برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زانسیک

زانسیک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامید احمدی
(زان )در پارسی کهن و اوستا به معنای هست بودن بود و (یک) مفعول آن هست بودن و لذا به جای کلمه ی موجود که عربی است می توان از کلمه زانسیک استفاده کرد
حامید احمدی لاوین
(زان )در پارسی کهن و اوستا به معنای هست بودن بود و (یک) مفعول آن هست بودن و لذا به جای کلمه ی موجود که عربی است می توان از کلمه زانسیک استفاده کرد. زانسیک هم می تواند عینی باشد و هم ذهنی. لذا می توان این واژ ه را معادل واژه ی دایزان مارتین هایدگر در کتاب های متافیزیک و هستی و نیستی دانست.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زانسیک   • مفهوم زانسیک   • تعریف زانسیک   • معرفی زانسیک   • زانسیک چیست   • زانسیک یعنی چی   • زانسیک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زانسیک
کلمه : زانسیک
اشتباه تایپی : chksd;
عکس زانسیک : در گوگل

آیا معنی زانسیک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )