انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1039 100 1

رسالت

/resAlat/

مترادف رسالت: ماموریت، مسولیت، وظیفه، پیام آوری، پیغامبری، پیغمبری، نبوت، وخشوری، ایلچی گری، سفارت

برابر پارسی: پیام بری، فرستادگی

معنی رسالت در لغت نامه دهخدا

رسالت. [ رِ ل َ ] (ع اِ) پیغامبر. (ناظم الاطباء) (از دهار). و رجوع به رسول شود. || (اِمص ) رِسالة. پیغامبری. (ناظم الاطباء) (یادداشت مؤلف ). پیغمبری. (غیاث اللغات ) (یادداشت مؤلف ). در شریعت به معنی برانگیختن خداوندتعالی است انسانی را بسوی بندگان خود خواه امر به ابلاغ او به خلق شده باشد یا نشده باشد و در واقع با نبوت در یک ردیف باشد. و گاه باشد که رسالت را به تبلیغ یا به فرودآمدن جبرئیل علیه السلام یا به کتاب یا به شریعت تازه یا به نبودن مأمور به پیروی شریعت پیغمبرانی که پیش از او بوده اند اختصاص دهند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). پیغامبری از جانب خدا جل شأنه. (از ناظم الاطباء). رسولی و نبوت. (از یادداشت مؤلف ) :
گویی از یزدان بترسم گر نمیگویی دروغ
ملحدی را بررسول حق رسالت چیست پس.
ناصرخسرو.
گفته های عاقلان غفلت شماری با نظر
خود نگویی تا امامت یا رسالت چیست پس.
ناصرخسرو.
آخر ایشان را در نبوت و اول در رتبت... را برای عز نبوت و خاتمیت رسالت برگزید. (کلیله و دمنه ).
رسالت را رسولی چون تو ننشست
همه انگشت یکسان نیست بر دست.
عطار (اسرارنامه ).
کتاب الزمرد در ابطال موضوع رسالت و رد معجزات منسوب به ابراهیم و موسی... و به قول ابوالحسن خیاط در این کتاب ابن الراوندی بابی به عنوان رد بر محمدیه... منعقد کرده بود. (خاندان نوبختی ص 93). حلاج که از او مقالاتی در باب حلول و ادعای معجزه و رسالت و ربوبیت ظاهر شده بود... (خاندان نوبختی ص 112). علویه عموم غلاتی که به حضرت علی بن ابیطالب مقام الوهیت می دادند و یا رسالت را از آن حضرت می پنداشتند در مقابل محمدیه.(خاندان نوبختی ص 259). و رجوع به ص 103، 260، 261،262 و 264 کتاب اخیر شود. || پیغام بردن.(غیاث اللغات ) (یادداشت مؤلف ). || پیغام دادن. (یادداشت مؤلف ). || ایلچیگری و مأموریت و فرستگانی. فرستادگی و ایلچیگری. (از ناظم الاطباء). اسم از اَرْسَل َ. (از اقرب الموارد) : پس به جای آورد رسالت را و ادا کرد امانت را. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 308). هرکه بر درگاه پادشاهان بی جریمه ای جفا دیده باشد... پادشاه را تعجیل نشایست فرمود در فرستادن او به جانب خصم و محرم داشتن در رازرسالت. (کلیله و دمنه ). مرا به رسالت از برای عقد بیعت پیش فرستاد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 339). اعیان واقارب و زبده ٔ مواکب خویش را به رسالت به خدمت سلطان فرستاد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 293). ابوالطیب سهل بن سلیمان صعلوکی را که امام حدیث بود به رسالت به ایلک خان فرستاده بود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 237).
گر هزاران طالبند و یک ملول
از رسالت بازمی ماند رسول.
مولوی.
- رسالت دادن ؛ پیک و قاصد کردن.
- || ایلچیگری را برگزیدن و به جایی روانه ساختن.
- || پیغمبری دادن. به نبوت برگزیدن. به رسالت مبعوث نمودن. به پیغمبری فرستادن.
|| (اِ) پیغام. (دهار) (یادداشت مؤلف ) :
گفتم که بی رسول رسالت رسد به کس
گفتا که بی درخت به مردم رسد ثمر؟
ناصرخسرو.
و به ابلاغ رسالت و اظهار دلالت مثال داد. (سندبادنامه ). به تبلیغ رسالت وافشاء دلالت و... فرمود. (سندبادنامه ص 6).
عذرا که نانوشته بخواند حدیث عشق
داند که آب دیده ٔ وامق رسالت است.
سعدی.
|| کتاب. رساله. نوشته :
نیست چنین ورنه بجای قران
شعر و رسالتها صابیستی.
ناصرخسرو.
و رجوع به رسالة و رساله شود.
- دبیران رسالت ؛ منشیانی که زیر نظر صاحب دیوان رسالت دردربار قدیم (بخصوص غزنویان ) کار می کردند : جایگاه دبیران رسالت بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 372). و رجوع به ترکیب دیوان رسالت در ذیل همین ماده شود.
- دیوان رسالت ؛ دیوان رسایل. دیوان انشاء. در دربار پادشاهان پیشین بخصوص در عصر غزنویان دفتر و اداره ای بود که صاحب و متصدی آن تمام نامه ها و فرمانهای درباری را نوشتی و نظارت داشتی و نامه های واردشده را برای پادشاه خواندی چنانکه در عهد محمود و مسعود غزنوی دیوان رسالت با بونصر مشکان و بوسهل زوزنی و ابوالفضل بیهقی بود. دیوان رسالت در عهد سلجوقیان بنام «دیوان انشاء و طغرا» بیشتر شهرت داشته است و تقریباً امروزه در ایران دفتر مخصوص شاهنشاهی و دفتر کل نخست وزیری آن وظیفه را بعهده دارد : در دیوان رسالت بیشتر با استادم نشستی [ بوسعید ] و بیشتر از روز خود پیش این پادشاه بودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 114). سراییان بجمله آنجا آمدند وغلامان و حرم و دیوانهای وزارت و عرض و رسالت و وکالت و بزرگان و اعیان بنشستند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 257). بدان وقت شغل دیوان رسالت من میداشتم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 153). گفت امیر دیوان رسالت بدو خواهد داد. گفتم کیست از او شایسته تر به روزگار امیر شهید رضی اﷲ عنه وی داشت. (تاریخ بیهقی ).
- صاحب دیوان رسالت ؛ آنکه متصدی و رئیس دیوان رسالت باشد. مسئول دیوان رسالت. رئیس و متصدی دیوان تهیه ٔ فرمانها و نامه های درباری : نصر احمد... یک روز خلوتی کرد با... بوطیب مصعبی صاحب دیوان رسالت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 697). و رجوع به ترکیب دیوان رسالت ذیل همین ماده شود.

رسالة.[ رِ ل َ ] (ع اِ) رساله. رجوع به رساله و رسالت شود. || (اِمص ) پیغامبری و فرستگانی. (ناظم الاطباء). پیغامبری. (منتهی الارب ). پیغامبری و بدین معنی بالفتح هم آمده است. (آنندراج ). نبوت. رسولی. رسالت. (یادداشت مؤلف ). || (اِ) پیغام. (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 52) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ). در اصل ، سخنانی که بسوی غیر فرستاده و ابلاغ شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) : فبلغ الرسالة و ادی الامانة و جاهد فی سبیل اﷲ. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 298). و رجوع به رسالت و رساله شود.
- اُم ّرسالة ؛ کرکس . رَخَمة، و آن به علت عَلَم بودن و مؤنث بودن غیرمنصرف است. (از اقرب الموارد).
|| گروه اسبان. ج ، رَسائل. (ناظم الاطباء).

رسالة. [ رِ ل َ ] (ع مص ) مصدر به معنی مراسلة. (ناظم الاطباء). رجوع به مراسلة شود. || مصدر به معانی رَسَل. (منتهی الارب ). و رجوع به رسل شود.

رسالة. [ رَ ل َ ] (ع اِمص ، اِ) رِسالة. به تمام معانی رِسالَة. (ناظم الاطباء). رجوع به رِسالة شود.

معنی رسالت به فارسی

رسالت
پیغام رساندن، پیغامبری، پیامبری
۱ - ( مصدر ) پیغام بردن . ۲ - ( اسم ) پیغام آوری . ۳ - سفارت ایلچی گری . ۴ - پیغام آوری از جانب خدا پیامبری نبوت . ۵ - ( اسم ) پیغام . ۶ - کتاب کوچک رساله .
رسالت پرستنده پیغام پرست
یا حضرت رسالت پناه لقب حضرت است صلی الله علیه و آله .
پیغام رسان
از القاب آن حضرت است ( ص )
۱ - پیغامبر رسول . ۲ - ( اسم ) پیغامبر اسلام .
رسانیدن پیام
آنکه دیوان رسالت پادشاه دارد و نامه های او نویسد دبیر

معنی رسالت در فرهنگ معین

رسالت
(رِ لَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) پیغام بردن . ۲ - (اِمص .) پیامبری . ۳ - پیام آوردن از جانب خداوند.

معنی رسالت در فرهنگ فارسی عمید

رسالت
۱. پیامبری، نبوّت.
۲. (اسم) [قدیمی] پیام کتبی، نامه، نوشته.
۳. (اسم) دین، مذهب.
۴. (اسم) [قدیمی] کتاب، یا کتاب کوچک.
۵. [قدیمی] پیغام رساندن.

رسالت در دانشنامه ویکی پدیا

رسالت
رسالت می تواند به موارد زیر یا نسبت با آنها اشاره کند:
رسول (پیامبر)
وظیفه
تعهد
رسالت (فیلم)
رسالت (روزنامه)
رسالت محله ای در شرق تهران پایتخت ایران است.
بزرگراه رسالت این محدوده را به سیدخندان در شمال بخش مرکزی تهران و در ادامه به بخش های غربی این کلان شهر متصل می کند.
رسالة الولایه یکی از کتاب های سید محمدحسین طباطبایی است که در موضوع عرفان عملی به زبان عربی نوشته شده است.نبو
سید محمدحسین طباطبایی فیلسوف، حکیم متأله و مفسر قرآن در سال ۱۲۸۱ هـ. ش (۲۹ ذی القعدهٔ ۱۳۲۱ هـ. ق) در روستای شادآباد از توابع تبریز به دنیا آمد. در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و همراه با برادر کوچکترش سید محمدحسن الهی طباطبایی در مکتب خانه به فراگیری علوم مقدماتی پرداخت. در سال ۱۳۰۴ برای تکمیل تحصیلات رهسپار نجف می شود و نزد علمای بزرگی همچون محمدحسین غروی اصفهانی (مشهور به کمپانی)، محمدحسین نائینی، حجت کوه کمره ای، حسین بادکوبه ای، ابوالقاسم خوانساری و سید علی قاضی به تلمذ می پردازد (به اذعان علامه طباطبایی، سید علی قاضی بر روحیه و مشی فکری وی تأثیر بسیار عمیقی داشته است). از مفاد رسالة الولایه استفاده می شود که این کتاب حاصل آموزش های عرفانی سید علی قاضی در نجف می باشد که پس از بازگشت سید محمدحسین طباطبایی از نجف و استقرار در روستای شادآباد تبریز تألیف شده است.
روش نویسنده بهره گیری از دو روش عقلی و نقلی (قرآنی و روایتی) برای بیان مطالب است. وی مطالب کتاب را در پنج فصل تنظیم کرده و در هر فصل ابتدا به صورت برهان عقلی مطلب مورد نظر را ذکر کرده و سپس برای تحکیم، تقویت و تشریح برهان ارائه شده، روایاتی از پیشوایان اسلام آورده است.
گروه های چهارگانه
بزرگراه رسالت (نام پیشین: بزرگراه داریوش) اصلی ترین بزرگراه شرقی - غربی در محدودهٔ شرق تهران است. این بزرگراه در غرب از تونل رسالت آغاز شده و در شرق به بزرگراه شهید یاسینی واقع در تهرانپارس پایان می یابد. این بزرگراه در دنباله و راستای شرقی بزرگراه حکیم است که از غرب تهران تا تونل رسالت کشیده شده است. درازای بزرگراه رسالت نزدیک ۱۲ کیلومتر است و در مسیر خود از محله های عباس آباد، نارمک، مجیدیه و تهرانپارس می گذرد. همچنین با بزرگراه های مدرس، حقانی، شهید صیاد شیرازی، امام علی، شهید باقری و خیابان شریعتی تقاطع دارد که به وسیله تقاطع های غیر همسطح و پل هایی چون پل سیدخندان از آن ها گذر می کند. این بزرگراه خیابان سهروردی و خیابان شریعتی را نیز قطع کرده و به تونل رسالت به پایان می رسد. این تونل پیشتر میدان آفریقا نامیده می شد. یکی از خروجی های مصلی تهران در این بزرگراه جای دارد. از دسته ویژگی های این بزرگراه پایان یافتن آن به خیابان دماوند و جاده آبعلی است. همچنین دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از این بزرگراه منشعب می شود.
نام: بزرگراه رسالت
بانک قرض الحسنه رسالت اولین بانک قرض الحسنه خصوصی در ایران است که در گذشته و از سال ۱۳۷۶ به صورت صندوق قرض الحسنهٔ رسالت فعالیت می کرد. در صفحهٔ تاریخچهٔ وب سایت رسمی این بانک گفته شده است که این مؤسسه توسط گروه های مختلف مردم و از جمله ایثارگران (رزمندگان، مجروحان و اسرای سابق جنگ ایران و عراق) به وجود آمده است. با ظهور اولین بانک قرض الحسنه در سال ۸۶ توسط دولت محمود احمدی نژاد با عنوان بانک قرض الحسنه مهر ایران، این مؤسسه نیز در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ مجوز تبدیل به بانک قرض الحسنه و ادامه فعالیت در شبکه بانکی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. در تاریخ ۴مهر ۱۳۹۴ این بانک دارای حدود ۳۰۰ شعبه در سراسر ایران می باشد. سرمایهٔ اولیهٔ بانک مبلغ پانصد میلیارد ریال بود. بسیاری از صندوق های قرض الحسنهٔ خرد و مؤسسات قرض الحسنه در طول فعالیت قرض الحسنهٔ رسالت، با دستور بانک مرکزی در این بانک ادغام شدند. این بانک با شعار احیای سنت قرض الحسنه، تنها بانک موجود در جمهوری اسلامی ایران است که تسهیلات را با کارمزد سالیانه ۲ درصد به مشتریان خود ارائه می دهد. این بانک مدعی است که پیشرو در صنعت نوین بانکداری اجتماعی است.
تونل رسالت تونلی ۹۵۰ متری است که از میدان آفریقا شروع و به بزرگراه کردستان ختم می شود. با اجرای این پروژه بار ترافیکی بزرگراه شهید همت کاهش یافته است. این تونل شامل دوقسمت است. قسمت اول دارای دو تونل که طول آن تقریباً ۸۲۲ متر و از میدان آفریقا تا دره نظامی گنجوی است و قسمت دوم دارای دو تونل بهم چسبیده که طول آن تقریباً برابر ۱۶۰ متر بوده که از دره نظامی گنجوی تا بعد از خیابان اسدآبادی امتداد می یابد.
نشریه یادمان - نشریه مرکز ارتباطات بین المللی تهران شماره ۴۱
فصلنامه شماره ۳۵ شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
در این تونل از سیستم های هوشمند استفاده شده است. سیستم نورپردازی و روشنایی در طول تونل با توجه به شرایط محیطی بیرونی و درونی تونل و متناسب با وضعیت دید راننده تنظیم می گردد. همچنین این سیستم در صورت افزایش غلظت آلاینده ها بر اثر افزایش بار ترافیکی در درون تونل از ورود خودروها به داخل آن جلوگیری می کند.
خیابان رسالت از خیابان دماوند شروع می شود و با عبور از روی بزرگراه امام علی و بزرگراه صیاد شیرازی و تقاطع با خیابان مجیدیه به پل سیدخندان منتهی می گردد. خیابان سهروردی و شریعتی را نیز قطع کرده و به تونل رسالت منتهی میشود. این تونل قبلاً میدان آفریقا نامیده می شد. یکی از خروجی های مصلی بزرگ پایتخت در این خیابان قرار دارد. ازجمله ویژگی های این خیابان منتهی شدن به خیابان دماوند و جاده آبعلی است. همچنین دانشگاه خواجه نصیر الدین توسی از این خیابان منشعب میشود.
کتاب راز بزرگ رسالت یا نقد کتاب بیست و سه سال نوشته جعفر سبحانی تبریزی در نقد کتاب بیست و سه سال نوشته شده است. نگارش این کتاب در اواخر سال ۱۳۵۷ خورشیدی به پایان رسیده است اما برای اولین بار در ساله ۱۳۶۰ خورشیدی به چاپ رسیده است.
راز بزرگ رسالت، آدینه.
در این کتاب علاوه بر اینکه نقدی بر علی دشتی و کتاب او نوشته شده، به تشریح فلسفه نبوت پیامبر اسلام هم پرداخته شده است. کتاب به مسایلی از قبیل اثبات صانع، حدوث ماده و راز خلقت انسان پیش از مسائل لزوم بعثت پیامبر و حقیقت وحی می پردازد. علاوه بر این در طول کتاب پاسخ انتقادهای دشتی مربوط به هر مبحث ارائه شده است.
شهرک رسالت ، روستایی از توابع بخش آفتاب شهرستان تهران در استان تهران ایران است.
این روستا در دهستان آفتاب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۰٬۱۷۳ نفر (۲٬۴۲۹خانوار) بوده است.
میدان نفتی رسالت (نام پیشین: میدان نفتی رستم) از میدان های نفتی ایران است، که در استان هرمزگان و در سال ۱۹۶۹ کشف و در سال ۱۹۷۰ به بهره برداری رسید. این میدان در فاصله حدود ۹۰-۸۵ کیلومتری جزیره لاوان و در خلیج فارس قرار گرفته است. همچنین این میدان در حدود ۲۵ کیلومتری جنوب غربی میدان رشادت واقع است.
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی
میدان نفتی رسالت
تاکید قاسمی بر مشخص شدن تکلیف سرمایه گذار میدان نفتی رسالت از سوی فلات قاره
میدان رسالت شامل چهار مخزن میشریف، شعیبا، عرب بی و عرب سی می باشد. تاکنون در این میدان ۱۴ حلقه چاه حفر شده است. از عمده ترین موانع تولید از این چاه ها تولید آب و افت فشار جریانی آن ها می باشد.
مجموعه سکوی رسالت از سه سکوی متصل به هم تشکیل شده است که شامل سکوی حفاری، سکوی بهره برداری و بخش های مسکونی و کارگاه ها می باشند. نفت تولید سکوی رسالت در بین راه با خط لوله نفت تولید سکوی رشادت مخلوط شده و با هم به جزیره لاوان ارسال می شود.
مطالعه جامع میدان رسالت توسط شرکت خدمات مهندسی نفت کیش با مدیریت شرکت نفت فلات قاره ایران در پائیز سال ۱۳۸۲ آغاز شد و در خرداد ماه ۱۳۸۴ به پایان رسید.
ورزشگاه رسالت یک زمین چمن فوتبال در شرق تهران است. این ورزشگاه پیش از این دیهیم نام داشت و توسط پرویز خسروانی مالک باشگاه فوتبال تاج تهران ساخته شد. این ورزشگاه در سال ۱۳۹۵ بعد از یک دوره ده ساله بازسازی مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت.
این ورزشگاه در دهه ۱۳۴۰ و توسط پرویز خسروانی مالک وقت باشگاه تاج تهران ساخته شد و در دهه های ۱۳۴۰ و ۵۰ یکی از زمین های تمرین این تیم بود. علاوه بر تیم تاج، تیم فوتبال دیهیم، از تیم های زیر مجموعه تاج هم در این ورزشگاه تمرین می کرد و این ورزشگاه میزبان بازی های دیهیم نیز بود. این ورزشگاه در سال های بعد از انقلاب و در دهه ۱۳۶۰ هم چنان میزبان تمرین تیم استقلال (نام نوین تاج) بود اما بعدها بی استفاده ماند تا آن که در دهه ۱۳۸۰ بازسازی شد و در سال ۱۳۹۵ دوباره شروع به کار کرد. هزینه بازسازی این ورزشگاه ۲ میلیارد تومان بود.
« یک رسالت» تک آهنگی از هنرمند اهل کانادا سلین دیون است که در ۲۱ ژانویه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-01-۲۱) منتشر شد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

رسالت در جدول کلمات

رسالت و پیامبری
پیام اوری

معنی رسالت به انگلیسی

apostolate (اسم)
رهبری ، مقام یا شغل پاپ ، رسالت
prophecy (اسم)
رسالت ، پیش گویی ، غیب گویی ، نبوت ، ابلاغ

معنی کلمه رسالت به عربی

رسالت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا ٠٣:١٨ - ١٣٩٦/٠٤/٢٨
حق شناسی،نصیحتوری-ادای دین،تعهد،وظیفه شناسی،خویشکاری،مسؤلیت(مسئولیت)،پاسخگویی-
سرپرستی،نظارتی،پایش!
|

مجتبی عیوض صحرا ٠٣:٢١ - ١٣٩٦/٠٤/٢٨
مأموریت،نقش-پاکار،آمادگی،حاضری،پایه!
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بانک رسالت وام   • نحوه محاسبه امتیاز وام بانک رسالت   • همراه بانک رسالت   • انتقال وجه بانک رسالت   • شعب بانک رسالت   • بانک قرض الحسنه رسالت tehran   • بانک رسالت وام 2 درصد   • بانک قرض الحسنه رسالت(ملت) tehran   • معنی رسالت   • مفهوم رسالت   • تعریف رسالت   • معرفی رسالت   • رسالت چیست   • رسالت یعنی چی   • رسالت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رسالت
کلمه : رسالت
اشتباه تایپی : vshgj
آوا : resAlat
نقش : اسم
عکس رسالت : در گوگل


آیا معنی رسالت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )