انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1044 100 1

روایت

/revAyat/

مترادف روایت: حدیث، حکایت، داستان، نقل

برابر پارسی: باز گفتن، بازگفت، داستان، رویدادگویی، گفتار

معنی روایت در لغت نامه دهخدا

روایت. [ رِ ی َ ] (ع مص ) نقل سخن و یا خبر از کسی. (ناظم الاطباء). نقل کردن سخن. (غیاث اللغات ). واگویه کردن سخن کسی را. روایة. رجوع به روایة شود :
اگر به کوه رسیدی روایت سخنش
زهی رشید جواب آمدی به جای سخن.
خاقانی.
عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت.
حافظ.
اینهمه قصه من همی گویم
از زبان کسی روایت نیست.
؟
|| (اِ) حدیث. (ناظم الاطباء). خبر. خبر، منتها بطریق نقل از ناقلی به ناقلی تا برسد به منقول عنه از پیغمبریا امامی. (یادداشت مؤلف ). || داستان. قصه. نقل. (ناظم الاطباء). حکایت. || (اِمص )اصطلاحی است در نقل حدیث و این اصطلاح منحصر به حدیث نیست بلکه قدما همه ٔ علوم ادب و تاریخ و تفسیر و علوم دیگر را مثل حدیث روایت میکردند. (یادداشت مؤلف ) :
هزاردستان گشتیم در روایت شعر
از آن ز خلق جهان چون هزاردستانیم.
مسعودسعد.
فضل و علم تو جز روایت نیست
با تو خودغیر از این حکایت نیست.
اوحدی.
و رجوع به روایة شود.

روایة. [ رِ ی َ ] (ع مص ) بازگفتن سخن را و همچنین است شعر. (از منتهی الارب ). روی الحدیث َ روایةً؛ حمل و نقل کرد آنرا. (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). نقل سخن یا خبر از کسی. بازگو کردن سخن کسی را. روایت. و رجوع به روایت شود.
|| اصطلاحی است در نقل حدیث و فقه و قرائت. در دائرةالمعارف فرید وجدی آمده : زمانی که پیغمبر وفات یافت اصحاب آن حضرت مجبور به جمع قرآن و اقوال وی شدند و این همه امکان نداشت مگر اینکه اقوال صحابه را که از پیغمبر شنیده شده بود گرد آورند. پس روایت حدیث پیدا شد، و هر کس که حدیثی از پیغمبر شنیده بودبه دیگری ابلاغ کرد و چون عصر صحابه سپری شد نوبت به تابعان رسید و آنان احادیثی را که از زبان صحابه شنیده و فراگرفته بودند در مجالس و محافل بر مردم می خواندند و این مردم در حفظ و روایت احادیث و اسناد آن جِدّی بلیغ داشتند و اولین حافظ و راوی حدیث ابن عباس بود. (از دائرةالمعارف فرید وجدی ). و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: روایة در لغت بمعنی نقل گفتار است و در عرف فقها آن را گویند که مسأله ای از مسائل فرعی فقهی از فقیهی اعم از سلف یا خلف نقل شود، و گاه باشد که اختصاص به سلف یابد در صورتی که گفتار خلفی در مقابل آن باشد. و در مجمع السلوک آمده : روایت علمی است که بر کردار و گفتار پیغمبر (ص ) اطلاق شود و آثار افعال صحابه را گویند. محدثان روایت را به چند قسم منقسم ساخته و گفته اند که اگر راوی یا کسی که از او روایت شده در سن و ملاقات پیغمبر مساوی باشد آن را روایت اقران خوانند و اگر یکی از آنان از دیگری روایت کند آنرا مدیح نامند. و اگر راوی از کسی روایت کرددر سن و ملاقات پیغمبر یا در میزان علم و حفظ حدیث مادون راوی بود آن را روایت اکابر از اصاغر گویند، و روایت آباء از ابناء نیز مشمول این حکم است. و اگر دو تن از شیخی روایت کردند و یکی از آن دو پیش از دیگری وفات یافت آن را سابق و لاحق خوانند و راوی در عرف محدثان نقل کننده ٔ حدیث است به اسناد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).
و رجوع به خبر و حدیث شود.
- الروایة. رجوع به الروایة شود.
|| اصطلاحی است درادب و تاریخ و لغت. آقای دکتر صفا آرند: ادب تازی در آغاز امر عبارت بود از جمع و نقل اقوال و امثال و اشعار و اخبار عرب و این در حقیقت اساس ابتدائی علوم لسانی و علوم ادبی عربی است. در صدر اسلام عرب بر اثر اشتغال به جنگ و سیاست و در نتیجه ٔ استغنا از تحقیق در زبان خود توجهی به ادب نمی کرد، اما نومسلمانان فارس و عراق و خراسان که بالولاء از طریق خدمت و هجرت به میان اعراب رفته بودند محتاج به فراگرفتن زبان عرب و تحقیق در اصول و قواعد آن شدند و برای اشتغال به این امر غالباً به کوفه و حیره و بصره که در حدود بادیه و واسطه ٔ اتصال بین بداوت و حضارت بود رفتند ودر دوره ٔ بنی عباس این آمد و شد فزونی گرفت. گذشته از این در بصره عده ای از قبایل عرب سکونت گزیدند و میان ایشان بسیاری از موالی بودند که از آنان گروهی درادب شهرت یافتند و جماعتی از این موالی یا وافدین فارس و خراسان که به جمع اشعار و اخبار و امثال عرب مشتغل بودند رُوات نامیده شدند، زیرا اینان آنچه را که از تازیان شنیده بودند روایت میکردند. در ابتدا راوی یا راویة به کسی گفته میشد که شعر شاعر یا شاعرانی را حفظ کند و بخواند. هر یک از شاعران جاهلیت و اسلام را راوی یا روات خاصی بود، مثلاً مربع راوی جریر وفرزدق بود. لیکن بعد از آنکه عده ای به حفظ مطالب مختلف از فرهنگ عرب و نقل روایات آنها مبادرت کردند آنان را راوی و راویة گفتند و کار این دسته خود بابی از ادب و منشاء علوم مختلف لسانی و ادبی عرب گردید، زیرا از این طریق اشعار و امثال و لغات و اخبار عرب اخذ و در کتب مختلف تدوین شد و مورد استفاده ٔ علمای لغت و صرف و نحو و ادب قرار گرفت. روات در هرچه روایت میکردند سلسله ٔ روایت خود را محفوظ میداشتند و سعی میکردند روایت آنان از اعراب بدوی مانند قیس و تمیم و هذیل و کنانه و امثال آنان باشد و از اعراب شهر یانزدیک شهری چیزی روایت نمیکردند زیرا زبان آنان فاسد شده بود. در صدر دولت عباسی بر اثر توجهی که از طرف خلفا و بزرگان و مردم نسبت به روات میشد این علم رونق بسیار داشت و بخصوص نخستین خلفای عباسی مال کثیردر این راه صرف میکردند و همین امر باعث شد که عده ای از روات وضّاع برای ترویج بازار هنر خود پدید آیندو اشعار مجعول و موضوعی را به اسم شعرای جاهلی یا اعراب بادیه روایت کنند. در عصر اول عباسی از میان روات عده ای در روایت اشعار و دسته ای در روایت لغات یا امثال و اخبار عرب و نظایر این مطالب شهرت یافتند. (نقل به اختصار از تاریخ ادبیات در ایران تألیف ذبیح اﷲ صفا چ 2 ج 1 صص 119 - 121).
|| تافتن رسن را. (منتهی الارب ). رَوی ̍ الحبل َ روایةً؛ تافت ریسمان را. (از اقرب الموارد). || آب آوردن اهل خود را. (از منتهی الارب ). آب آوردن کسی را. (آنندراج ). رَوی ̍ علی اهله و روی لهم روایةً؛ آب آورد اهل خود را. (از اقرب الموارد). || محکم بستن جهاز را بر شتر بر سر رواء تا برنیفتد. (از منتهی الارب ). روایة رحل ؛ بستن رحل را بر روی شتر تا نیفتد. (از اقرب الموارد). || آب کشی کردن برای قوم. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

معنی روایت به فارسی

روایت
نقل کردن خبریاحدیث وسخن ازکسی، حکایت، روایات
۱ - ( مصدر ) نقل کردن مطلب خبر یا حدیث . ۲ - باز گفتن سنت از پیغمبر و امامان با واسطه یا بی واسطه ( و آن در علم درایه شامل اقسامی است ) . ۳ - یکی از شعب علوم ادبی عرب و آن گرد آوردن نقل اشعار و امثال و لغات و اخبار است راویان در هر چه روایت میکردند سلسله روایت خود را محفوظ میداشتند و سعی میکردند روایت آنان از اعراب بدوی مانند قیس و تمیم و هذیل و کنانه و امثال آنها باشد و از اعراب شهر یا نزدیک شهر چیزی روایت نمیکردند زیرا زبان آنها فاسد شده بود . ۴ - ( اسم ) داستان حدیث .
[narrative , narration] [سینما و تلویزیون] ارائۀ یک یا چند رویداد واقعی یا تخیلی به مخاطب توسط راوی
( مصدر ) از قول کسی سخنی خبر یا حدیثی نقل کردن .
راوی نقل کننده
مراد از چارده روایت شاگردان هفت امام قرائتست چرا که هر امام را دوشا گرداند

معنی روایت در فرهنگ معین

روایت
(رِ یَ) [ ع . روایة ] ۱ - (مص م .) نقل کردن مطلب ، خبر یا حدیث . ۲ - نقلِ خبر و حدیث از پیغمبر یا امام . ۳ - (اِ.) داستان .

معنی روایت در فرهنگ فارسی عمید

روایت
۱. نقل کردن خبر، حدیث، یا سخن از کسی، بازگو کردن سخن کسی.
۲. (اسم) حدیث، خبر.
۳. (اسم) حکایت.

روایت در دانشنامه ویکی پدیا

روایت
روایت داستانی در یک قالب ساختاری است (به صورت سخن، نوشتار، سرود، فیلم، تلویزیون، بازی کامپیوتری، عکاسی یا تئاتر) که سکانسی از یک رخداد قصه ای یا غیر قصه ای را توصیف می کند.
متن چیست؟
نقش آن در بافتار فرهنگی چیست؟
چگونه در هنر، سینما، تئاتر و ادبیات آشکار می شود؟
چرا روایت به ژانرهای متفاوتی نظیر شعر، داستان کوتاه و رمان تقسیم بندی می شود؟
چرا روایت ها در ادبیات وجود دارند؟
داستان فراورده ای تخیلی است که در جهان خود واقعی نمایانده می شود. واژهٔ داستان ممکن است به عنوان مترادفی برای روایت استفاده شود. همچنین می تواند به عنوان کلمهٔ ارجاعی به سکانس های توضیح داده شده در روایت تلقی گردد. یک روایت ممکن است توسط یک شخصیت در خلال روایت بزرگ تر نقل شود. یک بخش مهم از روایت، شیوهٔ روایت است. شیوه های به کاررفته برای برقراری ارتباط در روایت به عنوان یک عملکرد را روایت گری می نامند.
در کنار بیان، استدلال، توصیف روایت نیز جزء چهارم شیوه بیان در کلام تعریف می شود در تعریف دقیق تر روایت شیوهٔ قصه نویسی است که در آن راوی مستقیماً با خواننده ارتباط برقرار می کند.
داستان ها یک جنبهٔ پراهمیت فرهنگ به شمار می آیند. بسیاری از کارهای هنری و اکثر کارهای ادبی داستان می گویند در حقیقت بشریت از داستان ها شکل گرفته است. اون فلانگان از دانشگاه دوک استاد تحقیقات حس آگاهی می نویسد: «شواهد قویاً نشان می دهند که انسان در تمام فرهنگ ها برای ارزش گذاری هویت خود از نوعی فرم روایتی استفاده می کند. ما داستان سرایان دیرنه هستیم.»
روایت آفرینش توضیح دین از به وجود آمدن انسان است.
داستان آفرینش مشترک میان یهودیت و مسیحیت است. این داستان از دو بخش تشکیل شده که تقریباً معادل دو بخش نخستین سفر پیدایش است. در بخش نخست از سفر پیدایش ۱:۱ تا سفر پیدایش ۳:۲، الوهیم، واژه عمومی عبری به معنی خدا، جهان را در شش روز می آفریند و سپس در روز هفتم استراحت می کند و روز هفتم را متبرک و مقدس می نماید. خدا با فرمان لفظی («باش...») می آفریند و پیشنهاد مقایسه با پادشاهی را می دهد که تنها کافی است سخن بگوید تا هر اتفاقی بخواهد روی دهد، و عناصر کیهان را در حین آفرینششان نام گذاری می کند که با این مفهوم متداول باستانی همگام است که چیزها تا پیش از نامگذاری واقعاً وجود ندارند.
در بخش دوم، سفرپیدایش ۴:۲–۲۴، خدا - که از او با نام شخصی اش، یهوه، یاد می شود - نخستین انسان را از خاک می آفریند و در باغ عدن جای می دهد و از نفس خویش در انسان می دمد و در نتیجه آن انسان نِفِش (נֶפֶש) به معنی یک موجود زنده می شود. انسان نفش را با تمام مخلوقات تقسیم می کند. انسان حیوانات را نامگذاری می کند که نشانگر قدرت او در محدوده خلقت خداست، و خدا نخستین زن را از بدن مرد و با گرفتن یکی از دنده های مرد، شکل می دهد که مرد او را حوا می نامد.
داستان آفرینش در اسلام به صورتی پراکنده میان آیات متعدد قرآنی مطرح گردیده است. خطوط اصلی داستان شباهت های زیادی با نسخه معادل یهودی/ مسیحی آن دارد.
روایتِ اِمیدِ اَشَوَهیشتان (Rivāyatī Ēmēdī Ašawahištān) یکی از آثار اصلی دینی به زبان پارسی میانه در اواخر سده نهم و اوایل سده دهم میلادی است.
N. Safa-Isfehani, Rivāyat-i Hēmīt-i Ašawahistān. A Study in Zoroastrian Law, Harvard Iranian Series 2, n.p. , 1980.
Encyclopaedia Iranica سرواژهٔ ĒMĒDĪ AŠAWAHIŠTĀN, RIVĀYATĪ
این اثر، مجموعه ای از قانون های مذهبی، اجتماعی و مدنی زرتشتیان است و بازتاب موثقی از آیین ها و عادات روزگار ایرانی ساسانی است. روایت امید اشوهشتان چهارمین و واپسین روایت از روایات پهلوی که توسط موبدان دوره اسلامی نوشته شده به شمار می آید.
نویسنده این کتاب، امید پسر اشوهشت، موبد موبدان دوره خود و از نوادگان آذرباد مهرسپندان بود.
روایت امید اشوهشتان دربرگیرنده ۴۴ پرسش است که از سوی موبدی به نام آذرگشنسب، پسر مهرآتش، نوه آذرگشنسب از امید اشوهشتان پرسیده می شود.
روایت انقلاب یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۷۷ به کارگردانی جواد شمقدری، جمال شورجه، نویسندگی و تهیه کنندگی جواد شمقدری می باشد که در دههٔ فجر ۱۳۷۷ از شبکه دو پخش شد.
رضا ایرانمنش
جلیل فرجاد
سیدجواد هاشمی
آیدا تبیانیان
ابوالفضل شاه کرم
افسون افشار
افشین نخعی
اکبر آبدیده
تاجیه غبیشاوی
حبیب ثامنیه
حسین معلومی
سیروس صابر
شیرین صمدی
صدیف آرمیده
عذرا مردانیان
علی نقی پور
فاطمه طاهری
مجید عبدالعظیمی
محسن خرمدره
محسن شرافتی
محمد حسینخانی
محمدرضا نوروزی
ناصر قاسمی
نسرین نکیسائی
هدایت الله نوید
علی سماواتی
روایت درمانی(به انگلیسی: Narrative Therapy) متشکل از مجموعه روش ها و رویکردهایی برای کار مشاوره روان شناسی و روان درمانی است که تحت تأثیر اندیشه های پسامدرن و پساساختارگرا شکل گرفت. این روش ها و رویکردها که از حدود اواخر دهه هشتاد میلادی برای روند کار با مراجعین شکل گرفتند، شاید برای نخستین بار در تاریخ رشتهٔ روان درمانی محدود به تأثیرات اندیشه ها و تحقیقات یک نفر یا بر اساس یافته های یک شاخه از دانش نبودند. روایت درمانی برای ارتقای کیفی فرایند کار مشاوره با انسانی که در یک جامعه و بستر فرهنگی خاص زندگی می کند، از دانش موجود در دیگر رشته های علوم انسانی همچون فلسفه، انسان شناسی، جامعه شناسی و هرمنوتیک بی بهره نماند. با وجود نوپایی، آوازه و نفوذ روایت درمانی به عنوان یکی از بروزترین و مطرح ترین رویکردها در زمینهٔ مشاوره روان شناسی و روان درمانی در سرتاسر دنیا به گوش رسیده است. آنچه این مجموعه روش های کاری را برجسته و ارزشمند می سازد، انعطاف فرهنگی بالقوهٔ آنهاست؛ انعطافی که روایت درمانی را به عنوان رویکردی پویا، قابل بازنگری و دگردیسی در بسترهای مختلف فرهنگی به فعالان شاخه های مربوط در سرتاسر جهان معرفی کرده است.مایکل وایت یکی از بنیان گذاران روایت درمانی که در سال ۲۰۰۸ میلادی درگذشت.
مایکل وایت یکی از بنیان گذاران روایت درمانی که در سال ۲۰۰۸ میلادی درگذشت.
روایت درمانی در میانه های دهه هشتاد میلادی توسط «مایکل وایت» و «دیوید اپستون» بنیان نهاده و به این نام ارائه شد. با این وجود خود مایکل وایت و دیوید اپستون در همان سال های نخستین مطرح کردند که با نامگذاری روش های روایی کار به روایت درمانی موافق نیستند. آن ها مطرح کردند که این نامگذاری برخلاف فلسفهٔ زیربنایی روش های کار روایی (پساساختارگرایی) می باشد و همچنین واژهٔ "درمانی" با رویکردی که روایت درمانگران به مراجعین دارد سازگار نیست. مایکل وایت در مقدمهٔ یکی از کتاب هایش که در سال ۱۹۹۲ به چاپ رسید می گوید:
به نظر می رسد دست کم تا امروز، کار ما موفق شده است در برابر هرگونه طبقه بندی مهندسی شده ایستادگی کند. با وجود اینکه دیگران از طریق توصیفاتی ساده و گاهی اوقات جمع بندی هایی قاطع و نهایی به معرفی کار ما پرداخته اند، بیشتر این توصیفات و جمع بندی ها به شدت ناهمگون و نامتجانس بوده اند و هیچ یک از آن ها بطور کامل برای ما رضایت بخش نبوده است … در رد کردن نامگذاری کارمان به شکلی که آن را با هر یک از مکاتب خانواده درمانی و مشاوره مرتبط سازد، استوار مانده ایم و همچنین به شدت مخالف این ایده هستیم که مشارکتمان را به عنوان یک مکتب کاری مجزا در نظر بگیریم. باور داریم که چنین نامگذاری تنها منجر به کاسته شدن آزادی ما در راستای بررسی و کنکاش بیشتر در میان ایده ها و روش های کاری مختلف می شود. همچنین این نامگذاری باعث می شود که شناسایی مشارکت ها و هم بخشی های بی همتای دیگران در جهت توسعهٔ این روش ها دشوار شود. از این رو در مجموع تمایل داریم کار توسعهٔ این روش های کاری همچون کتابی گشوده و در حال نگاشته شدن باقی بماند. ما توجهات را به این واقعیت جلب می کنیم که یکی از مهمترین ابعاد مرتبط با این کار که برای ما از درجهٔ اهمیت محوری برخوردار است، «روحیهٔ ماجراجویی» می باشد. بیشتر «اکتشافاتی» که نقش عمده ای در توسعهٔ روش های کارمان داشته اند از پس چنین واقعیتی سر برآورده اند (در پاسخ به پیامدهای بی همتایی که در کار با خانواده های مختلف به آن ها برخوردیم) و همچنین ملاحظات تئوریکی که ما را در مسیر کنکاش و گسترده سازی محدودهٔ روش های کارمان یاری رسانده اند (اپستون و وایت، 1992).
روایت سه گانه نام فیلمی است که در سال ۱۳۸۲ ساخته شد و در همین سال در جشنواره فجر به نمایش درآمد.
بخش اول
پرویز شیخ طادی
عبدالحسن برزیده
رخشان بنی اعتماد
داستان يك ديده بان است كه از يك سو در زمان حصر آبادان با دشمنان مبارزه مي كند و از سويي ديگر به مقابله با دزدي كه به خانه اش آمده مي پردازد.
روايت گيلانه و پسر معلول جنگي اش اسماعيل است كه در آخرين روز سال 81 چشم به راه رسيدن مسافري از جنوب هستند. این اپیزود بعدها تکمیل و به صورت یک فیلم سینمایی مستقل به نمایش درآمد. (گیلانه (فیلم))
روایت شناسی (به زبان انگلیسی: Narratology) مجموعه ای از احکام کلی دربارهٔ ژانرهای روایی، نظام های حاکم بر روایت (داستان گویی) و ساختار پیرنگ است. روایت شناسی را از دیدگاه تاریخ آن می توان به سه دورهٔ پیش از ساختارگرایی (تا ۱۹۶۰)، دورهٔ ساختارگرایی (از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰) و دورهٔ پساساختارگرایی تقسیم کرد.
خاستگاه روایت شناسی به کتاب بوطیقای ارسطو برمی گردد که در فصل سوم آن میان بازنماییِ یک ابژه (یک سرگذشت) توسط راوی و بازنماییِ آن توسط شخصیت ها تمایزی قائل شد و این اولین قدم در عرصهٔ روایت شناسی است. آثار انسان شناس ساختارگرای فرانسوی، کلود لوی-استروس دربارهٔ اسطوره ها تأثیر مهمی در نظریه های روایت گذاشت و او نشان داد که ساختارهای روایی اسطوره های منفرد به ساختار کلی و جامعی مربوط می شود که پی ریزندهٔ همهٔ آن ها است. ولادیمیر پراپ از شارحان فرمالیسم روسی از دیگر چهره های مطرح در تکوین روایت شناسی است. او کوشش نمود تا عناصر روایی مشترک در همهٔ قصه های عامیانه را به روشی مشابه با شیوهٔ لوی-استروس تعریف کند. آلگرداس گریماس تلاش خود را روی تحلیل معناییِ ساختار عبارت ها می گذارد تا به دستور زبان کلی روایت دست یابد. تزوتان تودوروف، ژرار ژنت، رولان بارت و فردریک جیمسون از دیگر چهره های برجستهٔ روایت شناسی هستند.
روایت عشق نام یک مجموعهٔ تلویزیونی ایرانی به کارگردانی «علاءالدین رحیمی» و «انوشیروان ارجمند» است که در سال ۱۳۶۴ تهیه و از شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید. این مجموعه تلویزیونی، اولین سریالی است که بعد از انقلاب ۵۷، درباره حوادث قیام عاشورا و نبرد کربلا ساخته شد.
انوشیروان ارجمند در نقش «ابن سعد»
محمد الهی در نقش «یزیدبن حارث»
رضا سعیدی در نقش «ابن زیاد»
ایمان ساجدی در نقش «شمر»
حمیدرضا اعظم در نقش «قیس ابن مسهر»
رضا گلی زاده در نقش «حجار»
تقی هاجری در نقش «شبث»
اصغر لشکری در نقش «مهران»
احمد ریحانه در نقش «هانی»
غلامرضا یوسفی در نقش «نعمان»
جواد طوسی در نقش «جاسوس»
اصغر محمدزاده در نقش «عبدالله»
محمدعلی بصیری در نقش «کوزه گر»
محمد تقی نژاد در نقش «ابن عقیل»
حسن تراب زاده در نقش «شریک»
خسرو نائبی فرد در نقش «عوسجه»
علی سوزنچی در نقش «عمربن حجاج»
علی آزادنیا در نقش «حبیب بن مظاهر»
اسماعیل بایگی در نقش «عابس»
شاپور ترکمن سرابی در نقش «بلال»
علی شجاع رضوی در نقش «اسماابن خارجه»
عبدالحسین نظرپور در نقش «غلام هانی»
براتعلی شیبانی در نقش «محمدبن اشعث»
احمد مینایی در نقش «قیس بن اشعث»
محمد عارف نژاد در نقش «شریح»
غلامرضا بایزان منش
مهین دیهیم
علی اوسیوند
علی کوثری
علی جوانمرد
امیر محاسبتی
محسن کریمی
مهدی دانشور
جواد عرفانی
یدالله بشک
محمد محقـق
تیمور قهرمان
ابراهیم مقدم
محمد مهاجر
کاظم کاشف نیا
داستان عهدشکنی مردم کوفه و ظلم و جور یزیدیان علیه خاندان پیامبر اسلام دستمایه این مجموعه تلویزیونی بود.در کنار روایت حوادث کوفه تا پیش از قیام عاشورا، حرکت کاروان حسین بن علی به سمت کربلا و فجایع روز عاشورا و ستمی که به آنان روا شد، در این مجموعه به تصویر کشیده شده است.
این مجموعه در بیدخت گناباد تصویربرداری شد.
روایت غیرخطی (انگلیسی: Nonlinear narrative) تکنیکی روایی در ادبیات داستانی، فیلم و سایر قالب های روایی است که در آن ترتیب یا سیر زمانی رویدادها به هم می ریزد. روایت غیرخطی منطقِ علّی وقایع را با استفاده از تمهیدهایی نظیر روایت در روایت، خطوط داستانی موازی و تداعی های رؤیاگون دستخوش دگرگونی می کند.
آناکرونیسم
گاه نگاری
زمان اجرای الگوریتم
فراشناخت
فراداستان
دنباله
این شیوه غالباً با هدف شبیه سازی سازوکار حافظه و تداعی خاطره در مغز انسان به کار رفته است، اما دلایل استفاده از آن به این مورد منحصر نمی شود.
روایتِ فتح نام مجموعه فیلم های مستندی بود که در رابطه با رویدادهای نظامی-سیاسی جنگ هشت ساله ایران و عراق، توسط گروه تلویزیونی جهاد ساخته شد. کارگردانی این مجموعه مستند به وسیله مرتضی آوینی، از اولین سال های جنگ ایران و عراق شروع شد و تا هنگام کشته شدن وی ادامه داشت و پخش آن به طور مستمر از شبکه یک سیما انجام می گرفت.
این مستند تلویزیونی به بررسی مستند اتفاقات جبهه و مصاحبه با سربازان ایرانی پرداخته می پردازد. در هر قسمت بنا بر موقعیت های زمانی به بررسی یکی از فرماندهان ایرانی یا عملیات های نیروهای ایران اقدام می شد. مجموعه روایت فتح در قالب پنج مجموعه تولید شد.
این مجموعه دربارهٔ عملیات بزرگ والفجر ۸ که در غروب روز ۲۰ بهمن ۱۳۶۴ آغاز گردید، ساخته شد. این مجموعه شامل یازده برنامه دربارهٔ عملیات بزرگ والفجر هشت است.
این مجموعه دربارهٔ عملیات کربلای ۱ که در تابستان ۱۳۶۵ آغاز گردید، تهیه شد.
نمایش روایت ناتمام یک فصل معلق به به کارگردانی هومن سیدی، در سی شهریورماه ۱۳۹۱ در مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.
نمایش روایت ناتمام یک فصل معلق به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی در کافه تریای اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت. ساقی عطایی و حسین ایرجی دستیار کارگردان،بهزاداسحاقی مدیر صحنه،مرتضی اکبری نژاد و سعید کرمی دستیاران صحنه این کار بود.
باران کوثری ، هومن سیدی،آزاده صمدی، هوتن شکیبا، نوید محمدزاده، امیر جدیدی، نفیسه میر شمسی به عنوان بازیگر حضور دارند.
حبیب رضایی مشاور کارگردان این نمایش بود. نفیسه میرشمسی علاوه بر بازی، طراحی صحنه را نیز بر عهده داشت.
سلامان و آبسال در چهارده روایت عنوان کتابی از سید حسن امین فیلسوف، حقوقدان، شاعر و ادیب ایرانی است که شامل چهارده روایت از اسطوره ای رمزی و عاشقانه در فرهنگ ایرانی است.
سلامان و ابسال
فهرست عشاق معروف
سلامان و آبسال، داستانی رمزی و تمثیلی است که در تمدن یونانی ریشه دارد ولی در فضای فرهنگ ایرانی پرورده یافته است. سید حسن امین با شرح نکات برجسته و با رمزگشایی از عناصر داستان، ادبیات تطبیقی و کلیاتی در باب روایات را مطرح نموده است. این کتاب چهارده روایت متفاوت از حکایت سلامان و ابسال است که از فرهنگ یونانی به تمدن ایرانی منتقل شده است. ۱۲۰۰ سال پیش یکی از دانش آموختگان جندی شاپور یکی از این روایت ها را از یونانی به عربی برگرداند و در پی آن حکیم ابوعلی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی هر یک کتاب مستقلی بر آن نوشتند.
این کتاب شامل نوزده بخش است. در ابتدا به اسطوره فلسفی و داستان رمزی سلامان و ابسال و چهره ها و عناصر درونی داستان مورد اشاره دارد. بخش های بعد نیز روایات یونانی و روایت های ایرانی به گزارش ابن سینا، خواجه نصیر، عبدالرحمان جامی، قطب الدین اشکوری، محمود بن میرزا علی رنانی اصفهانی و ابوالقاسم سحاب را در بر می گیرد.
شیوه روایتگری (به انگلیسی: Narration) مجموعه ای از روش ها است که نویسندگان و پدیدآورندگان ادبی، نمایشی، سینمایی یا موسیقایی برای ارائه داستان به مخاطبان خود از آن ها بهره می گیرند. شیوه روایتگری یکی از تکنیک های جامع مؤلفان برای ارائه اثرشان است.
پیرنگ
راوی
رخداد
شخصیت
توصیف
درون مایه
گفتگو
فضا
ساختار
موضوع
افت
اوج
کشف
گره گشایی
کشمکش
گره افکنی
زاویه دید: زاویه دیدی که (چه از نوع شخصی چه غیرشخصی) داستان به وسیله آن ارائه می شود.
صدای روایت: فرمت (یا نوع نمایشی) که داستان از طریق آن ارائه می شود.
زمان روایت: زمان دستوری گذشته بودن، حال بودن یا آینده بودن افعال.
یک تکنیک روایی یا فن روایت یا فن روایی یا فن روایتگری، که در روایات آثار ادبی فاخر به عنوان یک صنعت ادبی، یا فن و صنعت داستانی شناخته می شود، به هر یک از روش هایی گفته می شود که خالق روایت(روایتگر) از آن ها به منظور القای مفاهیم استفاده میکند. –به عبارت دیگر، یک استراتژی است که در خلق روایت به منظور انتقال اطلاعات به مخاطبین و بخصوص به منظور توسعه و پیشبرد روایت برای کاملتر کردن روایت یا پیچیده تر کردن یا جذابتر کردن آن استفاده می شود. تکنیک های روایی از عناصر ادبی، که ذاتاً در آثار ادبی وجود دارند، متفاوت هستند.
یا دست تقدیر یا مشیت الهی
یوکاتاستروفی
تالکین ابداع شد، و به معنای یک واقعهٔ اوجی(بزنگاهی) و مهم در داستان است که طی آن قهرمان داستان به نظر میرسد که در حال مواجهه با یک تغییر مصیبت بار است. در حالی که این تغییر به وقوع نمی پیوندد مثلاً، زمانی که به نظر مخاطب داستان به بدی تمام شده ولی اتفاقی می افتد که خط داستان را تغییر می دهد و داستان به خوبی تمام می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

روایت در جدول کلمات

روایت های دینی
احادیث
روایت کننده
راوی
روایت کننده | نقل کننده
ناقل

معنی روایت به انگلیسی

story (اسم)
گزارش ، شرح ، حکایت ، داستان ، روایت ، موضوع ، قصه ، اشکوب ، نقل
narrative (اسم)
شرح ، حکایت ، داستان ، سرگذشت ، روایت ، قصه
tale (اسم)
حساب ، شرح ، حکایت ، داستان ، جمع ، چغلی ، روایت ، افسانه ، قصه
exemplum (اسم)
حکایت ، تمثیل ، مثال ، قصیده ، نمونه ، روایت

معنی کلمه روایت به عربی

روایت
عصابة , قصة
تقليد

روایت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

آتنا ٠٢:١٨ - ١٣٩٥/١٢/١٤
گویه، خوانش، تفسیر، ورشن انگلیشی و ورسیون فرانسه.
داستان،قصه،خاطره
|

محمدامین ١٧:٣٦ - ١٣٩٦/٠٣/٢٤
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
هیوال (کردی: هه وال)
سورون (اوستایی: سورون وَنت)
اَیوچیت (سنسکریت: اَیوچیتَ، اَیوچیتیا)
آمْنیا (سنسکریت: آمنایا)
|

امیر ١١:١٦ - ١٣٩٧/١١/٢٢
نقل قول
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Reyhaneh > get to know
جواد طایفی > Eurious
sina > tip over
Mah > Tug of love
محسن نجات حسینی > نظرات
مسعو ذهنیان > انگوری
عباس کاظمی > compresores
reza > providence

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روایت   • روایت ترکی   • روایت چیست   • اهنگ روایت   • روایت داستان   • تعریف روایت   • روایت امام حسین   • روایت صوتی   • مفهوم روایت   • معرفی روایت   • روایت یعنی چی   • روایت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روایت
کلمه : روایت
اشتباه تایپی : v,hdj
آوا : revAyat
نقش : اسم
عکس روایت : در گوگل


آیا معنی روایت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )