برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1228 100 1

رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه

رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه در دانشنامه آزاد پارسی

رُکنُ الدّولۀ دِیْلَمی، ابوعلی حسن بنِ بویه (۲۸۶ـ۳۶۶ق)
مؤسس سلسلۀ آلِ بوَیه در ری. با دیگر برادرانش به خدمت ماکانِ بن کاکی درآمد و با فتح بغداد به دست برادرش، احمد، در ۳۳۴ق، از خلیفه لقب «رکن الدوله» گرفت. در ۳۲۸ق اصفهان و ری را تسخیر کرد، اما از والی دولت سامانی خراسان شکست خورد. در ۳۳۵ق طبرستان، گرگان و آذربایجان را تصرف کرد، ولی در ۳۴۲ق دوباره از سامانیان شکست خورد و تا ۳۶۱ق خراج گزار آن ها بود. پس از مرگ برادرش، پایتخت را از شیراز به ری انتقال داد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه   • مفهوم رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه   • تعریف رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه   • معرفی رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه   • رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه چیست   • رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه یعنی چی   • رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه
کلمه : رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه
اشتباه تایپی : v;k hgn,gi ndgld hf,ugd psk fk f,di
عکس رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه : در گوگل

آیا معنی رکن الدوله دیلمی ابوعلی حسن بن بویه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )