برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1273 100 1

رمان تجربی

رمان تجربی در دانشنامه آزاد پارسی

رمان تجربی (Le Roman experimental)
کتابی در نظریۀ رمان، نوشتۀ امیل زولا، به زبان فرانسوی، منتشرشده در ۱۸۸۰. زولا در این کتاب، که به اعتباری مانیفست ادبی اوست، در دفاع از ناتورالیسم، که خود بانی آن بود، سخن می گوید. به نظر زولا، رمان روزگار نو می بایست با دقتی تجربی نوشته شود و بر آن باشد تا افعال شخصیت ها را با درنظر داشتن قوانین اجتماعی بررسی کند. اشاره های زولا بیش از هر چیز به آثار فیزیولوژیست های هم دوره اش، کلود برنار و شارل لتورنو و پروسپر لوکا، است. بدین سان، زولا بر این اعتقاد می رود که در توصیف شخصیت های رمان، ابعاد فیزیولوژیک شخصیت ها در درجۀ نخست اهمیت است. توجیه های زولا قدری تصنعی به نظر می رسد. می توان چنین برداشت کرد که او از ارجاع به هر چیزی که نظریاتش را اثبات کند، رویگردان نیست. به جز مقالۀ اصلی، که عنوان آن بر کتاب نهاده شده، مقاله های دیگر کتاب نیز، که درمجموع جدل نامه ای در اثبات فرضیات شخصی است، با همین رویکرد و سبک و سیاق نوشته شده است.

رمان تجربی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رمان تجربی   • مفهوم رمان تجربی   • تعریف رمان تجربی   • معرفی رمان تجربی   • رمان تجربی چیست   • رمان تجربی یعنی چی   • رمان تجربی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رمان تجربی
کلمه : رمان تجربی
اشتباه تایپی : vlhk j[vfd
عکس رمان تجربی : در گوگل

آیا معنی رمان تجربی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )