برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1341 100 1

رسائل فارسی

رسائل فارسی در دانشنامه اسلامی

رسائل فارسی
این کتاب؛ مشتمل است بر شش رساله، از رسائل فارسی میرزا حسن لاهیجی که در موضوع کلام، حکمت و فقه نگاشته شده است.
رساله هایی که در این مجموعه آمده، عبارتند از: رسالۀ آئینۀ حکمت، رسالۀ اصول دین، رسالۀ تزکیة الصحبة یا تألیف المحبة، رسالۀ در مکنون، رسالۀ سر مخزون یا اثبات الرجعة و رسالۀ هدیة المسافر.
این کتاب را مولف در قضاوت بین حکماء و مخالفین آنها نوشته است و در واقع، رد ایرادات مخالفین حکمت می باشد.
این کتاب از یک مقدمه و سه باب تشکیل یافته است.
مولف در مقدمه علت نگارش کتاب را بیان کرده و دغدغۀ بعضی از اهل دین را در مورد حکمت و تعلیم و تعلم آن بی مورد می داند.
رسائل فارسی ادهم خلخالی مشتمل بر چهارده رساله در عقاید و اخلاق و عرفان، مجموعه مقالاتی از ادهم خلخالی می باشد که به اهتمام عبد الله نورانی، گردآوری و تنظیم شده است.
کتاب، به زبان فارسی قدیم (پهلوی) و در قرن یازدهم هجری نوشته شده است.
کتاب با دو مقدمه از دکتر مهدی محقق و مصحح، آغاز و مطالب، دربردارنده چهارده مقاله در موضوع اخلاق، عرفان و عقاید می باشد.
در چینش مقالات، ترتیب خاصی صورت نگرفته است.
در مقدمه دکتر محقق، فلسفه در جهان اسلام بررسی گردیده است. به اعتقاد وی، مردم ایران زمین از دیرزمان به مباحث فلسفی و عقلی توجّه داشته و به عقل و خرد ارج می نهاده اند. وی معتقد است کتاب هایی که به زبان فارسی میانه؛ یعنی زبان پهلوی یا پهلوانی برای ما باقی مانده و در آن ها مسائل و مباحث انسان شناسی، خداشناسی و جهان شناسی مطرح گشته، نمونه ای از سنّت به کاربردن عقل و سود جستن از خرد است.
«رسائل فارسی ادهم خلخالی مشتمل بر چهارده رساله در عقاید و اخلاق و عرفان »، مجموعه مقالاتی از ادهم خلخالی می باشد که به اهتمام عبدالله نورانی، گردآوری و تنظیم شده است. کتاب، به زبان فارسی قدیم (پهلوی) و در قرن یازدهم هجری ...

رسائل فارسی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رسائل فارسی   • مفهوم رسائل فارسی   • تعریف رسائل فارسی   • معرفی رسائل فارسی   • رسائل فارسی چیست   • رسائل فارسی یعنی چی   • رسائل فارسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رسائل فارسی
کلمه : رسائل فارسی
اشتباه تایپی : vshmg thvsd
عکس رسائل فارسی : در گوگل

آیا معنی رسائل فارسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )