انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 951 100 1

رشد

/roSd/

مترادف رشد: رویش، نشو، نمو، بلوغ، کمال، صلاح، هدایت ، ضلالت، غی، گمراهی

برابر پارسی: رُست، رویش، گُوالِش

معنی رشد در لغت نامه دهخدا

رشد. [ رُ ] (ع مص ) به راه شدن. (از آنندراج ) (غیاث اللغات ) (از منتهی الارب ). هدایت شدن. (از اقرب الموارد). راه راست یافتن. (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 52) (مصادر اللغه ٔ زوزنی ). راه راست گرفتن. (تاج المصادر بیهقی ) (یادداشت مؤلف ). || (اِمص ) تمیز نیک و بد. استقامت بر راه حق و تصلب در آن. استقامت در طریق حق و قرار و پایداری در آن. رَشَد. رشاد. بسامانی. برهی. براهی. (یادداشت مؤلف ). استقامت در راه حق با استواری در آن. ضدغی. (از اقرب الموارد). راست ایستادن در راه حق با ثبات و قرار. (منتهی الارب ). || رستگاری. مقابل غی. خلاف گمراهی و نابسامانی و نابراهی. (یادداشت مؤلف ).
- راه رشد؛ راه رستگاری. راه صلاح و صواب : راه رشد خود را بندید [ بوسهل ] و آن باد که در او شده بود از آنجا دور نشد و از تسحب و تبسط بازنایستاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 334). باد تخت و ملک در سر برادر ما شده بود... و شب روز به نشاط مشغول شده. راه رشد بندید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ج 74).
|| (اِ مص )در تداول فارسی زبانان ، رشد کردن. نمو کردن. بالا کردن. (یادداشت مؤلف ). نشو و نما.
- امثال :
رشد زیادی مایه ٔ جوانمرگی است . (امثال و حکم دهخدا ج 2 ص 868).
- حد رشد ؛ حد تکامل. حد بلوغ. رسیدن به سنی که مسائل اجتماعی و امور زندگی و خیر و شر را بتوان تشخیص داد.
- رشد اجتماعی ؛ تکامل اجتماعی. درک اجتماعی. (یادداشت مؤلف ). فهم و درک مسائل اجتماعی.
- رشد سیاسی ؛ تبحر و آگاهی در سیاست. (یادداشت مؤلف ). درک و استنباط امور سیاسی. فهم سیاسی.
- رشد ملی ؛ تکامل از حیث درک حقوق و وظایف ملی. فهم و درک مسائل ملی و میهنی. (یادداشت مؤلف ).
- رشدیافته ؛ تکامل یافته. ترقی کرده. (یادداشت مؤلف ).
- || هدایت شده : جاه پدران رشیافته ٔ خود یافت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 312).
|| در شرع رشد عبارت است از سلوک راه راست یعنی صلاح راه دین و اصلاح مال ، کما قال اﷲ تعالی : ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم. (قرآن 6/4). (آنندراج ). در فقه ، حفظ مال. اختیار ملایم در تصرفات. (یادداشت مؤلف ).

رشد. [ رَ ش َ ] (ع اِ) راه راست. (دهار) (منتهی الارب ) :
هر ضریری کز مسیحی سر کند
او جهودانه بماند از رشد.
مولوی.
|| (اِمص ) اصابه ٔ حق.اصلاح. (یادداشت مؤلف ). || راه برداری. براهی. برهی. رستگاری. (یادداشت مؤلف ). نجات. نجاح :
که نگردد سنت ما از رشد
نیک نیکی را بود بد راست بد.
مولوی.
ور نباشد طفل را گوش رشد
گفت ِ مادر نشنود گنگی شود.
مولوی.
- رَشَد داشتن ؛ رستگار بودن. در رستگاری و نجات بودن. (یادداشت مؤلف ) :
چون ز مرده زنده بیرون می کشد
هرکه مرده گشت اودارد رشد.
مولوی.
- رَشَد یافتن ؛ رستگاری یافتن. نجات پیدا کردن. (یادداشت مؤلف ) :
هرکه او چل گام کوری را کشد
گشت آمرزیده و یا بد رشد.
مولوی.
- راه رَشَد ؛ راه رُشْد. راه رستگاری :
این بدانسو آن بدینسو می کشد
هر کسی گوید منم راه رشد.
مولوی.

رشد. [ رَ ش َ ] (ع مص ) راه راست یافتن. (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 52) (آنندراج ) (غیاث اللغات ). به راه شدن. (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (از منتهی الارب ). هدایت یافتن. (از اقرب الموارد).

رشد. [ رُ ] (اِخ ) نام مردی. (از منتهی الارب ).

رشد. [ رَ ش َ ] (اِخ ) نام مردی. (از منتهی الارب ).

رشد. [ رِ ] (اِخ ) ابن سعد. از اصحاب روایت است. (از منتهی الارب ). و رجوع به سیرة عمربن عبدالعزیز ص 26 شود.

معنی رشد به فارسی

رشد
براه راست رفتن، ازگمراهی در آمدن، براه راست رفتن، ازگمراهی در آمدن، پایداری درراه
۱ - ( مصدر ) براه راست رفتن . ۲ - از گمراهی بیرون آمدن . ۳ - ( اسم ) هدایت رستگاری . ۴ - راستی . ۵ - پیروزی .
رشد بن سعد از روایت است
[growth] [روان شناسی] مجموعه ای از دگرگونی های جسمی هر موجود به سوی بالیدگی
[economic growth, growth] [جامعه شناسی] افزایش درآمد یا تولید کالا و خدمات نسبت به سرانۀ جمعیت که عموماً براساس تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود
[crystal growth] [زمین شناسی] رشد یک بلور با پخش شدن مولکول های جسم درحال تبلور بر روی سطح بلور
یا رشد بن سعد مصری مکنی به ابو الحجاج تابعی است .
[catch-up growth] [تغذیه] رشدی سریع تر از سرعت معمول که پس از یک دوره توقف به دلیل بیماری رخ می دهد و عقب ماندگی رشد را جبران می کند
[population growth] [زیست شناسی] تغییر در اندازۀ جمعیت در طول زمان براثر زادوولد و مرگ ومیر و درون کوچی (immigration) و برون کوچی (emigration)
[creeping, creeping growth habit] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] رشد گیاهان خزنده به نحوی که ریشه ها یا ساقه های آنها در سطح زمین پخش می شود
[determinate growth] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] رشدی که براثر وجود جوانۀ انتهایی محدود می شود
[indeterminate growth] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] رشدی که به دلیل نبود جوانۀ انتهایی محدود نمی شود
[primary growth] [زیست شناسی- علوم گیاهی] رشد حاصل از فعالیت سرلادهای انتهایی
گوالیدن . نمو . ترقی
[growth pattern] [تغذیه] الگویی کلی که روند رشد جسمی فرد را نشان می دهد
[growth ring] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] شکل حلقوی لایۀ رشد در برش عرضی درختان
[developmental linguistics] [زبان شناسی] شاخه ای از زبان شناسی که به مطالعۀ فراگیری زبان در کودکان می پردازد متـ . زبان شناسی رشدی
[growth crack] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] شکاف طولی در پوست درخت براثر کشش (expansion) طبیعی بُن لاد و بافت چوبی
[growth stage] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] هر مرحلۀ مشخص از دورۀ زندگی موجود زنده
[growth curve] [تغذیه] منحنی ای که رشد فیزیکی، عموماً نوزاد، را در طول زمان نشان می دهد
[growth failure, failure to grow] [تغذیه] هرگونه نارسایی و خلل در الگوی طبیعی رشد فرد
[growth loss] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] کاهش رشد درختان براثر عوامل مخرب مانند حشرات و بیماری ها و آب و هوا
[accrescent] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی بخشی از گیاه که رشدی پایا و ممتد، بیش از حالت عادی، دارد

معنی رشد در فرهنگ معین

رشد
(رُ شْ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) به راه راست رفتن ، هدایت شدن . ۲ - بالیدن ، نمو کردن . ۳ - (اِمص .) نمو، ترقی .
(رَ شَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) هدایت داشتن ، به راه راست شدن . ۲ - (اِمص .) هدایت . مق . گمراهی ، ضلال .

معنی رشد در فرهنگ فارسی عمید

رشد
۱. به راه راست رفتن، از گمراهی درآمدن.
۲. پایداری و ایستادگی در راه راست.
۱. نمو، ترقی، بالیدگی.
۳. [قدیمی] به راه راست شدن، از گمراهی به راه آمدن.
۲. [قدیمی] پایداری و ایستادگی در راه راست.

رشد در دانشنامه اسلامی

رشد
رُشد در دو معنای توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست و نمو به کار رفته است.از این عنوان در باب حج و به مناسبت در بابهایی نظیر نکاح، وصیت و قضاء سخن گفته اند.
بسیاری از فقها رشد به معنای نخست را به توانایی حفظ و ساماندهی مال به هزینه کردن آن در راههای درست و عقلایی، بدون اسراف و تبذیر و برخی، به ملکه نفسانی آن تعریف کرده اند.
← وحدت دو تعریف در معنا
در اینکه در تحقق رشد، علاوه بر توانایی حفظ مال، عادل بودن شرط است یا نه اختلاف است. قول دوم به اکثر، بلکه به مشهور نسبت داده شده است.
محجوریت کودک
کودک از تصرف در اموال خود به فروختن، اجاره دادن و مانند آن، محجور و ممنوع است و با رسیدن به سن بلوغ و برخورداری از رشد، از محجوریت خارج شده، اموالش در اختیار او قرار می گیرد.
← بالغ غیر رشید
...
رشد
معنی نُنشِزُهَا: رشد و نمو می دهیم (از مصدر انشاز است به معناي رشد و نمو دادن ميباشد)
معنی يَتَزَکَّیٰ: تا رشد و نمو کند - پاک مي شود ( از تزکي به معني رشد در جهت خير و برکت است)
معنی رَّاشِدُونَ: هدايت يافته ها - رشد يافته ها
معنی رَشَداً: رشد - رسيدن به اصل مسائل
معنی رَّشَاد: رشد (رشد یعنی رسیدن به اصل مسائل و سبيل رشاد عبارت است از راهي که سلوک آن آدمي را به حق ميرساند ، و به سعادت دست مييابد . )
معنی مُّرْشِداً: رهبر - رشد دهنده - هدایت کننده (از کلمه رشد به معناي اصابت به واقع که مخالف غیّ و گمراهی و خطا رفتن است )
معنی رَّشِيدٌ: رشد يافته (رشد:رسيدن به اصل مسائل)
معنی يَرْشُدُونَ: رشد يابند (رشد:رسيدن به اصل مسائل و مقصد اصلي)
معنی رُشْدَهُ: رشدش (مقصود از رشد معنايي است که در مقابل غي و گمراهي قرار دارد ، و آن رسيدن به واقع است و منظور از اين که به حضرت ابراهيم (عليه و علي نبينا السلام ) رشدش را داديم اين است که آن حضرت شايستگي و لياقت دريافت اين رشد و رسيدن به واقعيت را داشت )
معنی غَاوِينَ: گمراهان (کلمه غاوون جمع اسم فاعل است و مفرد آن غاوي و مصدرش غي است و غي معنايش خلاف معناي رشد است و رشد به معناي رسيدن به واقع است و رشيد کسي را گويند که اهتمام نميورزد مگر به آنچه که حق و واقع باشد و در نتيجه غوي کسي است که راه باطل را برود و از راه...
معنی کَوَاعِبَ: دختران نورسي که پستانهايشان رو به رشد نهاده ، و دائرهاي تشکيل داده ، و کمي از اطرافش بلندتر شده (جمع کاعب )
معنی غَوَیٰ: به خطا رفت - ناکام ماند (غوايت مخالف رشد است و رشد به معناي اصابه واقع يا رسيدن به هدف ومقصود است ، بنا بر اين غوايت در معناي غير ضلالت است چون ضلالت به معناي بيرون شدن از راه راست که مقابل آن هدايت است ميباشد چيزي که هست هدايت در مقابل غوايت هم استع...
معنی يُغْوِيَکُمْ: که شما را گمراه کند (غوايت مخالف رشد است و رشد به معناي اصابه واقع يا رسيدن به هدف ومقصود است ، بنا بر اين غوايت در معناي غير ضلالت است چون ضلالت به معناي بيرون شدن از راه راست که مقابل آن هدايت است ميباشد چيزي که هست هدايت در مقابل غوايت هم استعمال ...
تکرار در قرآن: ۱۹(بار)
(بر وزن قفل و فرس) هدایت. نجات. صلاح. کمال. در مفردات و قاموس و اقرب هر دو وزن به یک معنی است. فیومی در مصباح رشد را صلاح و رسیدن به صواب گفته راغب گوید: آن خلاف غّی است و به جای هدایت بکار رود. مجمع ذیل آیه .نقل کرده رشد و نجات هر دو به یک معنی اند. قاموس و اقرب آنرا هدایت و استقامت در طریق حق گفته‏اند. در قرآن مجید باغّی و ضرر و شّر مقابل آمده مثل . اجباری در دین نیست که دخول در باطل از هدایت تمیز یافته است. و مثل . . یعنی :بگو من برای شما نه ضرری قادرم و نه صلاحی و ما نمیدانیم که برای مردم شّری اراده شده یا پروردگارشان برای آنها صلاحی خواسته. رشد در آیه بقره بر وزن قفل و در دو آیه جنّ بر وزن فرس است. *. قرانی عجیب شنیدیم که به صلاح و نجات هدایت می‏کرد. ناگفته نماند باید در آیات دقّت کرد و هر کدام از معانی چهارگانه که مناسب باشد در نظر گرفت گر چه همه در واقع یکی هستند. رشاد: به معنی رشد است . هدایت نمی‏کنیم شما را مگر به راه صلاح. راشد: اسم فاعل از رشد است . آنها هدایت یافته‏گان‏اند. رشید: صاحب رشد. . آیا در میان شما مرد عاقلی نیست . رشید در آیه به معنی مرشد است چنان که مجمع گفته مثل . دستور فرعون نجات دهنده نیست.
رُشد در دو معنای توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست و نمو به کار رفته است.از این عنوان در باب حج و به مناسبت در بابهایی نظیر نکاح، وصیت و قضاء سخن گفته اند.
بسیاری از فقها رشد به معنای نخست را به توانایی حفظ و ساماندهی مال به هزینه کردن آن در راههای درست و عقلایی، بدون اسراف و تبذیر
طوسی، محمد بن حسن، المبسوط،ج۲، ص۲۸۴.    
در اینکه در تحقق رشد، علاوه بر توانایی حفظ مال، عادل بودن شرط است یا نه اختلاف است.
طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۸۴.    
کودک از تصرف در اموال خود به فروختن، اجاره دادن و مانند آن، محجور و ممنوع است و با رسیدن به سن بلوغ و برخورداری از رشد، از محجوریت خارج شده، اموالش در اختیار او قرار می گیرد.
← بالغ غیر رشید
...
رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید کالا و خدمات و رونق بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. این افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه هست.
رشد اقتصادی عبارت از افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین است و در مفهوم کلی «افزایش کمی تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه» را رشد اقتصادی می گویند.
تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، ۱۳۷۸، چاپ هشتم، ص۱۱۷-۱۱۶.
مطالعات در زمینه رشد اقتصادی شامل سه جریانی است که از نظر تاریخی و روش شناختی متفاوت است:
← کلاسیک
هدف های الگوهای رشد اقتصادی بدین شرح هست:
← کمک به تفکر
...
در آیات قرآن به مراحل رشد جنین تا تولد طفل به طور مفصل پرداخته شده است.
جنین، دارای مراحل مختلف رشد در رحم است.یـایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقنـکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی ثم نخرجکم طفلا... «ای مردم! اگر در رستاخیز شک دارید، (به این نکته توجه کنید که:) ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از «مضغه» (چیزی شبیه گوشت جویده شده)، که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل تا برای شما روشن سازیم (که بر هر چیز قادریم)! و جنین هایی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم (مادران) قرار می دهیم (و آنچه را بخواهیم ساقط می کنیم) بعد شما را بصورت طفل بیرون می آوریم سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ خویش برسید. در این میان بعضی از شما می میرند و بعضی آن قدر عمر می کنند که به بدترین مرحله زندگی (و پیری) می رسند آن چنان که بعد از علم و آگاهی، چیزی نمی دانند! (از سوی دیگر،) زمین را (در فصل زمستان) خشک و مرده می بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو می فرستیم، به حرکت درمی آید و می روید و از هر نوع گیاهان زیبا می رویاند.» ثم جعلنـه نطفة فی قرار مکین• ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظـمـا فکسونا العظـم لحمـا ثم انشانـه خلقـا ءاخر فتبارک الله احسن الخــلقین. «سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن (رحم) قرار دادیم• سپس نطفه را بصورت علقه (خون بسته)، و علقه را بصورت مضغه (چیزی شبیه گوشت جویده شده)، و مضغه را بصورت استخوانهایی درآوردیم و بر استخوانها گوشت پوشاندیم سپس آن را آفرینش تازه ای دادیم پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است.» الذی احسن کل شیء خلقه وبدا خلق الانسـن من طین• ثم جعل نسله من سلــلة من ماء مهین• ثم سوه ونفخ فیه من روحه وجعل لکم السمع والابصـر والافـدة قلیلا ما تشکرون. «او همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد• سپس نسل او را از عصاره ای از آب ناچیز و بی قدر آفرید. • سپس (اندام) او را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد اما کمتر شکر نعمتهای او را بجا می آورید.» خلقکم من نفس وحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعـم ثمـنیة ازوج یخلقکم فی بطون امهـتکم خلقـا من بعد خلق فی ظـلمـت ثلـث ذلکم الله ربکم له الملک لا الـه الا هو فانی تصرفون. «او شما را از یک نفس آفرید، و همسرش را از (باقیمانده گل) او خلق کرد و برای شما هشت زوج از چهارپایان ایجاد کرد او شما را در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر، در میان تاریکی های سه گانه، می بخشد! این است خداوند، پروردگار شما که حکومت (عالم هستی) از آن اوست هیچ معبودی جز او نیست پس چگونه از راه حق منحرف می شوید.» هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخـا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمی ولعلکم تعقلون. «او کسی است که شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه، سپس از علقه (خون بسته شده)، سپس شما را بصورت طفلی (از شکم مادر) بیرون می فرستد، بعد به مرحله کمال قوت خود می رسید، و بعد از آن پیر می شوید و (در این میان) گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می میرند و در نهایت به سرآمد عمر خود می رسید و شاید تعقل کنید.»
← نطفه
 ۱. ↑ رعد/سوره۱۳، آیه۸.    
...
رشد شخصیت، که در واقع مجموعه سازمان یافته ای از خصوصیات و جنبه های مختلف وجودی انسان است برایش عواملی از جمله فطریات ، وراثت ، محیط و... ذکر شده است.
شخصیت، مجموعه سازمان یافته ای از خصوصیات جنبه های مختلف وجودی انسان (بدنی، عقلی، عاطفی اخلاقی، اجتماعی و دینی) است. البته تجارب شخصی، تفاوت های فردی و برخی عوامل دیگر باعث می شود که افراد نسبت به هم متمایز باشند.
عوامل تحریک شخصیت
عوامل تحریک و تکوُّن شخصیت: عوامل مؤثر در شکل گیری و تحول شخصیت فرد به شرح ذیل است: ۱. فطریات (ادراکات) شناخت های فطری که شامل تحریکات و گرایش های فطری، میل های غریزی (جنبه حیوانی انسانی) و فطری (جنبه انسانی انسان) است. ۲. وراثت و غدد درون ریز و هورمون ها؛ ۳. محیط و تربیت و تغذیه (محیط جغرافیایی، محیط زندگی و معاشرتی، محیط آموزشی، محیط مذهبی)؛ ۴. گذشت زمان (سن)؛ ۵. اختیار و اراده آزاد (که مهم ترین جزء به حساب می آید).
توصیه اسلام به تعادل
یکی از مزایایی که در تعالیم مقدس اسلام از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار است و می توان آن را به عنوان یک شعار و شاخص برجسته و نمایی برای این آئین آسمانی تلقی کرد، مسئلة توصیه به تعادل، توازن و اقتصاد و میانه روی در تمام امور است و این امر مورد تایید و تاکید قرآن، احادیث و گفتارهای فرزانگان دین و دانش است که با واژه های قسط، عدل، وسط، اقتصاد، وزن و استقامت در روایات و آیات ما آمده است و عدم تعادل شخصیت، رشد سرطانی یک بعد شخصیت را به همراه دارد.عامل اصلی عدم تعادل شخصیت و نابهنجاری رفتاری بیگانگی از خود فطری (ملکوتی) و تمرکز قوای روحی و عقلی برای اشباع و ارضاء تمایلات غریزی (ناسوتی، نفس اماره) می باشد.
تربیت و پرورش در اسلام
...
اِبْن ِ رُشد، ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد، مشهور به حفید (نواده ) فیلسوف ، شارح و مفسر آثار ارسطو، فقیه و پزشک برجسته غرب اسلامی (اندلس ) بود.
وی در ۵۲۰ق /۱۱۲۶م در شهر قُرطُبه در اندلس زاده شد. پدر بزرگ و پدرش هر دو از فقیهان و عالمان نامدار و بلند پایه زمان خود بوده اند. پدربزرگش محمد بن احمد بن احمد بن رشد، ابوالولید (۴۵۰-۵۲۰ق /۱۰۵۸-۱۱۲۶م )، قاضی القضاة و امام مسجد جامع شهر قرطبه و دارای نوشته های مهمی در فقه مالکی بوده است . پدرش احمد بن محمد بن احمد، ابوالقاسم نیز فقیه و قاضی قرطبه بوده است . ابن رشد نخست نزد پدرش فقه آموخت و کتاب مُوَطّأ را به حافظه سپرد، همچنین اندکی فقه نزد ابوالقاسم ابن بشکوال و سپس نزد ابومحمد بن رِزق و ابومروان بن مَسَرَّة، و ادبیات عرب را نزد سَمحون آموخت و از ابوجعفر بن عبدالعزیز و ابوعبدالله العازِری اجازه گرفت ، پزشکی را نیز نزد ابومروان بن جُرَّیول بَلَنسی و به ویژه نزد ابوجعفر بن هارون التُّجالی یا التُّرُجالی (از شهر تُرُجاله «تروخیلّو» در اندلس ) فراگرفت . در فقه بیشتر به «درایت » دلبستگی داشت تا «روایت » و در آن زمینه کتاب بِدایَة المُجتهِد و نَهایة المُقتصد را تألیف کرد. استادان وی در فلسفه شناخته نیستند و ما تنها می دانیم که وی طی مدتی که نزد ابوجعفر بن هارون التُّرُجالی می گذرانده از وی ریاضیات و نیز بسیاری از «علوم حِکمیّه » را آموخته بوده است . ابن رشد بر علم کلام و به ویژه کلام اشعری نیز تسلط داشته ، هر چند بعداً در نوشته هایش از متکلمان انتقاد کرده است .
استاد وی در فلسفه
در برخی گزارش ها آمده است که استاد ابن رشد در فلسفه ، فیلسوف مشهور ابن باجه (ه م ) بوده است ، اما این گزارش از لحاظ تاریخی نمی تواند درست باشد، زیرا درگذشت ابن باجه در ۵۳۳ق /۱۱۳۸م روی داده بوده ، یعنی هنگامی که ابن رشد نوجوانی ۱۲ یا ۱۳ ساله بوده است ، ولی به گفته ارنست رنان «همانندی عقاید و احترام ژرفی که ابن رشد با آن درباره آن مرد بزرگ (ابن باجه ) سخن می گوید، حق می دهد که به معنایی کلی ، ابن رشد را شاگرد وی تلقی کنند». هر چند از تفصیل سرگذشت ابن رشد آگاهی زیادی نداریم ، اما برخی از گزارش های مورخان و نیز اشاره های خود ابن رشد در برخی از نوشته هایش ، تا اندازه ای رویدادهای زندگیش را منعکس می کنند.
فعالیت های اجتماعی و علمی
فعالیت های اجتماعی و علمی ابن رشد در دوران فرمانروایی موحّدون در اندلس جریان داشته است . در این میان سرگذشت وی، به ویژه با رویدادهای دوران حکومت دو تن از برجسته ترین فرمانروایان موحدون ، یعنی ابویعقوب یوسف و ابویوسف یعقوب (المنصور)، گره خورده بود، هر چند آغاز فعالیت های اجتماعی و علمی وی در دوران فرمانروایی بنیان گذار سلسله موحدون عبدالمؤمن علی (۵۲۴ - ۵۵۸ق / ۱۱۳۰-۱۱۶۳م ) بوده است . بنابر گزارش های مورخان ، عبدالمؤمن خود مردی دانشمند و دانش پرور بوده است و در دوران فرمانرواییش دانشمندان را از هر سو فرا می خوانده و زندگی آسوده ای برایشان فراهم می کرده است . در ۵۴۸ق /۱۱۵۳م ، ابن رشد در مراکش بوده و احتمالاً برای یاری کردن به مقاصد عبدالمؤمن در برپا ساختن مدارسی در آن جا اشتغال داشته است .
ستاره شناسی ابن رشد
...
ابن رشد بنا به تعلق خاطری که به علوم عقلی از جمله فلسفه و منطق داشت و با توجه به جریانات فکری و سیاسی ای که در زمان او جاری بود، به ضرورت بیان رابطه عقل و دین پی برد. بدین سبب کتاب “فصل المقال” را دراین زمینه نگاشت.
از نظر ابن رشد نخست، به حکم عقل، کسب معرفت از راه استدلال و برهانی عقلی لازم و ضروری است؛ دوم، از نظر شرع و متون مقدس دین اسلام، کسب معرفت ترغیب و توصیه شده، بلکه امر ایجابی به آن تعلق گرفته است. فلسفه و دیگرعلوم نه تنها مورد مذمت شارع نیست، بلکه بین دین و حکمت پیوندی مستحکم برقرار است، تا حدی که فراگرفتن این علوم از نظر شرع واجب است و اگر واجب نباشد، مستحب است.
← استدلال بر ضرورت
از سخن ابن رشد درباره علت نیاز به فلسفه می توان چنین برداشت کرد که عقل تنها در حوزه علوم نظری کارآیی دارد و دین در قلمرو عقل عملی و شناخت بایدها و نبایدها و فضایل اخلاقی، نقش خود را ایفا می کند. دین عهده دار ارشاد و هدایت بشر به مهمترین و اساسی ترین امور در راه رسیدن به هدف غایی انسان است و در ظاهر به نظر وی، علوم و معارف عقلی از عهده این کار برنمی آید. محکمترین دلیل در این مورد اذعان وی به ضرورت ارسال رسل از طرف خداوند است. از طرف دیگر، ابن رشد لزوم دین و شریعت الهی را در پرتو سطوح فهم و استعداد مردم تبیین می کند. از آنجا که استعداد انسان ها متفاوت است، تعالیم دین چنان بیان شده، که تمامی افراد انسان را هدایت کند و به همین دلیل، علاوه بر برهان، از روش جدل و خطابه نیز در بیان معارف تصدیقی نظری، استفاده کرده است، برخلاف فلسفه و علوم عقلی که فقط از برهان برای رسیدن به حق استفاده می کند. همچنین دین در بیان معارف تصوری، علاوه بر توضیح و تعریف برخی مفاهیم به روش فلسفی، از روش تمثیل نیز استفاده کرده است.
← طرق کسب معرفت
از نظر ابن رشد هیچ گونه تعارض واقعی میان دین و معارف عقلی وجود نداشته و نخواهد داشت. اما از طرف دیگر، تعارض بدوی و ظاهری بین بعضی معارف عقلی و متون مقدس دینی، امری اجتناب ناپذیر است. اینکه این تعارضات در چه مواضعی رخ می دهد و از چه راهی باید حل شود و چه کسی باید این کار را انجام دهد، سوالاتی است که پاسخ به آنها را از منظر ابن رشد پی می گیریم. به اعتقاد ابن رشد، هرگاه از راه عقل و برهان به معرفت و شناختی دست یابیم، از سه حال بیرون نیست: یا “مسکوت عنه” شارع است و متون مقدس دینی در مورد آن سکوت اختیار کرده است؛ یا شارع هم دراین مورد حکم دارد، اما موافق و موید با همان حکمی است که از طریق برهان به آن رسیده ایم. در این دو صورت، مشکل تعارض وجود ندارد.
← تأویل ظواهر شرع در تقابل عقل
...
در آینه وحی، موانع رشد، ترجمه فارسی محمد حسین سرانجام از کتاب «فی الرحاب القرآن، الاصر و الاغلال» اثر آیت الله محمد مهدی آصفی است. این کتاب جلد هفتم از یک مجموعه ای ده جلدی است که با موضوع قرآنی در سال 1385ش منتشر شده است.
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در دو فصل، عرضه شده است.
بحث ها و مطالعات قرآنی در سال های اخیر، جهش های کمی و کیفی فراوان و فوق العاده ای داشته است که قابل تأمل، مطالعه و پیگیری است و این امر در معرفی بیشتر این کتاب ارزشمند الهی به انسان، نقش ارزنده و ممتازی داشته است؛ کتاب حاضر، تلاشی در بسط این مسیر است.
سعی مترجم علاوه بر حفظ امانت، سلیس بودن و روانی متن بوده که به خوبی نیز از عهده این امر برآمده است.
نویسنده در مقدمه کتاب به این موضوع پرداخته است که در صد سال اخیر، آثار و کارهای خوب و ارزنده ای در زمینه علوم قرآنی انجام پذیرفته است؛ مسایل جدیدی مطرح شده، افق های تازه ای از قرآن کشف شده، علمای قرآن به اعماق جدیدی از آن که قبلاً شناخته بودند، دست یافته، کاوش ها و دقت های فراوانی در مسایل قرآنی صورت پذیرفته و نقدها و بحث های قرآنی یکدیگر را در زمینه مباحث قرآن تکمیل کرده اند.

رشد در دانشنامه ویکی پدیا

رشد
رشد و نمو به تغییرات پی درپی و منظمی گفته می شود که از زمان تولد تا مرگ اتفاق می افتد. این تغییرات در ابعاد گوناگون جسمانی، عاطفی، شناختی و اجتماعی به وجود می آید و دارای الگو و نظم خاصی است و دارای آثار بلند مدّتی در زندگی فرد می باشد.رشد در دو بعد رسش و یادگیری انجام می پذیرد.
رشد یک فرآیند مرحله ای اما مداوم و پیوسته است؛ و عموماً به هشت دورهٔ نوباوگی، نوپایی، کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگسالی، میان سالی، پیری.
رشد فرآیندی کل گراست و ابعاد مختلفی دارد که مهم ترین آن ها از دین روان شناختی ادراک، زبان، یادگیری، تفکر و حرکت است.
انعطاف پذیری در رشد به این معناست که انسان برای تغییر در مقابل تجربیات مثبت یا منفی زندگی خودش انعطاف پذیر است. متخصصین رشد معتقدند که بر اساس تغییرات گوناگون زندگی فرد دورة رشد نیز می تواند به طور ناگهانی تغییر یابد، این انعطاف پذیری به انسان کمک می کند تا نقایص و اختلالات رشدی را برطرف کند.
رشد تحت تأثیر زمینه ها و شرایط تاریخی و فرهنگی قرار دارد، زیرا هر جامعه الگوهای ویژه ای از باورها، ارزش ها، عادات، رسوم، مهارت ها دارد که آن را به نسل های بعدی خود منتقل می کند. این الگوهای اجتماعی و فرهنگی، تأثیر زیادی بر به وجود آمدن صفات و شایستگی ها در فرد دارند. رشد به واسطهٔ تغییرات اجتماعی زمان از قبیل حوادث تاریخی و جنبش اجتماعی تأثیر می پذیرد.
روان شناسی رشد رشته ای از روان شناسی است که به مطالعهٔ رشد می پردازد.
رشد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
رشد
رشد یاخته
هورمون رشد
زیست شناسی رشد
روان شناسی رشد
رشد جمعیت
رشد اقتصادی
رشد نمایی
رشد (دهانه) یک دهانه برخوردی در ماه است.
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.
رشد اقتصادی ارگانیک (انگلیسی: Organic growth) یا رشد ارگانیک، به توسعه و رشد اقتصادی شرکت های تجاری اطلاق می شود، که از طریق تصاحب، ادغام یا خریداری سایر شرکت ها یا کسب و کارهای دیگر حاصل نشده باشد. رشد ارگانیک به سیستم های طبیعی و ارگانیسم ها، جوامع و اقتصادها، به عنوان یک فرایند سازمانی دینامیک مربوط می شود، که با گسترش کسب و کار، از طریق افزایش تولید محصول، گسترش پایه مشتری یا توسعه یک محصول جدید حاصل گردد و روش مقابل تصاحب و ادغام می باشد که رشد غیر ارگانیک بشمار می آید.
رشد جزیره ای (به انگلیسی: Island growth) گونه ای رشد در لایه هایی ست که بطور فیزیکی یا با انباشت تبخیر شیمیایی CVD ساخته شده اند.
هنگامی که اتم ها از فاز مایع یا گار بر روی زیرلایه ای انباشت می شوند، نخست دو یا چند اتم در کنار هم قرار می گیرند و با هم پیوند می دهند. در این هنگام می توان تصور کرد که اتم ها بصورت جزیره هایی جدا از هم روی زیرلایه قرار دارند و بتدریج با پیوستن اتم های نو به این جزیره ها، آنها بزرگتر می شوند تا جایی که در آخر به هم دیگر می رسند.
رشد جمعیت تغییر در جمعیت گونه ای از موجودات در بازه ای از زمان است. در زیست شناسی، رشد جمعیت برای اشاره به هر موجود زنده شناخته شده ای بکار می رود، اما در این نوشتار عمدتاً به رشد جمعیت بشر در جمعیت شناسی پرداخته می شود. مدل رشد مالتوس و مدل لجستیک نمونه هایی از مدل های ساده برای رشد جمعیت هستند.
رشد جمعیت مسیحی به رشد جمعیت جامعه ی مسیحی جهانی اشاره دارد.
در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) جمعیت مسیحی ۲/۳ میلیارد نفر بوده است که نشان دهنده ی افزایش ۳۰۰ میلیونی جمعیت نسبت به سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) است. افزایش جمعیت مسیحیان (۱/۳% در سال) اندکی از نرخ رشد جمعیت جهانی (۱/۲ درصد در سال) بیشتر بوده است. جمعیت مسیحی در آسیا و آفریقا بالاترین رشد را با نرخ ۲/۶% و ۲/۴% داشته است اما جمعیت مسیحی در اروپا در حال کاهش است. جمعیت مسلمانان و هندوها از مسیحیان کمتر است. نرخ رشد جمعیت مسلمانان ۱/۹% و نرخ رشد جمعیت هندوها ۱/۵% در سال است، اگرچه جمعیت "مسیحیت کاریزماتیک" و کلیساهای مستقل با نرخ رشد ۲/۴% در حال افزایش است.
رشد جوان یکی از مجله های فارسی چاپ ایران است.
رشد دانش آموز یکی از مجلات فارسی چاپ ایران است.
انتشار مجلهٔ رشد دانش آموز از مهر ماه سال ۱۳۶۱ خورشیدی (اکتبر ۱۹۸۲) آغاز شده است. گر چه اگر دقیق تر سخن بگوییم، و تاریخ این مجله را به تاریخچهٔ سلف آن یعنی مجله های پیک پیوند دهیم، به مراتب این تاریخ عقب تر خواهد رفت و به دی ماه سال ۱۳۴۳ شمسی (دسامبر ۱۹۶۴) خواهد رسید؛ زمانی که نخستین شمارهٔ مجلهٔ پیک دانش آموز به بهای ۳ ریال در ۱۶ صفحه منتشر می شد. شاید حتی بتوانیم آن را به مجلهٔ دانش آموز پیوند دهیم که از سال ۱۳۳۰ توسط ادارهٔ کل نگارش های وزارت فرهنگ و معارف یعنی آموزش و پرورش فعلی به چاپ می رسیده است.
رشد در جهان یک سری سخنرانی علمی توسط ریچارد داوکینز در جلسه های کریسمس انجمن سلطنتی است، که در آنها دربارهٔ فرگشت و حیات بحث کرده است.
این جلسه ها برای نخستین بار در سال ۱۹۹۱ به صورت پنج قسمت یک ساعتی در بی بی سی بریتانیا پخش شده است. سپس بنیاد خرد و دانش حق پخش آن را به دست آورده و در ۳۰ آوریل ۲۰۰۷ آن را به شکل دی وی دی در دسترس عموم گذاشت. این بنیاد تمام بخش ها را به طور رایگان نیز در وبگاه خود قرار داده است.
رشد نمایی یک کمیت (یا تابع ریاضی) وقتی رخ می دهد که آهنگ رشد آن متناسب باشد با مقدار تابع در هر لحظه. تابعی که رشد نمایی دارد، با آهنگی که پیوسته رو به افزایش است، افزایش می یابد. اگر دامنهٔ تابع از نقاط گسسته با فاصله های برابر ساخته شده باشد، گاهی به آن رشد هندسی هم می گویند (زیرا مقدارهای تابع با هم یک تصاعد هندسی می سازند).
در حسابان ثابت می شود که رشد نمایی با یک تابع نمایی ساخته می شود. به همین دلیل است که به آن رشد نمایی می گویند.
واژهٔ رشد یاخته در زمینه های رشد تکاملی یاخته و تقسیم یاخته به کار می رود. هنگامیکه واژهٔ رشد یاخته را در زمینهٔ تقسیم یاخته به کار می برند، برمی گردد به رشد جمعیت یاخته که در آن یک یاخته (یاختهٔ مادر) رشد می کند و تقسیم می شود و دو یاخته (یاخته های دختری) را پدید می آورد. هنگامیکه واژهٔ رشد یاخته در زمینهٔ رشد تکاملی یاخته به کار می رود، برمی گردد به افزایش درون یاخته، اندامک های آن و ماده های ژنتیکی آن پیش از اینکه تقسیم یاخته انجام پذیرد.
سیارک ۸۳۱۸ (به انگلیسی: 8318 Averroes، نامگذاری:1306T-2) هشت هزار و سیصد و هجدهمین سیارک کشف شده است که در ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۳٫۵۰ است.
آهنگ رشد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
رشد نمایی
رشد اقتصادی
رشد جمعیت
محمد بن احمد بن رشد اندلسی (به عربی: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد) یا ابن رشد (زادهٔ ۱۱۲۶ درکوردوبا، اسپانیا - درگذشتهٔ ۱۰ دسامبر ۱۱۹۸ در مراکش، مراکش) فیلسوف نامدار عربی اندلسی بود. در اکثر زبان های غربی او را با نام «اورئوس» (Averroes) می شناسند که به نوعی همان تلفّظ «ابن رشد» است.
در روان شناسی اختلال های فراگیر رشد طبقه ای از اختلال ها است که با نقصان شدید و فراگیر تعاملات اجتماعی یا وجود رفتارهای قالبی مشخص می شود.
اختلال در مهارت های ارتباطی و وجود رفتار، علایق و فعالیت های کلیشه ای، از عمده ترین نشانه های این اختلال ها به شمار می آید. اختلال در کارکرد فرد با توجه به سن عقلی و سطح رفتار تفاوت دارد. اختلال های درخودماندگی، سندرم رت، فروپاشنده کودکی (از هم پاشیدگی کودکی)، و نشانگان آسپرگر از مهم ترین اختلال های فراگیر رشد به شمار می آیند. این اختلال ها به طور معمول در سال های اولیه زندگی مشخص می شوند و با درجاتی از عقب ماندگی همراهند. بیماری های جسمانی مانند نابهنجاری های کروموزومی، عفونت های مادرزادی و نابهنجاری های ساختاری دستگاه اعصاب مرکزی نیز با اختلال های فراگیر رشد مشاهده می شوند.
بازاریابی بوسیله هک رشد: آغازگر آیندهٔ روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات نام دومین کتاب از نویسندهٔ معروف رایان هالیدی است. این کتاب توضیح می دهد که هک رشد ارزان تر و مؤثر تر از روشهای سنتی بازاریابی است و مطالعاتی موردی در خصوص شرکتهایی چون توییتر و فیسبوک را برای نشان دادن قدرت تکنیک هک رشد را نشان می دهد.
جشنوارهٔ بین المللی فیلم رشد نام جشنواره ای سینمایی است که هر سال توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش ایران و دفتر تأمین رسانه های آموزشی این وزارتخانه برگزار می شود. این جشنواره با ۴۴ سال سابقه و ۳۷ دوره برگزاری، قدیمی ترین جشنوارهٔ فیلم در ایران است. محور اصلی جشنواره فیلم رشد به بررسی آثار علمی آموزشی با نگاه به امور درسی اختصاص دارد.
دانشنامه رشد یک دانشنامه اینترنتی ایرانی با محتوای آزاد است که مقالات آن توسط دانش آموزان، اولیاء، دبیران، کارشناسان و محققین علاقمند، ایجاد می شود. این پروژه توسط وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - معاونت فن آوری ارتباطات و اطلاعات آموزشی) در بهمن ۱۳۸۲ در شبکه رشد فعال گردید.
روانشناسی رشد یا روان شناسی تحولی که در سال های گذشته با عنوان روان شناسی ژنتیک شناخته می شد؛ شاخه ای از علم روان شناسی است که به توصیف و تبیین تغییرات در طول زندگی فرد می پردازد و از رشته های مختلف زیست شناسی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت و پزشکی کمک می گیرد. اگر چه روان شناسی رشد به تمام مراحل زندگی انسان از تولد تا مرگ می پردازد، اما بر کودکی و نوجوانی تأکید دارد.
روان شناسان رشد در پی آن هستند تا چگونگی رشد انسان را در طول زمان تعیین کنند، برای تحقق این هدف روان شناسان رشد، رفتار افراد را در سنین مختلف به دقت مورد مشاهده قرار می دهند. از سوی دیگر روان شناسان رشد به تبیین رشد می پردازند که در آن دو الگوی عمومی و اختصاصی را مد نظر دارند. سومین هدف روان شناسی رشد این است که حاصل مطالعات توصیفی و تبیینی خود را در مورد رشد در جهت مثبت رشد انسان به کار بگیرد و رشد انسان ها را به حداکثر برساند. این جنبه کاربردی رشد خصوصاً به کودکان و نوجوانانی که به دلایلی دچار نارسایی در رشد شده اند، می پردازد.
رشد جریانی است که به صورت مراحل پیوسته ظاهر می شود. هر مرحله به صورت طرح و سازمان متفاوتی از تکرار جریان های مرحلهٔ قبل است. الگوهای قبلی را می توان مقدمه ای دانست که به عنوان جزئی از سطح رشد بعدی در می آیند.
روان شناسی رشد، علمی است که جریان تحولات و تغییرات (کمی و کیفی) جسمی، ذهنی، عاطفی، و عملکرد فرد را در طول عمر از لحظه تولد (از لحظه انعقاد نطفه) تا هنگام مرگ مطالعه می کند.
زیست شناسی رشد دانشی است که به بررسی فرآیندی می پردازد که با آن جانداران رشد و تکامل پیدا می کنند. زیست شناسی رشد، امروزه به بررسی چگونگی ساماندهی ژنتیکی رشد، دگرگونی و ریخت زایی یاخته می پردازد که فرآیندی است که به پدید آمدن بافت ها، اندام ها و در پایان کالبد می انجامد.
شبکهٔ ملی مدارس ایران (رشد) با استفاده از توانایی ها و ظرفیت های فناوری نوین (نظیر اینترنت و فضای مجازی)، همانند یک بسته آموزشی است که نظام آموزشی کشور ایران را در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی یاری می رساند و محور اصلی آن تقویت و تکمیل و تعمیق تمام برنامه ها و همچنین فعالیت های مربوط به مدارس می باشد.
عامل رشد، (به انگلیسی: Growth factor (GFs)) مولکولهایی طبیعی با ساختار پروتئینی یا استروئیدی هستند. این فاکتورها در رشد و تمایز سلولهای زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند. نقش اصلی مثبت و منفی عوامل رشد در تحریک تکثیر یاخته ها و در تنظیم رشد یاخته ها در چندین سال اخیر به نحو فزاینده ای ارزیابی شده است. یکی از نخستین عوامل رشدی که کشف شد، عامل رشد عصب در سال ۱۹۵۱ بود.
فاکتور رشد، (به انگلیسی: Growth factor) مولکولهایی طبیعی با ساختار پروتئینی یا استروئیدی هستند. این فاکتورها در رشد و تمایز سلولهای زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند. نقش اصلی مثبت و منفی فاکتورهای رشد در تحریک تکثیر یاخته ها و در تنظیم رشد یاخته ها در چندین سال اخیر به نحو فزاینده ای ارزیابی شده است. یکی از نخستین فاکتورهای رشدی که کشف شد، عامل رشد عصب در سال ۱۹۵۱ بود.
گام دوم رشد (G2) یکی از مرحله های چرخهٔ یاخته ای در طی میان چهر می باشد. گام دوم رشد پس از ساخت (S) و پیش از رشتمان رخ می دهد.
در این مرحله تمهیدات لازم برای تقسیم هسته فرآهم می شود و همانندسازی میتوکندری و دیگر اندامک ها صورت می گیرد. این مرحله بسیار سریع (در حدود ۴ تا ۵ ساعت) می باشد و در پایان، یاخته پیش از وارد شدن به رشتمان، توسط یک نقطهٔ وارسی بازبینی می شود. این نقطهٔ وارسی بازرسی می کند که آیا یاخته اجازهٔ وارد شدن به رشتمان را دارد یا نه. این نقطهٔ وارسی از ورود یاخته با دی ان ای آسیب دیده به رشتمان جلوگیری می کند و زمانی را فرآهم می کند تا یاخته به ویرایش دی ان ای بپردازد. این نقطهٔ وارسی به دلیل اینکه از انتقال جهش در دی ان ای یاخته به یاخته های دختری جلوگیری می کند در پژوهشهای انجام شده بر روی سرطان بسیار مورد توجه می باشد.
گام نخستین رشد (G1) یکی از مرحله های چرخهٔ یاخته ای در طی میان چهر می باشد. گام نخستین رشد پس از تقسیم درون یاخته و پیش از ساخت (S) رخ می دهد.
در این بخش یاخته به سرعت رشد می کند و بزرگ می شود. در بیشتر یاخنه ها این بخش از چرخهٔ یاخته ای، مرحلهٔ اصلی در چرخهء زندگیشان به شمار می آید. در این بخش سوخت و ساز یاخته بسیار بالاست.
گیرنده فاکتور رشد (انگلیسی: Growth factor receptor) یک گیرنده ی زیستی است که با عامل رشد پیوند برقرار می کند. این گیرنده معمولاً از مسیرهای JAK/STAT, پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن و PI3 kinase بهره می گیرد.
دفتر انتشارات کمک آموزشی، که پس از دفتر تألیف کتب درسی، مهم ترین بخش سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش ایران است، مهم ترین متولی تولیدات کمک آموزشی در ایران است. این دفتر اکنون بالغ بر ۳۱ ماهنامه، فصلنامه و سالنامه با شمارگانی برابر ۲۸ میلیون نسخه در سال منتشر می کند. سه چهارم این شمارگان چشم گیر، سهم پنج مجلهٔ این دفتر در حوزهٔ کودکان و نوجوانان است که عبارتند از رشد کودک، رشد نوآموز، رشد دانش آموز، رشد نوجوان و رشد جوان.
دفتر نامبرده به جز این، دو نشریهٔ تخصصی ریاضی نیز برای نوجوانان منتشر می کند که عبارت است از :
•رشد برهان ریاضی - ویژهٔ دانش آموزان راهنمایی
•رشد برهان ریاضی - ویژهٔ دانش آموزان دبیرستان
بقیهٔ مجلات، ویژهٔ معلمان، دانشجویان تربیت معلم و مدیران مدرسه ها و در یک مورد ناشران کتاب های کمک آموزشی ایران است. عنوان این مجلات برای اطلاع در پی می آید. ناگفته نماند که عنوان عمومی این نشریات، رشد است و قبل از اسم هر مجله آورده می شود. ابتدا ماهنامه ها:
•ماهنامه رشد مدیریت مدرسه
•ماهنامه رشد معلم
•ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی
•ماهنامه رشد آموزش ابتدایی
•ماهنامه رشد آموزش راهنمایی
•ماهنامه رشد مدرسه فردا
عناوین فصلنامه های این دفتر نیز از این قرار است:
•فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی
•فصلنامه رشد آموزش ریاضی
•فصلنامه رشد آموزش زبان انگلیسی
•فصلنامه رشد آموزش قرآن
•فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی
•فصلنامه رشد آموزش هنر
•فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی
•فصلنامه رشد آموزش تاریخ
•فصلنامه رشد آموزش جغرافیا
•فصلنامه رشد آموزش فنی و حرفه ای
•فصل نامه رشد آموزش زیست شناسی
مرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده تأسیس می شود و با ارایه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت های جدید را فراهم می کند. استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارایه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می شود. امروزه بیش از ۳۰۰۰ انکوباتور در سراسر دنیا وجود دارد که بیشتر آنها در کشورهای آمریکا و ژاپن مستقر هستند.
نمودار رشد به وسیلهٔ پزشکان کودک و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، برای پیگیری رشد فیزیکی کودک با گذشت زمان استفاده می شود.
مهار رشد (به انگلیسی: Degrowth) جنبشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که بر ایده های اقتصاد اکولوژیک، ضد مصرف گرایی و ضد سرمایه داری استوار است. اندیشمندان و فعالان مهار رشد مدافع کاهش ابعاد تولید و مصرف – انقباض اقتصادی- هستند، زیرا مصرف بیش از حد بر مشکلات زیست محیطی بلند مدت و نابرابری اجتماعی استوار است. نکته کلیدی مفهوم مهار رشد این است که کاهش مصرف نیازی به فداکاری افراد و کاهش تندرستی ندارد. حتی مهار رشد از طریق روش های غیر مصرفی همانند تقسیم کارها، مصرف کمتر، زمانی که وقت بیشتری وقف هنر، موسیقی، خانواده و جامعه می شود، تندرستی و شادی را افزایش می دهد.
نوک دراز کم رشد (نام علمی: Oedistoma pygmaeum) نام یک گونه از سرده نوک درازها است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های رشد

رشد
• «رشد یک فرایند اجتماعی است، یعنی شخصیّتِ انسان در ارتباطاتِ اجتماعی رشد می کند و رشدِ عقلانی، عاطفی و مهارتی انسان در گروِ حضورِ او در جامعه و درگیریِ او با مسائل اجتماعی است. با استعدادترین و باهوش ترین انسان ها را اگر از حضور در جمع و درگیری با مسائلِ اجتماعی محروم کنیم، رشد نخواهند کرد و یا دست کم رشدِ آنان موزون نخواهد بود.»

ارتباط محتوایی با رشد

رشد در جدول کلمات

رشد
نمو
رشد سریع تر درآمدهای اسمی یا پولی سرانه از بازده سرانه واقعی
تورم
رشد و نمو
نشو
رشد کرد و برآمد
رویید
رشد کردن
نمو
رشد یافته
راشد
از مدیران فیلمبرداری کشورمان که کاندیدای دریافت جایزه در جشنواره فجر برای «کافه ترانزیت» و برنده تندیس زرین از جشنواره رشد برای «استشهادی برای خدا» شد
سکوت
اقتصاددانی که معتقد است | رشد اقتصادی در جوامع توسعه نیافته آرام آرام و تابع نوسانات اقتصادی جامعه می باشد و امکان رسیدن به رشد بسیار بالا در یک زمان وجود ندارد
ژوزف شوم پیتر
این اقتصاددان برجسته رابطه ای را که میان درآمد | پس انداز | نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی وجود دارد بیان می کند
دومار
این اقتصاددان برجسته | رابطه ای را که میان درآمد | پس انداز | نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی وجود دارد | بیان می کند
دومار

معنی رشد به انگلیسی

increase (اسم)
فزونی ، افزایش ، اضافه ، ترقی ، توسعه ، رشد ، تکثیر
development (اسم)
پیشرفت ، پیش روی ، ترقی ، ظهور ، بسط ، توسعه ، ایجاد ، سیر ، رشد ، نمو ، سیر تکاملی ، تقریر
growth (اسم)
پیشرفت ، افزایش ، ترقی ، اثر ، نمود ، نتیجه ، روش ، رشد ، حاصل ، تومور ، گوشت زیادی ، چیز زائد
formation (اسم)
ساختمان ، صف ، ارایش ، احدای ، تشکیلات ، شکل ، سازمان ، تشکیل ، رشد ، صف ارایی ، ترتیب قرار گرفتن
pickup (اسم)
ترقی ، انتخاب ، رشد ، پیکاپ ، هر چیز انتخاب شده ، تجدید فعالیت ، اشنایی تصادفی ، دستگاه برقی ناقل صدای گرامافون

معنی کلمه رشد به عربی

رشد
تشکيل , زيادة , مراهقة , نمو
ملفوف
نمو
تنامي العلاقات
اِرتفاعُ الأسعاوِ
فاشل
غير ناضج
استفاض
ازدهار , انم , بالغ (فعل ماض) , شمع
فراش
اِرتَفَعَ
الدول المتنامية
عادة
اِتّجاهٌ متزايدٌ

رشد را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی رشد

حیدر نیک آیین ٠٥:١٢ - ١٣٩٦/٠٦/٠٨
بالندگی
|

حامد ٢٢:٠١ - ١٣٩٦/١٠/١٣
شکوفا
|

علیرضا ١٧:٥٠ - ١٣٩٧/١١/٢٥
نمو
|

اشکان ٠٦:١٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٢
رشد درخت : بزرگ شدن درخت
یک معنی رشد ، بزرگ شدن است
رشد کودکان : بزرگ شدن کودکان
درختان سریع الرشد : درختان زود بزرگ شد
Darakhtane zood bozorg shod
این خط سامی به دلیل ناتوانی اش مارا از کاربرد خط لاتین ناگزیر می کند و چه خوب است که این خط بسیار بد و ناکارآمد سامی را که زشت هم است کنار بگذاریم .
|

پیشنهاد شما درباره معنی رشدنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مجید > آچمز
رضاخانی > substituted
منصورامامی.کردستان.سقز > تیام
تارا > یامین
نوال > آچمز
امیرحسین خفن زاده > dance on piano keyboard
AFSANE > گنگ
نازنین > god bless you

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سایت رشد راهنمایی   • پست الکترونیکی رشد   • شبکه رشد نمونه سوال   • ساخت ایمیل در رشد   • سایت رشد دانشنامه   • شبکه رشد ششم دبستان   • سایت رشد ابتدایی   • سایت رشد هفتم   • معنی رشد   • مفهوم رشد   • تعریف رشد   • معرفی رشد   • رشد چیست   • رشد یعنی چی   • رشد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رشد
کلمه : رشد
اشتباه تایپی : van
آوا : roSd
نقش : اسم
عکس رشد : در گوگل


آیا معنی رشد مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )