انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1105 100 1

رم

/ram/

مترادف رم: رمیدن، فرار، گریز، وحشت، اکراه، نفرت، رمه، گله، دسته، گروه

معنی رم در لغت نامه دهخدا

رم. [ رَ ] (اِمص ) رمیدن و نفرت. (برهان قاطع). رمیدن.(اوبهی ). هراس و ترس. گریز و فرار. (ناظم الاطباء). رم کردن. رمیدگی. (آنندراج ). گریختن. و با لفظ خوردن و زدن و کردن و نمودن استعمال شود و با لفظ دادن به معنی گریزانیدن است. (آنندراج ). اعراض :
بهر وادی که وحشت رو دهد رم می توان کرد
دلی آزاد از قید دو عالم می توان کرد.
خواجه باقر عزت (از آنندراج ).
آن آهوی وحشی از برم رم زد و رفت
چون زلف دوتای خویش بس خم زد و رفت.
باقر کاشی (از آنندراج ).

رم. [ رَ ] (اِ) رمه و گله ٔ گوسفند و اسب و غیره. (برهان ). گله و رمه ٔ ستور. (ناظم الاطباء) :
کمند کیانی همی داد خم
که آن کره را بازگیرد ز رم.
فردوسی.
نداد داد مرا چون نداد گربه مرا
ترا از اسب و خر و گاو و گوسفند رم است.
ناصرخسرو.
کآن راز کند رمیده آخر
گرگان رمیده را از این رم.
ناصرخسرو.
گر خزر و ترک و روم رام حسام تواند
نیست عجب ، کز نهاد رام فحول است رم.
ناصرخسرو.
سینه به غوغای حرص بیش میالا از آنک
نیست به فتوای عقل گرگ به رم داشتن.
خاقانی.
|| جمعیت مردم. (برهان ) (شعوری ) :
لفظی ز تو وز عقول یک خیل
رمزی ز تو وز فحول یک رم.
خاقانی.
|| گوشت اندرون و بیرون دهان. (برهان ) :
آرزومند آن شده تو به گور
که رسد نان پاره ایت به رم.
رودکی.

رم. [ رِ ] (اِ) مخفف ریم است که چرک زخم و امثال آن باشد. (برهان ). رجوع به ریم شود.

رم. [ رِم م ] (ع اِ) آنچه بر زمین است از کاه ریزها. (منتهی الارب ). || مغز استخوان. (منتهی الارب ) (دهار). || خاک نمناک. (دهار). تری و نمی : جاء بالطم ّ و الرم ّ؛ یعنی آورد بری و بحری را، یا خشک و تر را، یا خاک و آب را، یا مال بسیار را. (منتهی الارب ). || آنچه از نبات و غیر آن که بروی زمین باشد. (لسان العرب ) (معجم البلدان ).

رم. [ رَم م ] (ع مص ) به صلاح بازآوردن. اصلاح کردن. (لسان العرب ). اصلاح کردن خلل. (زوزنی ) (دهار). اصلاح کردن بنا. (اقرب الموارد). اصلاح نمودن و نیکو کردن. (منتهی الارب ). || خوردن. (تاج المصادر بیهقی ) (لسان العرب ) (اقرب الموارد): البقر ترم ّ من کل شجر. (اقرب الموارد). || پوسیده شدن استخوان. (زوزنی ) (لسان العرب ) (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || پاره شدن رسن و ریسمان. || گرفتن ستور علف را به دهان. (لسان العرب ). گرفتن بهیمه شاخه را به دهان. || نگریستن به تیر بقصد راست کردن آن. (اقرب الموارد).

رم. [ رُ ] (اِ) موی زهار آدمی باشد. رمکان. (برهان ) (آنندراج ). رنب. رنبه. روم. رومه. (برهان ).

رم. [ رُم م ] (ع اِ) مرمت خانه. || اندوه : ما له رم غیر کذا؛ ای هم. (لسان العرب ).

رم. [ رُ ] (فرانسوی ، اِ) نوعی مشروب مسکر که از تقطیرشیره ٔ شکر بدست می آید. (ناظم الاطباء). عرق نیشکر.

رم. [ رَم م ] (اِخ ) شهرکی است به ناحیت پارس میان داراگرد و حدود کرمان. جایی با کشت و برز بسیار و نعمت فراخ. (حدود العالم ). نام چند موضع است در فارس و از آن جمله است رم حسن بن جیلویه و رم اردام بن جوانابه و رم قاسم بن شهریار و رم حسن بن صالح. (از معجم البلدان ). نام پنج ده است به شیراز. (منتهی الارب ).

رم. [ رُم م ] (اِخ ) نام چاهی است در مکه کنده ٔ مرةبن کعب و کلاب بن مرة. رُم و حفر نام دو چاه است در بیرون مکه قبل از آنکه به بطحاء فرودآیند واز این دو چاه آب می آشامیدند. (از معجم البلدان ).

رم. [ رُ ] (اِخ ) پایتخت کشور ایتالیا است. این شهر در ساحل رود تیبر واقع است و پایتخت جمهوری و امپراطوری روم قدیم بود و اولین و قدیمیترین شهری است که مرکز مسیحیت و کلیساهای مسیحی شد و مقر پاپ گردید. در سیاست جهانی قدیم و نشر و رواج مسیحیت دارای سابقه ٔ ممتد بود و اهمیت و نفوذی به کمال داشت و از این رو مورد توجه و اقبال باستانشناسان و علاقه مندان به تمدن قدیم است. جمعیت آن قریب به یک میلیون و ششصد و نود و پنج هزار تن و دارای ابنیه و آثار بسیار مجلل و باعظمت و قدیمی است که یادگار دوران تمدن روم قدیم است. (از دائرةالمعارف بریتانیکا) (از لاروس ).

معنی رم به فارسی

رم
۱ - پایتخت کشور جمهوری ایتالیا واقع در اروپای جنوبی در ساحل مصب رود ((تیبر)) که دارای قریب ۲۸۹۸٠٠٠ تن جمعیت است . بناهای قدیمی و کاخها و کلیساهای مشهور دارد.مقر پاپ ( واتیکان ) در آنجاست . در حدود ۱٠٠٠ سال مرکز امپراتوری روم بوده و بر سراسراروپا و بخشی از آسیای غربی حکومت میکرد .
( اسم ) ۱ - گله چارپایان رمه . ۲ - گروه دسته .
پایتخت کشور ایتالیا است این شهر در ساحل رود تیبر واقع است و پایتخت جمهوری و امپراطوری روم قدیم بود و اولین و قدیمترین شهری است که مرکز مسیحیت و کلیساهای مسیحی شد و مقر پاپ گردید
[ گویش مازنی ] /rom/ شاخه ی نازک درخت - چوبی بلند که با آن گردو را پایین ریزند & فرار ناگهانی – رم کردن & جنگل انبوه
[ گویش مازنی ] /ram borden/ رم کردنفرار ناگهانی حیوانات اهلی و وحشی
[ گویش مازنی ] /rem banessan/ به جنگل انبوه زدن – در پناه جنگل قرار گرفتن
[ گویش مازنی ] /rem bakeshiyen/ به کار گرفتن بی قاعده ی افراد یا وسایل – کار کشیدن بیش از حد توان و ظرفیت از اشیا و افراد
[ گویش مازنی ] /ram bayiten/ ترسیدن – به واسطه ی ترس از جایی جستن
[ گویش مازنی ] /rem toop haakerdan/ تشر زدن - مرعوب کردن
رمیده رم دیده رم زده رم کرده
[ گویش مازنی ] /ram daen/ پناه گرفتن - رم دادن حیوان برای شکار کردن
( مصدر ) ترساندن و گریزاندن جانوران شکاری و غیره .
رمانیدن رماندن
رم زده رم کرده گریخته
[ گویش مازنی ] /rom zean/ با چوبی نرم و نازک تنبیه کردن
گریخته رم دیده رم کرده رم خورده
[ گویش مازنی ] /ram haade/ دور کن
[ گویش مازنی ] /ram haayten/ ترسیدن - به علت ترس از جای بستن
[ گویش مازنی ] /ram hedaaen/ ترساندن ناگهانی
[ گویش مازنی ] /ram hakerden/ رمیدن
( مصدر ) ( رمید رمد خواهد رمید برم رمنده رمان رمیده رمش ) ۱ - ترسیدن و گریختن رم کردن . ۲ - احتراز کردت بسبب نفرت و کراهت .
گریخته رم زده رم دیده
[ گویش مازنی ] /peshrem/ مرتعی در نزدیکی روستای کدیر نوشهر
در آن زمان کشتی بزرگی بود که پارو زنهای آن به سه صف در سه طبقه جا می گرفتند .

معنی رم در فرهنگ معین

رم
(رَ) (اِمص .) ترس ، فرار.
( ~.) (اِ.) گلة چارپایان ، رمه .
(رِ) (اِ.) مخففِ ریم ، چرک .
(رَ یا رُ) (اِ.) گرداگرد دهان .
(رِ مّ) [ ع . ] ۱ - (اِ.) آب آورد. ۲ - کاه ریزه هایی که بر زمین قرار گیرد. ۳ - مغز استخوان . ۴ - (اِمص .) تری ، نمی .
( ~.) [ ع . ] ۱ - (اِ.) چیز، شی ء. ۲ - چاره ، حیله . ۳ - (مص م .) اصلاح کردن ، نیکو کردن چیز. ۴ - گرفتن ستور چوب ها را به دهان و خوردن . ۵ - (مص ل .) پوسیده شدن استخوان ، پوسیدن .
(رَ. دَ) (مص م .) ترساندن ، گریزاندن .

معنی رم در فرهنگ فارسی عمید

رم
= رومه
= رمیدن
* رم کردن: (مصدر لازم)
۱. از جا دررفتن.
۲. گریختن از پیش کسی یا چیزی از روی ترس، رم خوردن، رم زدن.
* رم دادن: (مصدر متعدی) ترساندن و فرار دادن. &delta، بیشتر دربارۀ جانوران می گویند.
چرک، چرک زخم.
اصلاح کردن، نیکو کردن، اصلاح کردن و درست کردن خرابی بنا یا چیز دیگر.
۱. گروه گاو، گوسفند، یا سایر چهارپایان، گله، رمه: کمند کیانی همی داد خم / که آن کرّه را بازگیرد ز رم (فردوسی: ۱/۳۳۵).
۲. دسته، گروه: لفظی ز تو وز عقول یک خیل / رمزی ز تو و از فحول یک رم (خاقانی: ۲۷۸).
۱. درون دهان.
۲. گرداگرد دهان.

رم در دانشنامه ویکی پدیا

رم
رُم پایتخت کشور ایتالیا، بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر این کشور با ۲۶۴۹۷۲۴ سکنه و همچنین مرکز ناحیهٔ لاتزیو می باشد. هم چنین رم با مساحت ۱۳۶٫۲۸۷ کیلومتر مربع، وسیع ترین شهرداری ایتالیا به حساب می آید.
پاریس، فرانسه
مقر اصلی سازمان جهانی غذا و کشاورزی (فائو) در رم قرار دارد.
تاریخ رم را معمولاً از ۲۲ آوریل ۷۵۳ ق م، تاریخ سنتی بنیانگذاری شهر رم (که در دوره ای مبدأ تاریخ به شمار می آمده) - تا ۴ سپتامبر ۴۷۶، یعنی تاریخ برکناری رومولوس آگوستولوس، آخرین امپراتور رم غربی در نظر می گیرند.
این دوازده قرن تاریخ را ادوارد گیبون، سیاست مدار انگلیسی سدهٔ ۱۸ و مشهورترین مورخ تاریخ رم، در ۶ جلد جا کرده و ویل دورانت، یک جلد ۹۰۰ صفحه ای از تاریخ تمدن اش را به آن اختصاص داده.
عکس رم
رم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
رُم، پایتخت کشور ایتالیا
حافظه دسترسی تصادفی یا رَم
رم یک منطقهٔ مسکونی در افغانستان است که در ولایت سرپل واقع شده است.
فهرست شهرهای افغانستان
رُم (ایتالیایی: Roma) یا رُمِ فلینی (به انگلیسی: Fellini's Roma) فیلمی در ژانر کمدی و درام به کارگردانی فدریکو فلینی است که در سال ۱۹۷۲ منتشر شد.
۱۶ مارس ۱۹۷۲ (۱۹۷۲-03-۱۶)
رم (انگلیسی: Roma) یک فیلم درام رو به اکران به نویسندگی و کارگردانی آلفونسو کوارون است.
رم (به مجاری: Rém) یک منطقهٔ مسکونی در مجارستان است که در ناحیه یانوشهالما واقع شده است. رم ۳۹٫۹۳ کیلومتر مربع مساحت و ۱٬۴۳۲ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای مجارستان
رُم (به انگلیسی: Rome) نام یک درام تاریخی انگلیسی ایتالیایی بود که به صورت ِ یک سریال یا مجموعهٔ تلویزیونی، توسط برونو هلر، جان میلیوس، و ویلیام جی مک دونالد تولید شد. فصل اول این سریال، در ابتدا توسط HBO در ایالات متحده امریکا بین ۲۸ اگوست و ۲۰ نوامبر ۲۰۰۵ نمایش داده شد، سپس پخش این سریال در پادشاهی انگلستان، توسط بی بی سی بین دوم نوامبر ۲۰۰۵ و چهارم ژانویهٔ ۲۰۰۶ صورت پذیرفت و سرانجام پخش آن در سومین کشور تولیدکنندهٔ آن، یعنی ایتالیا، و در شبکهٔ تلویزیونی مشهور rãi بین هفدهم مارس ۲۰۰۶ و ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ به طول انجامید . همچنین پخش ِ فصل دوم این سریال توسط HBO در آمریکا از چهاردهم ژانویهٔ ۲۰۰۷ تا ۲۵ مارس ۲۰۰۷ ادامه یافته است.
"کوین مک کید"Kevin McKidd به نقش" لوسیوس وُرینوس" Vorenus (فصل ۱ و ۲) -- به عنوان یک شخصیت ثابت قدم و سنت گرا، در قالب یک سرباز رومی تصویر می شود، او فردی است که برای حفظ تعادل در اعتقادات شخصی خود، و همینطور برای انجام وظایفش در قبال فرماندهان مافوقش ، و نیز برای رفع نیازهای خانواده و دوستانش تلاش و تقلّا می کند . مبنا و پایه ای که برای این شخصیت تاریخی، وجود دارد یک سرباز رومی به همین نام است، که از وی به طور خلاصه و گذرا در کتاب "سرگذشت ژولیوس سزار" اثر "بللو گالیکو"( Bello Gallico) یاد شده است.
"ری استیونسون" به نقش "تایتوس پولو"Titus Pullo (فصل ۱ و ۲) -- یک شخصیت دوست داشتنی، شادمان، بی توجه به مقام، در قالب یک سرباز سادهٔ رومی با اخلاق و روحیاتی که بی شباهت به دزدان دریایی نیست!، ترسیم می شود. او اشتهایی سیری ناپذیر نسبت به لذّت طلبی دارد، و تا زمانی که نوعی شخصیت ِ آرمانی و یکپارچه که در درون خودش مخفی شده است را کشف می کند، فاقد مسئولیت پذیری در اموری است که به او محوّل می شود . برای این شخصیت نیز یک پایه و مبنای تاریخی وجود دارد که از کتاب "سرگذشت ژولیوس سزار" نوشتهٔ : "بللو گالیکو" Bello Gallico گرفته شده است.
"سیران هیندز" Ciarán Hinds به نقش ژولیوس سزار ( حضور کامل درفصل اصلی ۱، و تکرار برخی از این صحنه ها در فصل ۲) این شخصیت یک همتای قوی، از زندگی حقیقی "سزار" را دربرمی گیرد که همچون خود او، بی پروا و بلند پرواز است. هدف و انگیزهٔ او، اغلب مبهم نگه داشته می شود تا بر پیچیدگی داستان افزوده شود و آزمونی برای سنجش میزان صداقت و وفاداری دیگر شخصیت ها باشد. او خودش را به عنوان یک اصلاح طلب معرفی می کند که طرفدار منافع و مصالح عموم مردم حتی طبقات پائین است گرچه خود او یک نجیب زاده به حساب می آید . او همچنین نسبت به دشمنانی که او و سپاهیانش را مورد ضرب و شتم و حمله قرار می دهند، مهربان است، طوری که واقعاً از مرگ این دشمنان مضطرب و افسرده می شود و نسبت به برقراری صلح و آشتی با آن ها تمایل دارد، در حالیکه اگر به جایی او فردی با کینه جویی بیشتر می بود، می توانست به سادگی آن ها را به قتل برساند.
"کنت کرانهام" Kenneth Cranham، به نقش "پومپه ای ماگنوس" (فصل ۱) -- یک ژنرال افسانه ای، که روزهای شکوه و اوج اولیهٔ خود را سپری کرده است . او سعی می کند تا افتخارات ِ جوانی خویش را پس بگیرد و همچنین در تلاش است آنچه را که حقوق جمهوری رم می داند احقاق کند. "ژنیوس پومپیوس ماگنوس" واقعی در تاریخ یک ژنرال و سیاستمدار رومی است که به همان اندازهٔ "سزار" جاه طلب بود و هیچگونه ایمان مذهبی نداشت!، او در مخالفت با "سزار" مسیر متحد شدن با "اُپتیماتها" ، را برگزید و به حمایت از جمهوری سنّتی رُم پرداخت.
"پولی واکر"Polly Walker به نقش "اتیای جولی" (اتیا) Atia of the Julii (فصل ۱ و ۲) -- خواهرزادهٔ "ژولیوس سزار"، و مادر "اُکتاویان" Octavian (امپراتور آگوستوس بعدی) و "اُکتاویا" Octavia. او در این مجموعه به صورت زنی سرحال و بشّاش و فوق العاده فتنه گر و فرصت طلب و مداخله گر به تصویر کشیده شده است. ارتباطات ِ خانوادگی او و جذابیت های جنسی اش باعث تماس او با برخی از افراد قدرتمند در رم شده و از او چهره ای بسیار با نفوذ در جامعه روم ساخته است ."اتیا" Atia شخصیتی است که برپایهٔ بسیار ضعیف و سُستی از شکل تاریخی ِ یک شخصیت واقعی به نام "اتیا بالبا کاسونیا" Atia Balba Caesonia بنا شده است. در مورد این شخصیت در تاریخ واقعی رُم جزئیات ِ کمی شناخته شده است. "جاناتان استامپ"Jonathan Stamp، مشاور در امور تاریخ رُم باستان، شکل ِ تاریخی "کلودیا" Clodia را به عنوان مبنای اولیه برای شخصیت Atia قرار داده است.
"جیمز پیورفوی" James Purefoy به نقش "مارک آنتونی" (فصل ۱ و ۲) -- ژنرال و سیاستمدار رومی و از حامیان نزدیک ِ "ژولیوس سزار" در فصل ۱. در فصل ۲ او برای رسیدن به قدرت در جمهوری روم، در برابر ِ "اُکتاوین" Octavian می جنگد و در نهایت ضمن شکست، جانش را نیز از دست می دهد.
"توبیاس منزیس"Tobias Menzies به نقش "مارکوس ژونیوس بروتوس" Junius Brutus (فصل ۱ و ۲) -- این شخصیت به صورت ِ مرد جوانی توصیف می شود که بر سر دوراهی انتخاب میان ِ آنچه که او حقیقت می پندارد از یک سو و عشق و وفاداریش نسبت به مردی که همانند پدر او بوده است ، از سوی دیگر، مُردّد مانده است و تحت ِ فشار قرار دارد. "مارکوس ژونیوس بروتوس" واقعی در تاریخ رُم، معروف ترین تروریستها، در واقعهٔ ترور ِ "ژولیوس سزار" محسوب می شود، و یکی از شخصیت های کلیدی است که در جنگ های داخلی که به دنبال ِ این ترور درگرفتند، صاحب نقش است .
"لیندسی دانکن" Lindsay Duncan به نقش "سرویلیا"ی "جونی" Servilia of the Junii (فصل ۱ و ۲) -- این زن، مادر ِ "مارکوس جونیوس بروتوس" است، معشوقهٔ ژولیوس سزاری که با زن دیگری ازدواج کرده، به شمار می آید و دشمن خونی "اتیا"ی "جولی" است. "سرویلیا" به صورت کدبانوی ِ رومی ِ بافرهنگ و فرهیخته و چشم و گوش باز با زندگی ای شاهانه ترسیم می شود، که در تصمیم گیریهایش از قلبش پیروی می کند و در عشق به وی خیانت شده و او را تشنه برای انتقام ساخته است. او به آرامی تبدیل به موجود بی رحمی می شود، که همین بی رحمی عاقبت او را به نابودی می کشاند. "سرویلیا" Servilia نیز، بر اساس برداشتی مختصر از تاریخ واقعی و شخصیت ِ تاریخی ِ "سرویلیا کاپیونیس" Servilia Caepionis، که مادرِ "مارکوس ژونیوس بروتوس"، و عاشق معروف ژولیوس سزار بوده، شکل گرفته است .
"ایندیرا وارما" Indira Varma به نقش "نایوبی" Niobe ( حضور در فصل ۱ اصلی، در فصل۲ مروری بر حضور او در فصل ۱) -- او یک زن ِ زیباست که در خدمت ِ خانواده اش است . "نایوبی" زنی مغرور از طبقهٔ عوام است که از طایفهٔ بزرگی می آید. پس از ازدواج با "لوسیوس وُرینوس" و زائیدن ِ دو دختر برای وی، هنگامی که "لوسیوس وُرینوس" به جنگ می رود و از او خبری نمی شود ، "نایوبی" به صورت یک مادر مجرد، عمل می کند!
"مکث پیرکیز"Max Pirkis (فصل ۱ و اوایل ۲) و "سیمون وودز"Simon Woods (فصل ۲)، به نقش "گایوس اکتیوین" Gaius Octavian -- "اکتاوین" به صورت یک مرد جوان ِ زیرک، تا حدودی سرد، با درکی درست از جهان، مردم، فلسفه و سیاست، ترسیم می شود . درکی که فراتر از سن ّ و سال اوست . مبنا و پایهٔ تاریخی برای این شخصیت، اوایل زندگی " آگوستوس" می باشد که اولین امپراتور روم بوده است .
"نیکولاس وودسون" Nicholas Woodeson به نقش "پوسکا" Posca (فصل ۱ و ۲) -- بردهٔ "ژولیوس سزار"، که در عین حال، دوست و دستیار ِ اردوگاهی او، و همچنین رازدارِ او، در اکثر موارد ِ شخصی و حرفه ای محسوب می شود. او را به ندرت هم اعتبار با یک برده دریافت خواهید کرد، اما به نظر می رسد که بسیاری از راه حل های ساده تر و ظریفتر برای مشکلاتِ "سزار" در واقع از ذهن ِ "پوسکا" سرچشمه گرفته است. در آغاز فصل دوّم "پوسکا"، بر طبق وصیتنامهٔ "سزار" آزاد شده است و دستمزد و مقرری هم دریافت می کند. او در قسمت های بعدی از فصل دوم، حمایت خود را پشت ِ سر ِ "مارک آنتونی" متمرکز می نماید، امّا بعدترها پناهندگی استراتژیکی به سمت "اکتاویان" پیدا می کند.
"کری کاندون" Kerry Condon به نقش "اکتاویا"ی "جولی" Octavia of the Julii (فصل ۱ و ۲) -- شخصیتی براساس ِ کدبانوی رومی ، "اکتاویا تورینا"ی کوچک (Octavia Thurina)، خواهرِ "آگوستوس"، امپراتور روم است که در یکی از قدرتمندترین خانواده های رُم به دنیا آمده است. "اکتاویا" تنها دختر و فرزند بزرگتر ِ "اتیای جولی"، خواهرزادهٔ "گایوس ژولیوس سزار" می باشد.
"ریک واردن" Rick Warden، به نقش ِ "کوئینتوس پومپه ای" Quintus Pompey (فصل ۱ و ۲) -- پسر پومپه ای. پایهٔ این شخصیت در تاریخ نامشخص است. یعنی هیچ اشارهٔ تاریخی به "کوئینتوس والریوس پومپه ای" Quintus Valerius Pompey، در تاریخ واقعی وجود ندارد، اما ممکن است این شخصیت برای نشان دادن هر دو پسر تاریخی پومپه ای، یعنی "سکستوس پومپیوس" 'sextus Pompeius و "ژنایوس پومپیوس" Gnaeus Pompeius.، ارائه شده باشد.
"کارل جانسون"Karl Johnson به نقش ِ "پورسیوس کاتو" Porcius Cato (فصل ۱) -- یک سنت گرا و محافظه کار ِافراطی، در برابر فروپاشی سیاسی و اجتماعی، و یک مدافع ِ سرسخت جمهوری روم. "کاتو"ی واقعی در تاریخ (Cato the Younger) سخنور و نویسنده و سیاستمدار رومی بوده است.
" دیوید بامبر" David Bamber به نقش "مارکوس تولیوس سیسرو"Marcus Tullius Cicero (فصل ۱ و ۲) -- یک سیاستمدار ِ میانه رو و سکولار، که با تلاش برای نجات جمهوری ِ سنتی رُم از دست ِ جاه طلبی های شخصیت های مختلف، به چالش کشیده شده است. "سیسرو"ی واقعی ((Cicero سیاستمدار، نویسنده و سخنران رومی است که در این ویکی فارسی با نام سیسرون ثبت شده است.
"لی بُردمن" Lee Boardman به نقش "تایمون" Timon (فصل ۱ و ۲) -- یک رومی ِ یهودی مذهب، که به صورت یک شمشیربه مُزد، به تصویر کشیده شده که برای "اتیا"ی "جولی" از یک محافظ شخصی گرفته تا یک آدمکش حرفه ای، ایفای نقش می کند . شمشیر به مُزدی که البته بسیار مایل است که در ازای خدماتش به "اتیا" به جای سکّه، بدن ِ او را دریافت کند!
سریال "رم" در واقع داستان ِ "روم باستان"، در دوران گذار از جمهوری به امپراتوری را روایت می کند، داستانی که از تهاجم "ژولیوس سزار" به "سرزمین گل" (فرانسه امروزی)آغاز می شود و به مرگ ِ " مارک آنتونی"(یا همان مارکوس آنتونیوس و ظهور و شکل گیری اولین "امپراتور آگوستوس" ختم می گردد . این سریال با دنبال کردن زندگی دو شخصیت اصلی، یعنی دو سرباز رومی، یعنی "لوسیوس وُرنیوس" Vorenus و "تایتیس پولو" Pullo، که زندگی آن ها با حوادث کلیدی داستان در هم تنیده است، به پیش می رود و شکل می گیرد.
این سریال موفقیت های فراوانی را در نظرسنجیهای مختلف برای HBO و بی بی سی به همراه داشت. رسانههای زیادی از همان آغاز پخش سریال "رُم" نسبت به نمایش آن توجّه خاصّ نشان دادند، و هر دو فصل این سریال، مفتخر به نامزدی جوایز متعدد و دریافت بسیاری از این جوایز افتخارآمیز شدند . در دسامبر ۲۰۰۸ یکی از تهیه کنندگان ِ اصلی ِ این سریال، یعنی "برونو هیلر" اظهار داشت که فیلمبرداری سریال " رم" در حال گسترش و توسعه است. این مجموعهٔ تلویزیونی در نقاط مختلفی فیلم برداری شده بود، اما مهمترین لوکیشن فیلمبرداری آن در شهرک سینمائی یا استودیوی "چینه چیتا" چینه چیتا واقع در ایتالیا بود .
این سریال در درجه اول سرگذشتی تاریخی از زندگی و مرگ ِ "ثروت"، "قدرت" و "شکوه و جلال تاریخی" است، که البته بر روی زندگی ها، دارایی ها، خانواده ها و دوستان و آشنایان ِ دو مرد ِ عادی تمرکز می کند: "لوسیوس ورنیوس" و "تایتوس پولو"، دو سرباز سادهٔ رومی که اسامی آن ها در تاریخ روم باستان نیز، ذکر شده است. از جمله در کتاب ِ "سرگذشت سزار" اثر: "بلو گالیسو"Bello Gallico. در این سریال افسانه سازی اطراف شخصیت این دو سرباز رومی به گونه ای مدیریت شده که این دو اغلب شاهد بروز بسیاری از وقایع تاریخی ارائه شده در سریال هستند.
سیارک ۳۷۳۹ (به انگلیسی: 3739 Rem، نامگذاری:1977RE2) سه هزار و هفتصد و سی و نهمین سیارک کشف شده است که در ۸ سپتامبر ۱۹۷۷ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۳٫۴۰ است.
رم (به انگلیسی: Rome) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان کاوینگتون، آلاباما واقع شده است. رم ۹۶٫۰۱ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا
رم (به انگلیسی: Rome) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در اورگن واقع شده است. رم ۱٬۰۳۲٫۰۷ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا
رم ایر فرایت (به انگلیسی: Ram Air Freight) یک شرکت هواپیمایی است که در ۱۹۸۲ میلادی تأسیس شده است. دفتر مرکزی رم ایر فرایت در موریزویل، کارولینای شمالی، ایالات متحده آمریکا واقع شده است و به ۳۷ مقصد، پرواز انجام می دهد.
فرودگاه بین المللی رالی-دورهام
فرودگاه منطقه ای کانکرد
مختصات: ۴۱°۵۴′۰۲″ شمالی ۱۲°۲۸′۱۵″ شرقی / ۴۱٫۹۰۰۵۶°شمالی ۱۲٫۴۷۰۸۳°شرقی / 41.90056; 12.47083
ویکی پدیای انگلیسی
اتاقی در رم (به انگلیسی: Room in Rome) نام فیلم رمانتیک اسپانیایی ساخت سال ۲۰۱۰ میلادیست که روابط دو زن جوان به نامهای آلبا (النا آنایا) و ناتاشا (ناتاشا یاراونکو) را در اتاقی در یک هتل در رم به تصویر می کشد. طرح این فیلم تا حدودی بر اساس فیلم en la cama (تخت خواب) پایه گذاری شده. این فیلم اولین فیلم انگلیسی زبان کارگردان آن یعنی خولیو مدم (julio Medem) است.این فیلم در جشنواره فوتوگراماس دی پالتا برنده بهترین بازیگر زن برای النا آنایا و بهترین بازیگر زن تازه کار برای ناتاشا یاراونکو در جشنواره فیلم توریا در سال پس از اکران فیلم شدند. همچنین در سایر جشنواره های کشور اسپانیا مانند گویا اواردز در ۶ بخش نامزد دریافت جایزه گردید.
آلبای اسپانیایی و ناتاشای روسی در آخرین شب اقامتشان در رم باهم روبرو می شوند. آلبا ناتاشا را به اتاقش در هتل دعوت می کند. در طول شب آنها به لمس جسمانی و جنسی هم مشغول می شوند. صبح روز بعد هر دو با یک سؤال ناپرسیده مواجه می شوند: آیا این تجربه چیزی بیشتر از یک باهم بودن یک شبه (One-night stand) بود؟
تصویر ماهواره ای از پرچم ها و هتل که در فیلم استفاده شده ساختگی است. جایی که هتل در آن واقع شده یک میدان خالیست؛ جایی که شات اول و آخر فیلم ضبط شده است. مختصات جغرافیایی محل به این شرح است: ۴۱ درجه و ۵۴ و دقیقه و ۰۲ ثانیه شمالی، ۱۲ درجه و ۲۸ دقیقه و ۱۵ ثانیه شرقی.
ارواح رم (ایتالیایی: Fantasmi a Roma) فیلمی کمدی به کارگردانی آنتونیو پیترانجلی و محصول کشور ایتالیا است که در سال ۱۹۶۱ منتشر شد.
۱۹۶۱ (۱۹۶۱)
از تاریخ پیدایش رم (Ab urbe condita) نوعی روش برای شمارش سال ها است که توسط برخی از تاریخنگاران روم باستان استفاده می شد. این گاهشمار مانند تقویم رومی است ولی شروع آن از زمان پیدایش شهر رم، پایتخت امپراتوری روم است. ناشران زمان رنسانس معمولاً در آخر ترجمه هایی که از نبشته های رومی انتشار می دادند، از این تاریخ نیز استفاده می کردند و این ایدهٔ نادرست را ترویج می دادند که رومیان معمولاً از این روش استفاده می کردند. در واقع، نویسندگان دوران حاضر بیشتر از خود رومیان از این روش استفاده می کنند.
ویکی پدیای انگلیسی
ظهور و سقوط روم باستان، انتشارات ققنوس
از زمان امپراتور رومی، کلادیوس، جشن گرفتن پیدایش شهر رم به دلایل تبلیغاتی رواج پیدا کرد. او اولین کسی بود که جشن های بزرگی برای این مورد برگزار می کرد. از این رو، تاریخدانان نیز شروع به استفاده از این روش برای شمارش سال ها کردند.
زمان پیدایش رم توسط یک نویسندهٔ رومی به نام وارو، ۲۱ آوریل ۷۵۳ ق.م محاسبه شده است. احتمالاً او از تاریخ نادرست شروع کار کنسول های روم برای محاسبه استفاده کرده. البته به علت کمبود منابع و افسانه ای بودن بعضی از آنان درستی تاریخ وارو توسط دانشمندان تایید نشده است.
مختصات: ۴۱°۵۳′۳۵″ شمالی ۱۲°۲۸′۵۸″ شرقی / ۴۱٫۸۹۳۰۶°شمالی ۱۲٫۴۸۲۷۸°شرقی / 41.89306; 12.48278
وب گاه رسمی
استان رم (به ایتالیایی: Provincia di Roma) یکی از استان های ناحیه لاتزیو در ایتالیا است. مرکز این استان، شهر رم است.
بر پایه آمار سال ۲۰۰۹ جمعیت این استان برابر با ۴٬۱۶۱٬۹۴۳ نفر و مساحت آن ۵٬۳۵۲ کیلومتر مربع است.
اسکودوی رم (به انگلیسی: Roman scudo) (به ایتالیایی: Escudo di Roma) یکای پول رایج در کشور ایتالیا است. مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ بانک مرکزی ایتالیا قرار دارد.
فهرست یکای پول رایج کشورها
اف رم (به انگلیسی: FRAM) نوع خاصی از حافظه های دایمی هستند که توانایی پاک شدن و برنامه ریزی مجدد را دارند. در حافظه های FRAM از ساختار حافظه های DRAM استفاده شده است با این تفاوت که به جای دی الکتریک خازن، یک ماده فرو الکتریک قرار دارد. این تغییر باعث دایمی شدن حافظه های FRAM و سرعت بسیار بالای آن ها شده است به طوری که در برخی موارد از این حافظه به عنوان حافظه موقتی RAM استفاده شده است. مواد فروالکتریک مانند مواد فرومغناطیس دارای حلقه ی هیسترزیس است و مشابه مواد فرومغناطیس که یک پلاریته ی مغناطیسی را در خود ذخیره می کنند، قادر به ذخیره کردن یک پلاریته ی الکتریکی در غیاب میدان الکتریکی هستند.
اگنس رم (انگلیسی: Agnes of Rome; ۲۹۱ – ۳۰۴) یک قدیس مسیحی بود.18th-century statue of Saint Agnes and the Lamb of God by Vincenzo Felici, located in the پانتئون (معبد رومی), ایتالیا   9th-century Mosaic in the Church of St. Praxedes, رم   16th-century polychrome statue in Burgos Cathedral, اسپانیا   The saint's statue is among those on the colonnade in St. Peter's Square   1593 by Girolamo Campagna Santa Maria Gloriosa dei Frari   Statue in a church on Gora Oljka   Saint Agnes (Massimo Stanzione) در موزه ملی هنر کاتالونیا   ماتیاس گرونوالد، c. 1500, tempera on coniferous wood, Kunsammlungen der Veste Coburg, کوبورگ.   Statue of Saint Agnes, Camarin, کالوکان، فیلیپین   Santa Inês (Saint Agnes)اثر فرانسیسکو دی زورباران
وی که اکثر شاخه های مسیحیت مورد احترام قرار گرفته است در همان ابتدای کودکی به مسیحیت گروید و در دوازه یا سیزده سالگی در دوران حکومت دیوکلسین کشته شد تا به عنوان یکی از شهیدان مسیحی لقب بگیرد.
18th-century statue of Saint Agnes and the Lamb of God by Vincenzo Felici, located in the پانتئون (معبد رومی), ایتالیا
9th-century Mosaic in the Church of St. Praxedes, رم
الیزابت رُم (انگلیسی: Elisabeth Röhm؛ زادهٔ ۲۸ آوریل ۱۹۷۳) یک هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا است. وی از سال ۱۹۹۷ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
حقه بازی آمریکایی (۲۰۱۳)
آدم ربایی (۲۰۱۱)
پدر هم خون (۲۰۱۰)
هری ساختارشکن (۱۹۹۷)
او متولد دوسلدورف در آلمان غربی است، اما قبل از سن یک سالگی، به همراه خانواده اش، به آمریکا مهاجرت کردند و در نیویورک سکنا گزیدند. او دانش آموختهٔ کالج سارا لارنس در رشتهٔ «نویسندگی» و «تاریخ اروپا» است. پدرش وکیل و مادرش فیلم نامه نویس است.
ایستگاه راه آهن ترمینی رم (انگلیسی: Roma Termini railway station) ایستگاه اصلی راه آهن در شهر رم، ایتالیا است.
Rome–Florence (high-speed)
Rome–Florence (traditional)
Rome–Naples (high-speed)
Rome–Formia–Naples
Rome–Cassino–Naples
Rome–Nettuno
Rome–Pisa
Rome–Pescara
Rome-Ancona
Rome–Viterbo
Rome–Velletri
Rome–Albano
Rome–Frascati
Rome–Fiumicino
این ایستگاه که در سال ۱۸۶۲ تاسیس شده به عنوان مهم ترین ایستگاه راه آهن در ایتالیا به عنوان ایستگاه ابتدایی و پایانی خطوط راه آهن این کشور محسوب میشود.
۱۸۹۰
باشگاه رم و یا(به انگلیسی: Club of Rome) یک اندیشکده بین المللی است که اندیشیدن به مجموعه متنوعی از مسائل کلان جامعه بشری را در دستور کار خود قرار داده است. این اندیشکده در سال ۱۹۶۴ تأسیس گشت و در سال ۱۹۷۲ به واسطه چاپ گزارش معروف خود به نام مرزهای رشد به شهرت رسید.
Club of Rome - official website
Analysis of "Limits to Growth" by Australian Broadcasting Corporation from ۱۹۹۹
Club of Rome tt۳۰ - website
باشگاه رم در آوریل ۱۹۶۸ توسط آرلیو پچی (به انگلیسی: Aurelio Peccei) و الکساندر کینگ (به انگلیسی: Alexander King) تأسیس گشت. آرلیو پچی یک صنعت مدار ایتالیایی و الکساندر کینگ یک دانشمند اسکاتلندی بود.
در سال ۲۰۰۱ باشگاه رم شاخه جوانان خود را موسوم به TT۳۰ ایجاد کرد. همچنین در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی زیرگروه های ملی این باشگاه وجود دارد.
پیوند باشګاه رم با کمیته ۳۰۰۰یعنی کانون توطعه ګران جهانی میباشد که از تمام نیرو برای ایجاد دنیایی تک حکومتی کار میکنند


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با رم

رم در جدول کلمات

تاراندن و رم دادن
رماندن
جانور رم کننده
رمو

معنی رم به انگلیسی

scare (اسم)
سهم ، خوف ، بیم ، هیبت ، رم ، رمیدگی
breakaway (اسم)
جدایی ، فرار ، استعفاء ، رم ، هجوم وحشیانه گله گوسفند و گاو
rum (اسم)
رم ، عرق نیشکر
stampede (اسم)
رم ، لگد کوب ، صدای کوبیدن پا ، ترس ناگهانی یک گله اسب

معنی کلمه رم به عربی

رم
انفصالي , خوف , شراب الروم
ارنب بري , انهض , خوف , فاجي
خجول

رم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

یاقوت ١٧:١٧ - ١٣٩٧/٠٩/٠٣
موی زهار . موهای زائد آلت
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رم کامپیوتر   • شهر رم مناطق دیدنی   • تیم رم   • حافظه رم   • رم گوشی   • رم کامپیوتر چیست   • رم ایتالیا مناطق دیدنی   • معنی رم   • مفهوم رم   • تعریف رم   • معرفی رم   • رم چیست   • رم یعنی چی   • رم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رم
کلمه : رم
اشتباه تایپی : vl
آوا : ram
نقش : بن حال
عکس رم : در گوگل


آیا معنی رم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )