انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1040 100 1

روستا

/rustA/

مترادف روستا: آبادی، ده، دهات، دیه، رستاق، قریه، قصبه

معنی روستا در لغت نامه دهخدا

روستا. (اِ) در پهلوی رستاک . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). معرب آن رستاق. (پور داود: یسنا ج 122 حاشیه ٔ4 از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). رزداق. رسداق. (ازمنتهی الارب ) (فرهنگ فارسی معین ). ده. (برهان قاطع) (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). قریه. (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ) :
بتو دادم آن شهر و آن روستا
تو بفرست اکنون یکی پارسا.
فردوسی.
چو از شهر یکسر بپرداختند
بگرد اندرش روستا ساختند.
فردوسی.
بگرد اندرش روستاها بساخت
چو آباد کردش کهان را نشاخت.
فردوسی.
یکی روستا دید نزدیک شهر
که دهقان و شهری از او داشت بهر.
فردوسی.
در روستاها بگشتندی. (تاریخ بیهقی ). امیر بسیار پرسیدی از آن جایها و روستاها و خوردنیها. (تاریخ بیهقی ).
پس بیش مشنو آن سخن باطل کسی
کز شارسان علم سوی روستا شده ست.
ناصرخسرو.
داشت زالی بروستای تکاو
مهستی نام دختری و سه گاو.
سنایی.
بروستا چه رود گه گه از پی تذکیر
بهر مقام بزرگی شود دو روز مقیم.
سوزنی.
رنج دلم را سبب گردش ایام نیست
فعل سگ گنجه است قدح خر روستا.
خاقانی.
من عزیزم مصر حرمت را و این نامحرمان
غرزنان برزنند و غرچکان روستا.
خاقانی.
اگر در روستا باشی عجب نیست
که جرم ماه در خرمن بیفزود.
خاقانی.
مسلم کرد شهر و روستا را
که بهتر داشت از دنیا دعا را.
نظامی.
من هزاران ساله علم آنجا برم
آن زمان از روستا خواهم رسید .
عطار.
هر که روزی باشد اندر روستا
تا بماهی عقل او ناید بجا
وآنکه باشد ماهی اندر روستا
روزگاری باشدش جهل و عمی.
مولوی.
قول پیغمبر شنو ای مجتبی
کورعقل آمد وطن در روستا.
مولوی.
پسران وزیر ناقص عقل
بگدایی بروستا رفتند.
سعدی.
چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر
همه روستایند و شیراز شهر.
سعدی.
آورده اند که انوشیروان عادل را در شکارگاه صیدی کباب کردند و نمک نبود غلامی بروستا رفت تا نمک حاصل کند. (گلستان ).
- امثال :
مگر از روستا آمده ای ؛ یعنی بسی نادان و ابلهی :
علم در علم است این دریای ژرف
من چنین جاهل کجا خواهم رسید
من هزاران ساله علم آنجا برم
آن زمان از روستاخواهم رسید.
عطار (از امثال و حکم دهخدا).
|| روستا و روستای بمعنی بلوک امروزین بوده است هر روستا دارای قراء و قصبات متعدد بوده است. (یادداشت مؤلف ). سواد. (تاریخ بیهقی از یادداشت مؤلف ). عرض. مخلاف. (منتهی الارب ) : نشابور ناحیتی است جدا و آن سیزده روستا است و چهار خان. (حدود العالم ). اندر وی [ اندر بتمان ] دهها و روستاهای بسیار است. (حدود العالم ص 117). اندر اسبیجاب شهرها و ناحیت ها و روستاها بسیار است. (حدود العالم ). و امیر مسعود بروستای بیهق رسید در ضمان سلامت. (تاریخ بیهقی ). وی با بوسهل حمدونی بتعجیل برفت بروستای بست. (تاریخ بیهقی ). فرمود بتعجیل کسان رفتند و بروستای بیهق علوفات راست کردند. (تاریخ بیهقی ). خدمتها کرده بود بروزگار امیر محمود به روستای نشابور. (تاریخ بیهقی ). و بنواحی فارس روستای فروگرفت و آنجا بنشست خود و سپاه. (تاریخ سیستان ). محمدبن الحصین شهر داشت و خطبه و از روستاها هیچ دخل نبود بسبب خروج خوارج. (تاریخ سیستان ).
این مگر آن حکم باژگونه ٔ مصر است
آری مصر است روستای صفاهان.
خاقانی.
|| باشنده ٔ ده. (برهان قاطع). دهقان و ساکن در ده. (ناظم الاطباء). مجازاً دهقان. (آنندراج ).
- بی روستای عید ؛ تعیش و جشن بدون صدا وهمهمه. (ناظم الاطباء).
|| جمعیت و مجمع مردمان خواه برای تماشا و خواه برای کار و مهمی دیگر. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). || میدان غله. || بازار. بازار جای. || شهر. || اردوگاه ترکمنهای چادرنشین. || کشور مزروع که دارای شهر و دهات باشد. || سکنه ٔ کشور مزروع که دارای شهر و دهات باشد. (از ناظم الاطباء). و رجوع به رستاق و رزداق و رسداق و روستایی شود.

معنی روستا به فارسی

روستا
ده، قریه، روستایی، ده نشین، دهقان، کشاورز
معرب آن رستاق . رزداق . رسداق یا بمعنی بلوک امروزین است هر روستا دارای قرائ و قصبات متعدد بوده است .
( اسم ) ده قریه .
شهر کوچکی است در میان داراگرد و حدود کرمان .
دهقان زاده . کسی که در روستا زاده شده باشد .
کسی که در روستا می نشیند . دهقان
تریاق روستا .
قریه ایست سه فرسنگی میان. شمال و مشرق بندر ریک ٠
ده کوچکی است از بخش کرج شهرستان تهران . کارخانه نیم تمام ذوب آهن بین کرج و این ده است .
گنج روستا ناحی. بوده است میان بادغیس و مروالرود و معرب آن گنج رستاق است .

معنی روستا در فرهنگ معین

روستا
(اِ.) ده ، قریه .

معنی روستا در فرهنگ فارسی عمید

روستا
ده، قریه.

روستا در دانشنامه ویکی پدیا

روستا
در مورد روستا و دِه تعاریف متعدد و زیادی گفته شده، ده یا روستا که در کتاب های نشر قدیم به صورت دیه هم دیده می شود، در پارسی میانه، ده (Deh) در پارسی باستان (Dahya) به معنی سرزمین و در اوستا به شکل دخیو (Daxya) آمده است. در ایران، ده از قدیمی ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیلاتی و جایی بوده است که در آن گروه هایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته اند. ده اساس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل می دهد و اهمیت آن به اعتبار اینکه یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی است، در سراسر قرون وسطی و از آن پس تا به امروز برقرار بوده است.
پلاسید رامبد جامعه شناس فرانسوی می گوید: ده واحد اجتماعی ویژه ای است که با یک فضا در ارتباط متقابل است و این فضا به عنوان یک عنصر ضروری در نظام اجتماعی ده نقش دارد و به این ترتیب ده دارای بعد اجتماعی است که می تواند یکی از عوامل اساسی تشکیل دهنده آن به شمار رود. ده محصول کنش های متقابل گروه های انسانی و فضا است، میان اعضای ده رابطه ای محلی وجود دارد که نتیجه کنشهای متقابل تاریخی است و موجب پیدا شدن حافظه جمعی و محلی است و در نتیجه نوعی وجدان یا شعور جمعی به وجود می آورد.
در عرف ده عبارت از محدوده ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی، عواطف و علائق مشترک هستند، در آن تجمع می یابند و بیشتر فعالیت هایی که برای تأمین نیازمندی های زندگی خود انجام می دهند، از طریق استفاده و بهره گیری از زمین و در درون محیط مسکونی شان صورت می گیرد، این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل ده نامیده می شود.
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مصوب تیر ۱۳۶۲، روستا را چنین تعریف می کند: «روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است» که از نظر وضعیت طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همگون بوده، با قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل شناخته شود. روستا از حداقل ۲۰ خانوار یا صد نفر ساکن متمرکز یا پراکنده تشکیل می شود. اکثریت ساکنان دائمی روستا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیت در زمینه کشاورزی، دامداری، باغداری، صنایع روستائی یا صید اشتغال دارند. روستا در عرف به عنوان ده، آبادی، قلعه، دهکده یا قریه نیز نامیده می شود.
درقانون اصلاحات ارضی در ایران ده چنین تعریف می شده است. ده یا روستا عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانواده که در اراضی آن ده به کار کشاورزی اشتغال دارند و درآمد بیشتر آنان از طریق کشاورزی حاصل می شود. واژه «دهاتی» نزد شهرنشینان ایرانی ممکن است به عنوان دشنام به کار رود.
عکس روستا
روستا یکی از واحدها و تقسیمات جغرافیایی است و می تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:
هما روستا، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، کارگردان و مترجم زن ایرانی
احمد روستا، ضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
رضا روستا، سیاستمدار ایرانی
فرانچسکو روستا، بازیکن فوتبال و اهل ایتالیا
در ایالات متحده آمریکا معنای روستا (انگلیسی: Village) بر حسب منطقه ی جغرافیایی و قوانین آن منطقه متفاوت است. در بسیاری از مناطق، روستا یک واژه ی گاهی غیررسمی برای نوعی از تقسیمات کشوری در مرتبه ی محلی است. از آنجایی که متمم دهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اجازه ی قانون گذاری توسط دولت فدرال ایالات متحده برای ایالت ها را نمی دهد، ایالت ها آزادند تا سطوح اداری معادل روستا داشته باشند و یا آن را به شیوه های گوناگون تعریف کنند. معمولاً یک «روستا» نوعی شهرداری است، اما می تواند معانی دیگر مانند یک محدوده ثبت نشده نیز داشته باشد و یا به طور رسمی شناخته شده یا نشود.
این واژه در ایالت های مختلف معانی مختلف دارد.
در آیداهو تمامی شهرداری ها (municipalities)، شهر خوانده می شوند.
روستا (به ایتالیایی: Rosta) یک کومونه در ایتالیا است که در استان تورین واقع شده است.
فهرست شهرهای ایتالیا
روستا ۹٫۰ کیلومترمربع مساحت و ۴٬۶۸۵ نفر جمعیت دارد و ۳۹۹ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
شهر بینیتسه خواهرخواندهٔ روستا (پیمونت) هست.
«روستا» (آلمانی: Sie fanden eine Heimat) یک فیلم است که در سال ۱۹۵۳ منتشر شد.
۲۳ اکتبر ۱۹۵۳ (۱۹۵۳-10-۲۳)
روستا (انگلیسی: Country) فیلمی به کارگردانی ریچارد پیرس است که در سال ۱۹۸۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به سام شپارد، مت کلارک و جسیکا لنگ اشاره کرد.
روستا (انگلیسی: The Village) یک فیلم روان شناختیِ دلهره آور به کارگردانی ام. نایت شیامالان محصول آمریکا است که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد.
۲۶ ژوئیه ۲۰۰۴ (۲۰۰۴-07-۲۶) (premiere)
۳۰ ژوئیه ۲۰۰۴ (۲۰۰۴-07-۳۰) (United States)
در پنسیلوانیا یک توافق نامه بین مردم دهکده ای کوچک و موجوداتی که در بیشه های اطراف ساکن اند، وجود دارد: مردم دهکده وارد بیشه نمی شوند، و موجودات بیشه هم به دهکده پا نمی گذارند. این توافق نامه برای سال ها پابرجا مانده است، تا این که…
مختصات: ۳۲°۴۲′۱۰″ شمالی ۴۹°۳۸′۲۳″ شرقی / ۳۲٫۷۰۲۷۸°شمالی ۴۹٫۶۳۹۷۲°شرقی / 32.70278; 49.63972
فهرست روستاهای ایران
روستا (کوهرنگ)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری ایران است.
این روستا در دهستان میان کوه موگوئی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۷ نفر (۷خانوار) بوده است.
روستا الپین، کالیفرنیا (به انگلیسی: Alpine Village, California) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان آلپاین، کالیفرنیا واقع شده است.
فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا
روستا الپین ۷٫۲۶۲ کیلومترمربع مساحت و ۱۱۴ نفر جمعیت دارد و ۱٬۷۰۸ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
روستا انسین انگواسا (به لاتین: Ancien Village Ngouassa) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آفریقای مرکزی است که در Bamingui-Bangoran واقع شده است.
فهرست شهرهای جمهوری آفریقای مرکزی
روستا انسین دو گار (به لاتین: Ancien Village de Gara) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آفریقای مرکزی است که در Bamingui-Bangoran واقع شده است.
فهرست شهرهای جمهوری آفریقای مرکزی
دکتر احمد روستا (زاده: ۱۷ فروردین ۱۳۲۷، یزد) عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی است. در سایت وی آمده او مدرک دکترای مدیریت خود را از دانشگاه برادفورد انگلستان در سال ۱۳۵۷ خورشیدی دریافت نموده. دکتر روستا مدرس دروس مرتبط بازاریابی و مدیریت بازار در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی و استاد مهمان برخی از دانشگاههای دیگر تهران از جمله دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بوده است. دکتر احمد روستا از سال 1391 نگارش مجموعه مطالبی با عنوان الفبای زندگی و مدیریت عمر را در مجله پنجره خلاقیت آغاز کرد که تا پاییز سال 93 هر شماره در مجله پنجره خلاقیت منتشر می شود و هر بار بر اساس حروف الفبا یک مفهوم مدیریتی در زندگی تبیین می شود.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات محلی ایران است که در آن همهٔ اعضای اصلی و جانشین شورای اسلامی یا شهر شورای اسلامی روستا در روستاهای با حداقل جمعیت مشخص با رای مردم تعیین می شوند.
نخستین دورهٔ آن در سال ۱۳۷۷ و دورهٔ اخیر آن در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.
در این انتخابات ها، علی رغم محلی بودن معمولاً جناح های سیاسی شرکتی گسترده دارند، به ویژه در کلان شهرها. ورزشکاران نیز، با شهرتی که در میان مردم داشته اند در دوره های اخیر توانسته اند در این انتخابات ها موفقیت کسب کنند.
در متمم قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۶) که در دوره نخست مجلس شورای اسلامی تهیه شد، به لزوم ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی (به عنوان شوراهای محلی) اشاره شده بود. با این حال در دوران قاجار و دوران پهلوی اول ایجاد این انجمن ها انجام نشد. پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی، با فضای باز سیاسی ایجادشده این مسئله بار دیگر مطرح شد. فرقه دموکرات آذربایجان در سال ۱۳۲۴ خواهان برگزاری انتخابات برای انجمن های ایالتی و ولایتی شد. در دوران پهلوی دوم برگزاری این انتخابات چند بار مطرح شد، من جمله در سال های ۱۳۲۹ و ۱۳۴۱، اما هیج گاه عملی نشد.
بانوان جوان روستا (انگلیسی: Young Ladies of the Village) یا با عنوان مشهور دیگر، ندیمه های روستا، عنوان یک نقاشی رنگ روغن بر روی بوم کرباس از نقاش جنبش رئالیسم فرانسوی گوستاو کوربه است که در تاریخ ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۲ طراحی گردید. در پایین سمت چپ اثر، امضای کوربه به خوبی مشهود است. این نقاشی امروزه در موزه متروپولیتن نیویورک قرار دارد.
آوای روستا برنامه محلی و فلکوریکی است که از سوی تلویزیون هرات شبهای سه شنبه پخش می شود. این برنام توانسته است که جایگاه ویژه بین مردم هرات باز کند. گرداننده گان این برنامه تلویزیونی از گویش محلی برای جذابیت این برنامه استفاده می کنند. روستاهای مختلف هرات، عنعنات، رسوم و کلتور مردم روستانشین هرات در این برنامه به نمایش گذاشته می شود.
اخیراً این برنامه از سوی مسئولین تلویزیون هرات به نام هوای روستا تغییر کرده است.
تپه زیر روستا در شهرستان بیجار، بخش چنگ الماس، روستای کهریز واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۸۱۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تپه کنار روستا مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قروه، روستای میهم پائین واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۶۶۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تپه کهنه روستا مربوط به نئولتیک - هزاره اول قبل از میلاد است و در شهرستان اشنویه، بخش نالوس، دهستان اشنویه جنوبی، مابین روستاهای نالوس و ده گرجی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۷۱۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
خاطرات کشیش روستا (به فرانسوی: Le Journal d'un curé de campagne) فیلمی درام به کارگردانی روبر برسون محصول سال ۱۹۵۱ است. این فیلم یکی از ستایش شده ترین فیلم های تاریخ سینمای جهان است که برای برسون جوایز بسیاری از جمله جایزه بزرگ جشنواره فیلم ونیز را به ارمغان آورد.
کلود لیدو (کشیش آمبریکور)
ژان ریویر (کنت)
آندره گوبرت (کشیش تورسی)
راشل برند (کنتس)
نیکول موری (خانم لوییز)
کلود لیدو کشیش جوان که از درد معدهٔ خود همیشه شاکی است مسئول منطقهٔ آمبریکور می شود و در آنجا با خانوادهٔ کنت آشنا می شود.کنتس بعد از مرگ پسرش حال و روز خوبی ندارد و ایمان او نیز در خطر است و بحث های زیادی با کشیش می کند ولی روز قبل از مرگش با کشیش صحبت می کند و ایمانش را دوباره پیدا می کند اما این موضوع را فقط کشیش می داند (کنتس در نامه ای این موضوع را به او توضیح می دهد) و همه مسئولیت پریشانی و مرگ کنتس را کشیش می دانند. روزهای بعد کشیش برای معالجهٔ مریضی اش به پاریس می رود و در آنجا می میرد.
در فیلم آنچه بر کشیش می گذرد را به صورت راوی سوم شخص می بینیم اما هنگامی که کشیش مشغول خاطره نویسی است ما گفته های کشیش را سوار بر متن می شنویم.
رضا روستا (زاده ۱۲۸۰ خورشیدی ویشکا، رشت - درگذشته بهمن ۱۳۴۵ آلمان شرقی) از مبارزان ضد دیکتاتوری و از رهبران حزب توده ایران در اوایل دهه ۱۳۳۰ خورشیدی بود. دختر او هما روستا، یکی از بازیگران مطرح سینمای ایران شد.
http://daneshnameh.irdc.ir/?p=2978
http://www.historydocuments.ir/show.php?page=booksshow&id=123
وی تحصیلات خود را در زادگاهش شروع کرد و مدتی بعد به کمونیستهای گیلان به رهبری حیدرخان عمو اوغلی ملحق شد. پس از سرکوبی جنبش جنگل به شوروی عزیمت کرد و تا ۱۳۰۳ مشغول گذراندن مدرسه حزبی بود تا این که در این سال به ایران برگشت. در ۱۳۰۹ دستگیر و به اعدام و سپس به هشت سال زندان محکوم شد. در ۱۳۱۵ آزاد و در ۱۳۱۶ به همراه ۵۳ نفر دستگیر و سپس تا ۱۳۲۰ در ساوه زندانی بود. در ۱۳۲۶ به شوروی رفت و در همان سال به عضویت کمیته مرکزی حزب توده ایران انتخاب شد. سپس به برلین رفت و دبیرکل شورای مرکزی سندیکاهای متحده ایرانی وعضو هیئت اجرائیه فدراسیون جهانی سندیکاها شد. در ۱۳۲۸ به طور غیابی به اعدام محکوم شد. تا زمان مرگش در ۱۳۴۵ مسئول کارگران حزب توده در خارج از کشور بود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های روستا

روستا زیستگاهی انسانی یا جامعهٔ مسکونی خوشه ای بزرگتر از آبادی و کوچکتر از شهرک با جمعیت چند صد تا چند هزاری است.
• «روستایی ها ساده ترین راه را انتخاب می کنند؛ ساده ترین موقعیت برای زندگی. حتی زبان شهری زبان پیچیده ای است. زبان روستایی ساده است. شاید با ۱۵۰۰واژه بتوانید امورات خود را در روستا بگذرانید، اما در شهر ده هزار واژه برای موقعیت های مختلف می خواهید.» ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷/ ۹ بهمن ۱۳۹۵ -> هوشنگ مرادی کرمانی
• «امروزه بسیاری از چیزها در روستا از میان رفته اند، به ویژه برای جوانان؛ که آرامش و آسایش خاطر و روح و روان روستایی را آزرده کرده است. کمابیش بسیاری از آسیب های شهری وارد روستا نیز شده است... روستاها به دلیل عدم برخورداری کامل از نظم نمادین مدرن و عدم برخورداری از مراکز اقتصادی- اجتماعی وسیاسی مدرن، بیش از شهرها در میانه راه سنت و مدرنیته قرار گرفته اند و تعارض های سنّت و مدرنیته در روستاها بیش از شهرها خشونت بار و عریان است.» -> نعمت الله فاضلی

ارتباط محتوایی با روستا

روستا در جدول کلمات

روستا
قریه, ده , قصبه, آبادی
روستا در لفظ آذری
کند
روستا و آبادی
ده
روستا و قریه
ده
ساخته ضیاء الدین دری در سال 77 با بازی خسرو شکیبایی | هما روستا | دانیال حکیمی و محمدعلی کشاورز
لژیون
ساخته مجید قار ی زاده با بازی هما روستا | ژاله علو و نگین صدق گویا
زن امروز
ساخته مجید قاری زاده در سال 75 با بازی هما روستا | ژاله علو و نگین صدق گویا
زن امروز
ساخته مجید قاری زاده با بازی هما روستا و ژاله علو
زن امروز
همه کاره روستا بود
ارباب

معنی روستا به انگلیسی

village (اسم)
قصبه ، دهکده ، ده ، روستا ، قریه

معنی کلمه روستا به عربی

روستا
قرية
إنتخابات المجالس المحلية

روستا را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محمدحسین ابادی ٢١:٤٠ - ١٣٩٦/١٢/٢٩
کزن
|

سارا ٢١:٢٩ - ١٣٩٧/٠١/١٠
قریة
|

الا ١٤:٤٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٠
ده
|

marj ١٠:٠٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٠
Rural
|

Reyhaneh.R ١٧:١٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٨
روستا =Rustic
|

حنانه.گیتی نژاد ١٧:١٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٨
البتهRustic یعنی وابسته به روستا عزیز دلم...
لطفا دیگران رو به اشتباه نندازید.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روستا   • تعریف روستا   • نام دیگر روستا   • روستا چیست   • زندگی در روستا   • روستا هما   • انشا درمورد روستا   • معنی روستا در جدول   • مفهوم روستا   • معرفی روستا   • روستا یعنی چی   • روستا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روستا
کلمه : روستا
اشتباه تایپی : v,sjh
آوا : rustA
نقش : اسم
عکس روستا : در گوگل


آیا معنی روستا مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )