
چشمه ٔ صلب پدر چون شد به کار هر رحم
زآن مبارک چشمه زاد این گوهرین دریای من.
خاقانی.
همانا رحم زمین آن درختها را از بهر کاری معلوم تربیت می کرد و از برای روزی محتوم تربیت می داد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 421).
گر چنین کس را بگفتی در رحم
هست بیرون عالمی بس منتظم.
مولوی.
به کلک قضا در رحم نقشبند.
(بوستان ).
که چل روزش قرار اندر رحم ماند.
(گلستان ).
سزد که روی اطاعت نهند بر درحکمش
مصوری که درون رحم نگاشت جنین را.
سعدی.
|| خویشی و قرابت و اصل قرابت و اسباب آن. ج ، ارحام. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). به معنی قرابت که در رحم شریک باشد. (غیاث اللغات ) (از کشف اللغات ) (از منتخب اللغات ) (آنندراج ). خویشی. (آنندراج ) (برهان ) (ترجمان ترتیب عادل ص 51). خویشاوندی. قرابت. (از مهذب الاسماء) (نصاب الصبیان ). خویشی نزدیک. قرابت. وصلت. خلاف اجنبی. (یادداشت مؤلف ). قرابت و مؤنث است. ج ، ارحام. (از اقرب الموارد).
در اصطلاح اهل فقه ، خویشاوندی را گویند که دارای سهم الارث و عصبة نباشد، خواه مذکر باشد خواه مؤنث. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).
- ذوالرحم ؛ ذوالقرابة. (اقرب الموارد).
- صِله ٔ رحم ؛ اتحاد خویشان و اقوام و ملاقات دوستان خویشاوند. دیدار خویشاوندان. (ناظم الاطباء).
- || انجمن آنان. (ناظم الاطباء).
- قطع رحم ؛ بریدن خویشاوندی. (ناظم الاطباء) (یادداشت مؤلف ). ترک خویشاوندی. (ناظم الاطباء) :
چون نبود خویش را دیانت و تقوی
قطع رحم بهتر از مودت قربی.
(گلستان ).
یاد دارم که یکی مدعی... بر قول من اعتراض کرد و گفت حق تعالی در کتاب مجید از قطع رحم نهی کرده است. (گلستان ). رجوع به رَحْم و رِحْم شود. || خویشاوند نزدیک. ج ، ارحام. (دهار). خویش. (یادداشت مؤلف ).

رحم. [ رِ ] (ع اِ) رَحِم. رَحْم. رجوع به رَحِم در همه ٔ معانی شود.

رحم. [ رُ ] (ع مص ) رُحُم. رحمت. بخشیدن کسی را و مهربانی و عطوفت نمودن بر او. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). بخشودن. مهربانی کردن. (منتهی الارب ). و رجوع به رحمت شود. رَحِم َ اﷲ العباد و بهم ؛ رسید به بندگان رحمت و بخشش خدا. (ناظم الاطباء).
- ام الرحم یا ام رحم ؛ مکه ٔ معظمه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). و رجوع به ام رُحم شود.

رحم. [ رُ ح ُ ] (ع مص ) رُحْم. رجوع به رُحْم شود.

رحم. [ رَ ح َ ] (ع مص ) رَحْم. مصدر به معنی رحامة. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رَحِمت ْ رَحَماً و رَحْماً؛ یعنی بیمار رَحَم گردید. (منتهی الارب ). و رجوع به رحامة و رَحْم شود.

معنی رحم به فارسی

رحم
زهدان زن، جای بچه درشکم، بچه دان، قرابت، خویشی، مهربانی، بخشایش، رقت قلب، نرم دلی
( اسم ) جای کودک در شکم مادر زهدان بچه دان . توضیح : عضوی عضلانی و مجوف که دارای جداری ضخیم و قابل انقباض است و برای جا دادن و نمو تخم ( تخمک لقاح شده ) بکار میرود بدین معنی که تخم بارور شده از شیپور رحم که دهانهاش مجاور تخمدان است خارج و داخل محوطه رحم میشود . محل رحم در وسط لگن بین مثانه و راست روده و در داخل شیپورها و بالای مهبل و در پایین روده های نازک و قولون لگنی میباشد . ۲ - خویشی قرابت پیوستگی جمع ارحام . یا صله رحم پیوستگی خویشاوندان مراوده با اقوام مقابل قطع رحم . یا قطع رحم بریدن رشته خویشاوندی قطع مراوده با اقوام .
یا رحم مصدر بمعنی رحامه یعنی بیمار رحم .
ترحم کردن رقت نمودن دلسوزی کردن
( مصدر ) ۱ - مهربانی کردن دلسوزی کردن شفقت ورزیدن . ۲ - عفو از جرم و تقصیر کسی .
رحم آمدن مهر پیدا کردن
( جمله فعلی دعایی ) خدا ببخشایاد . خداوند رحم کند . یا رحم الله اسلافهم و ابداخلافهم . خدا پیشینیان آنانرا ببخشایاد و جانشینانشان را پایدار داراد. یا رحم الله الماضین منهم . خدا ببخشایاد در گذشتگان آنانرا : (( وطایفه ای از ماهیرایشان .. چون قاضی محمد عبدالحمید اسحق.. رحم الله الماضین منهم .... یا رحم الله معشرالماضین . ( جمله فعلی دعایی ) خدا ببخشاید گروه گذشتگان را . رحم الله معشر الماضین که بمردی قدم سپردندی . ( سعدی .کلیات )
( اسم ) کمربندی که با آن رحم های افتاده به پایین و یا رحم هایی را که استقرار غیر طبیعی دارند می بندند تا بصورت طبیعی در آید .
رحم خالی کردن از رحم بیرون آمدن
مهربان بودن دل رحم بودن
رحیم رئ وف مهربان که رحم و شفقت داشته باشد .
نماینده رحم نشان دهنده شکم
بخشودن و بطور غمخواری و نرمدلی مهربانی کردن .
مکه معظمه . مکه را گویند بمناسبت رحمتی که خداوند به این شهر عطا فرموده است .
علتی در رحم : سبب این علت دو نوع است یکی آن که قوت عظیم به رحم برسد چون دشخواری زادن و تهور قابله یا بانک عظیم کردن یا چیزی گران برداشتن یا از جای بلند افتادن و جستن یا زخمی و آسیبی رسیدن نا گاهی در پیش خوش ماری بیند یا دیواری بشکند و خانه ای بیفتد . دوم آن که رطوبتی غلبه کند و رباط ها را بخورد و تباه کند و بسیار باشد که رحم بجملگی بیرون افتد این علت را به تازی انقلاب رحم و عقل نیز گویند و خداوند این علت را عقلا گویند .
( صفت ) رحیم رحم کننده دلسوز .
( اسم ) نازا عقیم .
یکنوع غذائی است که بدرویشان دهند در انجام نذر .
( صفت ) انکه نسبت بدیگران احساس ترحم کند مهربان شفیق .
قریب . نزدیک .
[cervical mucus method] [علوم سلامت] روش طبیعی تنظیم خانواده مبتنی بر تشخیص زمان تخمک گذاری از طریق مشاهدۀ تغییرات ماهیت و مقدار ترشحات رحم متـ . روش تخمک گذاری ovulation method
۱ - ( مصدر ) عطا دادن . ۲ - ( اسم ) بخشش انعام . ۳ - ( اسم ) عطیه جایزه . ۴ - ( نحو ) حروف زاید که معنی فعل بان تمام شود مانند : از با به باز بر تا در را جمع : صلات . یا صلت رحم . حمیت نمودن با خویشان و اقربا صله رحم .
محبت و سلوک داشتن با خویش و اقربائ

معنی رحم در فرهنگ معین

رحم
(رَ حْ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - مهربانی . ۲ - بخشودن ، گذشتن .
(رَ حِ) [ ع . ] (اِ.) زهدان ، بچه دان .
(رَ) [ فا - ع . ] (ص مر.) ۱ - سخت دل ، شقی ، قسی . ۲ - ظالم ، ستمکار.

معنی رحم در فرهنگ فارسی عمید

رحم
۱. (زیست شناسی) عضوی کیسه مانند در شکم که جنین تا قبل از تولد در آن زندگی می کند، جای بچه در شکم زن یا حیوان ماده، بچه دان، زهدان.
۲. [قدیمی] خویشاوندی، خویشی، قرابت.
* رحم بریدن: [قدیمی] قطع رشتۀ خویشاوندی، ترک مراوده با خویشاوندان.
۱. بخشایش.
۲. رقت قلب، نرم دلی، مهربانی.
۱. سنگدل.
۲. ظالم، ستمکار.

رحم در دانشنامه اسلامی

رحم
معنی رَّحِمَ: رحم کرد
معنی يُمْنَیٰ: در رحم ريخته مي شود (امناء مني به معناي ريختن آن در رحم است)
معنی ﭐرْحَمْهُمَا: به آن دو رحم کن
معنی رَّاحِمِينَ: رحم کنندگان
معنی تُمْنَیٰ: در رحم ريخته شود
معنی ﭐرْحَمْ: رحم کن-رحمت فرما
معنی ﭐرْحَمْنَا: به ما رحم کن-بر ما رحمت فرما
معنی فَظّاً: جفا کار بي رحم
معنی رُحْماً: از نظر رَحِم ( در عبارت "أَقْرَبَ رُحْماً " منظور ازجمله نزديکتر از او از نظر رحم باشد اين است که از او بيشتر صله رحم کند ، و بيشتر فاميل دوست باشد ، و به همين جهت پدر و مادرش را وادار به طغيان و کفر نکند )
معنی رَّحِيمُ: بسيار رحم کننده - بي اندازه مهربان - هميشه رحم کننده - هميشه مهربان -آن کس که مهربانيش هميشگي است (رحيم هم صفت مشبهه است وهم صيغه مبالغه)
معنی مَرْحَمَةِ: ترحم کردن - رحم نمودن (مصدر ميمي از ماده رحمت است )
معنی عَلَقٍ: خون بسته شده ( اولين حالتي که مني در رحم به خود ميگيرد )
تکرار در قرآن: ۵۶۳(بار)
واژه رحم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • رحم (بچه دان)، رحم به فتح راء وکسر حاء، محلّ تکوّن و رشد جنین در جنس مؤنّث• رحم (خویشاوند نسبی)، رَحِم به فتح راء وکسر حاء، به معنای خویشاوند نسبی• رحم (شفقت)، رحم به فتح راء و سکون حاء، به معنای شفقت و مهربانی
...
رَحِم به فتح راء وکسر حاء، محلّ تکوّن و رشد جنین در جنس مؤنّث می باشد و از آن در باب نکاح و نیز در بخش مسائل مستحدثه سخن گفته اند.
خونی که از رحم خارج می شود یا حیض است یا استحاضه و یا نفاس و هریک دارای احکام خاصی است؛ هرچند حیض و نفاس در بسیاری از احکام مشترک اند.
قرن بودن زن
از عیبهای زن که در صورت جهل مرد به آن قبل از عقد نکاح، موجب ثبوت حق فسخ برای او می شود قرن است که عبارت است از روییدن گوشت اضافی و یا به قولی، روییدن استخوانی بسان دندان در دهانه رحم که در هردو صورت مانع آمیزش می گردد.
بارورسازی از طریق تزریق
بارورسازی رحم با روش گرفتن نطفه شوهر و تزریق آن به رحم زن یا ترکیب آن در بیرون از رحم و انتقال آن به رحم همسر جایز است؛ لیکن اگر صاحب نطفه اجنبی باشد، بنابر قول معروف میان معاصران حرام است. بنابر قول به حرمت، بر زن حرام است رحم خود را برای این کار اجاره دهد.
استفاده از رحم مصنوعی
...
رَحِم به فتح راء وکسر حاء، به معنای خویشاوند نسبی است. از احکام آن در باب های طهارت، زکات، جهاد، هبه، نکاح، ارث و شهادات سخن گفته اند.
صله رحم واجب است و قطع آن حرام، بلکه از گناهان کبیره است.
ریختن خاک بر قبر رَحِم
ریختن خاک بر قبر پس از دفن میت در آن بر خویشان نسبی او مکروه است.
حداد رَحِم میت
ترک زینت (حداد) بر نزدیکان نسبیِ میت- مانند فرزند، پدر و مادر، برادر و خواهر- به مدّت سه روز مستحب است.
ملکیت رَحِم
...
شفقت از جمله الفاظی است که در ابواب مختلف فقه بکار رفته است.
شفقت به معنای دلسوزی و مهربانی است.
کاربرد شفقت در فقه
عنوان یاد شده به مناسبت در بابهای اجتهاد و تقلید، طهارت، امر به معروف و نکاح به کار رفته است.
احکام شفقت
تسلّی دادن صاحبان مصیبت و اظهار شفقت و همدردی با آنان، هرچند تا حدّی توأم با مبالغه باشد، مستحب است؛ چنان که شفقت فرزند نسبت به پدر و مادر عالِم نسبت به متعلّم شوهر نسبت به همسر پدر و مادر نسبت به دختر، بیشتر از پسر استحباب دارد.
مستحب است کسی عهده دار امور بیمار گردد که نسبت به او شفقت و دلسوزی بیشتری دارد.

اُمّ رُحم از نام های مکه است.
۱. چون هر گاه افراد، مجاور مکه می شدند، مورد رحمت قرار می گرفتند.
۲. چون مکه اصل و ریشه رحمت است.
نظر ابن منظور در مورد این اسم
ابن منظور در لسان العرب آورده است: اُمّ رُحم همان مکه است و "المرحومه" از نام های مدینه پیامبر است.

برائت رَحِم به معنای پاک بودن رحم، از حمل و باردار نبودن است.
در شریعت مقدس اسلام، برای زنی که طلاق داده شده، عده و برای کنیز ی که مالک، قصد فروش او را دارد استبراء، مقرّر شده است.
سبب لزوم عدّه و استبراء
سبب لزوم عدّه و استبراء، آگاهی یافتن از برائت رحم از حمل، عنوان شده است؛ ازاین رو، مطلقه اگر یائسه باشد یا قبل از آمیزش، طلاق داده شود، عدّه ندارد.
منظور از برائت رحم در نظر فقها
فقها برائت رحم را در عدّه، حکمت و در استبراء، علت حکم، دانسته اند؛ بدین جهت در فرض آمیزش، با علم به باردار نبودن کنیز، استبراء، لازم نیست؛ برخلاف عدّه که در هر صورت بر زن لازم است.

«تحلیلی اجتماعی از صله رحم»، اثر سید حسین شرف الدین است که به زبان فارسی، به تبیین و بررسی مسئله «صله رحم» از زوایای گوناگون پرداخته است.
کتاب، در 9 فصل تدوین شده است که هر فصل، خود، عناوینی متعدد و متنوع را در بر گرفته است.
فصل اول، در باره کلیاتی از ابعاد فقهی صله و قطع رحم است و در آن، به تحلیل و تبیین اجمالی برخی مسائل، مانند مفهوم صله و قطع، وجوب صله رحم، ویژگی های وجوب صله، حرمت قطع رحم و... پرداخته شده است.
در فصل دوم، انواع خویشاوندی (نسبی، سببی، رضاعی، فرزندخواندگی، توتمی و تعمیدی) و سطوح شبکه خویشاوندی، از پایین ترین سطح آن؛ یعنی خانواده گرفته تا بالاترین آن؛ یعنی طایفه و قبیله و ملت، از منظر عمدتاً توصیفی، به طور نسبتاً جامع، مورد بحث و بررسی واقع شده است.
فصل سوم کتاب، به استقرای مصادیق مختلف ارحام در منابع دینی پرداخته است. نویسنده محترم، در فصل چهارم، آیات و روایاتی را که به نوعی با موضوع بحث ارتباط دارند، از قرآن کریم و مجامع روایی استخراج نموده و در قالب عنوان کلی و ده ها عنوان جزئی، رده بندی نموده است.
یکی از سفارشات موکد دین اسلام، صله ارحام است.گاهی بیان می شود که صدقه از اجل معلّق جلوگیری می کند و عمر آدمی را زیاد می نماید و گاهی هم گفته می شود که صله رحم باعث عمر طولانی می شود. در این گونه موارد مکانیزم دقیق اضافه شدن عمر برای ما معلوم نیست؛ شناخت دقیق آن مربوط به علم و اراده خداوند است؛ خداوند می تواند با روش های گوناگون به عمر افراد بیفزاید. به عنوان نمونه از وقوع تصادفی که برای او مقدر شده بود، جلوگیری کند یا ممکن است در صله رحم با دیدن و ملاقات فامیل انرژی مثبت به انسان وارد شود و این انرژی باعث نشاط و انبساط روحی شده و همین امر باعث طولانی شدن عمر گردد.
صله رحم از دو واژه صله و رحم تشکیل شده است که معنای لغوی صله از ماده «وصل» به معنای پیوستن بوده و پیوند کردن دو چیز را می گویند. معنای لغوی رحم، زهدان به معنی جای کودک در شکم مادر را گویند. واژه رحم، در صله رحم استعاره برای قرابت و خویشاوندی است؛ چراکه آن ها از یک رحم متولد شده اند و مراد از رحم یعنی نسبت شناخته شده بین آن دو وجود داشته باشد؛ هر چند نسبت دوری با هم داشته باشند. معنای اصطلاحی صله رحم، اتحاد خویشاوندان و اقوام و دیدار خویشاوندان است.
صله رحم سفارش اکید پیامبر
در اهمیت صله رحم همین بس که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) ، همه انسان ها را به صله رحم سفارش کرده است؛ هر چند که در این مسیر سختی های فراوانی ببینند و راه شان از یک دیگر بسیار دور باشد. هم چنین صله رحم را بخشی از دین دانسته و فرموده اند که هر کس آن را به جا نیاورد دین او ناقص است. جابر از حصرت باقر (علیه السلام) روایت کرده که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود ه اند:«به حاضر و غایب امتم و به کسانی که در پشت مردان و رحم زنان هستند (آن هایی که هنوز به دنیا نیامده اند) تا روز قیامت سفارش می کنم که صله رحم را به جا آورند، اگر چه راهشان به سوی هم دیگر یک سال فاصله داشته باشد؛ زیرا صله رحم از دین است».
ثواب صله رحم
یکی از افتخارات بزرگ برای انسان این است که شهید از دنیا برود و هر کس در طول زندگانی خویش یک بار می تواند شهید شود و حال آن که ثواب شخصی که صله رحم را به جا می آورد، علاوه بر اجر صد شهید، ثواب های دیگری نیز شامل حال او می شود. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرمایند: «هرکس به سوی خویشاوندانش با جان و مالش قدم بردارد تا صله رحم را به جا آورد، خداوند عزوجل به وی اجر صد شهید عطا می کند و برای هر قدمی که برمی دارد، خداوند چهل هزار حسنه می نویسد و چهل هزار گناه از وی پاک می کند و چهل هزار درجه بالا می برد و گویا خداوند را در حال صبر، صد سال عبادت کرده که عبادتش پذیرفته شده است».
صله رحم حتی با یک سلام
...
صِلِۀ رَحِم به معنای ارتباط و دیدار با خویشاوندان و کمک به آنها از آموزه های اخلاقی اسلام است. قرآن و احادیث بر صله رحم تأکید کرده اند، تا آنجا که قرآن ترک کنندگان آن را در شمار زیان کاران و لعنت شدگان معرفی می کند. در روایات نیز صله رحم به عنوان بهترین عمل پس از ایمان، اولین سخنگوی قیامت، بهترین خصلت مؤمن و مهم ترین عامل طولانی شدن عُمر معرفی شده است. بنابر حدیثی قدسی، صله رحم از رحمت خداست و هر کس آن را ترک کند، از رحمت او محروم خواهد ماند.
صله رحم گاهی واجب و گاهی مستحب است. «قطع رحم» یعنی ترک صله رحم واجب و عدم ارتباط لازم با خویشان، یکی از گناهان کبیره است و حتی درباره خویشاوندان بدخُلق یا گناهکار نیز مُجاز نیست.
در فرهنگ ایرانیان، صله رحم جایگاه ویژه ای داشته و به مناسبت های مختلفی مانند عید نوروز، ماه رمضان و عیدهای ملی یا مذهبی نمود بیشتری دارد.
کلید واژه: قرابت، مهر و محبت، صله، رحم، پیامبر صلی الله علیه و آله
صله­رحم از دو واژه صله و رحم تشکیل شده است که معنای لغوی صله از ماده "وصل" به معنای پیوستن بوده و پیوندکردن دو چیز را می­گویند. معنای لغوی رحم، زهدان به معنی جای کودک در شکم مادر را گویند.
واژه رحم، در صله رحم استعاره برای قرابت و خویشاوندی است. چرا که آنها از یک رحم متولد شده­اند و مراد از رحم یعنی نسبت شناخته شده بین آن دو وجود داشته باشد هر چند نسبت دوری با هم داشته باشند.
معنای اصطلاحی صله رحم، اتحاد خویشاوندان و اقوام و دیدار خویشاوندان است.
در اهمیت صله رحم همین بس که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، همه انسانها را به صله رحم سفارش کرده است؛ هر چند که در این مسیر سختی های فراوانی ببیند و راهشان از یکدیگر بسیار دور باشد. همچنین صله رحم را بخشی از دین دانسته و فرموده­اند که هر کس آن را بجا نیاورد دین او ناقص است.
جابر از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود­ه­اند: «به حاضر و غایب امتم و به کسانی که در پشت مردان و رحم زنان هستند (آنهایی که هنوز به دنیا نیامده­اند) تا روز قیامت سفارش می­کنم که صله رحم را به جا آورند، اگرچه راهشان به سوی همدیگر یک سال فاصله داشته باشد؛ زیرا صله رحم از دین است».
یکی از افتخارات بزرگ برای انسان این است که شهید از دنیا برود و هر کس در طول زندگانی خویش یک بار می­تواند شهید شود و حال آن که ثواب شخصی که صله رحم را به جا می­آورد علاوه بر اجر صد شهید، ثوابهای دیگری نیز شامل حال او می­شود.رحم در دانشنامه ویکی پدیا

رحم
رَحِم یا زِهدان، اندامی است در بدن جنس ماده پستانداران که جنین در آن به وجود آمده و رشد می کند تا هنگام زایمان فرا رسد. رحم مانند یک گلابی وارونه در محوطه لگن و در خط وسط، بین مثانه و رکتوم قرار دارد. رحم دارای یک تنه و گردن رحم است و مهبل (واژن) در سمت داخل بدن به رحم متصل می شود. رحم دیواره های ضخیم عضلانی دارد. در حقیقت این عضلات، قوی ترین عضلات بدن یک زن هستند. انقباض همین عضلات است که در هنگام زایمان بسیار شدید می شود و باعث خروج نوزاد و نیز درد زایمان می گردد. وقتیکه زنی حامله نیست رحم تنها حدود ۵/۷ سانتی متر طول و ۵ سانتی متر عرض دارد و در حدود ۳۵ گرم وزن می باشد اما پس از بارداری ابعاد و وزن رحم افزایش می یابد.
نگهداری و تغذیه جنین در حال رشد.
بستری برای شنای اسپرم و رسیدن به تخمک.
در جلو در حدفاصل رحم و مثانه ، بن بست رحمی مثانه ای و سطح فوقانی مثانه و و در عقب در حدفاصل رحم و رکتوم بن بست رکتومی رحمی یا بن بست دوگلاس و در خارج رباط پهن و سرخ رگ و سیاه رگ رحمی قرار دارد.
خونرسانی رحم به وسیله سرخرگ رحمی از شاخه های سرخرگ تهیگاهی درونی و سرخرگ تخمدانی از شاخه های سرخرگ آئورت شکمی انجام می شود.
سطح داخلی رحم از بافتی فعال به نام آندومتر پوشیده شده است. این بافت حساس به تغییرات هورمونی است و پس از بلوغ تا پیش از یائسگی در هر دوره قاعدگی، ریزش می کند و خونریزی (عادت) ماهیانه را شکل می دهد. پس از پایان خونریزی، این بافت مجدداً تشکیل می شود. تغییرات بافتی آندومتر، فضای رحم را برای پذیرش جنین (در صورت حاملگی) و لانه گزینی آن آماده می کند.
عکس رحم
«رحم» (انگلیسی: Womb (film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به اوا گرین، مت اسمیت، لسلی منویل، هانا موری، و ناتالیا تنا اشاره کرد.
۱۵ ژوئیه ۲۰۱۰ (۲۰۱۰-07-۱۵) (German Film Week)
رحم اجاره ای یا مادر جایگزین روشی است که در آن یک زن (مادر جایگزین) فرزند زوجی را که به روش های معمول قادر به بچه دار شدن نیستند، در رحم خود حمل می کند (معمولاً به این دلیل که یکی از زوج ها نابارور است). این روش به طور سنتی به این گونه انجام می شود که نخست سلول تخم مادر واقعی و اسپرم پدر را به روش لقاح مصنوعی بارور می کنند و سپس حاصل (رویان) را به روش درون کاشت مصنوعی در داخل رحم مادر جایگزین قرار می دهند. در این روش مادر جایگزین تنها نقش پرورش دهندهٔ نوزاد را داشته و معمولاً پس از زایمان تمام حقوق سرپرستی فرزند را به والدین اصلی آن واگذار می کند اما این مهم نیازمند اقدامات قانونی است.
تخمک مردان
ماهیت حقوقی قراردادهای رحم جایگزین
رحم اجاره ای از بیش از یک دهه گذشته در ایران انجام می شود که به دلیل وجود خلأ قانونی با مشکلاتی روبروست. مادران جایگزین معمولاً مبلغی را دریافت می کنند که به دلیل نبود نظارت کافی گاهی بسیار بالا می باشد.
رحم اجاره ای روشی مناسب برای بچه دارشدن در میان زوج های همجنس گرای مرد است. به عنوان نمونه نیل پاتریک هریس و دیوید بورتکا با این روش صاحب فرزند شدند.
«رحم بی رحم» (به انگلیسی: Show No Mercy) آلبومی از گروه موسیقی ترش متال اسلیر است که در سال ۱۹۸۳ میلادی منتشر شد.
پرتونگاری از لوله های رحمی پس از تزریق ماده حاجب به درون رحم را رحم لوله نگاری یا هیستروسالپینگوگرافی (انگلیسی: Hysterosalpingography) می گویند.
رحم لوله نگاری یک روش تصویربرداری پزشکی است که برای مطالعه رحم و لوله های رحمی کاربرد دارد. در این روش معمولاً پس از تزریق ماده حاجب به داخل رحم از طریق ورود کاتتر به گردن رحم (سرویکس) از آن کلیشه رادیوگرافی برداشته می شود.
این روش در تشخیص برخی بیماری های رحمی مانند سندرم آشرمن و انسداد لوله های رحمی کاربرد دارد.
در این روش از اشعه ایکس استفاده می شود. این اقدام باید در مرحله فولیکولار چرخه قاعدگی انجام شود و در حاملگی ممنوع است.
آدنکس رحم (به انگلیسی: Adnexa of uterus) زائده ها و پیوست های بافتی درون رحم٬ با ساختار و کاربردی بسیار مشابه به خود رحم هستند. این توده ها می توانند خوش خیم یا بدخیم بوده و تشخیص ابتدایی و زودهنگام با گرفتن شرح حال و معاینه بالینی ممکن است. نیز بررسی های آزمایشگاهی و رادیوگرافی مناسب خواهد بود.
مهمترین علائم شامل درد شکم٬ زیر شکم و درد در ناحیه لگن٬ افزایش حجم شکم٬ فوریت نیاز به ادرار، پر ادرار یا بی اختیاری ادرار است. سونوگرافی از راه واژن روش استاندارد ارزیابی توده های آدنکس است. یافته های مطرح کننده بدخیمی در یک توده آدنکس شامل وجود قطعه ای سفت و توپر، وجود دیواره های ضخیم و آسیت است.
آشپزخانه بی رحم یک سریال آشپزی با مجری گری آلتون براون است که از ۱۱ اوت ۲۰۱۳ تا۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷ در شبکه فود نت ورک پخش شده است. در این برنامه، ۴ آشپز در یک مسابقه ۳ مرحله ای حذفی شرکت می کنند. شرکت کنندگان در مزایده هایی مشارکت می کنند که با بردن آن ها، می توانند شانس هایی را بخرند تا کار یکدیگر را خراب کنند. در ابتدای مسابقه، به هر آشپز ۲۵۰۰۰ دلار داده می شود؛ آخرین نفری که باقی می ماند، برندهٔ همهٔ پولی که در مزایده ها خرج نکرده می شود. این سریال در فصل ۱۵ خود، که در ژوئیه ۲۰۱۷ پخش شد، به اتمام رسید.
ارتفاع رحم، فوندال هایت یا قانون مک دانلد، اندازه گیری ارتفاع رحم است که برای ارزیابی سن حاملگی و رشد جنین در طی بارداری است. این مقدار با اندازه گیری بالاترین نقطه رحم مادر تا لبه بالایی استخوان پوبیک به سانتی متر محاسبه می شود.
بیرون زدگی رحم نوعی بیماری ناحیهٔ تناسلی در زنان است. فاکتورهای خطر برای این بیماری عبارتند از بارداری، زایمان، افزایش مزمن فشارهای درون شکمی مانند بلند کردن اجسام سنگین، سرفه کردن یا زور زدن و ضعف یا آسیب ماهیچه ها.
درمان این بیماری می تواند از طریق عمل جراحی یا روش های غیر جراحی باشد که این به وضعیت بیمار و تمایلش دارد.
رحم با کمک بستری از ماهیچه ها و رباط ها نگه داشته است. هنگامی بیرون زدگی رحم روی می دهد که این رباط های نگهدارنده ضعیف می شوند تا حدی که رحم دیگر در جای طبیعی اش باقی نمی ماند و به بیرون لیز می خورد. مهم ترین این رباط ها عبارتند از رباط های گرد، یوتروساکرال، پهن و رباط های تخمدانی. رباط های یوتروساکرال بیش از دیگر رباط ها بار نگهداری رحم را بر دوش می کشند.
مهم ترین عامل بیرون زدگی رحم در اثر آسیب دیدگی هنگام زایمان رخ می دهد بخصوص اگر چندین زایمان یا زایمان های سخت وجود داشته باشد. با بالا رفتن سن مشکلات مربوط به بیرون زدگی بیشتر بروز می کند. این بیماری با جراحی درمان می شود.
پارگی رحم یک عارضهٔ نادر ولی جدی است و منظور از آن، یک پارگی در دیوارهٔ رحم است که اغلب در محل برش سزارین قبلی به وجود می آید. این عارضه اغلب در مراحل اولیهٔ زایمان اتفاق می افتد که در صورت تشخیص به موقع پزشک، عواقب آن برای مادر و جنین تحت کنترل خواهد بود. همچنین اگر خانمی در زایمان قبلی خود دچار پارگی رحم شده باشد، پزشک زایمان طبیعی را بعد از سزارین قبلی اش برای زایمان بعدی او در نظر نخواهد گرفت، زیرا این انتخاب ریسک وقوع دوبارهٔ این عارضه را بسیار شدیدتر می کند. در مواردی که آسیب جدی نیست احتمال ترمیم خود به خود رحم بنابر نظر پزشک ممکن است ولی در موارد شدیدتر که امکان کنترل خونریزی ممکن نیست با با عمل هیسترکتومی خود رحم برداشته می شود.
اختلال در ضربان قلب جنین
درد شکم
خونریزی شدید واژن
افت شدید فشار خون
تند شدن ضربان قلب مادر
حالت غش و از حال رفتن
درد قفسهٔ سینه
یک زخم رحم از سزارین قبلی معومول ترین عامل وقوع پارگی رحم است. (در یک بررسی، ۵۲ درصد زخم سزارین قبلی گزارش شد.) در دیگر موارد نیز جراحی رحم که حاصل برش و شکاف های ضخیم (مثل میومکتومی)، زایمان های ناکارآمد، تسریع زایمان با اکسی توسین و پروستاگلاندین و همچنین داشتن ازدواج های متعدد ممکن است از عوامل افزایش دهندهٔ ریسک پارگی رحم باشد. در سال ۲۰۰۶ نیز یک مورد نادر از پارگی رحم در اولین بارداری و بدون هیچ عامل افزایش دهنده ای گزارش شده است.
با توجه به شدت این عارضه، این پارگی می تواند:
پولیپ گردن رحم یک پولیپ یا تومور خوشخیم سطح گردن رحم است. پولیپ های گردن رحم می توانند باعث نامنظمی خون ریزی قاعدگی شوند اما اغلب هیچ نشانه ای نشان نمی دهد. درمان شامل حذف ساده پولیپ و پیش آگهی به طور کلی خوب است. حدود ۱٪ از پولیپ های گردن رحم ممکن است به سرطان منجر شوند.
این پولیپ ها بیشتر در خانم های پس از سن بلوغ و قبل از یائسگی که سابقه بارداری داشته اند شیوع دارد.
علت تشکیل پولیپ های گردن رحم نامشخص است، اما پدیداری آن ها اغلب با التهاب دهانه رحم همراه است. سطوح بالای استروژن یا انسداد عروق آن ناحیه نیز ممکن است باعث ایجاد پولیپ ها شوند.
پولیپ گردن رحم اغلب بدون علامت است؛ ولی بیمارانی که علامت دارند معمولاً از خون ریزی های بین زمان های قاعدگی، خون ریزی های غیرطبیعی قاعدگی (منوراژی)، خون ریزی از واژن در زنان یائسه، خون ریزی بعد از رابطه جنسی و خروج ترشحات سفید مایل به زرد از واژن (لکوره) شکایت دارند.
بیماری های خونریزی رحم یا خونریزی غیرطبیعی رحم (به انگلیسی: Abnormal uterine bleeding) به هرگونه خونریزی غیرعادی از رحم گفته می شود. این مشکل در سنین مختلف و به علل مختلف بروز می کند.
اختلالات قاعدگی
خونریزی غیرطبیعی رحم را به دو گونه می توان تقسسیم بندی کرد براساس سن بیمار یا عامل ایجاد آن
۱- از بدو تولد تا قبل از سن بلوغ.
۲- دختران در سنین بلوغ.
بیماری های خونریزی رحم یا خونریزی غیرطبیعی رحم (به انگلیسی: Abnormal uterine bleeding) به هرگونه خونریزی غیرعادی از رحم گفته می شود. این مشکل در سنین مختلف و به علل مختلف بروز می کند.
دریای بی رحم (انگلیسی: The Cruel Sea) یک رمان اثر نیکلاس مونسرات است که در سال ۱۹۵۱ منتشر شده است. از روی این رمان، اقتباسی سینمایی به همین نام به کارگردانی چارلز فرند در سال ۱۹۵۳ ساخته شده است.
ده رحم، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سلسله در استان لرستان ایران است.
این روستا در دهستان یوسف وند قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۷۵ نفر (۹۷خانوار) بوده است.چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

رحم در دانشنامه آزاد پارسی

رَحِم (uterus)
(یا: زِهدان) اندامی توخالی و عضلانی در پستانداران ماده، بین مثانه و راست روده. از بالا به لوله های فالوپ (تخم بر) و از پایین به مهبل متصل است. رویان در رحم تکوین می یابد و در پستانداران جفت دار، پس از جای گیری، از طریق جفت و بند ناف به رحم متصل می شود. پوشش درونی رحم در دوره های ماهانه (پریود) برای آماده سازی رحم به منظور بارداری تغییر می کند. انسان و سایر نخستیان عالی یک رحم، ولیسایرپستانداران یک جفت رحم دارند. هنگام لقاح، یک اسپرم با یک تخمک ادغام می شود و یک سلول تخم ایجاد می کند. جنین در پوشش رحم لانه گزینی می کند. سپس جفت پدید می آید و رشد می کند و باعث نزدیک شدن خون مادر و جنین به یکدیگر می شود. به این ترتیب، جنین به اکسیژن و مواد غذایی دسترسی می یابد. دیوارۀ خارجی رحم از عضلات صافی تشکیل شده است که براثر عملکرد هورمونی قادر به ایجاد انقباضات شدید در هنگام وضع حمل اند.

رحم در جدول کلمات

رحم کننده
راحم
بسیار رحم کننده
ارحم
تقاضای رحم و شفقت
استرحام

معنی رحم به انگلیسی

womb (اسم)
شکم ، بطن ، رحم ، زهدان ، بچه دان
mercy (اسم)
مروت ، بخشش ، شفقت ، رحم ، رحمت ، امان
compassion (اسم)
شفقت ، رحم ، دلسوزی ، غمخواری
lenity (اسم)
مدارا ، ملایمت ، نرمی ، شفقت ، رحم ، رقت قلب
ruth (اسم)
شفقت ، رحم ، دلسوزی ، تاسف
matrix (اسم)
موطن ، رحم ، ماتریس ، زهدان ، بچه دان ، جای پیدایش
clemency (اسم)
مروت ، بخشندگی ، رحم ، اعتدال عناصر
uterus (اسم)
رحم ، زهدان ، بچه دان
pity (اسم)
افسوس ، مروت ، بخشش ، رحم ، ترحم ، همدردی ، مرحمت ، حس ترحم
compunction (اسم)
غرامت ، رحم ، پشیمانی ، ندامت

معنی کلمه رحم به عربی

رحم
رحم , رحمة , شفقة , مصفوفة
أخَذَتْهُ الشّفَقَة
عنيف , وحشي
عبء

رحم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

ستایش ٠٧:٤٤ - ١٣٩٥/١١/٢٤
rahm این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
مَرژ (اوستایی: مَرِژدا)
دَیا، کریپ (سنسکریت)
آفریت (کردی: آفره ت)
ژامال (کردی: زامال)
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس واقعی رحم زن   • رحم مرد   • رحم دختر   • اندازه رحم   • رحم زنان+عکس   • رحم واقعی   • رحم زن حامله   • رحم به انگلیسی   • معنی رحم   • مفهوم رحم   • تعریف رحم   • معرفی رحم   • رحم چیست   • رحم یعنی چی   • رحم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رحم
کلمه : رحم
اشتباه تایپی : vpl
آوا : rahem
نقش : اسم
عکس رحم : در گوگل


آیا معنی رحم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )