انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1071 100 1

روس

/rus/

معنی روس در لغت نامه دهخدا

رؤس. [ رُ ئو ] (ع اِ) ج ِ رأس. رجوع به رأس شود.

روس. (اِ) مخفف روپاس پهلوی. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). روباه. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به روباه شود.

روس. [ رَ ] (ع اِ) انه لروس سوء؛ یعنی بد مرد است. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || عیبی که در کراع (پایچه ٔ گاو و گوسفند) باشد. (از اقرب الموارد). عیب. (از المنجد). || در شاهنامه عبدالقادر بغدادی بمعنی فریاد آمده است. (از فرهنگ شاهنامه ).

روس. [ رَ ] (ع مص ) بسیار خوردن.(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ). || خرامیدن. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (برهان قاطع). رفتار بطور خرامان. (ناظم الاطباء). || گذر. (ناظم الاطباء). گذشتن. (برهان قاطع). سبقت گرفتن. (برهان قاطع). || برداشتن و بردن سیل خس و خاشاک را. (از اقرب الموارد). || نیکو گردانیدن. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

روس. (ع مص ) لغتی در رأس. جدا کردن و بریدن. (از دزی ج 1 ص 569). || جدا کردن دانه ٔ ارزن یا دانه ٔ گیاهان دیگر. (از دزی ج 1 ص 569).

روس. [ رُوْ وَ ] (ع ص ) اسبی که سر اسبهای دیگر را چون با هم روند بگزد و یا بسر زند آنها را در وقت تقدم و پیشی خود. (ناظم الاطباء).

روس. (ص ) هر فرد از قوم روس. روسی. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به روسی شود.

روس. (اِخ ) از پسران یافث بن نوح بود. (از تاریخ گزیده چ لیدن ص 28). و رجوع به یافث شود.

روس. (اِخ ) در استی اوریسگ ، در گیلکی اورس ، نام قوم ساکن روسیه. بخش اعظم ملت روسیه از لحاظ نژاد به دو دسته ٔ بزرگ تقسیم می شوند: خانواده ٔ هندواروپایی و خانواده ٔاورال وآلتایی . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). گروهی که بلاد آنها بسرحد صقالبه و ترک پیوسته است. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

روس. (اِخ ) نام ملکی وسیع در اقلیم ششم و هفتم. (غیاث اللغات ). ناحیتی است که مشرق وی کوه بجناک است و جنوب وی رود روتا است و مغرب وی صقلاب است و شمال وی ویرانی شمال است و این ناحیتی بزرگ است و مردمانی بدطبعاند و بدرگ و ناسازنده و شوخ روی و ستیزه کار و حرب کن و ایشان با همه کافران کز گرد ایشان است حرب کنند و بهتر آیند و پادشاه را روس خاقان خوانند و ناحیتی است نعمت وی بغایت بسیار است از هر چیزی که بباید و اندر گروهی از ایشان مروت است و طبیبان را بزرگ دارند و ده یک همه ٔ غنیمت ها و بازرگانیهای خویش هر سالی بسلطان دهند و اندر میانشان گروهی از صقلابیانند که ایشانرا خدمت کنند و از صد گز کرباس کمتر یا بیشتر یک شلوار دوزند و اندر پوشند همه بر سر زانو گرد کرده دارند و کلاههای پشمین بسر برنهاده دارند دم از پس قفافروهشته و مرده را با هرچه با خویشتن دارد از جامه و پیرایه بگور فرونهند و طعام و شراب با ایشان بگور نهند. (حدود العالم چ دانشگاه ص 188). کویابه مستقر ملک است و شهر صلابه و ارتاب از روس است. (از حدود العالم ص 189) :
بروم اندرون شاه بد فیلقوس
یکی بود با رای او شاه روس.
فردوسی.
ز چین و ماچین تاروس و تا در سقلاب
همه ولایت خانست و زیر طاعت خان.
فرخی.
خفچاق و روس رسمی ابخاز و روم ذمی
ذمی هزار فرقه رسمی هزار لشکر.
خاقانی.
فتح تو به جنگ لشکر روس
تاریخ شد آسمان قران را.
خاقانی.
چون ز سواد شابران سوی خزر سپه کشید
روس و الان نهند سر خدمت پای شاه را.
خاقانی.
ندانم که با داغ چندین عروس
چگونه کنم قصه ٔ روم و روس.
نظامی.
گفت کز جمله ٔ ولایت روس
بود شهری بنیکوی چو عروس.
نظامی.
بفرموده تا عبره ٔ روم و روس
نبشتند بر نام اسکندروس.
نظامی.
سلطان روم و روس بمنت دهد خراج
چیپال هند و سند بگردن کشدقلاد.
سعدی.
و رجوع به روسیه و روسیه ٔ شوروی و روسی شود.

معنی روس به فارسی

روس
نام قومی ساکن روسیه . بخش اعظم ملت روسیه از لحاظ نژاد بدو دسته بزرگ تقسیم میشوند : خانواده هند اروپایی و خانواده اورال و آلتایی رک . روسیه .
( اسم ) جانوری است از رده پستانداران گوشتخوار از نوع سگ . پوستش برنگهای سیاه سرخ زرد و بسیار نرم است و آنرا آستر جامه کنند . دمی بزرگ و پر مو دارد و به حیله گری مشهور است . یا روباه زرد آفتاب خورشید .
نام ملکی وسیع در اقلیم ششم و هفتم .
مخفف روپاس انگرده . روباه ترک است که سگ انگور باشد چه روس بمعنی روباه و انگرده دانه انگور را گویند .
( اسم ) روباه تربک عنب الثعلب .
پادشاه روس را روس خاقان خوانند
( صفت ) آنکه طرفدار نفوذ روسهاست .
مصحف اسکندروس .
فرزند ارد دوم
شامل ترکمنستانازبکستان و تاجیکستان . جمهوریهای متحده شوروی میان بحر خزر و دریاچه بالخاشاز جنوب به خاک افغانستان وایران واز شرق به ترکستان شرقی محدوداست. در شمال مرز مشترکی باسیبریه ندارد. سطح خاک آن ریگزاراست که بنامهای مختلف آق قوم ( ریگ سفید) قزل قوم ( ریگ سرخ ) قراقوم ( ریگ سیاه ) نامیده میشود. ازطرف مشرق به کوههای میانشان و آلتائی می پیوندد . رودخانه های مرغاب و زرافشان در ریگزارها فرو میروند و دو رود سیحون و جیحون وارد دریاچه آرال میگردند. قسمتی از دره های کوهستانی مشرق و جنوب ترکستان باعتدال آب و هوا و حاصلخیزی معروف است چنانکه در ه فرغانه را بهشت آسیانامند.
کوههای نزدیک بلغار
( اسم ) جورومی علس .
دریای سیاه . دریای بنطس
علی رووس الشهاد : در ریخت بحلق من علی روس صدر متر دطاس مثردیطوس . ( نحفه العراقین )
علی بن عبد القادر بن سالم عید روس علوی
نام پسر خوانده آن تونینوس پیوس امپراطور روم . وی سردار سپاه روم و معاصر بلاش سوم پادشاه اشکانی و مامور جنگ با پارتی ها بوده است .
امپراطور روم ( حک. ۱۶۹ - ۱۶۱ م . ).
هفت ولایت روس در زمانهای گذشته که نام پنج قسمت آن چنین است برطاس آلان خزران ایسو خفچاخ ( قبچاق ) : یکی لشکر انگیخت از هفت روس بکردار هر هفت کرده عروس . ( نظامی ) .

معنی روس در فرهنگ فارسی عمید

روس
قومی ساکن روسیه از نژاد اسلاو.
= تاجریزی

روس در دانشنامه ویکی پدیا

روس
روس می تواند به یکی از موردهای زیر اشاره داشته باشد:
۱. مردم روس که از نژاد اسلاو هستند و مردمان این نژاد بیشتر در کشور روسیه زندگی می کنند.
۲. روس، دهستانی در استان خائن اسپانیا است.
روس می تواند به یکی از موردهای زیر اشاره داشته باشد:
۱. مردم روس که از نژاد اسلاو هستند و مردمان این نژاد بیشتر در کشور روسیه زندگی می کنند.
۲. روس، دهستانی در استان خائن اسپانیا است.
روس (به اسپانیایی: Rus) یکی از دهستان های استان خائن در کشور اسپانیا است. این شهر با مساحت ۴۷٫۳ کیلومتر مربع، ۳۷۸۵ تن جمعیت دارد.
مختصات: ۳۸°۰۳′ شمالی ۳°۲۷′ غربی / ۳۸٫۰۵۰°شمالی ۳٫۴۵۰°غربی / 38.050; -3.450
روس (دهانه) یک دهانه برخوردی در ماه است.
این دهانه ۱ دهانه اقماری دارد.
روس ۱۲۸ یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.
مختصات:   ۱۱h ۴۷m ۴۴٫۴s٬ +۰۰° ۴۸′ ۱۶″
روس ۱۵۴ یک ستاره است که در صورت فلکی کمان قرار دارد.
مختصات:   ۱۸h ۴۹m ۴۹٫۳۶۲۵s٬ +۲۳° ۵۰′ ۱۰٫۴۳۷″
روس ۵۴۸ یک ستاره است که در صورت فلکی نهنگ قرار دارد.
مختصات:   ۰۱h ۳۶m ۱۳٫۶۰s٬ −۱۱° ۲۰′ ۳۲٫۲″
روس ۶۱۴ یک ستاره است که در صورت فلکی تک شاخ قرار دارد.
سیارک ۶۹۳۱۱ (به انگلیسی: 69311 Russ، نامگذاری:1992QC) شصت و نه هزار و سیصد و یازدهمین سیارک کشف شده است که در ۲۱ اوت ۱۹۹۲ کشف شد.
سیارک در دادگان اجرام کوچک ناسا
روس ابوت (متولد راس رابرتز در ۱۸ سپتامبر سال ۱۹۴۷ در الزمر پورت) یک موسیقیدان، کمدین و بازیگر انگلیسی است. او برای نخستین بار در دهه ۱۹۷۰ میلادی به عنوان خواننده و دامر با گروه «بلک ابوتس» مورد توجه مردم قرار گرفت.
او در مجموعه های تلویزیونی مختلفی همچون ماجراهای سارا جین، هتل بابل، و مارپل آگاتا کریستی نقش داشته است.
روس اتم (به روسی: Росатом) یک شرکت دولتی در روسیه است که در زمینه انرژی هسته ای فعالیت می کند. نیروگاه های هسته ای روسیه زیر نظر شرکت روس انرگواتم از زیرمجموعه های این شرکت کار می کنند که از نظر میزان تولید برق هسته ای، دومین شرکت بزرگ اروپا محسوب می شود.
وبگاه رسمی
روس اتم با سازمان انرژی اتمی ایران نیز همکاری دارد و در آبان ۱۳۹۳ قراردادی برای ساخت دو رآکتور جدید در نیروگاه اتمی بوشهر با همکاری شرکت صنایع آذرآب اراک امضا کرد.
آرانتکسا روس (انگلیسی: Arantxa Rus؛ زادهٔ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۰) یک تنیس باز اهل هلند است.
ادموندو رس (به انگلیسی: Edmundo Ros) (۱۹۱۰-۲۰۱۱) نوازنده و خواننده و رهبر ارکستر اهل ترینیداد بود که در بریتانیا کار می کرد. او ارکستر بسیار محبوبی را اداره می کرد که آهنگ های آمریکای لاتین را اجرا می کرد. از او صفحه ها و آلبوم های زیادی منتشر شد و نیز صاحب یک باشگاه شبانه در لندن بود.
بالهٔ روس شرکت باله ای بود که در سال ۱۹۰۹ توسط سرگئی دیاگیلف در پاریس تأسیس گردید و تا سال ۱۹۲۹ (درگذشت دیاگیلف) در اروپا و آمریکای جنوبی و ایالات متحده آمریکا به اجرا پرداخت. همکاری برخی از هنرمندان برجستهٔ آن زمان موجب آفرینش برخی از تأثیرگذارترین اجراهای سدهٔ بیستم توسط بالهٔ روس شد.
آهنگسازان: ایگور استراوینسکی، نیکولای ریمسکی-کورساکف، کلود دبوسی، سرگئی پروکفیف، ریشارد اشتراوس، موریس راول، ...
طراحان صحنه و لباس: لئون باکست، پابلو پیکاسو، آنری ماتیس، کوکو شانل، آندره دورن، ...
رقصندگان و طراحان رقص: واسلاف نیژینسکی، میخائیل فوکین، آنا پاولوا، ایدا روبینشتاین، ...
از آثار شاخصی که توسط بالهٔ روس اجرا شدند می توان به باله های پرنده آتشین (۱۹۱۰)، پتروشکا (۱۹۱۱) و پرستش بهار (۱۹۱۳) اثر ایگور استراوینسکی اشاره کرد.
طراحی لباس لئون باکست برای بالهٔ پرنده آتشین
واسلاف نیژینسکی در پوشش اجرای باله روس
پتر روس (انگلیسی: Peter Roes؛ زادهٔ ۴ مهٔ ۱۹۶۴) دوچرخه سوار اهل بلژیک است.
تپه روس مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای محمودیان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۵۵۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
توماس دی روس، نهمین بارون دی روس (انگلیسی: Thomas de Ros, 9th Baron de Ros؛ ۹ سپتامبر ۱۴۲۷ – ۱۷ مه ۱۴۶۴ (aged 36)). در طول دوران جنگ داخلی مشهور به جنگ رزها، پیرو خاندان لنکستر بود. وی متولد ۹ سپتامبر سال ۱۴۲۷ میلادی و فرزند ارشد توماس دی راس، هشتمین بارون دی راس بود. مادر او النور بیچمپ، دختر ریچارد بیچمپ سیزدهمین ارل واریک بود.
Issue
خاقانات روس دولتی روس در قرن ۸ تا اواسط قرن ۹ میلادی در اروپای شرقی بود. این حکومت به نوعی نیای حکومت های روس کیفی و دودمان روریک و همچنین کشوری مستقل محسوب می شد. به نظر می رسد ساکنان اولیه این سرزمین، اقوام وایکینگ اسکاندیناوی بوده اند که پس از سکونت در شمال روسیه کنونی، دولتی را تشکیل دادند. ترکیب جمعیتی این دولت نیز در آن زمان از بالت ها، اسلاوها و مردمان ترک تشکیل شده بود. همچنین، این قلمرو مکانی برای دزدان دریایی، تجار و ماجراجویان اسکاندیناویایی بود.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rus%27_Khaganate
دان روس (انگلیسی: Don Roos؛ زادهٔ ۱۴ آوریل ۱۹۵۵) فیلم نامه نویس و کارگردان اهل ایالات متحده آمریکا است.
از فیلم هایی که او ساخته است، می توان به گزاف گویی اشاره کرد. وی همجنس گراست و همسر وی دن بوکاتینسکی است.
دانیلا ال روس (انگلیسی: Daniela L. Rus؛ زادهٔ 1963 (۵۵–۵۶ ساله)) دانشمند رایانه اهل ایالات متحده آمریکا است.
دکتر روس (انگلیسی: Doctor Ross؛ ۲۱ اکتبر ۱۹۲۵ – ۲۸ مه ۱۹۹۳(1993-05-28)) یک موسیقی دان اهل ایالات متحده آمریکا بود. وی بین سال های ۱۹۵۱ تا ۱۹۹۳ میلادی فعالیت می کرد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

روس در دانشنامه آزاد پارسی

روس (Russian)
بزرگ ترین گروه قومی اسلاو، ساکن جمهوری فدراتیو روسیه با جمعیتی بیش از ۱۶۰میلیون نفر، که بالغ بر ۱۲۰میلیون نفر از آن ها در روسیه و بقیه عمدتاً در کشورهای میانۀ بالتیک سکونت دارند. زبان روسی، از دستۀ زبان های اسلاو شرقی و از گروه زبان های هندواروپایی است. خط روسی نسبتاً جدید است و آن را در میانۀ قرن ۹م دو برادر از مبلغان مسیحی یونانی به نام های سنت سیریل و سنت متودیوس، بر پایۀ خط یونانی ساختند. ادبیات روس نیز صرف نظر از وقایع نامه ها، سرودها و داستان های مذهبی، از میانۀ قرن ۱۸ و دورۀ پطر کبیر و با شاهزاده آنتیوخ کانتمیر، از اشراف مولداوی، آغاز و در کمتر از ۱۵۰ سال به یکی از غنی ترین گروه بندی های ادبیات جهان تبدیل شد. رئالیسم انتقادی، در بوتۀ ادبیات روسی پرورش یافت و از آن طریق به صورت یکی از بزرگ ترین مکاتب ادبی جهان درآمد. قدمت این قوم به عصر حجر و دست کم به دورۀ میان سنگی می رسد و نشانه هایی از حضور روس ها در حواشی شرقی و شمالی کوهستان کارپات، اراضی سمت راست رودخانۀ ویستول و اراضی میان رودخانه های دنیپر و دنیستر و سمت راست حوزۀ علیای رودخانۀ دن در قرون آغازین هزارۀ اول پ م، وجود دارد. قوم روس در قرون میانی، بر اثر یورش های اقوام بیابان گردی چون سکاها، و مهاجرت اجباری آن ها تا سرچشمه های دو رودخانۀ ولگا و دن، انتشار یافت. سکاها و سرمت ها و پس از آنان، هون ها و آوارها و خزرها چندین قرن بر روس ها حکومت کردند. در اواخر قرن ۸م، دسته هایی از وایکینگ های اسکاندیناوی، استپ های روسیه را گرفتند و بر روس ها چیره شدند. این مردم را، وارانگری، وارانگیان، یا وارگ ها می نامیدند. نخستین دولت روس را روریک وارانگیایی (حک: ۸۶۲ـ۸۸۰م) در نووگراد تأسیس کرد و به این ترتیب تاریخ روسیه آغاز شد. پیدایش این دولت با انتشار مسیحیت در روسیه همراه بود. سنت سیریل و سنت متودیوس در همین سال ها به تبلیغ مسیحیت در روسیه پرداختند. روس ها تا این زمان بت پرست بودند. بزرگ ترین خدای آنان، پرون نام داشت که خدای آتش و آذرخش بود و روس ها هر ساله گروهی را قربانی او می کردند. الگ فرزند روریک مقر دولت را به شهر کیِف انتقال داد. ولادیمیر اول ( ـ۱۰۱۵م)، پسر سویاتوسلاو و نوۀ قدیسه اولگا، سرانجام به مسیحیت بیزانسی پیوست و آن را به مذهب رسمی دولت و مردم روسیه تبدیل کرد و برای همین به ولادیمیر قدّیس موسوم شد. پس از یاروسلاو، فرزند ولادیمیر، قلمرو دولت کیف میان وارثان او تقسیم شد. این چندگانگی، صرف نظر از دورۀ ولادیمیر مونوماک، تا عصر مغولان دوام آورد و پس از آن تا اعتلای دوک نشین مسکو باقی ماند. روسیۀ قرون ۱۰ـ۱۱م گرفتار حملات اقوام چادرنشین آسیایی، مانند بجناک ها و قبچاق ها، بود. با هجوم مغولان، در نیمۀ اول قرن ۱۳م، بخش اعظم روسیه در این حملات ویران شد و صدها هزار تن از مردم روسیه به قتل رسیدند. روس ها بیش از دو قرن در خدمت مغولان باقی ماندند و لطمات بسیار سنگینی را تحمل کردند. سیطرۀ مغولان پس از ۱۵۰ سال روبه افول نهاد و دوک نشین مسکو رفته رفته محوری برای اتحاد دوبارۀ دولت روسیه شد.

ارتباط محتوایی با روس

روس در جدول کلمات

تصدیق روس ها
دا
جنگ انگلیسی ها و روس ها با ناپلئون
نبرد لایپزیک
جوشان و خروشان و از روس آمده
سماور
فیزیکدان برجسته روس و نویسنده کتاب تاریخ زمین با نام کوچک ژرژ
گاموف

روس را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

واژگا ١٩:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٩
روس/روش/روژ/روز
از صبح تا شام یک روز است
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• روسیه داعش   • روسیه در کدام قاره است   • روسيه مناطق دیدنی   • اقتصاد روسیه   • دین روسیه   • نقشه روسیه   • روسیه و ایران   • روسیه به انگلیسی   • معنی روس   • مفهوم روس   • تعریف روس   • معرفی روس   • روس چیست   • روس یعنی چی   • روس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روس
کلمه : روس
اشتباه تایپی : v,s
آوا : rus
نقش : صفت
عکس روس : در گوگل


آیا معنی روس مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )