برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1321 100 1

زاغ چشم

معنی زاغ چشم در لغت نامه دهخدا

زاغ چشم. [ چ َ / چ ِ ](ص مرکب ) کنایه از کبودچشم. (آنندراج ) :
دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم
بلند و سیه خایه و زاغ چشم.
فردوسی.
که در چین زاغ چشمی نام فرهاد
که در صنعت تراشی بوده استاد.
ملافوقی یزدی (از آنندراج ).
زال کند سرمه در داغ چشم
گاو پس از مرگ شود زاغ چشم.
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج ).
و رجوع به زاغ شود.

معنی زاغ چشم به فارسی

زاغ چشم
( صفت ) آنکه دارای چشمانی کبود است کبود چشم .
کنایه از کبود چشم
[ گویش مازنی ] /zaagh cheshm/ کبود چشم

معنی زاغ چشم در فرهنگ فارسی عمید

زاغ چشم
کسی که چشمان کبود دارد، کبودچشم.

زاغ چشم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

چشم رنگی
در فرهنگ عامیانه به شخصی که دارای چشمان سبز یا آبی ( خصوصا چشمان سبز ) است، زاغ چشم و یا زاغ می گویند و به چشمان سبز و آبی ( خصوصا چشمان سبز ) چشم زاغ می گویند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مردان چشم سبز   • زنان چشم ابی   • چشم زاغ چه رنگیه   • چشم سبز پسر   • چشم سبزها   • دختر چشم سبز خوشگل   • چشم سبز دختر   • چشم زاغ چه رنگی است   • معنی زاغ چشم   • مفهوم زاغ چشم   • تعریف زاغ چشم   • معرفی زاغ چشم   • زاغ چشم چیست   • زاغ چشم یعنی چی   • زاغ چشم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زاغ چشم
کلمه : زاغ چشم
اشتباه تایپی : chy ]al
عکس زاغ چشم : در گوگل

آیا معنی زاغ چشم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )