برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1244 100 1

روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر

روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر در دانشنامه اسلامی

روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر
روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر، ترجمه بخشی از کتاب چاپ نشده «أشعة القرآن»، تقریرات حجت الاسلام محمدجواد حجتی کرمانی از جلسات تفسیری علامه طباطبائی است که به همت حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی، در قالب نهمین جلد از مجموعه آثار علامه طباطبائی منتشر شده و به بررسی چگونگی روابط اجتماعی در اسلام و پی بردن به ماهیت و بایستگی آن پرداخته است.
کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.
آنچه باعث اهمیت کتاب شده، آن است که این اثر، با استناد به دیدگاه های دینی، به تبیین موضوعات اجتماعی و راه کارهای حفاظت از بنیان های جامعه اسلامی پرداخته است.
کتاب با دو مقدمه از آقای خسروشاهی و حجتی کرمانی در بیان نکاتی پیرامون اثر و نحوه ترجمه آن و یک مقاله به عنوان مقدمه کتاب از آقای حجتی کرمانی، آغاز شده و مباحث در پانزده فصل، به ضمیمه چهار رساله که در زمان حیات علامه، در نشریات مختلف چاپ شده بود و اکنون به صورت کتاب منتشر می شود، تنظیم یافته است.
این اثر در تقریر بخشی از مقاصد اجتماعی آیین مقدس اسلام و به عنوان ترجمه قسمتی از تفسیر المیزان، با قلم روان و توانایی نگاشته شده و مطالب آن با بیانی زیبا و شیوا، به رشته تحریر درآمده است و نویسنده در آن، به مباحث مختلفی در رابطه با دیدگاه اسلام در روابط اجتماعی از جمله توجه خاص اسلام به جامعه، معنای آزادی در اسلام و راه تحول و تکامل جامعه اسلامی پرداخته است.

ارتباط محتوایی با روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر   • مفهوم روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر   • تعریف روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر   • معرفی روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر   • روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر چیست   • روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر یعنی چی   • روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر
کلمه : روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر
اشتباه تایپی : v,hfx h[jlhud nv hsghl fi qldli ]kn vshgi nd'v
عکس روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر : در گوگل

آیا معنی روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )