برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1156 100 1

زاهد

/zAhed/

مترادف زاهد: باتقوا، پارسا، پرهیزگار، عابد، متشرع، متعبد، متقی، معتکف، ناسک

متضاد زاهد: بی تقوا

برابر پارسی: پارسا، پرهیزکار

معنی زاهد در لغت نامه دهخدا

زاهد. [ هَِ ] (ع ص ، اِ) آنکه چیزی را ترک گوید و از آن اعراض کند. (از اقرب الموارد). || آنکه دنیا را برای آخرت ترک کند. (المنجد). آنکه خواهش و رغبت دنیا ندارد و از مال و جاه و ناموس تعلق نگیرد. (لطائف اللغات ) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات ) (آنندراج ). در اصطلاح سالکان ، زاهد، آن راگویند که دائم متوجه آخرت باشد و از راحت و لذت دنیا احتراز کند و خور و خواب بر خود حرام گرداند مگر بضرورت و دائم دل نرم و چشم تر باشد، یک ساعت از ورد و عبادت خالی نباشد. (کشف اللغات ). ناسک (عابد). (القاموس العصری عربی انگلیسی ). پارسا. دیندار. خداترس و پاکدامن. گوشه نشین. مرتاض. (ناظم الاطباء). پارسا که تارک خواهشهای دنیوی است و مشغول عبادت خدا. (فرهنگ نظام ). عابد :
دی زاهد دین بودم سجاده نشین بودم
ز ارباب یقین بودم ، سردفتر دانائی.
عطار.
بدو گفتا شنیدم ماجرایی
که میگوید زنی زاهد دعایی.
عطار.
|| و برخی میان زاهد و عابدو عارف فرق گذاشته اند چنانکه در ترجمه ٔ اشارات آمده است : معرض از متاع دنیا و خوشیهای آن ، او را زاهد خوانند و آن کس را که مواظب باشد بر اقامت نفل عبادت از نماز و روزه ، او را عابد خوانند و آن کس را که فکر خود صرف کرده باشد بقدس جبروت و همیشه متوقع شروق نور حق بود اندر سر خود، او را عارف خوانند. و این احوال که برشمردیم بود که بعضی با بعضی مترکب شود. (ترجمه ٔ اشارات و تنبیهات ص 247). و در همان کتاب آمده است : زهد بنزدیک غیرعارف معاملتی است گوئی زاهد متاع دنیا بمتاع آخرت دهد. (ترجمه ٔ اشارات و تنبیهات ص 227). زاهد بنزدیک عارف آنکه پاک و منزه است از هرچه سر وی را مشغول کند از حق [ و تکبر ورزد ] بر همه چیزها که جز از حق است. (ترجمه ٔ اشارات و تنبیهات ص 248).
اگر چه زاهدی باشد گرامی
چو فرزند آیدت ، رندی تمامی.
عطار (الهی نامه ).
و عارفان و شاعران متصوف گروهی از زاهدان ریاکار و متظاهر را پیوسته نکوهش میکردند و زهد خشک و ریائی را نوعی شیادی و فرومایگی میشمردند بویژه که زاهدان خشک اغلب به رنج و آزار و تکفیر عارفان و متصوفان میپرداختند و از راه عوام فریبی حقیقت را فدای اغراض پلید خویش میساختند از این رو در اشعار شاع ...

معنی زاهد به فارسی

زاهد
گیلانی ( شیخ ) تاج الدین ابراهیم بن شیخ روشن امیر بن بابیل بن بندار کردی سنجانی از عارفان بنام ایرانی ( و . حدود ۶۱۵ - ف . سور مرده ( گشتاسفی ) ۷٠٠ ه . ق . / ۱۳٠٠ م . ) وی مرید سید جمال الدین گردید و از طرف او رتبه ارشاد یافت و شیخ صفی الدین اردبیلی مرید او بود . غالب اوقات شیخ زاهد در گیلان گذشته . وی سفری به شروان و بعضی نقاط آذربایجان کرد . وی در اواخر عمر در سور مرده ( از نواحی گشتاسفی شروان ) میزیست و در همانجا در گذشت . جنازه او را بگیلان بردند . در محل مقبره او اختلاف است . مشهور آن است که وی در قریه شیخانور ( لاهیجان ) - که بقعه ای عالی دارد - مدفونست ولی محققان این قول را مردود دانسته اند و برخی احتمال میدهند که آنجا خانقاه شیخ بوده است .
پارسا، پرهیزکار، کسی که دنیاراترک گوید
( اسم صفت ) ۱ - آنکه چیزی را ترک کند و آن اعراض نماید . ۲ - آنکه دنیا را برای آخرت ترک کند پارسا پرهیز کار جمع زهاد . توضیح : بین زاهد و عابد و عارف فرق گذاشته اند : معرض از متاع دنیا و خوشیهای آنرا زاهد خوانند و آن کس را که مواظب باشد بر اقامت نفل عبادت از نماز و روزه عابد خوانند و آنکس را که فکر خود را صرف کرده باشد بقدس جبروت و همیشه متوقع شروق نور حق بود اندر سر خود عارف نامند ( ترجمه اشارات و تنبیهات ص ۲۴۷ ) . یا زاهد خشک ۱ - زاهدی که نهایت اهتمام در زهد و پرهیزگاری داشته باشد . ۲ - زاهد جاهل و بی درد و ذوق . یا زاهد ششصد هزار ساله ابلیس شیطان .
از قبیله های ساکن در کرد محله
درویشی است که سلطان محمود غزنوی به نزد او رفت و در نتیجه ملاقات و گفتگو با او از نبرد با ابو علی سیمجور منصرف گشت
راهب
کنایه از زاهدی است که نهایت اهتمام در زهد و پرهیزگاری داشته باشد زاهد بی درد زاهد جاهل
زاهد خشک
...

معنی زاهد در فرهنگ معین

زاهد
(هِ) [ ع . ] (ص .) پارسا، عابد، آن که دنیا و خوشی های آن را برای آخرت ترک می گوید.

معنی زاهد در فرهنگ فارسی عمید

زاهد
کسی که دنیا را برای آخرت ترک گوید و به عبادت بپردازد،پارسا، پرهیزکار.

زاهد در دانشنامه اسلامی

واژه زاهد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: معانی• زاهد، زهد، یکی از بارزترین محسنات اخلاقی و زاهد اشاره به دارنده این صفت اعلام و اشخاص• زاهد، اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب ملقب به زاهد، از تابعان و راویان مورد وثوق• زاهد گیلانی، زاهد گیلانی، تاج الدین ابراهیم بن روشن بن امیر شیخ بندار سنگانی، عارف قرن هفتم در گیلان، و مرشد شیخ صفی الدین اردبیلی• سیدزاهد حسین بارهوی، از علمای شیعه مبارز هند و پاکستان در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
...
زاهد، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می باشد.
یکی از الفاظ مدح اصطلاح "زاهد" است و در این که مفید چه مقدار از مدح است کلمات دانشمندان متفاوت است: ۱- دلالت بر مدح معتد به می کند در صورتی که از اصحاب امامیه ما صادر شده باشد؛ ۲- دلالت بر مدحی دارد که موجب می شود حدیث شخص متصف به آن به حدیث حسن ملحق شود؛ ۳- شایسته نیست لفظ "زاهد" در کلمات بزرگان بر کسی اطلاق شود که حسن ظاهر نداشته باشد و معایب وی پنهان نباشد؛ ۴- مفید مدح تام قریب به وثاقت است؛ ۵- دلالت بر وثاقت می کند؛ ۶- دلالت بر عدالت راوی می کند.
سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۷۴.    
 ۱. ↑ سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۷۴.    
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «زاهد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۲۶.    
...
زاهد گیلانی، تاج الدین ابراهیم بن روشن بن امیر شیخ بندار سنگانی، عارف قرن هفتم در گیلان، و مرشد شیخ صفی الدین اردبیلی است.
احتمالا موطن اجداد او سنجان/ سنگان، یکی از روستاهای خواف خراسان ، بود و از آنجا به گیلان مهاجرت کردند.
خانواده ی زاهد گیلانی
خانواده ی او از دهخدایان سرشناس گیلان بودند که به کشاورزی ...

زاهد در دانشنامه ویکی پدیا

زاهد
زاهد (صفت: eremitic or hermitic) کسی است که تا حدی در انزوا و بدور از جامعه زندگی می کند.
هیکیکوموری
رهبانیت
صومعه نشینی
تارک دنیا.
پیشینه زندگی به شکل راهب و راهبه مسیحی به سده سوم در مصر و فلسطین بازمی گردد و این زاهدان به شکل خلوت نشینی و تنها در دیرهای بیابانی می زیستند. فشار بیش از اندازهٔ این تنهایی ها باعث شد تا راهبی به نام پاخوم نظام جدیدی را برپا کند که صومعه نشینی نام گرفت و بر اساس آن راهب ها و راهبه ها می توانند بسیاری از مراسم را به صورت جمعی انجام دهند و با هم در تماس باشند. در مسیحیت، اصطلاحِ زاهد در اصل به یک مسیحی گفته می شود که در انزوا و خارج از گروه مذهبی زندگی می کند و به آن الهیات صحرا از عهد عتیق نیز گفته می شود. در سنت مسیحی زندگی گوشه نشینی فرم اولیه زندگی رهبانی است.
در جهان بینی زاهد دنیا و آخرت به یکدیگر پیوسته اند. دنیا مزرعه آخرت است از نظر زاهد آنچه به زندگی این جهان سامان می بخشد، موجب رونق و صفا و امنیت و آسایش آن می گردد، این است که ملاکهای اخروی و آن جهانی وارد زندگی این جهانی شود و آنچه مایه و پایه سعادت آن جهانی است این است که تعهدات و مسئولیتهای این جهانی خوب انجام شود و با ایمان و پاکی و طهارت و تقوا توأم باشد.
عکس زاهد
آیت الله شیخ محمدعلی زاهد خمیرانی (زاده ۱۲۹۹ خورشیدی در رشت - درگذشته ۲۹ دی ۱۳۹۰ در رشت) از علمای برجسته شیعه در شهر رشت استان گیلان ، فرزند مرحوم آیت الله العظمی شیخ محمد زاهد مجتهد نامی گیلان و نواده ی مرحوم علامه محمدعلی مدرسی چهاردهی بود. محتویات زندگیویرایش وی بعد از گذراندن دوره ابتدایی در زادگاهش وارد حوزه علمیه قم شده و بعد از فراگیری دروس مقدماتی برای ادامه تحصیل به نجف عازم گردید و حدود ۱۸ سال در آن شهر به کسب علم پرداختند.
او در طول اقامت درنجف اشرف، از محضر آیات عظام سید محسن حکیم، سید عبدالهادی شیرازی، سید ابوالقاسم خویی، سید محمود شاهرودی، سید جمال الدین گلپایگانی، شیخ محمدکاظم شیرازی و آقا بزرگ تهرانی کسب علم نموده و از آنان گواهی علم ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زاهد در دانشنامه آزاد پارسی

زاهد (hermit)
کسی که بی رغبتی به لذات دنیوی در پیش گرفته و ساده زیستی را برمی گزیند؛ در برخی فرهنگ های دینی ازجمله مسیحیت کسی که به دلایل مذهبی در انزوا زندگی می کند و معمولاً ریاضت پیش می گیرد. نهضت رهبانیت (تارک دنیایی) در مسیحیت برای گردهم آوردن زاهدانی مرتاض که در بیابان های مصر و خاورمیانه زندگی می کردند، پدید آمد. شمار زاهدان مسیحی ابتدا در اواخر قرن ۳م در مصر و سرزمین های مجاورش بسیار فزونی گرفت. محبوبیت زندگی در زهد به ویژه در دورۀ فروپاشی امپراتوری روم به سرعت افزایش یافت. زاهدان شیوۀ زندگی یکسانی نداشتند؛ برخی در انزوا می زیستند و گروهی در قالب جمع هایی نسبتاً متشکل که گاهی هسته های دیرها یا فرقه های مذهبی جدید را تشکیل می دادند. زاهدان اغلب در ریاضت به راه افراط می رفتند، همچون «ستونیان» که برفراز ستون ها زندگی می کردند. کلیسای ارتُدوکس سنت بی انقطاعی از زهدورزی دارد که در غرب بعد از جنبش ضد اصلاح دینی تقریباً به طور کامل ازبین رفت، اما ارزش زندگی زاهدانه دوباره در ربع آخر قرن ۲۰ از نو تحکیم یافت. اگرچه واژۀ «زاهد» را بیشتر در مورد مسیحیان به کار می بردند، زندگی در انزوا به دلایل مذهبی در ادیان دیگر نیز متداول است. در ادیان هندو و بودا گوشه نشینی برای مراقبه یکی از مراتب حیات دینی است، ولی در یهودیت و اسلام بیشتر بر حیات دینی در قالب جماعت تأکید می شود و زهد انزواطلبانه تشویق نمی شود. نخستین زاهدان مسلمان از دوران پیامبر اسلام (ص) مطرح شده اند و جمعی از صحابه و پس از آن ها تابعین در قرون ۱ و ۲ق با عناوین زاهد و عابد و ناسک شناخته شده اند. بیشتر پیشوایان زاهدان را در اسلام شیعیان تشکیل می داده اند، در واقع زهد از این گروه آغاز شد و به مرحلۀ تصوف رسید. امام علی (ع) از نخستین زاهدان است. روش زاهد در اسلام با رهبانیت تفاوت دارد، زیرا زاهد اگرچه به لذت های دنیا توجهی ندارد، اما خود را در بطن روابط اجتماعی قرار می دهد و نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی بی تفاوت نیست. از این رو، تارک دنیایی در اسلام پذیرفته نیست. در روایت مشهوری از پیامبر اسلام (ص) آمده است که رهبانیت امت من جهاد در راه خداست. کسانی چون ابوذر، مقداد، و سلمان را جزو نخستین زاهدان اسلام می دانند. زاهدان را به سه طبقه تقسیم کرده اند: نخست مبتدیان، که زاهد شوند تا از عقاب آخرت ایمن ...

نقل قول های زاهد

زاهد
• «آن را که ورع نیست زاهد نتوان خواند.» -> یحیی بن معاذ رازی
• «از همسایگی زاهدان دوری جوئید تا به کام دل توانید زیست.» -> عبید زاکانی
• «به راستی کیست این قلندر یک لا قبای کفرگو که در تاریک ترین ادوار سلطهٔ ریاکاران زهدفروش، در نهاربازار زاهدنمایان و در عصری که حتی جلادان ِ آدمی خوار ِ مغروری چون امیرمبارزالدین و پسرش شاه شجاع بنیان حکومت آنچنانی خود را بر حدزدن و خم شکستن و نهی از منکر و غزوات مذهبی نهاده اند، یک تنه وعدهٔ رستاخیز را انکار می کند، خدا را عاشق و شیطان را عقل می خواند.» -> احمد شاملو
• «تقریبأ همه شاعرانی که قبل از سنایی بوده اند، بیش و کم تجربه ای در حوزه شعر زهد دارند، از رودکی تا معاصران سنایی. حتی منوچهری شادخوار نیز.» -> محمدرضا شفیعی کدکنی
• «دوکس دشمن ملک و دین اند یکی پادشاه بی حلم و دیگری زاهد بیعلم» -> سعدی
• «سیصد سال قبل از عصر سنایی، شعر زهد در ادبیات عرب قرن دوم به اوج کمال خود می رسد.» -> محمدرضا شفیعی کدکنی
• «صوف پوشیدن دکانی است و سخن در زهد گفتن پیشه اوست.» -> یحیی بن معاذ رازی
• «... عظمت حافظ در طرز تفکر اوست، ... من به دلایل بسیاری، حافظ را ضد «جبر» می دانم،در این صورت اگر در پاره ای از ابیاتش می بینم که خطاب به زاهد می گوید؛ از ازل خدا مرا گناهکار خلق کرده، شک نیست می خواهد منطق جبری آن حضرت را گرزوار به کله اش بکوبد...» -> احمد شاملو
• «نخستین نمونه های بازمانده از شعر دری که به آغاز قرن سوم می رسد، دارای زمینه ای کاملأ زهدی است. در شعرهای رودکی یکی از مضامین عمده، اندیشه زهد است.» -> محمدرضا شفیعی کدکنی
• «آخر در زهد و توبه دربستم// وز بند قبول آن و این رستم» -> انوری
• «با این گروه زاهد ظاهرساز// دانم که این جدال نه آسانست// شهر من و تو، ای طفلک شیرینم// دیریست کاشیانهٔ شیطان است» -> فروغ فرخزاد
• «با سخن های سنایی خاصه در زهد و مثل// فخر دارد خاک بلخ امروز بر بحر عدن» -> سنایی
• «بیا که رونق این کارخانه کم نشود// به زهد همچو تویی یا به عیش همچو منی» -> حافظ
• «پشه با شب زنده داری خون مردم می خورد// زینهار از زاهد شب زنده دار اندیشه کن» -> ...

ارتباط محتوایی با زاهد

زاهد در جدول کلمات

زاهد
پارسا
زاهد ایرانی ملقب به ژنده پیل
شیخ جام
زاهد و سالک
وارسته
زاهد و عبادت کننده
عابد
زاهد کوه نشین
کهبد

معنی زاهد به انگلیسی

ascetic (اسم)
مرتاض ، زاهد ، راهب ، عابد ، تارک دنیا
devotee (اسم)
پارسا ، طرفدار ، هواخواه ، سالک ، زاهد ، مجاهد ، فداکار ، فدایی ، جانسپار ، مرید
votary (اسم)
پارسا ، زاهد ، شاگرد ، هوا خواه
anchoret (اسم)
گوشه نشین ، زاهد ، راهب ، عابد
anchorite (اسم)
گوشه نشین ، زاهد ، راهب ، خلوت نشین
eremite (اسم)
زاهد ، عابد
pious (صفت)
زاهد ، عابد ، خدا پرست ، مذهبی ، دین دار ، مقدس ، وارسته ، متقی

معنی کلمه زاهد به عربی

زاهد
تقي , زاهد
ناسک

زاهد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
يك اسم پسرانه و قشنگ
رضا
ارزان فروش، کسی که دنیا را در مقابل آخرت رها کند .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زاهد   • زاهد کیست   • مترادف زاهد   • زاهد در جدول   • معنی زاهد چیست   • زاهد به چه معناست   • زاهد شعر   • معنی زاهد گوشه نشین   • مفهوم زاهد   • تعریف زاهد   • معرفی زاهد   • زاهد یعنی چی   • زاهد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زاهد
کلمه : زاهد
اشتباه تایپی : chin
آوا : zAhed
نقش : اسم
عکس زاهد : در گوگل

آیا معنی زاهد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )