برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1266 100 1

رفتار جامعه یار

معنی رفتار جامعه یار به فارسی

رفتار جامعه یار
[pro-social behaviour] [روان شناسی] هرگونه عمل یا کردار یا الگوی رفتاری که ازلحاظ اجتماعی سازنده باشد یا به نحوی برای شخصی دیگر سودمند محسوب شود

رفتار جامعه یار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
رفتار جامعه پسند، رفتار ارتقا دهنده
الهام طهماسبی
رفتارهای داوطلبانه و خیرخواهانه-رفتارهایی که به قصد کمک به دیگران بدون هیچ چشم داشتی انجام میشوند-

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رفتار جامعه یار   • مفهوم رفتار جامعه یار   • تعریف رفتار جامعه یار   • معرفی رفتار جامعه یار   • رفتار جامعه یار چیست   • رفتار جامعه یار یعنی چی   • رفتار جامعه یار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رفتار جامعه یار
کلمه : رفتار جامعه یار
اشتباه تایپی : vtjhv [hlui dhv
عکس رفتار جامعه یار : در گوگل

آیا معنی رفتار جامعه یار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )