برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1269 100 1

رمان الانهار

معنی رمان الانهار در لغت نامه دهخدا

رمان الانهار. [ رُم ْ مانُل ْ اَ ] (ع اِ مرکب ) نوعی از هوفاریقون است و در دمشق ویرا اندروسامن خوانند. (اختیارات بدیعی ). نوع درشت هوفاریقون است. (از تذکره ٔ داود ضریر انطاکی ). نباتی است دارای گلهای زرد مایل به سرخی و دانه ٔ آن شبیه به سماق که اغلب برای درد مفاصل و عرق النسا نافع است. (از اقرب الموارد). رجوع به هوفاریقون شود.

رمان الانهار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رمان الانهار   • مفهوم رمان الانهار   • تعریف رمان الانهار   • معرفی رمان الانهار   • رمان الانهار چیست   • رمان الانهار یعنی چی   • رمان الانهار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رمان الانهار
کلمه : رمان الانهار
اشتباه تایپی : vlhk hghkihv
عکس رمان الانهار : در گوگل

آیا معنی رمان الانهار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )