برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رموری

رموری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

قنبری
رموری::نام سپاه متشکل از سوار کاران و تفنگچیان ایل منجزی بهداروند بودند
صادق
نام جنگجویان ایل منجزی بهداروند

منجزی رموری
شفیعی منجزی
طوایف منجزی بهداروند

مال احمدی
مازه پهن
میشه وند لملمی (ملشه.ملکشاه )
شیخعالی لملمی
لوخرده
ابوالحسنی
نیم بنیچه
تاج الدین عبدالهی
خلیلی پلنگ
روا جهانگیری
تکی
چیگویی
زیلایی منجزی
..
..
..
..
..
سامان مال احمدی
رموری نام قدیمی منجزی بهداروند بختیاری بوده که شامل شش تیره بودند روا.تاج الدین عبداللهی.لوخرده.لملمی.بولسنی.نیم بنیچه
سردار حاتم منجزی روا فرمانده رموریها در جنگ کشمیربوده که محمد کاظم مروی منجزی روا به آن در جهانگشا اشاره کرده است.
با ورود شیخ بابازاهد گیلانی این طایفه به منجزی یعنی معجزه بابازاهد تغییر پیدا کرد و سه تیره دیگر به او اضافه شدند
حبیب کرمپور مال احمدی
تیره کرمپور طایفه مال احمدی منجزی
ساکن دردهستان جهانگیری مسجدسلیمان .شهر جلکان


شجرنامه
احمد خان بختیاروند
بهرام خان منجزی
سردار حاتم خان منجزی
سلیمان خان
حاتم خان دوم
کرم الله خان


ببخشید شما کجا زندگی می کنید
محمد کرمپور مال احمدی منجزی
شجرنامه طایفه مال احمدی منجزی بهداروند

شاه حسین بختیاروند داماد علی اسماعیل گیلانی (بابازاهد ) از نوادگان شیخ تاج الدین ابراهیم گیلانی
****
شیخ تاج الدین ابراهیم گیلانی پدر زن
شیخ صفی الدین اردبیلی
شیخ صفی جد شاهان سلسله صفوی
****
رستم خان پلنگ بختیاروند
امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
پدر (قاسم.رستم آقاسی.شفیع.ملکشاه.کاظم.. )
قاسم خان بختیاروند ایلخان
پدر
1-ابوالفتح خان بختیاروند
2-احمد خان بختیاروند ایلخان
تشمال احمد خان بختیاروند (مال احمد )
پدر
جلال خان .بهرام خان.صادق خان

1-ابوالفتح خان
پدر حسین خان بختیاروند
تیره حسینوند (سوند مال احمدی )

تیره جلال وند مال احمدی
تیره بهرامی مال احمدی
تیره کرمپور(حاتم وند )مال احمدی
تیره دوستی مال احمدی


صادق خان بختیاروند
جد تیره های
علی اکبر وند(نامداری )
ویسی
قوامی نامداری
..
..
..
..

*****
تیره ملکشاه وند لملمی(ملشه وند )

***
طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
معروف به هفت کر بیگی
شیخ مهدی خان بختیاروند
شیخ تاج الدین خان بختیاروند
احمد خان بختیاروند
خیرالدین خان بختیاروند
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
بلیتی خان بختیاروند (بلی )
اردشیر خان بختیاروند
****

منوری
شجرنامه تیره تاجدی وند خلیلی

خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
تاج الدین خان بختیاروند
علی مراد خان
-
-
-
-
-
غلامعلی رموری
-
ک
ح
ع
م
-
-
درویشی مال احمدی
حاتم خان مال احمدی منجزی حاکم کشمیر

احمد خان بختیاروند ایلخان جد طایفه مال احمدی منجزی *پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان )


دو طایفه مال احمدی منجزی و طایفه اولکی بهداروند به همراه نادرشاه در فتح
قندهار شرکت کردند

بعد از فتح این طوایف در استان فارس و بوشهر ساکن شدند
تیره مال احمدی منجزی در تنگستان *مال احمدی تنگسنانی*
تیره مال احمدی منجزی در قلعه سفید فارس

طایفه مال احمدی منجزی در فلارد
بخشی زاده
خدابخش خان رموری جد تیره خدابخشی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بختیاروند *بهداروند *

تیره بزرگ خدابخشی *بخشی *خلیلی
تش الله بخشی
تیره شهباز وند
تش شیرمردی
تش میرزا
تش..
تش..

تیره شهبازوند
تش علیدادوند
تش علی باز وند
تش ....امید گودرزی منجزی
اینکه یک طایفه از بختیاری گروه جنگاور مستقل داشته باشد نمیتوان گذرا و بدون تامل از آن گذشت
جنگجویان رموری که شامل شش تش قدیم طایفه منجزی میباشد نشانگر ریشه دار بودن این طایفه و همچنین نشانگر این موضوع میباشد منجزی نه تنها ارتش بهداروند بلکه ارتش لاینفک ایل بختیاری و همانطور که عثمانی ها برای خود سربازان ینگیچری داشتند ایل بختیاری نیز دلاوران رموری منجزی را داشتند
لازم به ذکر است که هر ارتش و سپاه برای خود نشان و الگویی برای معرفی و شناساندن قدرت نظامی‌اش به طرف مقابل داشته ،و این نشانه ها قالبا در سپر ها کلاهخودها بیرق ها برای نشان دادن قدرت و انتقال ترس به طرف مقابل در هر لشکر و یا سپاهی ملزم و نیاز بود، همچنین استفاده از نشانه‌هایی در سپاه معرفی نوع جنگاوری جنگجویاننیز میباشد همانطور که در منجزی معروف است منجزی هرگز پشت به جنگ نمیکند.
منجزی گراز:
گراز که منجزیها اغلب با این نام بخاطر آورده می‌شوند تنها نشانه رموریهای منجزی میباشد که میتواند از شاخهای گراز در کلاهخودها و همچنین نشان پرچم گراز بر روی بیرق ها که این موضوع را در جنگ به طرف مقابل یادآور میشود که لشگر روبرویشان همانند خصلت گراز فقط و فقط روی به جلو می تازند و عقب گردی در کار نیست
و این نوع از نشانه ها شدت موضوع را در جنگ به طرف مقابل گوشزد می‌کندتا حساب کار خود را داشته باشد.

جنگاور ران رموری منجزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رموری   • مفهوم رموری   • تعریف رموری   • معرفی رموری   • رموری چیست   • رموری یعنی چی   • رموری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رموری
کلمه : رموری
اشتباه تایپی : vl,vd
عکس رموری : در گوگل

آیا معنی رموری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )