انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 951 100 1

روسیه

/rusiyye/

معنی روسیه در لغت نامه دهخدا

روسیه. [ ی َه ْ ] (ص مرکب ) مخفف روسیاه. کسی که بخاطر کارناروا که مرتکب شده شرمنده است :
گر به پیری دانش بدگوهران افزون شدی
روسیه تر نیستی هر روز ابلیس لعین.
منوچهری.
ای ز خجالت همه شبهای تو
روسیه از روز طربهای تو.
نظامی.
زن چو انگور و طفل بی گنهست
خام سرسبز و پخته روسیهت.
نظامی.
و رجوع به روسیاه شود.

روسیه. [ سی ی َ ] (اِخ ) نامی است که بر امپراتوری وسیع تزارهااطلاق می شود و آن در اروپا و آسیا از سواحل دریای بالتیک تا سواحل اقیانوس کبیر ممتد بوده است. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). رجوع به روسیه ٔ شوروی شود.

معنی روسیه به فارسی

روسیه
نامی است که سابقا بامپراتوری وسیع تزار ها اطلاق میشد . این سرزمین پهناور با متصرفات آسیایی آن ۲۲۴٠۳٠٠٠ کیلومتر مربع مساحت دارد و از جهت وسعت بزرگترین کشور جهان است . از شمال محدود است باقیانوس منجمد شمالی از مشرق باقیانوس کبیر از جنوب به منچوری مغولستان و چین افغانستان ایران ترکیه و رومانی از مغرب به فنلاند نروژ و سواحل دریای بالتیک لهستان چکوسلواکی و مجارستان . جمعیت ۲۵۳/۳٠٠/٠٠٠ . این کشور از ۱۶ دولت متشکل است که هر یک استقلال داخلی دارد . امروزه بجمهوری سوسیالیستی شوروی روس - که قسمت عمده اتحادیه جماهیر ( اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ) را تشکیل میدهد - و آن بمساحت ۱۹۷٠۷۴٠٠ کیلومتر مربع است و ۱۱۳ میلیون سکنه دارد . پایتخت آن شهر مسکو و شهر های عمده اش عبارتند از : لنینگراد رستف گرکی اسوردلوسک ساراتف و غیره . روسیه اروپا هموار و در بعضی مواضع دارای دریاچه ها و باتلاقها و در برخی امکنه پوشیده از جنگلهاست و در جنوب شرقی از استپها مستور است . جبال عمده عبارتند از : قفقاز و اورال تپه های والدائی و ولگا در میان شطها باید پچورا دوینا دون و ولگا را نام برد . روسیه آسیا ناحیه ایست که در مغرب پست در مشرق و جنوب کوهستانی و توسط ابی ینی سه ئی لنا و آمور مشروب میشود و دارای دریاچه های بزرگ : آرال بالکاش و بایکال است . مردم روسیه از نژاد های مختلف ترکیب یافته اند ولی اکثر آنها از نژاد اسلاوند . تاریخ روسیه در قرن ۹ میلادی - یعنی هنگام هجوم آوارگان - ستونهایی از نژاد اسکاندیناو که خوی جنگجویی خود را باسلاویان منتقل ساختند آغاز میشود . روسیان مذهب کاتولیسیسم یونانی را بتوسط مبلغان بیزانسی در زمان سلطنت ولادیمیر ( ۱٠۱۵ - ۹۷۲ م . ) پذیرفتند یارسلاو بزرگ ( ۱٠۵۴ - ۱٠۱۵ م . ) بمنزله شارلمانی روسیه بشمار است ولی پس از این پادشاه دوره هرج و مرج آغاز و جنگهای داخلی شروع گردید و بر اثر آنها روسیه تحت تبعیت مغولان در آمد ( قر . ۱۲ و ۱۳ م . ) مع هذا امرای مسکو و مخصوصا ایوان مخوف موفق شدند که بتدریج بر متصرفات خود بیفزایند و سلطنتی مقتدر را در زمان رمانوف که در ۱۶۱۳ م . قدرت را در دست گرفتند پی ریزی کنند . مشهورترین تزارها پطر کبیر ( ۱۷۲۵ - ۱۶۸۲ م . ) است که بر شارل دوازدهم پادشاه سوئد غلبه کرد. او مجدد تمدن مسکوی بتقلید اروپاییان و بنیادگذار شهر پطرزبورگ است . در قر . ۱۸ م . روسیه تقریبا لا ینقطع در جنوب با ترکان در محاربه بود. در زمان کاترین دوم نخستین تقسیم لهستان ( پس از آن دو بار دیگر مقاسمه بعمل آمد ) و فتح آزف انجام گرفت . در زمان پل اول ( ۱۸٠۱ - ۱۷۹۶ م . ) روسیه در اتحادیه ضد فرانسه شرکت کرد اما بعد ناپلئون بروسیه حمله برد ولی سرما ناپلئون را از روسیه خارج کرد و الکساندراول مورد توجه و احترام دول دیگر گردید و بریاست اتحادیه مقدس بر گزیده شد . از آن پس تزاران کوشیدند که از جانب مملکت عثمانی بسوی استانبول پیشرفت کنند . سپاهیان فرانسوی و انگلیسی آنانرا در قریم ( کریمه ) متوقف و معاهده پاریس را به آنان تحمیل کردند ( ۱۸۵۶ م . ) . در (۱۸۷۷ - ۷۸ م.) روسیه بواسطه معاهده برلین زیانی قابل توجه بشان و شوکت و متصرفات عثمانی وارد آورد . پیشرفتهای بعدی روسیه و ایجاد راه آهن سرتاسری سیبری موجب ایجاد جنگ بین آن کشور و ژاپن در ۱۹٠۴ م . شد . ده سال بعد روسیه ضد آلمان وارد جنگ بین المللی اول گردید . انقلاب کبیر روسیه در ۱۹۱۷ م . صورت گرفت . تزار و خانواده او بقتل رسیدند و کمی بعد حکومت بلشویک برهبری لنین ایجاد شد . در طی این وقایع امپراتوری روسیه فنلاند استونی لتونی لیتوانی و قسمتی از لهستان را از دست داد . بخشهای دیگر امپراتوری مزبور بتبع روسیه شوروی تشکیل جمهوریهای متحد با آنان دادند پس از فوت لنین استالین جانشین وی گردید در ۱۹۳۹ م . شورویان بخش شرقی لهستان و در ۱۹۴٠ قسمتی از فنلاند رومانی و جمهوریهای بالتیک را بتصرف در آوردند . جماهیر شوروی در ۴۲ - ۱۹۴۱ م . مورد حمله آلمانیان قرار گرفت و در نتیجه در جنگ بین المللی دوم وارد گردید و عاقبت توانست کلیه سرزمینهای خود را که بدست آلمانیان اشغال شده بود خارج کند و سپاهیان وی وارد برلین گردیدند و جنگ خاتمه یافت ( ۴۵ - ۱۹۴۳ م . ) . در ۱۹۴۵ وی در غلبه بر ژاپن شرکت کرد . روابط ایران و روسیه - روسیه از عهد صفویه با ایران رابطه یافت . سفرای دولتین گاه گاه رفت و آمد داشتند . در زمان محمود افغان ( ۱۱۳۵ ه . ق . / ۱۷۲۲ م . - ۱۱۳۷ ه . ق . / ۱۷۲۵ م . ) لشکریان امپراتور روس بداغستان آمد و دربند را - که از آن ایران بود - تصرف کردند . در سال ۱۱۳۷ ه . ق . / ۱۷۲۵ م . روس و عثمانی متفق شدند که همه ولایات سواحل دریای خزر تا ارس متعلق بروسها باشد و ایالات غربی و شمال غربی در تصرف عثمانیان بماند و یکدیگر را در پیشرفت این مقصود مساعدت کنند و هرکس را که لایق میدانند پادشاه ایالات دیگر ایران سازند . چون اشرف جای محمود نشست و مشاهده کرد که روس و عثمانی در دفع افغانان متفقند و شاید در نظر دارند که طهماسب میرزا را بر تخت نشانند از در حیله در آمد و سفیری به استانبول فرستاد و جمعی از علمای سنت را بطرف خود جلب کرد که چون افغانان حکمرانی شیعه را از ایران بر انداختند و لوای اهل سنت برافراشتند جنگ عثمانی با آنان و موافقت وی با دولت روسیه - که حکومت نصاری است - بر خلاف شرع انوار است . همچنین در میان لشکر ترکان که بطرف اصفهان می آمدند اختلاف انداخت و آنانرا شکست داد . چون نادر زمامدار ایشان شد روسیان که بعضی از ایالات بحر خزر را متصرف شده بودند از در مسالمت در آمده شهرهای ایران را تخلیه کردند . روسها از پیشرفتهای نادر بیمناک بودند و ازاین جهت بالزگیان یاری کردند ولی چون نادر درگذشت و دوره هرج و مرج و جنگهای داخلی فرا رسید و از سوی دیگر قدرت دولت روسیه در تزاید بود آنان تصمیم گرفتند که نقشه پطر را اجرا کنند . در زمان آقا محمد خان قاجار والی گرجستان [ [ هراکلیوس ] ] خواست خود را تحت حمایت روسها در آورد ولی در آن زمان این اندیشه عملی نگردید چه پس از قتل عام تفلیس بامر آغا محمد خان و تصمیم کاترین دوم امپراتریس روسیه بجنگ با ایران و عزیمت آغا محمد خان بقصد رزم با روسیان بواسطه فوت کاترین سپاه روس مراجعت کرد و خیال پادشاه قاجار ازین حیث راحت شد . چون دوره امپراتوری پل در روسیه سپری گشت و الکساندر اول بر جای او نشست والی گرجستان گرگین خان مانند پدر خود هراکلیوس حمایت روس را نپذیرفت ولی در همان اوان بدرود حیات گفت و روسیان علی رغم خانواده او و بسیاری از امرای گرجستان که بحکومت روس راضی نبودند آن دیار را تسخیر کردند و در سال ۱۲۱۸ ه . ق . جنگ بین ایران و روس حتمی گردید و روسیان بطرف گنجه حرکت کرده آن شهر را گرفتند . حکام قراباغ و امیران بعض نواحی دیگر بنای چاپلوسی و مداهنه را نسبت بروسها گذاشتند . فتحعلی شاه پسر و ولیعهد خود عباس میرزا را بمقابله آنها فرستاد و بواسطه اهمیت جنگ پس از مدتی شخصا حرکت کرد . در سال ۱۲۱۹ ه . ق . جنگهای سختی بین دولتین واقع گشت و در غالب آنها ایرانیان رشادت بخرج داده در مقابل توپ و تفنگ و لشکر منظم روسی ایستادگی کردند . اولین جنگهای ایران و روس تا سال ۱۲۲۸ ه . ق . ادامه داشت . روسها چند مرتبه سردار خود را تغییر دادند و لشکریانی بکمک فرستادند مع ذلک ده سال ایرانیان استقامتت کردند و در مقابل آن دولت مقتدر پافشاری نمودند . با وجود این بعض ولایات مهم ماورائ رود ارس در دست روسها افتاد و فتحعلی شاه چاره ای جز این ندید که میانجیگری سفیر انگلیس را پذیرفته تن بمعاهده گلستان دهد . طبق این معاهده که بسال ۱۲۲۸ ه . ق . در قریه گلستان ( واقع در قراباغ ) بین ایران و روس منعقد گردید همه بلاد و نقاطی که تا آن موقع در تصرف هریک از دولتین بود از متصرفات دایمی آن دولت بشمار آمد یعنی ولایات قراباغ گنجه ( الیزابت پل ) شکی شروان دربند و باکو و هر نقطه از ولایت طالش که تحت تصرف روسیه افتاده بود و همه داغستان و گرجستان مخصوص دولت روسیه شد . اگر چه در فصل اول این معاهده نوشته شده بود که جنگ و عداوت بین دولتین الی الابد متروک خواهد ماند در سال ۱۲۴٠ بار دیگر بین دولتین جنگ واقع شد . این جنگ که تا سال ۱۲۴۳ ه . ق . طول کشید نیز بشکست ایران و انعقاد معاهده ترکمان چای منتهی گردید و این عهد نامه لطمه بزرگی از نظر سیاسی و اقتصادی بایران وارد آورد . در سال ۱۲۴۳ ه . ق . سفیر روس (( گریبادوف )) درتهران کشته شد و نزدیک بود روابط دولتین مجددا تیره گردد ولی بزودی حقیقت امر آشکار شد و روابط حسنه برقرار گردید . از آن پس در زمان سلاطین قاجاریه دایما روسها گاه با موافقت انگلستان و گاه بضدیت آن در ایران مداخله میکردند . از جمله در ۱۹٠۷ م . قرارداد روس و انگلستان که طبق آن (( دولت بریتانیای کبیر و دولت روسیه خواهان پرهیز و اجتناب از موجبات مناقشات بین منافع و فواید متعلقه بخود در بعض نواحی ایرانند که آن از یک طرف متصل یا مجاور مرز روسیه و از طرف دیگر مرز های افغانستان و بلوچستان میباشد )) در شرایط و موادی توافق کردند . در دوره محمد علی شاه سرهنگ لیاخوف روسی فرمانده بریگاد قزاق بود که فرماندار نظامی شد و روسها از استبداد محمد علی شاه پشتیبانی میکردند محمد علی شاه پس از خلع از راه روسیه با لباس مبدل و بکمک دولت مزبور با اسلحه و مهمات در نزدیکی استر آباد پیاده شد ولی مغلوب گردید . در ۱۳۲۹ ه . ق / ۱۹۱۱ م . لشکریان روس وارد بندر انزلی ( پهلوی ) شدند و دولت روس اولتیاتومی بایران فرستاد ودرخواست اجرای مواد ذیل را کرد : ۱ - انفصال مستر شوستر و مسیو لکفیر از خدمات مرجوعه . ۲ - ایران بدون رضایت سفرای انگلیس و روس حق جلب مستشار از خارجه ندارد . ۳ - دولت ایران باید جبران خسارت لشکرکشی روس را بکند . ملت ایران بهیچوجه زیر بار اولتیماتوم نرفت تا در محرم ۱۳۳٠ هیئت دولت مجلس را بستند و وکلا را از اجتماع در آن محل مانع آمدند . در نتیجه مواد اولتیماتوم قبول شد و شوستر ایران را ترک گفت . در خلال این احوال روسیان در تبریز آتش بیداد را بر افروختند و زنان واطفال و اشخاص بیطرف را داغ و شکنجه کرده یا کشتند و از آن جمله ثقه الاسلام با دو روحانی دیگر و پنج تن از اسیران و ماموران ایالت تبریز را بدار زدند و نظیر این اعمال در انزلی و رشت هم انجام گردید . در مارس ۱۹۱۲ م . روسها مشهد مقدس حضرت رضا (۴) را بتوپ بستند . در اثنای جنگ بین الملل اول ( که در ۱۳۳۳ ه . ق . / ۱۹۱۴ م . شروع شد ) سپاهیان روس قسمتی از ولایات شمالی ایران را میدان تاخت و تاز قرار دادند تا انقلاب روسیه ( ۱۳۳۵ ه . ق . / ۱۹۱۷ م . ) پیش آمد و ایران از مظالم تزاران نجات یافت . در حین جنگ جهانگیر دوم در شهریور ۱۳۲٠ ه . ش . روسها همزمان با قوای انگلیس وارد ایران شدند و سپاهیان متفقین تا دیری در ایران باقی ماندند . تقسیمات - اتحاد جماهیر شوروی شامل روسیه شوروی اوکرانی بیلوروسی ارمنستان آذربایجان گرجستانترکستان ازبکستان تاجیکستان قزاقستان قرقیزستان است و از ۱۹۴٠ م . بدین جمهوریها جمهوریهای : ملداوی لیتوانی لتونی و استونی افزوده شده . حکومت - رژیم حکومت اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۱۷ م . حکومت کمونیستی است که در راس آن رئیس اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد و عملا اختیار مطلق در دست نخست وزیر و منشی حزب کمونیست است . هیئتی بنام پولیت بورو بر امور اداری و سیاسی جماهیر شوروی نظارت عالیه دارند . فلاحت و صنعت و تجارت - از سال ۱۹۵۸ م . مراکز کشاورزی و دامپروری شوروی دارای ۴۳۸٠٠٠٠٠ راس گاو ۳۴۳٠٠٠٠٠ راس خوک و ۱۱۹۳٠٠٠٠٠ راس گوسفند و بز بوده است . صنایع فولاد اتحاد جماهیر شوروی در حدود ۱۴۶٠٠٠٠٠ تن بوده است . تولید طلا در سال ۱۹۵۸ به ۱۷٠٠٠٠٠٠ اونس رسیده که بیش از تولید در افریقای جنوبی بوده است . در این کشور تولید نیروی برق بسرعت توسعه مییابد . تجارت خارجی شوروی در انحصار دولت است . میزان صادرات و واردات جمعا بالغ بر ۲۹.۱ بیلیون روبل بوده که از این مبلغ ۷۶ درصد مربوط به تجارت باکشور های کمونیستی است . صادرات مهم آن سنگ آهن منگنز پنبه نسوز ماشین آلات الوار نفت و پنبه میباشد .
نامی است که سابقا بر امپراتوری وسیع تزارها اطلاق می شد .
یا اتحاد جماهیر شوروی یا بطور اختصار شوروی کشور بزرگ اروپایی و آسیایی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از مغرب به نروژ و فنلاند و سواحل بالتیک و آلمان و از جنوب به رومانی و دریای سیاه و ترکیه و ایران و افغانستان و پامیر و منچوکو و چین و از مشرق به اقیانوس کبیر محدود است .
انقلاب عمیق و شدید روسیه در اکتبر سال ۱۹۱۷ م . مطابق با ۱۲۹۶ ه. ش . بوسیله احزاب سوسیالیست و بلشویکهای روسیه برهبری لنین و یاران نزدیک او در سومین سال جنگ اول بین المللی به کمک ملوانان روسی دریای بالتیک و عده ای از سربازان و کار گران روس به وقوع پیوست و بدوره سلطنت مطلقه تزار های خاندان رمانف پایان داد و رژیم حکومت روسیه از سلطنت مطلقه فردی به رژیم سوسیالیستی مبدل گردید و سازمانهای خصوصی و املاک وسیع کلیه منابع تولیدی بتصرف دولت در آمد .
نام انقلابی است که در اکتبر سال ۱۹۱۷ م . مطابق با ۱۲۹۵ ه . ش . به وسیله بلشویکهای روسیه به رهبری لنین و یاران نزدیک او در کشور روسیه صورت گرفت و به دوره سلطنت خاندان رمانف پایان داد .

روسیه در دانشنامه اسلامی

روسیه
روسیه در حال حاضر یکی از کشورهای مهم نظام جهانی می باشد. در روسیه حدود ۳۰ میلیون مسلمان زندگی می کنند که شیعیان حدود ۳ میلیون نفر از این تعداد را شامل می شوند. این تعداد افراد نیز بیشتر افراد مهاجری هستند که از جمهوری آذربایجان به شهرهای بزرگی مانند "مسکو"، "سن پترزبورگ" و منطقه" سیبری" مهاجرت کرده اند.
روسیه در حال حاضر یکی از کشورهای مهم نظام جهانی می باشد. که برای بحث حاضر ما به دلیل وجود میلیون ها مسلمان و به تبع تعداد قابل توجهی شیعه، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، به گونه ای که مطالعه وضعیت شیعیان روسیه و همچنین بررسی و وضعیت شناسی این قشر قابل توجه از جمعیت این کشور می تواند، راه کارها و برنامه های مدوّنی را پیش روی محققان و متولیان امور برای رسیدن به وضعیت مطلوب در چارچوب شناسایی و همچنین انجام اموری که در این زمینه به ارتقای وضعیت ایشان کمک می کند، قرار دهد. بررسی وضعیت مسلمانان و شیعیان روسیهآنچه حائز اهمیت بوده و در این ابتدای کلام بایستی بدان بپردازیم، بحث موقعیت روسیه است، فدراسیون روسیه از لحاظ جغرافیایی، حتی در درون مرزهای کاهش یافته بعد از شوروی، وسیع ترین سرزمین ملی در جهان است. با وجود این، روسیه در شمال و شرق، سخت ترین شرایط اقلیمی جهان و در جنوب و غرب مرزهای عمدتاً حفاظت نشده ای با چندین تمدن متفاوت و اغلب متخاصم را دارد. روس ها رابطه عمیق و بی نظیری با دین مسیحیت داشته اند. آنها از جمله آخرین مردم اروپا بودند که تغییر دین و آیین دادند؛ آنها مسیحیت ارتدوکس را برگزیدند که یکی از قدیمی ترین شاخه های این دین است که کمتر از سایر فرقه های مسیحیت دست خوش تغییر گردیده است؛ روس ها، این مذهب را اساس و محور فرهنگ خود در دورة مدرن قرار دادند و سابقه آنها در این زمینه، بسیار طولانی تر از مردم سایر ملت های بزرگ مسیحی در اروپا بود. وضعیت ویژه اسلام و مسلمانان و مطالعه موردی این تحقیق که شیعیان می باشد، در فدراسیون روسیه، آن را به واقعیتی غیرقابل چشم پوشی در صحنه اجتماع، قدرت و سیاست در این کشور پهناور مبدل کرده است، از سویی و جریان های تندرو و قرائت های افراطی از اسلام که به ویژه در شمال قفقاز و با اتکا به آموزه های سلفی و وهابی به مساله ای امنیتی برای روسیه مبدل شده اند. از سوی دیگر، توجه ویژه ای را در نهادها، شخصیت ها و مراکز تصمیم ساز و موثر این کشور برانگیخته است. البته نباید فراموش نمود که این مطلب درخصوص کلیت مسلمانان صدق می کند. بحث حاضر درصدد شناسی موقعیت و جایگاه اجتماعی و فرهنگی شیعیان این کشور می باشد.
شیعه در روسیه
پس از معاهدات "گلستان" و" ترکمن چای" که بین ایران و روسیه بسته شد، تقریبا ۱۷ شهر اساسی ایران که اکثر اهالی آن را شیعیان تشکیل می دادند، تحت تسلط روسیه قرار گرفتند. از این دوره که اولین جمعیت شیعه تحت حاکمیت روسیه قرار می گیرند تاریخ شیعیان در حکومت روس آغاز می شود. البته پیش از آن هم اگر در محدوده مرزهای روس شیعیانی وجود داشته اند، بسیار محدود بوده و در منابع تاریخی خبر قابل توجهی در این باره وجود ندارد و یا شاید اصلا هیچ حضوری نداشته اند. از این دوره به بعد دوره های تاریخ حضور شیعه در اراضی تحت حاکمیت روس را به چند دوره می توان تقسیم کرد:
← از ابتدا تا انقلاب اکتبر۱۹۱۷ میلادی
بیش از ۲۰ قوم بومی مسلمان در محدوده روسیه زندگی می کنند. مفهوم بومی بودن در اینجا کاملاً قراردادی است و از آن جهت به کار می رود که یاریگر ما در این شرح تاریخی باشد. ما قصد نداریم جامعه واحد مسلمان روسیه را به ساکنان بومی و غیربومی تقسیم کنیم. بعلاوه بسیاری از مردم مسلمان کشورهای تازه استقلال یافته (آبخازی ها، آذربایجانی ها، قزاق ها، قرقیزها، ازبک ها، تاجیک ها، ترکمن ها.) بیش از ۱۰۰ سال است که در محدوده روسیه کنونی زندگی می کنند؛ اما این مردم سرزمین نژادی خود را آنسوی مرزهای روسیه دارند؛ بنابراین در اینجا به ایشان نخواهیم پرداخت. سرشماری سال ۲۰۰۲ میلادی، نشان می داد حدود چهارده و نیم میلیون مسلمان قومی در روسیه زندگی می کنند. اما در سال ۲۰۱۵ میلادی شمار آنان بیش از شانزده میلیون است. اگر کارگران مهاجر اهل آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان را هم بیفزاییم رقم نهایی به بیست میلیون خواهد رسید. بیست میلیون همان عددی است که روحانیون مسلمان و سیاستمداران روس از جمله پوتین معمولاً به آن استناد می کنند.
← تاتار ها
...
روسیه
روسیه (به روسی: Россия)، با نام رسمی فدراسیون روسیه (Российская Федерация)، پهناورترین کشور جهان. اسلام در قرن هفتم میلادی با اسکان اعراب در دربند به این منطقه راه یافت. پیشینه تشیع در روسیه به قرارداد ترکمنچای برمی گردد که بر اساس این قرارداد، مناطق شیعه نشینی از ایران مانند دربند و داغستان به روسیه پیوست. شیعیان ۳٪ مسلمانان و بیش از ۱٪ جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. جمعیت شیعیان روسیه را از ۱۶۵ هزار تا دو میلیون و ۲۱۲ هزار تن گزارش کرده اند. بخش قابل توجهی از شیعیان این کشور را مهاجران آذری تشکیل می دهند. دربند از شهرهای شیعه نشین این کشور، حدود پنجاه هزار شیعه دارد.
فدراسیون روسیه در قسمت شرقی اروپا و بخش شمالی آسیا واقع شده است. بیش از ۶۵٪ خاک روسیه در بخش آسیایی آن است، اما بیشتر مردم آن در قسمت اروپایی آن زندگی می کنند. تنها ۲۸٪ جمعیت این کشور در نواحی آسیایی زندگی می کنند. مسکو و سن پترزبورگ پرجمعیت ترین شهرهای این کشورند.
این کشور از شرق و جنوب شرقی با چین، قزاقستان و کره شمالی همسایه است. از غرب و شمال غربی نیز با استونی، لتونی و فنلاند همجوار است. روسیه، از جنوب غربی با روسیه سفید، و اکراین و از جنوب با جمهوری های قفقاز (گرجستان، ارمنستان و آذربایجان) و دریای خزر هم مرز است.
در بررسی تاریخ تصوف در مناطق تحت تصرف روسیه، به طور کلی چنین به نظر می رسد که این پدیده همواره دارای دو جنبۀ آشکار و پنهان بوده است. وجه آشکار تصوف ــ که بیش تر مورد توجـه محققان روسـی قرار گرفته است ــ نقش پویای آن در حرکت های اجتماعی و سازماندهی قیام های مختلف است و وجه پنهان آن، روابط خاص مرید و مرادی، شیوۀ سلوک معنوی، آداب و آیین های فرقه ای خاص و ویژگی های محلی در هر ناحیه را در بر می گیرد که بسیار کم به آن توجه شده است.
چندین سده پیش از آن که دولت روسیه گسترش خود را در سدۀ ۱۰ق/۱۶م در شرق، جنوب و غرب، آغاز کند، اقوام متعدد و گوناگونی که در آسیای مرکزی، اطراف رود ولگا، شرق و غرب دریای خزر، قفقاز، داغستان و... می زیستند، و بیش تر از شاخه های مختلف نژاد ترک بودند، اسلام آوردند، و تمدن و فرهنگ اسلامی ـ ترکی خاص خـود را داشتند. در این حـوزۀ گستردۀ جغرافیایی ــ که از آن سوی ماوراءالنهر تا دریای سیاه را در بر می گرفت و در آن امواج جمعیتی متناوب، اقـوام ترک زبان گـوناگون را از شـرق به سوی غـرب می راند ــ تصوف از جمله عوامل پر قدرت اجتماعی بود که سابقۀ تاریخی آن به ظهور نخستین صوفی برجستۀ ترک، یعنی احمد یسوی (د۵۶۲ق/ ۱۱۶۷م) و پیروانش باز می گشت که پس از درگذشت او، طریقۀ یسویه را نه تنها در این مناطق، بلکه در آسیای صغیر نیز منتشر نمودند.در سده های پس از آن نیز طریقۀ نقشبندیه در آسیای مرکزی به ظهور رسید که به نوبۀ خود با کوشش صوفیان نقشبندی در سرزمین های مختلف گسترش یافت.افزون بر این دو طریقه، طریقۀ قادریه نیز در دورۀ متأخر به این منطقه راه پیدا کرد که گرچه پیروان کمتر و حضور محدودتری داشت، اما در جنبش های اجتماعی نقش مهمی را ایفا نمود.
جنبه آشکار و پنهان
در بررسی تاریخ تصوف در مناطق تحت تصرف روسیه، به طور کلی چنین به نظر می رسد که این پدیده همواره دارای دو جنبۀ آشکار و پنهان بوده است. وجه آشکار تصوف ــ که بیش تر مورد توجـه محققان روسـی قرار گرفته است ــ نقش پویای آن در حرکت های اجتماعی و سازماندهی قیام های مختلف است و وجه پنهان آن، روابط خاص مرید و مرادی، شیوۀ سلوک معنوی، آداب و آیین های فرقه ای خاص و ویژگی های محلی در هر ناحیه را در بر می گیرد که بسیار کم به آن توجه شده است. آن چه دربارۀ این وجه پنهان می توان گفت آن است که همچون دیگر سرزمین های اسلامی، مرید طی آیین تشرفی که ظاهراً چندان پیچیده نبوده است، به عضویت طریقه در می آمد و چگونگی ذکر و شیوۀ ادای آن، و نیز نحوۀ مراقبه و دیگر تعالیم مربوط به سلوک را از پیر خود می آموخت و در جلسات ذکر جمعی شرکت می کرد. این رابطۀ معنوی از بُعد بیرونی، در رابطۀ شیخ با پیروانش تجلی می یافت که از طریق شبکه ای از نوابان خود با مریدان متعددش در نقاط مختلف در ارتباط بود و این چنین، اعضای این جامعۀ به ظاهر پراکنده را به هم می پیوست و از این رو، خطر سیاسی بالقوه ای می یافت. وی همچنین نقش طبیب، معلم دین و مشاور این جامعه را نیز ایفا می کرد و با طبقات پیشه ور و اصناف و قشرهای مختلف اجتماع در ارتباط بود. این چنین بود کـه صوفیان ــ که از همان ابتدا با سلطۀ روس ها مخالف بودند ــ در طـی سده های ۱۷-۱۹م آغازگـر جنبش ها و نهضت های سیاسی ـ اجتماعی در نقاط مختلف روسیه و قفقاز گشتند.
طریقه نقشبندیه
طریقۀ نقشبندیه در سده های ۹-۱۰ق/۱۵-۱۶م از ناحیۀ بخارا به منطقۀ ولگای میانه راه یافت و به تدریج پیروان طریقه های یسوی و قادری را در خود جذب کرد. این طریقه در سدۀ ۱۲ق/۱۸م از طریق کردستان و شیروان به داغستان رسید و در آن جا حضوری آشکار از خود نشان داد و از اواسط سدۀ ۱۳ق/۱۹م نیز در ناحیۀ چچن ها و غرب و میانۀ قفقاز پیروان پرشمار پیدا کرد.
← قیام اشورما
...
"سفرنامه ایران و روسیه" شامل دو سفرنامه به نام های سفرنامه روسیه و سفرنامه نواحی شمال ایران می باشد.
سفرنامه روسیه توسط عزالدوله عبدالصمد برادر تنی ناصرالدین شاه به فارسی نوشته شده است. در سال 1300ه.ق برابر سال 1883م، هیئتی به سرپرستی عزالدوله برای شرکت در مراسم تاجگذاری الکساندر به روسیه اعزام شدند، این سفرنامه شرح آن دیدار است.
سفرنامه نواحی شمال ایران به شرح وقایع تاریخی، مشاهدات و.... مردم شمال ایران است که توسط ملکونوف یکی از آکادمیسین های روسی در سال 1277ه.ق مطابق سال 1860م به رشته تحریر در آمده است. این سفرنامه در زمان ناصرالدین شاه قاجار تألیف و توسط پطرس، مترجم دولتی به فارسی ترجمه شده است.
از آنجا که یک سیاح روسی شرح مشاهدات خود را در ایران نوشته و نیز یک ایرانی گزارش سفر خود به روسیه را به رشته تحریر در آورده است - اگر چه زمینه مشاهدات آنها متفاوت است - این دو سفرنامه در یک مجموعه و با عنوان مشترک "سفرنامه ایران و روسیه" ارائه گشته است.
در ابتدا فهرستی از مطالب و تصویری از صفحه اول سفرنامه روسیه و سپس متنی جهت توضیح بیشتر درباره سفرنامه روسیه و سفرنامه نواحی شمال ایران، از طرف محقق، ادامه پیدا می کند. بعد از آن، متن سفرنامه روسیه و سپس سفرنامه نواحی شمال ایران آغاز می گردد. در سفرنامه دوم ابتدا تصویری از صفحه اول سفرنامه، بعد از آن یادداشتی از مترجم و سپس ملخص مقدمه کتاب، در ادامه متن سفرنامه شروع می گردد. در پایان کتاب فهرست راهنمایی نیز ذکر شده است.
سفرنامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی یا حیرت نامه اثر محمد هادی علوی شیرازی است که سال ها در سفر میرزا ابوالحسن خان ایلچی به روسیه، به ضبط وقایع و تحریر نوشتجات مأمور گردیده است.
موضوع این سفرنامه، سفارت میرزا ابوالحسن خان شیرازی معروف به ایلچی کبیر به روسیّه است، پس از معاهده شوم گلستان به جهت پاره ای مذاکرات در باب باز پس گرفتن برخی از شهرهایی که روسیه در جنگ ده ساله اوّل ایران و روس تصرف کرده بود. میرزا ابوالحسن خان ریاست این هیأت را بر عهده داشت که با هدایایی گرانبها از جانب پادشاه ایران به روسیّه رفت و پس از سه سال دست خالی و بی نتیجه به ایران برگشت، نویسنده کتاب محمد هادی علوی شیرازی است، لکن سفرنامه به نام میرزا ابوالحسن رئیس هیأت سیاسی شهرت دارد.
بنابراین شرح حال و مجمل احوالی از گزارش سفر مذکور و حقیقت احوال جماعت روسیه و سایر امورات اتفاقیه را لازم شمرده، در این رساله ثبت و آن را به «دلیل السفرا» موسوم ساخته، چون ایام سفر مذکور مدت سه سال و کسری طول به هم رسانید، در این رساله ماه به ماه، بلکه روز به روز به طریقی که ربط ایام از یکدیگر گسسته نشود، وقایع اتفاقیه به قسم روزنامجات ثبت افتاده و غرض اصلی از تحریر رساله مذکور وقایع امور اتفاقیه است و عبارت پردازی و حسن مقاله به هیچ وجه منظور نشده است.
در پیش درآمد کتاب به شرح احوال نویسنده کتاب و میرزا ابوالحسن خان ایلچی و جنگ ایران و روم پرداخته شده است. کتاب شامل هشت فصل به قرار زیر است:
فصل اول: وقایع سفر از تهران تا تفلیس

روسیه در دانشنامه ویکی پدیا

روسیه
مختصات: ۵۵°۴۵′ شمالی ۳۷°۳۷′ شرقی / ۵۵.۷۵۰° شمالی ۳۷.۶۱۷° شرقی / 55.750; 37.617
روسیه (به روسی: Россия، واج نویسی: راسیا) با نام رسمی فدراسیون روسیه (Российская Федерация، واج نویسی: راسیسکایا فدراتسیا) پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد. این کشور در آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی؛ و نیز با دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک مرز آبی دارد. روسیه با ۱۴ کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد و با کشورهای پیرامون دریای برینگ، دریای ژاپن، دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک ارتباط دریایی دارد.
روسیه با ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت، پهناورترین کشور جهان است. پهناوری روسیه کمتر از دو برابر مساحت کانادا یا چین یا ایالات متحده آمریکا و بیشتر از یک دوم مساحت قاره آفریقا است. این کشور در عرضهای بالای جغرافیایی واقع شده است و بیشتر مناطق کشور سردسیر و کم بارش است. به همین دلیل بیشتر مناطق این کشور (به ویژه سرزمین بزرگ سیبری) خالی از سکنه هستند و کشاورزی در این مناطق میسر نیست. پایتخت روسیه شهر مسکو است که در باختر و بخش اروپایی کشور است و بزرگترین شهر اروپا است.
روسیه با حدود ۱۴۳ میلیون نفر (در سال ۲۰۱۳) جمعیت نهمین کشور پرجمعیت دنیاست. تراکم جمعیت روسیه ۸٫۴ نفر در هر کیلومتر مربع است که از پایینترین نرخهای تراکم جمعیت در جهان است. همچنین نرخ رشد جمعیت در این کشور منفی است. بیشتر جمعیت روسیه در غرب این کشور (بخش اروپایی) زندگی می کنند. بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۰ حدود ۸۱ درصد از مردم این کشور از قومیت روس هستند. در مجموع ۱۶۰ گروه قومی در این کشور زندگی می کنند. تاتارها ۳٫۹ درصد جمعیت روسیه را تشکیل می دهند و بزرگترین اقلیت قومی این کشور محسوب می شوند. اقوام اوکراینی، چوواش، باشقیر، چچنی، و ارمنی نیز هر یک بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند و آوارهای قفقازی، بلاروسی ها، آسی ها، آذربایجانی ها و قزاق ها از دیگر اقوام پرجمعیت روسیه هستند.
زبان رسمی روسیه، زبان روسی است؛ ولی ۲۷ زبان رسمی دیگر نیز در جمهوری ها و مناطق خودگردان این کشور وجود دارد. روسیه کشوری فدرال با تقسیمات کشوری پیچیده ایست و شامل ۸۳ واحد فدرال از جمله ۲۱ جمهوری خودگردان می شود. روسیه فرهنگ پرباری دارد و نویسندگان معروفی مانند تولستوی و داستایوفسکی روسی بوده اند.
روسیه تا پیش از قرن هجدهم یک حکومت نه چندان نیرومند در خاور اروپا بود و وسعت آن چندان زیاد نبود. تا اینکه در آغاز قرن ۱۸ میلادی و با اصلاحاتی که تزار پتر بزرگ انجام داد، این کشور به یک امپراتوری پهناور و نیرومند تبدیل شد. در سال ۱۹۱۷ انقلاب کمونیستی در این کشور به وقوع پیوست و نام کشور به «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» تغییر یافت. روسیه، با عنوان جمهوری فدراتیو روسیه شوروی، مهمترین و بزرگ ترین جمهوری در اتحاد جماهیر شوروی بود. در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) شوروی پس از جنگ سرد طولانی با غرب فروپاشید و فدراسیون روسیه به جای آن نشست.
واحد پول روسیه روبل است. روسیه با تولید ناخالص داخلی ۲۱۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ هشتمین اقتصاد بزرگ جهان (ششمین بر مبنای قدرت برابری خرید) بوده است. روسیه پس از فروپاشی شوروی به اقتصاد بازار روی آورده است و به منابع طبیعی عظیم خود متکی است. درآمد سرانهٔ این کشور در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۸ هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) که این کشور را در رتبه پنجاه وهفتم دنیا قرار می دهد. این کشور یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، عضو گروه هشت، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل همسود است.
اکنون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه است. سیاست کنونی روسیه، همکاری و عدم تنش با غرب و تلاش برای اتحاد کشور است؛ ولی به خاطر گسترش ناتو به شرق و پس از درگیری با گرجستان بر سر اوستیای جنوبی و الحاق کریمه به خاک خود، روابط روسیه و غرب به تیرگی گراییده است.
روسیه یک کشور است.
جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه
روسیه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
جمهوری روسیه
امپراتوری روسیه
روسیه تزاری
روسیه ۲۳۲
سیارک ۲۳۲ (به انگلیسی: 232 Russia) دویست و سی و دومین سیارک کشف شده است که در ۳۱ ژانویه ۱۸۸۳ و در وین کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۰٫۲۵ است.
روسیه ۲۴ (به روسی: Россия 24) نام یک شبکهٔ خبری روسی زبان است که در تاریخ یکم ژوئیه ۲۰۰۶ تأسیس شد، این شبکه نشان دهندهٔ وقایع مهم ملی و بین المللی با دیدگاه روسی و تمرکز بر روی مسائل داخلی روسیه است.
این کانال برنامه اش بدین صورت است که یک طرح گسترده و بی طرفانه از سراسر منطقه های تحت کنترل روسیه از اروپای شرقی تا دورترین منطقهٔ شرقی روسیه ارائه کند، این کانال تا تاریخ ۱ ژانویهٔ ۲۰۱۰ وستی نام داشت، ولی پس از تغییر علامت تجاری تلویزیون دولتی و شرکت پخش رادیوی روسیه به روسیه ۲۴ تغییر نام داد.
بخش اروپایی روسیه یا روسیه اروپایی بخشی از کشور روسیه است که در قاره اروپا واقع شده است. این بخش حدود ۲۵٪ خاک روسیه را فرا می گیرد درحالی که ۷۵٪ خاک کشور روسیه در قارهٔ آسیا واقع شده است. بخش اروپایی روسیه ۷۷٪ جمعیت این کشور را در خود جای داده است (یعنی حدود ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر از ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰). ۴ میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد و تراکم جمعیتی آن ۲۷٫۵ نفر به ازای هر کیلومتر می باشد.
روسیه ایرلاینز، (به انگلیسی: Rossiya Airlines) شرکت هواپیمایی روسی است، که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد و در حال حاضر روزانه به ۹۷ مقصد، در اروپا، آسیا و خاومیانه، پروازهای مستقیم دارد. این شرکت همچنین اپراتور اصلی پروازهای رئیس جمهور روسیه می باشد.
دفتر مرکزی شرکت روسیه ایرلاینز در شهر سن پترزبورگ، روسیه قرار دارد و فرودگاه پالکوو، قطب این شرکت هواپیمایی به شمار می آید.
شرکت روسیه ایرلاینز در حال حاضر در ناوگان هوایی خود، دارای ۳۶ فروند هواپیمای جت مسافربری می باشد. شرکت دولتی آئروفلوت، با در اختیار داشتن ۷۵٪ درصد از سهام این شرکت، بزرگترین سهام دار آن محسوب می شود.
روسیه تزاری نام دولت متمرکز روسیه از زمان اتخاذ عنوان تزار توسط ایوان چهارم در سال ۱۵۴۷ تا تأسیس امپراتوری روسیه توسط پتر بزرگ در سال ۱۷۲۱، بود.
کشور روسیه در بازی های المپیک توانسته ۳۹۷ مدال در بازی های المپیک تابستانی و ۹۱ مدال در بازی های المپیک زمستانی کسب کند.
روسیه در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۰ که در شهر سیدنی استرالیا برگزار شد، کاروان روسیه با ۴۳۵ ورزشکار در این رقابت ها شرکت کرد و موفق به کسب ۸۹ مدال (۳۲ طلا، ۲۸ نقره، ۲۹ برنز) شد. در جدول رتبه بندی توزیع مدال ها، روسیه در ردهٔ ۲ مسابقات قرار گرفت.
روسیه در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ که در شهر پکن چین برگزار شد، کاروان روسیه با ۴۵۵ ورزشکار در این رقابت ها شرکت کرد و موفق به کسب ۷۳ مدال (۲۳ طلا، ۲۱ نقره، ۲۹ برنز) شد. در جدول رتبه بندی توزیع مدال ها، روسیه در ردهٔ ۳ مسابقات قرار گرفت.
روسیه در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ که در شهر لندن بریتانیای کبیر برگزار شد، کاروان روسیه با ۴۳۶ ورزشکار در این رقابت ها شرکت کرد و موفق به کسب ۸۲ مدال (۲۴ طلا، ۲۶ نقره، ۳۲ برنز) شد. در جدول رتبه بندی توزیع مدال ها، روسیه در ردهٔ ۴ مسابقات قرار گرفت.
روسیه از ۵ تا ۲۱ اوت ۲۰۱۶ در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو در برزیل به رقابت پرداختند. این ششمین حضور متوالی روسیه در بازی های المپیک تابستانی به عنوان یک کشور مستقل بود.
در ۱۸ ژوئیه سال ۲۰۱۶ تحقیقات مستقل راه اندازی شده توسط سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ گزارش داد که روسیه وزارت ورزش و فدرال امنیت خدمات به حال اداره یک «دولت-دیکته شده» سیستمی برای اجرای گسترده برنامه دوپینگ و برای سرپوش گذاشتن نمونه مثبت دارد. بر اساس این تحقیقات بین المللی المپیک کمیته اعلام می دارد برای یک جلسه اضطراری در ممنوعیت ورود روسیه در بازی های المپیک تابستانی در نظر گرفته شده بود.
در ۲۴ ژوئیه سال ۲۰۱۶ بین المللی المپیک کمیته اعلام کرد که، ورزشکاران واجد شرایط برای رقابت در این بازی ها تنها در صورتی می توانند شرکت کنند که دوپینگ نکرده باشند. در اصل روسیه با ارائه یک لیست از ۳۸۹ ورزشکاران برای رقابت آماده می شد که در ۷ اوت ۲۰۱۶، ۲۷۸ ورزشکاران اجازه حضور در ریو یافتند ولی ۱۱۱ نفر دوپینگی حذف و محروم از مسابقات شدند.
روسیه واحد (به روسی: Единая Россия) نام یکی از احزاب سیاسی کشور روسیه است. این حزب در میان احزاب روسیه به عنوان حزبی میانه رو مطرح است، و از رئیس جمهور کنونی روسیه ولادمیر پوتین حمایت می کند.
آذری های روسیه یا آذربایجانی های روسیه (به ترکی آذربایجانی: Rusiya azərbaycanlıları) و (به روسی: Азербайджанцы в России) گروهی از مردمان آذربایجانی ساکن در فدراسیون روسیه که شامل دو دسته می شوند: دسته نخست جامعه ای بومی در جمهوری داغستان در حاشیه دریای خزر و گروه دیگر که جمعیت بیشتر و قابل توجهی از آذربایجانی ها را تشکیل می دهد، عموماً اهالی جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی و بعدتر جمهوری آذربایجان می باشند، که به نواحی مختلف روسیه به همراه سایر جمهوری های خودمختار این کشور، در گذر زمان مهاجرت کرده اند. و یا از والدینی آذربایجانی تبار در روسیه زاده شده باشند. از مهم ترین چهره های ایرانیان آذربایجانی روسیه می توان از طالبوف تبریزی و میرزا کاظم بیگ نام برد.
شهر آرتیوم، روسیه (به روسی: Артём) در کشور روسیه و در کرای پریمورسکی واقع شده است.
آرماویر (به روسی: Армави́р) شهری است در سرزمین کراسنودار روسیه.
جمعیت آن در سال ۲۰۰۲ برابر با ۱۹۳,۹۶۴ بوده و در سمت چپ رودخانه کوبان واقع شده است. آرماویر قبلاً دومین مرکز صنعتی سرزمین کراسنودار، پس از شهر کراسنودار بود.
آرماویر را مردمی از ارمنیان مهاجر در سال ۱۸۳۹ بنیاد کردند و نام آن را «آرمیانسکی آول» برگزیدند. در سال ۱۸۴۸ این سکونتگاه به یاد پایتخت قدیم ارمنستان، آرماویر نام گرفت و در ۱۹۱۴ به سطح شهر ارتقاء یافت. به هنگام جنگ داخلی روسیه بین سالهای ۱۹۱۸–۱۹۲۰ چندین نبرد خونین در نزدیکی این شهر درگرفت. ستونهای نطامی سپاه تامان در سال ۱۹۱۸ به آرماویر وارد شدند و حکومت شوروی در ماه مارس سال ۱۹۲۰ در این شهر برقرار شد. در خلال جنگ بزرگ میهنی سالهای ۱۹۴۱–۱۹۴۵، این شهر بدست آلمانها اشغال شد ولی در ژانویه ۱۹۴۳ توسط نیروهای روسی آزاد شد.
شهر آلدان، روسیه (به روسی: Алдан) در کشور روسیه و در جمهوری یاقوتستان واقع شده است.
آمریکای روسیه (روسی: Русская Америка) نام سرزمین های مستعمراتی روسیه در آمریکای شمالی از ۱۷۳۳ تا ۱۸۶۷ بود. پایتخت این قلمرو «نووو آرخانگلسک» (آرخانگلسک نو) بود که امروزه شهر سیتکا نام دارد. ساکنان این سرزمین در ایالت های کالیفرنیا، آلاسکا و دو بخش از هاوایی پراکنده شدند. مالکیت رسمی امپراتوری روسیه بر این سرزمین در سال ۱۷۹۹ تثبت شد که طی عهدنامه ای انحصار برخی حقوق به کمپانی روسی-آمریکایی واگذار شده و توسط کلیسای ارتدکس روسی تأیید و تضمین شد. بسیاری از این حقوق و دارایی ها در سده ۱۹ میلادی از بین رفت و در نهایت در سال ۱۸۶۷ امپراتوری روسیه باقی مانده دارایی ها و سرزمین های خود در آلاسکا را به بهای ۷٫۲ میلیون دلار (۱۲۳ میلیون دلار به ارزش امروزی) به ایالات متحده آمریکا فروخت.
آنای روسیه یا آنا ایوناوا (به روسی: Анна Иоанновна) در (۷ فوریه  ۱۶۹۳، مسکو – ۲۸ اکتبر  ۱۷۴۰) بین سال های ۱۷۱۱ تا ۱۷۳۰ دوشس کورلند و از سال ۱۷۳۰ تا ۱۷۴۰ تزار روسیه بود.
آکادمی علوم روسیه (روسی: Росси́йская акаде́мия нау́к، Rossíiskaya akadémiya naúk) شامل آکادمی ملی روسیه و شبکه ای از مؤسسه های پژوهش علمی در سراسر فدراسیون روسیه و همچنین واحدهای علمی و اجتماعی دیگری چون کتابخانه ها، واحدهای انتشاراتی و بیمارستان هاست.
فرهنگستان که مقرش در مسکو قرار دارد، سازمانی مدنی، خودگردان، غیرتجاری اعلام شده است که دولت روسیه امتیاز آن را در اختیار دارد. این نهاد اعضای آکادمی و دانشمندان در استخدام مؤسسات را در بر می گیرد.
فرهنگستان در حال حاضر حدوداً ۵۰۰ نهاد و ۵۵ هزار پژوهشگر علمی دارد.
اتحاد فرانسه و روسیه پیمانی نظامی میان جمهوری سوم فرانسه و امپراتوری روسیه از 1892 تا 1917 میلادی بود. این اتحاد به انزوای سیاسی فرانسه در اروپا خاتمه بخشید و برتری و سیادت امپراتوری آلمان را به پایان برد. فرانسه تا سال 1917 شریک و متحد نظامی ، سیاسی و اقتصادی روسیه باقی ماند.
اتحاد فرانسه و روسیه به همراه قرارداد سن پترزبورگ ، باعث ایجاد اتفاق مثلث میان پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند ، جمهوری سوم فرانسه و امپراتوری روسیه گردید.
فدراسیون فوتبال روسیه (روسی: Российский Футбольный Союз) با نام کوتاه شدهٔ RFU بالاترین نهاد فوتبالی در کشور روسیه است. این نهاد در آغاز با نام روسیه تزاری در فیفا عضو شد اما در سال ۱۹۱۷ پس از انقلاب بولشویکی با نام فدراسیون فوتبال شوروی در این نهاد ادامه فعالیت داد. در سال ۱۹۹۱ این نهاد ورزشی در کشور روسیه پس از فروپاشی نظام کمونیستی شوروی با نام روسیه در عضویت فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، به عضویت خود ادامه داد.
لیگ برتر فوتبال روسیه تحت هدایت این نهاد اداره می شود. همچنین تمامی تیمهای ملی اعم از تیم ملی و تمامی تیم های ملی در رده های سنی مختلف (مردان و زنان) تحت هدایت این نهاد اداره می شوند. مقر اصلی این نهاد در مسکو واقع است.
ارتش آزادی بخش روسیه (به روسی: Русская освободительная армия یا کوتاه شده اش ROA) معروف به ارتش ولاسوف (به روسی: Власовская армия) نیرویی عمدتاً مشتکل از روس های تحت امر آلمان ها در جنگ جهانی دوم بود. فرماندهی این ارتش را آندری ولاسوف ژنرال پیشین ارتش سرخ به عهده داشت. در ۱۹۴۴ این ارتش با نام نیروهای مسلح کمیتهٔ آزادسازی مردمان روسیه (به روسی: Вооружённые силы Комитета освобождения народов России یا کوتاه شده اش ВС КОНР) شناخته می شد.
ولاسوف فرمانده ارتش، نیروی تخت فرمانش را از میان سربازان اسیر روس ضد کمونیسم و بازمانده های ارتش سفید فراهم آورده بود.
ارتش امپراتوری روسیه (روسی: Ру́сская импера́торская а́рмия) نیروی نظامی زمینی امپراتوری روسیه بود که از سال ۱۷۲۱ تا انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ فعالیت می کرد. در اوایل دهه ۱۸۵۰ میلادی ارتش روسیه از بیشتر از ۹۰۰ هزار سرباز دایم و ۲۵۰ هزار سرباز موقت (بیشتر کازاک) تشکیل شده بود.
ارمنستان روسیه یا ارمنستان شرقی (ارمنی: Արևելյան Հայաստանը Ռուսական կայսրության կազմում) به دورانی اطلاق می شود که شرق کشور ارمنستان از سال ۱۸۲۸ میلادی تا سال ۱۹۱۷ میلادی تحت سلطه امپراتوری روسیه قرار گرفت.
روسیه تنها یک استان خودگردان دارد و آن استان خودمختار یهودی است که در جنوب خاور کشور و در همسایگی چین قرار دارد.
کشور روسیه به ۸۵ واحد فدرال تقسیم بندی شده است. از این ۸۵ واحد فدرال، ۴۶ واحد آن بصورت استان یا اوبلاست (به روسی: Область) اداره می شوند. این ۴۶ استان به همراه ۳۹ واحد دیگر، در کنار همدیگر کشور روسیه را تشکیل می دهند.
اسلام دومین دین بزرگ در جمهوری فدراتیو روسیه محسوب می شود. پیشینه ورود اسلام به روسیه به قرن ۸ قمری باز می گردد و نتیجهٔ آن جمعیتی حدود ۱۵ تا ۲۳ میلیونی مسلمانان در روسیه فعلی است.
نمایش
بیشتر مسلمانان در مناطقی بین دریای سیاه و دریای خزر زندگی می کنند: اورال، اطراف رود ولگا در سیبری و قفقاز شمالی. پرجمعیت ترین گروه آنها تاتارها هستند. ۹ جمهوری مسلمان نشین بخشی از فدراسیون روسیه را تشکیل می دهند و اسلام دومین دین روسیه عمیقاً در تاریخ روسیه ریشه دارد.
بحث
ویرایش
اقتصاد روسیه یک اقتصاد ترکیبی پر درآمد است که برخی بخشهای آن در مالکیت راهبردی دولت قرار دارد.
الحاق کریمه به فدراسیون روسیه به فرایند جداشدن این منطقه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه در جریان ناآرامی های انقلاب سال ۲۰۱۴ اوکراین اطلاق می شود. کریمه با برگزاری یک همه پرسی قانونی در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ و با آرای اکثریت شرکت کنندگان، موافقتش را با پیوستن به فدراسیون روسیه اعلام کرد.
الکسی میخایلویچ رومانوو (به روسی: Алексей Михайлович) (متولد ۹ مارس ۱۶۲۹ (گ.ژ) – ۲۹ ژانویه ۱۶۷۶ (گ.ژ)) یکی از تزارهای روسیه بود که در قرن پرحادثه هفدهم حکومت می کرد. مساحت روسیه در زمان او ۲ میلیارد هکتار (۸ میلیون کیلومتر مربع) بود.
شاهنشاهی روسیه (به روسی: Российская империя) دولتی بود که از ۲۲ اکتبر ۱۷۳۱ تا سرنگونی آن در ۲ مارس ۱۹۱۷ در جریان انقلاب روسیه بر سرکار بود. پایتخت این شاهنشاهی سن پترزبورگ، زبان رسمی آن روسی، و واحد پول آن روبل بود. نخستین شاهنشاه روسیه در این دوران پطر کبیر و آخرین آن نیکلای دوم بود.
روسیه
ارمنستان
جمهوری آذربایجان
بلاروس
چین
استونی
فنلاند
گرجستان
ایران
قزاقستان
قرقیزستان
لتونی
لیتوانی
مولداوی
لهستان
تاجیکستان
ترکیه
ترکمنستان
اوکراین
ایالات متحده آمریکا
ازبکستان
مغولستان
مردم روسیه در سطح فدرال، رئیس جمهور را به عنوان رئیس کشور و اعضای مجلس قانون گذاری را انتخاب می کنند. این مجلس یکی از دو مجلس فدرال به شمار می رود. رئیس جمهور را می توان در نهایت به مدت دو دوره ی شش ساله انتخاب کرد. این مدت از ۲۰۰۸ به این سو از چهار سال به شش سال افزایش یافت. مجلس فدرال دارای دو مجلس است: مجلس دوما که ۴۵۰ عضو دارد و هر کدام به مدت پنج سال به صورت نمایندگی تناسبی انتخاب می شوند و شورای فدراسیون روسیه که مستقیماً توسط مردم انتخاب نمی شوند بلکه هر کدام از ۸۵ واحد فدرال این کشور ۲ نماینده به این شورا می فرستند تا در نهایت ۱۷۰ عضو در آن وجود داشته باشد.
از سال ۱۹۹۰ شش انتخابات برای ریاست جمهوری و هفت انتخابات برای پارلمان برگزار شده است.
در روسیه تنها یک بار و آن هم در ششمین دور انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۶ این انتخابات به دور دوم کشیده شد. روسیه تا به حال سه رئیس جمهور داشته است؛ بوریس یلتسین در انتخابات ۱۹۹۱ و ۱۹۹۶، ولادیمیر پوتین در ۲۰۰۰، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲ (یلتسین از ۱۹۹۹ قدرت را به پوتین واگذار کرده بود) و دمیتری مدودف در ۲۰۰۸. نامزد کمونیست ها (از حزب کمونیست اتحاد شوروی یا حزب کمونیست فدراسیون روسیه) در هر انتخابات نفر دوم شده است: نیکولای ریژکوف در ۱۹۹۱، گِنادی زوگانوف در ۱۹۹۶، ۲۰۰۰، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ و نیکولای خاریتونوف در ۲۰۰۴. تنها در ۱۹۹۶ سومین نامزد انتخابات به نام الکساندر لبد توانست بیش از ۱۰٪ آرا را در دور نخست به نام خود کند.
در انتخابات های پارلمان در سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ حزب کمونیست به ترتیب با کسب ۳۵٪ و ۲۴٪ بزرگترین حزب پارلمان به شمار می رفت. حزب لیبرال دموکرات روسیه بین ۵٪ تا ۱۵٪ از آرا را نصیب خود کرده و حزب یابلوکو ۱۰٪ از آرا را در ۱۹۹۵ و حدود ۵٪ را در سه انتخابات دیگر برده است. تنها احزابی که توانسته اند بیش از ۱۰٪ از کل آرا را ببرند عبارتند از حزب انتخاب دموکراتیک روسیه ۱۶٪ در ۱۹۹۳، حزب خانه ما روسیه ۱۲٪ در ۱۹۹۵، حزب اتحاد ۲۳٪، حزب سرزمین پدری تمام روسیه ۱۳٪ و فراکسیون نمایندگان مردم با ۱۵٪ همگی در ۱۹۹۹. حزب روسیه واحد که با حزب سرزمین پدری تمام روسیه ائتلاف دارد در ۲۰۰۳ با ۳۸٪ آرا، بزرگترین حزب این کشور شد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های روسیه

روسیه با نام رسمی فدراسیون روسیه پهناورترین کشور جهان ، در آسیای شمالی و اروپای شرقی .
• «به نظرم می رسد که جامعه روسیه هنوز پذیرای بقیه دنیا نیست. شکست های پس از پرسترویکا باعث شده مردم روسیه دنیای بیرون از روسیه را رد کنند. این کشور دوباره به جامعه ای بسته تبدیل شده و لیبرال کلمه ای کثیف است. خیلی از مردم روسیه وقتی پوتین از روسیه بزرگ صحبت می کند و دشمنانی که روسیه را احاطه کرده اند، ایده های او را می پذیرند چون شبیه به چیزهایی است پیش از این در جامعه روسیه تبلیغ می شده است. فقط این نکته را در نظر بگیرید: چند ماه بیشتر طول نکشید که اوکراینیها و روسها که پیش تر برادر هم بودند به جان هم افتادند. تصورش مشکل است. مادر من اوکراینی است، پدرم اهل بلاروس است وآدم مثل من زیاد است.» -> سوتلانا الکسیویچ
• «فکر کنم مدت هاست دنیا به این نتیجه رسیده باشد که در قلمروی فدراسیون روسیه حکومتی اقتدارگرا بر سر کار آمده که اقتصاد بسته ای را به وجود آورده و فرآیندهای سیاسی ناسالمی را آغاز کرده است. دنیا دربارهٔ بازگرداندن اوضاع به حالت عادی فکر کرده و البته خود ولادیمیر پوتین این امکان را به وجود آورده است که دنیا رژیم فعلی در روسیه را که تهدیدی برای صلح جهانی است، از میان بردارد. کریمه و اوکراین نوعی دام برای پوتین است و پوتین در این دام افتاده است. فکر می کنم شمارش معکوس برای سقوط رژیم او آغاز شده است.» -> یولیا تیموشنکو
• «در روسیه، متأسفانه یک سنت قوی رهبری استبدادی وجود دارد و مردم می ترسند صادقانه حرف بزنند حتی در خانه ها… از آنجا که سرنوشت مردم وابسته به رئیس کرملین است، آنها تلاش می کنند حتی در فکرشان به او وفادار باشند..» -> میخائیل خودورکوفسکی
• «رفتار روسیه نه فقط در اوکراین بلکه در کل مرا نگران می کند. روسیه به ما می گوید که می خواهد قدرتی جهانی به حساب بیاید که حوزه های نفوذ خود را دارد و منافعش در این حوزه ها محترم شمرده می شود. اما من فکر می کنم که این سیاستها غلط و مربوط به قرن نوزدهم است. قدرت کشورها نباید متکی بر ارتش و سلاحهای هسته ای شان باشد. در قرن بیست و یکم قدرت کشورها باید ناشی از موفقیت مردم آن کشورها باشد.» -> روسن پلونلیف
• «باید پذیرفت که همیشه نظرات روسیه و دیگران در زمینه آزادی بیان و رسانه ها در روسیه متفاوت بوده است. اغلب از ما انتقاد می شده و هنوز هم انتقاد می شود. در این زمینه ما موضع خودمان را داریم. شاید در روسیه رسانه ها با بقیه اروپا فرق داشته باشند. تفاوت های تاریخی وجود دارد و موضوع رشد و گسترش رسانه ها هم مطرح است. من خودم به ندرت تلویزیون نگاه می کنم یا روزنامه می خوانم و تقریباً تمام اطلاعاتم را از اینترنت می گیرم. نیمی از مردم روسیه هم همین کار را می کنند. همان طور که می دانید در اینترنت هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد. تمام دیدگاه ها ارائه می شود. حتی بدون رودربایستی بگویم عقاید بسیار افراطی؛ بنابراین این حرف را که برخی مردم در این روزها به همه اطلاعات دسترسی ندارند، نباید جدی گرفت.» -> دمیتری مدودف
• «روسیه تنها کشور جهان است که انسان در عین اقامت در آن دچار غم غربت می شود.» «فرهنگ گفته های طنزآمیز»، رضی هیرمندی، نشر فرهنگ معاصر، شش ۱۰۷۱ -> جان آپدایک
• «منکشورم را خوب می شناسم و می توانم به یقین بگویم که در جامعهٔ ما جریان مدوام و جالب توجهی در حرکت است که همه ساله چیز تازه ای در اجتماع و افراد آن پدیدمی آورد.» در مقالهٔ «پژوهش های نو، ریشه های کهن-» -> واسیلی آکسینوف

ارتباط محتوایی با روسیه

روسیه در جدول کلمات

روسیه
مسکو
روسیه سابق
شوروی
این غذا از روسیه و جمهوریهای سابق شوروی به ایران راه یافته و در برخی از مناطق شمال ً ایران کامال شناخته شده است
سوپ برش
بندر روسیه در قطب شمال
آرخانگلسک
پایتخت روسیه سفید
مینسک
جلگه های وسیع علفزار جنوب روسیه را گویند
استپ
رودی در سیبری روسیه که به دریای «لاپتف» می ریزد
لنا
سفیر ایالات متحده در روسیه با نام کوچک «ویلیام»
برنز
قرارداد معروفی که در 1 اسفند 1206 خورشیدی بین روسیه و ایران امضا شد
ترکمان چای
کارشناس موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل آکادمی علوم روسیه با نام کوچک «الکساندر»•
بیکایف

معنی کلمه روسیه به عربی

روسیه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی روسیه

امیرمحمد ١٥:٢١ - ١٣٩٥/١٢/٠٤
(روسی: Россия، واج نویسی: روسیا) با نام رسمی فدراسیون روسیه (Российская Федерация، راسیسکایا فدراتسیا) پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد. این کشور در آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی؛ و نیز با دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک مرز آبی دارد. روسیه با ۱۴ کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد و با کشورهای پیرامون دریای برینگ، دریای ژاپن، دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک ارتباط دریایی دارد.
روسیه با ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت، پهناورترین کشور جهان است. پهناوری روسیه دو برابر مساحت کانادا یا چین یا ایالات متحده آمریکا است. این کشور در عرضهای بالای جغرافیایی واقع شده است و بیشتر مناطق کشور سردسیر و کم بارش است. به همین دلیل بیشتر مناطق این کشور (به ویژه سرزمین بزرگ سیبری) خالی از سکنه هستند و کشاورزی در این مناطق میسر نیست. پایتخت روسیه شهر مسکو است که در باختر و بخش اروپایی کشور است.
روسیه حدود ۱۴۲ میلیون تن (براورد ۱۳۸۷) جمعیت دارد، که از این دید در جهان نهم است. تراکم جمعیت روسیه ۳/۸ تن در هر کیلومتر مربع است که از پایینترین نرخهای تراکم جمعیت در جهان است. همچنین نرخ رشد جمعیت در این کشور منفی است. بیشتر جمعیت روسیه در غرب این کشور (بخش اروپایی) زندگی می کنند. حدود ۸۰ درصد (۱۱۵ میلیون تن) از مردم روسیه از نژاد روسی هستند و سایر نژادهای این کشور عبارتند از: تاتار، اوکراینی، چوواش، چچنی، ارمنی، ترک، داغستانی، مغول، آواری، اینگوش، چرکس، بالکار، اوستیایی، آذری، گرجی، و...
زبان رسمی روسیه، زبان روسی است. ولی ۲۷ زبان رسمی دیگر نیز در جمهوری ها و مناطق خودگردان این کشور وجود دارد. روسیه ۲۱ جمهوری خودگردان دارد که بیشتر در جنوب باختر کشور (قفقاز شمالی) قرار دارند، که برخی از آنها مانند داغستان، تا حدود ۲۰۰ سال پیش جزئی از ایران بوده اند. روسیه فرهنگ پرباری دارد و نوسندگان معروفی مانند تولستوی و داستایوفسکی روسی بوده اند.
روسیه تا پیش از قرن هجدهم یک حکومت نه چندان نیرومند در خاور اروپا بود و وسعت آن چندان زیاد نبود. تا اینکه در آغاز قرن ۱۸ میلادی و با اقداماتی که تزار پتر بزرگ برای غربی کردن و گسترش ارضی روسیه انجام داد، این کشور به یک امپراتوری پهناور و نیرومند تبدیل شد. در سال ۱۲۹۶ هجری خورشیدی (۱۹۱۷) انقلاب کمونیستی در این کشور به وقوع پیوست و نام کشور به «اتحاد جماهیر شوروی» تغییر یافت. در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) شوروی پس از جنگ سرد طولانی با غرب فروپاشید و فدراسیون روسیه به جای آن نشست.
واحد پول روسیه روبل است. اقتصاد روسیه صنعتی و نیز وابسته به منابع بزرگ انرژی این کشور به ویژه گاز است. و راههای ترابری این کشور نیز بسیار مهم هستند. روسیه با تولید ناخالص داخلی ۱۲۸۹ تریلیون دلار در سال ۱۳۸۶، هفتمین اقتصاد بزرگ جهان بوده است. اقتصاد این کشور بر پایه سرمایه داری و خصوصی سازی است، که این موضوع پس از فروپاشی شوروی و رهایی از اقتصاد دولتی و سوسیالیستی انجام شد.
اکنون دمیتری مدودف رییس جمهور روسیه است، ولی ولادیمیر پوتین که اکنون نخست وزیر است، فرمانروای واقعی کشور محسوب می شود. سیاست کنونی روسیه، همکاری و عدم تنش با غرب و تلاش برای اتحاد کشور است. ولی به خاطر گسترش ناتو به شرق و پس از درگیری روسیه با گرجستان بر سر اوستیای جنوبی، روابط روسیه و غرب به تیرگی گراییده است. روسیه با ایران در مسائل اقتصادی، به ویژه راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر همکاری دارد؛ ولی مدتها است که در راه اندازی این نیروگاه تاخیر می کند و عملا از ایران به عنوان یگ برگ برنده در رویارویی با غرب استفاده می کند. ویکی پدیا
|

شهریار آریابد ٠٨:٣٣ - ١٣٩٧/١١/٢٨
کاربرد درست در پارسی " روس" است ، هر کشوری درخور زبان و فرهنگ کشور خود نام های بیگانه را بومی سازی می کند ، رویه ای که از روزگار باستان تاکنون برجای مانده و ما نیز از این روش درست بایستی پیروی کنیم .
چنانکه در ایران باستان سرزمین هلن را یونان می خواندندکه در لاتین به آن گریک گویندیاچانگان را چین می خوانند که در لاتین چاینا گویند و....
واژه روسیه به پیروی از زبان تازی می باشد، تازیان برای نام برخی کشورها پسوند " یه و ه" بکار می برند مانند : سوریه (سریان) ، فرانسه (فرانس) و...
|

کلهر ١٥:٢٩ - ١٣٩٧/١١/٢٨
روس::روسیه
گل::فرانسه
آشوریه.آسوریه::سوریه
ایل سورانی (آشورانی.آسورانی )کردستان عراق (شمال عراق محل سکونت قوم آشور )
|

پیشنهاد شما درباره معنی روسیهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دین روسیه   • اقتصاد روسیه   • روسيه مناطق دیدنی   • روسیه در کدام قاره است   • روسیه و ایران   • نقشه روسیه   • روسیه داعش   • روسیه به انگلیسی   • معنی روسیه   • مفهوم روسیه   • تعریف روسیه   • معرفی روسیه   • روسیه چیست   • روسیه یعنی چی   • روسیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روسیه
کلمه : روسیه
اشتباه تایپی : v,sdi
آوا : rusiyye
نقش : اسم خاص مکان
عکس روسیه : در گوگل


آیا معنی روسیه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )