انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1069 100 1

رویان

/ruyAn/

معنی رویان در لغت نامه دهخدا

رؤیان. [ رُءْ ] (ع مص ) رؤیة. دیدن کسی را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). || رآه عالماً؛ دانستن کسی را دانشمند. (منتهی الارب ). رجوع به رؤیة شود.

رویان. (نف ) روینده. (فرهنگ فارسی معین ) (انجمن آرا). || (اِ) جنین. (فرهنگ فارسی معین ). نخستین دوره ٔ رشته ٔ تخم . (لغات فرهنگستان ).

رویان. (اِخ ) شهر عمده ٔ ناحیه ٔ رویان و بزرگترین شهر جبال طبرستان به شمار می آمد. (فرهنگ فارسی معین ). شهر بزرگی بود در جبال طبرستان و در ناحیه ٔ وسیع به همین نام قرار داشت. گویند: بزرگترین شهر جبال طبرستان رویان بود. رویان در اقلیم چهارم بود و بین آن و گیلان دوازده فرسخ مسافت بود. جبال رویان به جبال ری متصل است.(از معجم البلدان ). رجوع به سرزمینهای خلافت شرقی ص 298، تاریخ طبرستان و گیلان ، آنندراج و انجمن آرا شود.

رویان. (اِخ ) ولایت وسیعی از کوههای طبرستان در بخش غربی مازندران. (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به رویان (شهر رویان...) شود.

رویان. (اِخ ) دهی از بخش مرکزی شهرستان شاهرود. آب از قنات. دارای 1300 تن سکنه. محصول عمده ٔ آنجا غلات و پنبه و بنشن و انواع میوه و صیفی وراه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

معنی رویان به فارسی

رویان
۱ - ولایت وسیعی از کوههای طبرستان در بخش غربی مازندارن . ۲ - شهر رویان شهر عمده ناحیه مذکور و بزرگترین شهر جبال طبرستان بشمار می آمد .
۱ - ( صفت ) روینده . ۲ - ( اسم ) جنین.
ده از بخش مرکزی شهرستان شاهرود
[embryo] [زیست شناسی] 1. جانور در مراحل اولیۀ تکوین، از زمان تقسیم تخمک بارور تا تولد؛ در انسان، از چهارمین روز تا پایان هشتمین هفتۀ باروری 2. ساختاری در دانۀ گیاهان، قبل از جوانه زنی، که از تکوین تخم به وجود می آید
[ گویش مازنی ] /royaan/ رویان، ولایت وسیعی از ناحیه ی کوهستانی تبرستان در بخش غربی مازندران که بین کوه های رویان و دیلم بوده استبعضی از محققین معتقدند که روبنج roobanj یکی از نواحی کوهستانی مازندران، همان رویان استنام رستم دار که در دوره ی مغول پدید آمده است نیز گاه بر رویان اطلاق شده استعمربن علا سردار تا زبان آن را فتح کرد و به تبرستان منضم نمودشهر رویان، شهر عمده ی ناحیه ی مذکور و بزرگ ترین شهر جبال تبرستان به شمار می آمدفرمان روایان رویان عنوان استندار astondar داشته انداز معروف ترین سلسله های امرای رویان پادوسبانان بوده اندامرای استندار که از اعقاب پادوسبانان می باشند تا پادشاهی شاه عباس اول صفوی خودمختار بودند و عاقبت به دست شاه عباس منقرض گردیدند
[embryophore] [زیست شناسی] پوستۀ دربرگیرندۀ رویان
[Embryophytes] [زیست شناسی- علوم گیاهی] مجموعۀ گیاهان خشکی زی یا آبزی با اجداد خشکی زی که توانایی تولید رویان پریاخته دارند
[embryogenetic] [زیست شناسی] مربوط به رویان زایی
[embryogenesis] [زیست شناسی] رشد و تکامل رویان
جنین شناسی معرفه الجنین .
[embryology] [زیست شناسی] علم مطالعۀ تکوین و نمو رویان
[embryo transfer, ET] [علوم سلامت] فرایند کاشت تخمک بارورشده در زهدان
[embryo donation] [علوم سلامت] انتقال رویان حاصل از کامه هایی که به زن گیرنده و همسرش تعلق ندارند
[chorion] [پزشکی، زیست شناسی] غشای بیرونی رویان متـ . برون شامه 1، مشیمۀ بیرونی
[proembryo] [زیست شناسی] ساختار رویانی پیش از رویان حقیقی
[amnion] [زیست شناسی] کیسه ای که رویان در آن قرار دارد متـ . درون شامه 1، کیسۀ آب، مشیمۀ درونی
کوه زر روینده ظاهرا کوهی در غزنین که در زمان محمود غزنوی کان زری در آن یافتند
[embryo screening] [علوم سلامت] ← غربالگری ژن شناختی پیش لانه گزینی
[embryo implantation rate] [علوم سلامت] شمار کیسه های جنینی (gestational sacs) تشخیص داده شده نسبت به رویان های منتقل شده

معنی رویان در فرهنگ معین

رویان
۱ - (ص فا.) روینده . ۲ - (اِ.) جنین .

معنی رویان در فرهنگ فارسی عمید

رویان
۱. (زیست شناسی) جنین.
۲. (صفت) = روییدن
جنین شناسی.

رویان در دانشنامه اسلامی

تاریخ رویان، کتابی به فارسی درباره تاریخ محلی سرزمین رویان تألیف مولانا اولیاءاللّهِ آملی است.
مولانا اولیاءاللّهِ آملی در سال ۷۵۰ از آمل به رویان مهاجرت کرد و به حضور فخرالدوله شاه غازی بن زیار (سال های ۷۶۱ـ۷۸۰)، از بادوسپانیان (اِستَنداران)، راه یافت و به تشویق او به نوشتن تاریخ رویان پرداخت.
تاریخ آغاز و پایان تألیف این اثر روشن نیست، اما مؤلف در خاتمه کتاب به شرح رویدادهای تاریخ رویان تا ۸۰۵ اشاره کرده است.

فصل ها و باب های کتاب
تاریخ رویان مشتمل است بر مقدمه ای در ذکر فواید علم تاریخ و هشت باب و هر باب دارای چند حکایت.
مطالب باب ها به ترتیب عبارت اند از: شرح چگونگی عمارت رویان در دوره باستان، نحوه به حکومت رسیدن ملوک استندار در رویان در دوره ساسانی، ورود اسلام به رویان و حکومت نواب و خلفا و علویان، وجه تسمیه استندار و تصحیح نسب نامه ملوک استندار به شیوه علمای انساب، باب پنجم و ششم و هفتم در ذکر رویدادهای حکومتهای ملوک رویان تا حکومت فخرالدوله شاه غازی بن زیار بن کیخسرو و شرح اوضاع مازندران و آشفتگیهای اجتماعی آن دوره تا زمان تألیف کتاب.

منابع تاریخ رویان
اولیاءاللّه برای تألیف تاریخ رویان از منابع بسیاری چون تاریخ طبرستانِ ابن اسفندیار، تاریخ طبری، سِیَرالملوک خواجه نظام الملک، شاهنامه مؤیدی، مقاتل الطالبیینِ ابو الفرج اصفهانی بهره برده است.
بیشترین استفاده او از تاریخ طبرستان ابن اسفندیار است ضمن آن که کسروی وی را مؤلف قسم دوم تاریخ طبرستان می داند.
اولیاءاللّه در نگارش کتاب خود بخشهایی از تاریخ طبرستان را عیناً رونویسی کرده، اما هیچگاه مطلبی را بدون تحقیق ذکر نکرده و در مواردی بر اشتباهات تاریخی ابن اسفندیار تأکید کرده است.
تاریخ رویان به سبب حفظ برخی از واژگان قدیمی فارسی و ذکر آداب و رسوم کهن مازندران و رویان، و مشاهدات دقیق شخصی مؤلف، ارزشمند است.
تاریخ رویان همچنین از منابع سید ظهیر الدین مرعشی در تألیف تاریخ طبرستان و رویان و مازندران و اعتماد السلطنه در کتاب التدوین فی احوال جبال شروین بوده است.

چاپ و نشر تاریخ رویان در زمان حاضر
...
«تاریخ رویان»، تألیف (764ق) اولیاءالله آملی به زبان فارسی است. این اثر پس از تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، مهم ترین کتاب تاریخ این سرزمین است. مؤلف این کتاب با قلمی توانا و نثری محکم و فصیح و عباراتی شیرین و دلچسب، سوانح ناحیه رویان را از قدیمی ترین ایام تا سال 764ق نوشته است. اهمیت این کتاب بدین لحاظ است که تعدادی از لغات قدیمی فارسی و آداب و سنن قدیمی مازندران و رویان را برای ما زنده نگاه داشته است.
کتاب؛ مشتمل بر یک مقدمه، هشت باب، یک خاتمه و دو بخش تعلیقات است. مقدمه کتاب در 28 صفحه به قلم آقای عباس خلیلی می باشد. وی برخی از اشکالات کتاب را در متن اصلاح کرده و بخش دیگری را در بخش تعلیقات و تصحیحات و استدراکات آورده است. پس از آن، تعلیقات و استدراکاتی نیز به قلم استاد عبدالحمید بدیع الزمانی آمده است.
تاریخ رویان نام کتابی است که هر خواننده با شنیدن این نام از خود می پرسد که «رویان» در کدام منطقه جغرافیایی قرار داشته است. به گفته محقق کتاب: اگر طبرستان قدیم را با کشیدن خطی از لب دریا تا حدود ری در حوالی رود هراز به دو بخش قسمت کنیم، بخش قسمت غربی، خاک رویان است. این منطقه از مغرب به رودخانه چالوس و کرج رود و از مشرق به رودخانه هراز و بژم موشا (کتل امامزاده هاشم امروز) و حدود دماوند و از جنوب به کوه های توچال که در شمال ری قدیم است و از شمال به حاشیه دریا محدود می شود.
کتاب با نثری نگارش شده که از نثر رایج امروزی قدری فاصله دارد. متن سنگین و استفاده از الفاظ عربی که گاه غلط نیز هست، از اشکالاتی است که محقق کتاب را به افزودن تعلیقات و تصحیحات مفصلی به کتاب ناگزیر کرده است. صرف نظر از اشکالات ادبی، کتاب دارای مطالب ارزشمندی است که به اختصار به آن اشاره می شود:
ابواب اول و دوم با ذکر چگونگی عمارت رویان بنا به گزارش بهاءالدین محمد کاتب در کتاب تاریخ طبرستان آغاز شده است. سپس به شرح حکومت شاه فیروز بن یزجرد که اولین حاکم رویان به شمار می رود و نزاع او با پادشاه هیاطله پرداخته شده است.

رویان در دانشنامه ویکی پدیا

رویان
رویان (به انگلیسی: embryo)*، یک یوکاریوت (هوهسته)* چندیاخته ای دیپلوئید در نخستین مرحلهٔ رشد، از زمان اولین تقسیم یاخته ای تا زایش، تخم شکنی، یا رویش را گویند. در انسان ها یاختهٔ رشدکننده از لحظهٔ لِقاح تا پایان هفتهٔ هشتم، رویان نام دارد و پس از آن جنین نامیده می شود. نام پژوهشگاه رویان برگرفته از همین واژه است.
امبریولوژی
حاملگی
جنین
^ واژهembryo از ریشه یونانی و به معنی درحال رویش و سبز شدن است. ^ هوهسته واژه فرهنگستان زبان پارسی برای یوکاریوت
عکس رویان
رویان، یاختهٔ انسان پیش از مرحلهٔ جنینی.
پژوهشگاه رویان ناباروری ایرانی.
رویان (شهر) از شهرهای استان مازندران.
رویان (روستا) روستایی در شهرستان شاهرود استان سمنان.
رویان (فرانسه)
رویان (به انگلیسی: Embryo) ترانه ای از گروه موسیقی پینک فلوید است.
این ترانه جزو اجراهای ۱۹۷۰-۷۱ گروه بود،اما هیچ گاه نسخه ای بلند و کامل از آن در یک آلبوم استودیویی از پینک فلوید قرار نگرفت،گرچه نسخه ای کوتاه از آن در آلبوم گردآوری شده کار و بار (۱۹۸۳) و یک آلبوم با حضور چند هنرمند مختلف با نام پیک نیک - نفسی از هوای تازه قرار دارد.
ویرایش استودیویی این آهنگ در سال ۱۹۶۸ ضبط شده، که یک قطعهٔ آرام است و به همراه نواختن گیتار آکوستیک دیوید گیلمور به خواندن می پردازد و مدت آن نیز زیر ۵ دقیقه است.
اولین اجراهای زندهٔ آهنگ به ۱۸ ژانویه ۱۹۷۰ برمی گردد و نسبت به نسخهٔ استودیویی خیلی بلندتر (بیش از دوازده دقیقه) است.اجراهای زنده از لحاظ تنظیم شباهت زیادی به اصل خود دارد و گیلمور علاوه بر گیتار آکوستیک،گیتار الکتریک نیز می نوازد،در کنار نواختن گیلمور،ریجارد رایت نیز نواختن ارگ و پیانو را عهده دار است. آخرین بار این آهنگ در ۲۰ نوامبر ۱۹۷۱ در تور آمریکای شمالی اجرا شد.
رویان یکی از شهرهای شهرستان شاهرود در استان سمنان می باشد. این شهر دارای ۳۰۰۰ نفر جمعیت است. زیرمجموعه بخش مرکزی شاهرود و دارای باغات فراوانی از انگور می باشد. این شهر در جنوب شرقی شاهرود واقع است.
معرفی روستای رویان/شاهرود/سمنان، روستانیوز، برداشت شده در ۲ خرداد ۱۳۸۹.
رویان نام ناحیه ای وسیع در غرب طبرستان بود که از غرب با دیلمستان و از شرق با آمل همسایه بود و نواحی کجور، کلارستاق، لنگا، تنکابن و هوسم جزئی از رویان است. همچنین از آمل تا رویان دوازده فرسخ و از دیلمستان تا رویان نیز دوازده فرسخ بوده است.
منطقه رویان کهن از نواحی غربی طبرستان بوده است که شامل شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت (کلار)، عباس آباد (لنگا)، تنکابن و رامسر (سختسر) می شده است و گاهی مرز غربی آن تا رودسر (هوسم) ادامه می یافت مردم رویان کهن به زبان طبری و گویش طبری رویانی که زبان اسپهبدان طبرستان نیز بود سخن می گفتند.
در دوران باستان نام رویان به عنوان منطقه ای تحت حاکمیت گشنسب شاه طبرستان در نامه تنسر به گشنسب آمده است. ابن اسفندیار ترجمهٔ عربی عبدالله بن مُقَفّع از متن پهلوی نامهٔ «تنسر، دانای فارس، هربذ هرابذهٔ اردشیر بابک» در پاسخ به «نوشتهٔ جُشْنَسْف شاه، شاهزادهٔ طبرستان» بود را در تاریخ طبرستان نقل کرده است. در عنوان این نامه از گشنسب به عنوان شاه و شاهزاده طبرستان، فرشواذگر، جیلان، دیلمان، رویان و دنباوند یاد شده است. وی به نقل از ابن مقفع در این باره می نویسد: «چون تنسر نام شاه طبرستان بخواند جواب نبشت بر این جمله که: از گشنسف شاه و شاهزاده طبرستان و فدشوارگر و جیلان و دیلمان و رویان و دماوند نامه ای پیش تنسر هربد هرابده رسید، خواند و سلام می فرستد و سجود می کند و هر صحیح و سقیم که در نامه بود مطالعه رفت و شادمانه شد.»
بلاذری مورخ قرن دوم از رویان به عنوان یکی از هشت ناحیه طبرستان نام می برد همچنین ابن رسته مورخ قرن سوم از رویان به عنوان یکی از چهارده بخش طبرستان نام می برد. یاقوت رویان را گاهی «مدینه» و گاهی «کوره واسعه» می خواند و شهر «کجه» (کجور) را حاکم نشین رویان می داند. «شهر» یا «مدینه» خواندن رویان به اعتبار معنی قدیمی این کلمه در فارسی است، زیرا «شهر» به معنی ناحیه و مملکت هم به کار می رفته است. ناحیه رویان را بعدها، از قرن هفتم تا زمان صفویه، رستمدار هم گفته اند. احتمال می رود که رستمدار صورت دیگری از استندار باشد، زیرا این ناحیه از قرن چهارم به بعد به وسیله فرمانروایانی اداره می شد که استندار خوانده می شدند. این کلمه در زبانِ عامّه به «رستمدار»، که معروفتر و آشناتر بود، بدل گردید و بعدها این اسم نیز فراموش شد. اولیاءالله آملی در کتاب تاریخ رویان تألیف قرن هشتم دربارهٔ واژه استندار قید کرده است: و به زبان طبری استان کوه را گویند. پس معنی استندار، ملک الجبال باشد، یعنی حاکم و پادشاه کوه، همچنانکه ملوک باوند را در آن عهد ملک الجبال خوانندی، پس معنی استندار نیز همان باشد ملا شیخ علی گیلانی در کتاب تاریخ مازندران که در سال ۱۰۴۴ هجری قمری تألیف شده استندار را ناحیتی بالتمام در طبرستان قید کرده استبهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار نویسنده کتاب تاریخ اسفندیار که در قرن ششم و هفتم می زیست در این زمان حدود مازندران و رویان را از دینار جاری در شرق ملاط که در نزدیکی هوسم (رودسر) قرار دارد می داند پس در این زمان حدود تنکابن جزء مازندران محسوب می شده است.ملا شیخ علی گیلانی مؤلف کتاب تاریخ مازندران که در تاریخ ۱۰۴۴ قمری و در دوران صفویه کتاب را نگاشته است، در ذکر حدود مازندران آورده است: «حد غربی طبرستان قریه ملاط گیلان است ورای هوسم که اکنون به رودسر اشتهار یافته و سامان شرقی دینار چار که اهالی آن دیار دوناچال می خوانند، قریب به شهر سارویه واقع است. استندار بالتمام داخل طبرستان است» ناتل، چالوس، رودان، کلار، شهرک هایی اند اندر کوه ها و شکستگی ها و این ناحیتی است هم از طبرستان و لکن پادشاهی دیگر است و پادشاه او را استندار خوانند. گیلان ناحیتیست جدا میان دیلمان و جبال و آذربایگان و دریاء خزران و این ناحیتیست بر صحرا نهاده میان با آبهاء روان بسیار، یکی رودیست عظیم سپید رود خوانند، میان گیلان ببرد و به دریاء خزران افتد، و این گیلان دو گروه اند، یک گروه میان دریا و این رودند و ایشان را «از این سوی رودی» خوانند و گروهی دیگر میان رود و کوهند ایشان را «از آن سوی رودی» خوانند، اما «ازین سوی رودیان» را هفت ناحیتست بزرگ چون: لافجان، میالفجان، کشکجان، برفجان، داخل، تجن، جمه؛ و اما آنک «از آن سوی رودیان» اند ایشان را یازده ناحیتست بزرگ چون حانکجان، نَنَک، کوتم، سراوان، پیلمان شهر، رشت، تولیم، دولاب، کهن روذ، استراب، خوان بلی
رویان (به انگلیسی: Royan) نام منطقه ای در جنوب غرب فرانسه است.
Pierre Dugua, Sieur de Mons (کاشف و تاجر)
Jacques Fontaine III
Eugène Pelletan (نویسنده،روزنامه نگار و سیاست مدار)
Auguste Rateau (مهندس و عضو انجمن علمی فرانسه)
Étienne La Vigne
۱ داده های فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچال ها را در نظر نگرفته است > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار)
جاده RN۱۵۰ این اجازه را می دهد تا در کمتر از یک ساعت از رویان به سینتس برسیم.
ایستگاه راه آهن SNCF رویان، آخرین ایستگاه از خط متصل کنندهٔ شهرهای سینتس، آنگولمه و نیورت است.
رویان نام جدید علمده یکی از شهرهای استان مازندران ایران است و در غرب این استان و در کنارهٔ دریای خزر واقع شده است و بین شهرهای نور و نوشهر قرار دارد. شهر رویان از سمت شرق به شهرستان نور و از غرب به شهرستان نوشهر، از شمال در مجاورت دریای خزر از جنوب به کوه های البرز منتهی می شود. فاصله آن با مرکز استان مازندران شهر ساری حدوداً ۱۱۸ کیلومتر است. رویان از نظر موقعیت جغرافیایی در ۳۶ درجه و ۳۴ دقیقه عرض شمالی و ۵۱ درجه و ۵۷ دقیقه طول شرقی واقع شده است و در سال ۱۳۹۵ دارای جمعیت ۷٬۷۳۱ نفر بوده است. رویان در گذشته نام منطقه وسیعی از مرکز و غرب مازندران بوده است. به دلیل نسبت تاریخی و تنگاتنگ شهر علمده با منطقه رویان، شهر مذکور به شهر رویان تغییر نام یافت. ضمناً در سال ۱۳۳۳ دارای شهرداری شد.
مختصات و بلندا
شهر رویان در سال ۱۳۹۵ دارای جمعیتی بالغ بر ۷٬۷۳۱ نفر بوده است. زبان مردم رویان زبان مازندرانی با گویش کجوری است که به گویش مردم شهرستان نور و چالوس شباهت دارد.
همچنین دو گویش طبری کجوری و طبری کلارستاقی زیر مجموعه گویش کهن طبری رویانی هستند که از شهرستان نور تا شهرستان تنکابن گویش می شود. گویش طبری رویانی زبان حکام اسپهبد رویان نیز بوده است. در گذشته منطقه رویان (طبرستان) از شهرستان نور، نوشهر، چالوس، تنکابن و گاهی مرز غربی آن تا رودسر ادامه می یافت.
رویان داران (Embryophyta) یا گیاهان خاکی زیرفرمانرویی از باستان گیاهیان هستند. رویان داران مجموعهٔ گیاهان خشکی زی یا آبزی با اجداد خشکی زی هستند که توانایی تولید رویان پُریاخته (چندسلولی) دارند. این گیاهان آشناترین گیاهان برای انسان اند.
Non-vascular land plants (bryophytes)
جگرواشان - liverworts
Anthocerotophyta - hornworts
Bryophyta - mosses
†Horneophytopsida
فرهنگستان زبان فارسی. فرهنگ واژه های مصوّب فرهنگستان - دفتر پنجم. بخش حوزه.
رویان زایی فرآیندی است که در آن رویان پدید می آید و رشد می کند تا اینکه سرانجام جنین از آن پدید می آید. رویان زایی همیشه با بارورسازی تخمک توسط اسپرم و پدید آمدن یاختهٔ تخم، آغاز می گردد. تخمک بارورشده که پس از بارورسازی از آن به نام یاختهٔ تخم یاد می شود، بی درنگ چندین تقسیم رشتمان را، بی آنکه بزرگتر شود، انجام می دهد که به این پدیده، شکافت رویان می گویند و پس از آن دگرگونی یاختهای در آن انجام می شود و در پایان به رشد و پدید آمدن یک رویان می انجامد.
سنگ خزه تبارانرویان داران
Streptophyta Jeffrey, 1967
Anthocerotophyta Sluiman, 1985
Charophyta sensu Cavalier-Smith, 1993
رویان سنگ خزه ایان (انگلیسی: Streptophytina) کلادی (گروه هم تبار) از باستان گیاهیان هستند که شامل سنگ خزه تباران و رویان داران می باشند.
رویان شناسی یا امبریولوژی(به انگلیسی: Embryology) عبارت از علمی میباشد که از زمان تشکیل زایگوت تا مادام تولد را مورد بررسی قرار میدهد= ویا دانشی در زمینه بررسی تکامل رویان از زمان بارورسازی تخمک در طی مراحل جنینی است. یاخته ها پس از تقسیم، از یک تودهٔ توپر به نام توته به یک توپ توخالی یا جوانه تبدیل می گردند. در مرحلهٔ پس از جوانه در یک پایانهٔ خود یک سوراخ پیدا می کند.
لایه درونی، یا درون پوست، تبدیل به اندام های گوارشی، شش ها و مثانه می شود.
لایه میانی، یا میان پوست، تبدیل به ماهیچه ها، استخوان بندی و دستگاه گردش خون می شود
لایه بیرونی، یا برون پوست، تبدیل به دستگاه عصبی و پوست می شود.
در جانوران دارای تقارن دوطرفی جوانه در یکی از دو مسیری که سلسله جانوران را به دو نیمه متمایز تقسیم می کند تکامل می یابد. اگر نخستین سوراخ در جوانه در آینده تبدیل به دهان جانور گردد، آن جانور از جملهٔ نخست دهانیان (protostome) است. اگر نخستین سوراخ جوانه تبدیل به مقعد شود آن جانور یک دوم دهانیان (deuterostome) می باشد. نخست دهانیان شامل اکثر بی مهرگان، مانند حشرات، کرم ها و نرم تنان هستند، در حالی که دوم دهانیان جانوران پیشرفته تری مانند مهره داران را شامل می شوند. جوانه با گذشت زمان به شکمک که متمایزتر است تبدیل می گردد. جوانه به زودی به سه لایهٔ جداشده از یاخته های لایه های زاینده که از آن ها همهٔ اندام های بدن و بافت ها سرچشمه می گیرند، تکامل می یابد.
در انسان، رویان اشاره به تودهٔ پدیدآمده از تقسیم یاختهٔ تخم از لحظه لانه گزینی در دیوار رحم تا پایان هفتهٔ هشتم پس از بارورسازی دارد. پس از هفتهٔ هشتم انسان در حال تکامل را جنین می نامند. رویان های بسیاری از گونه ها درطی مراحل نخستین تکامل به یکدیگر شبیه به نظر می رسند. دلیل این شباهت تاریخچه مشترک تکاملی میان گونه هاست.
تا سدهٔ ۱۸، پیش ساخت (preformation) باور غالب در جنین شناسی انسانی به شمار می آمد. این باور بر این پایه استوار بود که مایع منی دارای جنین که یک نوزاد کوچک یا «آدمک» (homunculus) است می باشد که تنها برای تکوین نیاز به بزرگتر شدن دارد. توضیح دیگر برای تکامل جنینی فراژن زایی (epigenesis) بود، که ۲۰۰۰ سال پیش توسط ارسطو پیشنهاد گردید. با توجه به فراژن زایی، یک جاندار به تدریج از تخم بدون شکل، پدید می آید. همزمان با بهبود میکروسکوپ در طول قرن ۱۹، زیست شناسان به طور مستقیم دیدند که جنین با پیشرفت زمان درطی یک دسته از فرایندها شکل می گیرد. ازآن پس فراژن زایی به عنوان نظریه غالب در جنین شناسی جای پیش ساخت را گرفت. پس از دههٔ ۵۰ با کشف ساختمان دی ان ای و پیشرفت های بدست آمده در زیست شناسی مولکولی و زیست شناسی تکاملی کوشش بر این بوده است تا نقش ژن در ایجاد هر یک از دگرگونی های ریخت شناختی شناخته شود.
بقعه جمشید کیا سلطان رویان مربوط به سدهٔ ۹ ه‍.ق است و در رویان، خیابان مسجد جامع، گلزار شهدا واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۲۷۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
برون شامهٔ رویان، مشیمهٔ بیرونی، یارک یا کوریون (به انگلیسی: chorion)؛ بیرونی ترین پردهٔ دربرگیرندهٔ جنین در رحم انسان است.
برون شامه رویان غشای بیرونی رویان است. به طور معمول هر رویان درون شامه amnion، برون شامه و جفت اختصاصی دارد.
جنین بوسیلهٔ ساقهٔ بدن یا همان بند ناف در حفرهٔ برون شامه ای به صورت معلق قرار دارد. حفرهٔ برون شامه ای شامل صفحهٔ برون شامه ای در اطراف که دارای میان پوست خارج جنینی و در سطح آن سلول های تروفوبلاستی است. چون پرزها وسطح بیرونی صفحهٔ کوریونی در خون مادر غوطه ورند، جفت انسان از نوع خون برون شامه ای hemochorial است. تمام سطوح پرزهای صفحه برون شامه ای و پوستهٔ سیتوتروفوبلاستی که در تماس نزدیک با خون مادرند توسط یک لایهٔ پیوسته از سنسیتوتروفوبلاست پوشیده شده اند.
پژوهشگاه رویان که قبلاً با نام پژوهشکده رویان شناخته می شد، یک مرکز درمانی، تحقیقاتی آموزشی در حوزهٔ پزشکی تولیدمثل، سلول های بنیادی و زیست فنّاوری در ایران وابسته به جهاد دانشگاهی است.
چاپ بیش از یکصد جلد کتاب فارسی و انگلیسی به صورت تألیف و ترجمه
چاپ ۶ فصل کتاب در کتاب های بین المللی
چاپ نزدیک به دو هزار مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی
انتشار یا ارائه نزدیک به ۲۵۰۰ خلاصه مقاله
پژوهشکده رویان به عنوان یک مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج های نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری توسط دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکارانش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران در ۸ خرداد ۱۳۷۰ تأسیس شد. پژوهشگاه رویان در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷ به ترتیب مجوز مراکز تحقیقات علوم سلولی و مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل را از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد و در آبان ماه ۱۳۸۸ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارتقای آن از پژوهشکده به پژوهشگاه رویان موافقت کرد.
در حال حاضر این پژوهشگاه شامل سه پژوهشکده، دو مرکز درمانی و چندین شرکت دانش بنیان است که در حوزه های گوناگونی تمرکز کرده اند. پژوهشکده پزشکی تولیدمثل، و پژوهشکدهٔ سلول های بنیادی. در تهران و پژوهشکده زیست فناوری رویان در اصفهان واقع شده است.
این پژوهشگاه فعالیت های پژوهشی و آموزشی و نیز درمانی خود را در قالب سه پژوهشکده و دو مرکز خدمات تخصصی (مرکز درمان ناباروری و مرکز سلول درمانی) انجام می دهد.
تاریخ رویان، کتابی به فارسی در باره تاریخ محلی سرزمین رویان تألیف مولانا اولیاءالله آملی. وی در ۷۵۰ از آمل به رویان مهاجرت کرد و به حضور فخرالدوله شاه غازی بن زیار (۷۶۱ـ۷۸۰)، از بادوسپانیان راه یافت و به تشویق او به نوشتن تاریخ رویان پرداخت. تاریخ آغاز و پایان تألیف این اثر روشن نیست، اما مؤلف در خاتمه کتاب به شرح رویدادهای تاریخ رویان تا ۸۰۵ اشاره کرده است.
دانشنامهٔ جهان اسلام
تاریخ رویان مشتمل است بر مقدمه ای در ذکر فواید علم تاریخ و هشت باب و هر باب دارای چند حکایت. اولیاءاللّه برای تألیف تاریخ رویان از منابع بسیاری چون تاریخ طبرستان (کتاب)ابن اسفندیار، تاریخ طبری، سیرالملوکِ خواجه نظام الملک، شاهنامه مؤیدی، مقاتل الطالبیینِ ِ ابوالفرج اصفهانی بهره برده است. تاریخ رویان به سبب حفظ برخی از واژگان قدیمی فارسی و ذکر آداب و رسوم کهن مازندران و رویان، و مشاهدات دقیق شخصی مؤلف، ارزشمند است.
تاریخ رویان همچنین از منابع سید ظهیرالدین مرعشی در تألیف تاریخ طبرستان و رویان و مازندران و اعتمادالسلطنه در کتاب التدوین فی احوال جبال شروین بوده است.
تاریخ رویان نخستین بار در ۱۳۱۳ خورشیدی به کوشش عباس خلیلی از یگانه نسخه خطی یافته شده بدون مقدمه مصحح چاپ شد. این کتاب بار دیگر با تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، همراه با مقدمه ای مفصّل در ۱۳۴۸ش در تهران به چاپ رسید.
راست رویان (نام علمی: Pleuronectinae) نام یک زیرخانواده از تیره کفشک ماهیان راست روی است.
در فرایند رویان زایی، به تقسیم یاخته های رویان در نخستین گام پس از پیدایش رویان شکافت رویان می گویند. یاختهٔ تخم در بسیاری از گونه ها، دستخوش چرخه های یاخته ای تند و سریعی می شود بی آنکه اندازهٔ آنها بزرگتر شود که به پدید آمدن خوشه ای از یاخته های هم اندازه از آن یاختهٔ تخم نخستین می انجامد. یاخته های گوناگونی پس از فرایند شکافت رویان پدید می آیند که به آنها جوانه سا می گویند و سپس تودهٔ فشرده ای را درست می کنند که به آن توته می گویند و سرانجام فرایند شکافت رویان با پدید آمدن جوانه به پایان می رسد.
محوطه بندر تاریخی مه رویان مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در ۱۰ کیلومتری شمال بندر دیلم واقع شده و این اثر در تاریخ ۵ آذر ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۲۸۸۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

رویان در دانشنامه آزاد پارسی

رویان (embryo)
مرحلۀ ابتدایی تکوین جانور یا گیاه، پس از لقاحتخمک(یاخته تخم) یا فعال شدن تخمک طی فرآیند بکرزایی. اصطلاح رویانبرای توصیف هفت هفتۀ اول زندگی تخمک لقاح یافتۀ انسان در زهدان به کار می رود. از هفتۀ هشتم به بعد به رویان، جنینمی گویند. در جانوران، رویان یا درون تخمک لقاح یافته، که در آن با مواد غذایی زرده تغذیه می شود، یا در زهدانپستاندار مادر رشد می کند. در پستانداران، جز کیسه داران، جنین از طریق جفتتغذیه می شود. در گیاهان عالی، رویان داخل دانه است. رویان گیاهی گاهی فقط شامل چند یاخته است، ولی معمولاً شامل ریشه، ساقه (جوانۀ اولیه) و یک یا دو لپهاست که نشاهای در حال رشد را تغذیه می کنند.

رویان در جدول کلمات

معنی رویان به انگلیسی

fetus (اسم)
جنین ، رویان ، جنینی
embryo (اسم)
جنین ، رویان ، مرحله بدوی ، گیاهک تخم
foetus (اسم)
جنین ، رویان ، جنینی

معنی کلمه رویان به عربی

رویان
جنين

رویان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

النا ١٦:٢٤ - ١٣٩٦/٠٢/٠٧
آمبریون
|

رويان ١٣:٠٢ - ١٣٩٧/٠١/٠٦
رويش در فصل بهار
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بند ناف رویان   • موسسه رویان+تعیین جنسیت   • شهر رویان   • پژوهشگاه رویان tehran   • نوبت دهی رویان   • معنی رویان   • موسسه رویان اصفهان   • رویان خواننده   • مفهوم رویان   • تعریف رویان   • معرفی رویان   • رویان چیست   • رویان یعنی چی   • رویان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رویان
کلمه : رویان
اشتباه تایپی : v,dhk
آوا : ruyAn
نقش : اسم
عکس رویان : در گوگل


آیا معنی رویان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )