برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1255 100 1

ریشه (گیاه شناسی)

ریشه (گیاه شناسی) در دانشنامه آزاد پارسی

ریشه (گیاه شناسی)(root)
ریشه
ریشه
ریشه
بخشی از گیاه. معمولاً زیر زمین قرار دارد و وظایف اولیۀ آن اتصال گیاه به زمین و جذب آب و نمک های معدنی حل شده در آب است. ریشه معمولاً به سمت پایین و به طرف آب رشد می کنند، به این معنی که زمین گراییو آب گراییمثبت دارد. (← گرایش). گیاهانی مانند ارکیده های رورُست (اپی فیت)، که بالای سطح زمین رشد می کنند، با تولید نوعی ریشه های هوایی رطوبت اتمسفر را جذب می کنند. برخی گیاهان دیگر، مانند عشقه، ریشه های بالا روندهدارند که از ساقه حاصل می شوند و گیاه را به درخت یا دیوار متصل می کنند. بخش هایی از ریشه که وظیفۀ جذب آب و مواد غذایی را بر عهده دارند، با ایجاد تعداد بسیاری تار کشندۀ نازک در نزدیکی نوک ریشه افزایش می یابند. کلاهک ریشه (کالیپترا)نوک ریشه را در برابر ساییدگی حین رشد در درون خاک محافظت می کند. ارتباطات مبنی بر همزیستی بین ریشۀ برخی گیاهان، مانند شبدر، و انواع باکتری ها مشاهده می شود که باعث تثبیت ازت(نیتروژن) هوا می شود (← تثبیت_نیتروژن). برخی از انواع ریشه عبارت اند از ریشۀ انقباضی، هوا برها (پنماتوفورها)، ریشۀ راست، و ریشۀ حایل.
تکامل. تکامل سیستم های ریشه در گیاهان زمینی بسیار سریع بوده است. گیاهان نخستین در حدود ۴۱۰میلیون سال پیش ریشه هایی به طول چند میلی متر داشتند، اما طی ۲۰میلیون سال، طول آن ها به ۵۰ سانتی متر رسیده است.

ارتباط محتوایی با ریشه (گیاه شناسی)

ریشه (گیاه شناسی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ریشه (گیاه شناسی)   • مفهوم ریشه (گیاه شناسی)   • تعریف ریشه (گیاه شناسی)   • معرفی ریشه (گیاه شناسی)   • ریشه (گیاه شناسی) چیست   • ریشه (گیاه شناسی) یعنی چی   • ریشه (گیاه شناسی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ریشه گیاه شناسی
کلمه : ریشه (گیاه شناسی)
اشتباه تایپی : vdai ('dhi akhsd)
عکس ریشه (گیاه شناسی) : در گوگل

آیا معنی ریشه (گیاه شناسی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )