برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1281 100 1

روزگار

/ruzegAr/

مترادف روزگار: اوقات، ایام، دوره، زمان، زمانه، ساعت، عمر، عهد، وقت، جهان، دنیا، دهر، گیتی

معنی روزگار در لغت نامه دهخدا

روزگار. (اِ مرکب ) از: روز + گار. (از غیاث اللغات ) در پهلوی روچکار مجموعه ٔ ایام. (فرهنگ فارسی معین ). ایام. زمان. وقت.(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ) مدت :
بتا روزگاری برآید براین
کنم پیش هرکس ترا آفرین.
بوشکور.
خور بشادی نوبهاری روزگار
می گسار اندر تکوک شاهوار.
رودکی.
جهان پهلوان بودش آن روزگار
که کودک بد اسفندیار سوار.
دقیقی.
به پنجم فرازآمد این روزگار
شب و روز آسایش آمد ز کار.
فردوسی.
بسا روزگاراکه بر کوه و دشت
گذشته ست و بسیار خواهد گذشت.
فردوسی.
همی کرد نخجیر با یوز و باز
برآمد برین روزگاری دراز.
فردوسی.
بدانستم آمد زمان سخن
کنون نو شود روزگار کهن.
فردوسی.
سپه برده اندر دل کافرستان
خطر کرده در روزگار جوانی.
فرخی.
بدین خرمی و خوشی روزگار
بدین خوبی و فرخی شهریار.
فرخی.
فرخنده باد بر تو و بر دوستان تو
این مهرگان فرخ و این روز و روزگار.
فرخی.
چو روزگار بود کار چون نگار کنند
بروزگار توان کرد کارها چو نگار.
فرخی.
نشست و همی راند بر گل سرشک
ازآن روزگار گذشته برشک.
عنصری.
از آن محتشم تر در آن روزگار کس نبود. (تاریخ بیهقی ). نگاه باید کرد تا احوال ایشان [ پادشاهان غزنوی ] بر چه جمله رفته است و میرود در... پاکیزگی روزگار و نرم کردن گردنها. (تاریخ بیهقی ). و بهیچ روزگار من او را با خنده ٔ فراخ ندیدم الا همه تبسم که صعب مردی بود. (تاریخ بیهقی ).
این روزگار بی خطر و کار بی نظام
وامست بر تو گر خبرت هست وام وام.
ناصرخسرو.
بصحبت با چنین یاری به یمکان
بسر بردم به پیری روزگاری.
ناصرخسرو.
سر بریان بر سیری نشاید خورد و جز بر گرسنگی صادق نشاید خورد و اندر روزگار گرم نشاید خورد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). اگر پیش از آنکه روزگار فزودن علت و حرکت ماده ب ...

معنی روزگار به فارسی

روزگار
گیتی، دنیا، زمانه، عصر، روزگاران جمع
( اسم )۱ - مجموعه روزها ایام . ۲ - دنیا جهان گیتی زمانه . ۳ - زمان وقت دوره : روزگار جوانی روزگار پیغمبر اسلام ( بمعنی اخیرلازم الاضافه ) .
مرکب از روز باضافه گار . ایام . زمان وقت . مدت .
[ گویش مازنی ] /roozegaar/ سن و سال - زمانه – روزگار
( مصدر ) سپری کردن عمر گذراندن ایام.
مجرب . آزموده . گردش روزگار را دیده .
( صفت ) ۱ - بی دولت بی اقبال . ۲ - آنکه عمرش بیهوده سپری شده جمع روزگار رفتگان .
زمان بردن . طول کشیدن
دگرگون شدن روزگار
اوقات صرف شدن . زمان بردن
عمر دراز یافتن
سالخورده . مردی روزگار یافته و نیکو تدبیر و صائب اندیشه بود .
( صفت ) بدبخت بداقبال .
آشفته روز
ابنائ دهر
( صفت ) ۱ - تیره روز بدبخت بد اقبال. ۲ - ظالم ستمکار شریر .
نیک بخت . سعادتمند . خوشحال . شاد
شخصیکه شغل و کسبی نداشته باشد . بدون ...

معنی روزگار در فرهنگ معین

روزگار
(زِ) [ په . ] (اِمر.) ۱ - دوره ، عصر. ۲ - دنیا. ۳ - زمان ، وقت .
( ~. بُ دَ) (مص ل .) ۱ - در انتظار ماندن . ۲ - عمر ضایع کردن .
( ~. رَ تِ) (ص مر.) کنایه از: ۱ - بخت برگشته ، بی اقبال . ۲ - کسی که عمرش بیهوده سپری شده .
( ~. ش ِ دَ) (مص ل .) چندی به سر بردن ، چند صباحی عمر کردن .
( ~. کَ دَ) (مص ل .) درنگ کردن ، توقف کردن .
( ~. تَ) (مص ل .) مهلت یافتن .

معنی روزگار در فرهنگ فارسی عمید

روزگار
۱. گیتی، دنیا، زمانه. عصر.
۲. زمان، وقت: سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل / بیرون نمی توان کرد الاّ به روزگاران (سعدی۲: ۵۳۰).
۳. [قدیمی، مجاز] عمر.
* روزگار بردن: (مصدر لازم) [قدیمی، مجاز]
۱. روز گذراندن، وقت گذراندن، سپری کردن روزهای عمر.
۲. زندگی کردن.
۳. صبر کردن.
۴. تٲخیر کردن.
* روزگار یافتن: (مصدر لازم) [قدیمی، مجاز] فرصت پیدا یافتن.
۱. تیره روز، کسی که زندگانی خوشی ندارد، تبه روزگار.
۲. بدحال.
۳. تنگدست.
۱. بد روزگار، پریشان روزگار، بدبخت، تیره روز.
۲. ظالم، ستم کار.
بی سروسامان، بینوا.

روزگار در دانشنامه اسلامی

«روزگار رهایی» ترجمه کتاب «یوم الخلاص فی ظل القائم المهدی(ع)» اثر کامل سلیمان می باشد که توسط علی اکبر مهدی پور، به فارسی روان و سلیس برگردان شده است.
اولین ترجمه فارسی این اثر، در سال 1364ش، از روی چاپ دوم و ترجمه حاضر از روی چاپ چهارم- که دارای مزیت های خاصی از جمله ذکر منابع است- صورت گرفته است.
وسعت اطلاعات مؤلف در علوم طبیعی، او را به تطبیق برخی روایات با اختراعات و حوادث عصر حاضر واداشته و مترجم که این شیوه را نپسندیده، تلاش کرده است تا علاوه بر روان و سلیس بودن ترجمه، با رعایت امانت در آن، دائره ی این تطبیق ها را -به ویژه در مواردی که حوادث شخصی به صورت قطعی مطرح گردیده است- محدودتر سازد.
مترجم معتقد است هرچند رویکرد وسیع خوانندگان فارسی و عربی زبان، از شیوه جالب نویسنده در ارائه مطالب و دقت نظرها در آینده نگری های خاص وی در تطبیق پاره ای احادیث با حوادث در شرف وقوع آن روز حکایت دارد، اما برخی از این تطبیقات، برخلاف پیش بینی های وی نتیجه داده است.
به اعتقاد وی، هرچند گروهی مدافع این برداشت ها می باشند، اما به طور کلی، روا بودن یا ناروا بودن اینگونه برداشت های تازه از آیات و احادیث معصومین(ع)، خود موضوعی مستقل و قابل تأمل است.

نقل قول های روزگار

ممکن است منظور از روزگار(دهر) (ادبی و کنایی) یکی از موارد زیر باشد :

روزگار در جدول کلمات

روزگار
برهه , دهر
روزگار بسیار پیش از این
باستان
روزگار | عصر
دهر, زمانه
بازیگر طنز سریالهای در حاشیه و روزگار جوانی
رادش
به فرموده امام باقر (ع) کسی که برای تحمل حوادث روزگار ••• را آماده نکند | عاجز و ناتوان می ماند
شکیبایی
پیمان نباشد روزگار می شود
عهد
جهانگرد ایران شناس فرانسوی در روزگار صفویان
شاردن
سرد و گرم روزگار چشیده
دنیا دیده
صبر است و به فرموده امام باقر(ع) کسی که برای تحمل حوادث روزگار آن را آماده نکند | عاجز و ناتوان می ماند
شکیبایی
فارسی روزگار ما
دری

معنی روزگار به انگلیسی

time (اسم)
عصر ، عهد ، فرصت ، ساعت ، روزگار ، زمان ، مرتبه ، مدت ، هنگام ، وقت ، موقع ، گاه ، زمانه ، حین ، ایام
period (اسم)
حد ، کمال ، نقطه ، عصر ، دوره ، گردش ، نوبت ، ایست ، فرجه ، پایان ، منتها درجه ، روزگار ، زمان ، مرحله ، مدت ، وقت ، طمی ، موقع ، مدتی ، گاه ، نتیجه غایی ، قاعده زنان ، جمله کامل ، نقطه پایان جمله ، دوران مربوط به دوره بخصوصی
condition (اسم)
شرط ، حالت ، وضعیت ، چگونگی ، حال ، روزگار

معنی کلمه روزگار به عربی

روزگار
عالم , فترة , وقت
عصر قديم

روزگار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهاب آتشزاد
حال و روز، کیفیت زندگی
علی باقری
تا نه بس روزگار: بزودی، در مدتی کوتاه، نظیرِ " نه دیر"
((تا نه بس روزگار خواهی دید
هم سپه مرده هم سپهسالار))
(تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی،زمستان ۱۳۸۳، ص۳۸۳.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روزگار   • دانلود آهنگ علیرضا روزگار نیستی کنارم   • علیرضا روزگار جدید   • علیرضا روزگار فنجون برعکس   • علیرضا روزگار ناز داره   • دانلود آهنگ شاد علیرضا روزگار   • علیرضا روزگار تورو دوست دارم   • علیرضا روزگار 94   • مفهوم روزگار   • تعریف روزگار   • معرفی روزگار   • روزگار چیست   • روزگار یعنی چی   • روزگار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روزگار
کلمه : روزگار
اشتباه تایپی : v,c'hv
آوا : ruzegAr
نقش : اسم
عکس روزگار : در گوگل

آیا معنی روزگار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )