برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1173 100 1

زاهد ترسایان

معنی زاهد ترسایان در لغت نامه دهخدا

زاهد ترسایان. [ هَِ دِ ت َ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) راهب. (ترجمان القران ).

معنی زاهد ترسایان به فارسی

زاهد ترسایان
راهب

زاهد ترسایان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زاهد ترسایان   • مفهوم زاهد ترسایان   • تعریف زاهد ترسایان   • معرفی زاهد ترسایان   • زاهد ترسایان چیست   • زاهد ترسایان یعنی چی   • زاهد ترسایان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زاهد ترسایان
کلمه : زاهد ترسایان
اشتباه تایپی : chin jvshdhk
عکس زاهد ترسایان : در گوگل

آیا معنی زاهد ترسایان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )