انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1069 100 1

زباله

/zobAle/

مترادف زباله: آشغال، خاشاک، خاکروبه

برابر پارسی: آشغال، خار، خاشاک، خاشه، خاکروبه

معنی زباله در لغت نامه دهخدا

زبالة. [ زُ ل َ ] (ع اِ) چیز اندک ، یقال : مافی البئر زبالة؛ یعنی نیست در چاه چیزی از آب. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). همچنین گفته میشود: ما فی الاناء زبالة؛ یعنی نیست در کاسه چیزی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) :
این پیر زال گول زند زن را
از این زباله درهم و دینارش.
ناصرخسرو.
زباله ٔ اتباع او را چون هباء در مصب صبا آواره و متفرق گردانید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 293). || در تداول ، خاکروبه. گود. || پلیدی. رجوع به زباله دان و زباله کش شود.

زبالة. [ زُ ل َ ] (اِخ ) موضعی است. (منتهی الارب ). از ضواحی مدینه است و این سخن رجاجی است. و ابن خردادبه گوید: مسافت میان بغداد و مدینه را زباله نام داده اند نسبت به زباله بن حباب بن مکرب بن عملیق. و ابن کلبی گوید: نسبت به زباله دختر مسعود از عمالقه است و اهل لغت گویند مأخوذ است از این مثل : ما فی السقاء زبالة. و گفته شده مأخوذ است از زبل بمعنی ضبط، زیرا آب در آن فراهم میگردد. و در تبصیر آمده : زباله منزلی است میان مدینه و کوفه. (تاج العروس ). زباله یکی از منزلهای بادیه است. من خود بارها در آن منزل فرود آمده و حدیث شنیده ام بعضی از اعراب در باره ٔ زبالة گویند:
الاهل الی نجد وماء بقاعها
سبیل و ارواح بها عطرات.
و هل لی الی تلک المنازل عودة
علی مثل تلک الحال قبل مماتی
فاشرب من ماء الزلال وارتوی
و ارعی مع الغزلان فی الفلوات
و الصق احشائی برمل زبالة
و آنس بالظلمان و الظبیات.
(از انساب سمعانی ).
یاقوت آرد: منزلی است معروف در راه مکه از کوفه ، این منزل قریه ای است آبادان دارای بازارها و میان واقصه و ثعلبیه قرار دارد. و ابوعبید سکونی گوید: زباله از طرف کوفه پس از قاع و پیش از شقوق واقع است و در آن قلعه ای است و جامعی متعلق به بنی غاضره از (بطون ) بنی اسد...گویند تسمیه ٔ آن به «زباله » مأخوذ است از زبل الماء و زمل الماء بمعنی اخذ و ضبط چنانکه گفته میشود فلان شدید الزبل للقرب والزمل اذا احتملها. و ابن کلبی گوید: مأخوذ است از نام دختر مسعر از عمالقه که موسوم بزباله بود و در این منزل فرود آمد. (از معجم البلدان ).

زبالة. [ زُ ل َ ] (اِخ ) لقب امیر احمدبن طاهر علی بن عزیز محمدبن ظاهر غازی صاحب حلب است. او مردی شجاع بود و در 680 هَ. ق. در مصر درگذشت. (تاج العروس ).

زبالة. [ زُ ل َ ] (اِخ ) ابن تمیم برادر عمروبن تمیم است. ابن اعرابی گوید: (قبیله ٔ او) بسیار نیستند. (تاج العروس ).

زبالة. [ زُ ل َ ] (اِخ ) ابن حباب بن مکرب بن عملیق است که بگفته ٔ ابن خردادبه زباله میان بغداد و مدینه منسوب بدوست. (تاج العروس ).

زبالة. [ زُ ل َ ] (اِخ ) جد پدر مالک بن حویرث بن اشیم است. (منتهی الارب ). زبالةبن خشیش جد پدر مالک بن حویرث بن اشیم لیثی صحابی است. (تاج العروس ). سمعانی آرد: زبالةبن حشیش بن عبد یا لیل بن لیث از اجداد مالک بن حویرث صحابی است. (از انساب سمعانی ). رجوع به زبالی شود.

زبالة. [ زُ ل َ ] (اِخ ) دختر مسعود از عمالقه است و بگفته ٔ ابن کلبی زبالة میان بغداد و مدینه منسوب بدوست. (تاج العروس ).

زبالة. [ زَ ل َ ] (اِخ ) موضعی است. از آنجا است محمدبن حسن بن عباس. (منتهی الارب ) (تاج العروس ).

زبالة. [ زَ ل َ ] (اِخ ) جد محمدبن حسن بن ابی الحسن. محدث است. (تاج العروس )(منتهی الارب ) (انساب سمعانی ). رجوع به زبالی شود.

زبالة. [ زَ ل َ ] (اِخ ) دختر عتبةبن مرداس که شاعرة است. (منتهی الارب ). وی خواهر هردان و خدله است و با لعین منقری مهاجاة داشته و همچنین با خواهر خویش خدله اشعاری در هجو یکدیگر تبادل کرده اند. (تاج العروس ). رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.

زباله. [ زُ ل َ ] (اِخ ) (یوم الَ...) از ایام عرب است. (از معجم البلدان ).

معنی زباله به فارسی

زباله
آب اندک، کم آب، چیزاندک، خار، خاکروبه، خاشاک
( اسم ) ۱ - آب کم آب قلیل . ۲ - چیز اندک شئ قلیل . ۳ - خار و خاشاک خاکروبه آشغال .
موضعیست از ضواحی مدینه
[rubbish] [مهندسی محیط زیست و انرژی] مواد زائد جامد به جز پسماندهای غذایی
جای یا ظرفی که برای ریختن خاکروبه و کثافات در منزل و غیره تعیین میشود
[incinerator] [مهندسی محیط زیست و انرژی] کورۀ سوزاندن پسماندها در شرایط واپاییده
[liquid injection incinerator] [مهندسی محیط زیست و انرژی] دستگاهی متداول برای سوزاندن پسماندهای مایع که در فشار بالا و به روش تبدیل مایع به قطرات ریز عمل می کند
[rotary kiln incinerator] [مهندسی محیط زیست و انرژی] زباله سوزی با سوختارخانۀ (combustion chamber) چرخان
[thermal incinerator] [مهندسی محیط زیست و انرژی] دستگاهی که در آن پسماند به کمک شعله سوزانده می شود
[scavenger] [مهندسی محیط زیست و انرژی] کسی که از میان پسماندهای جامد مواردی را به طور غیرقانونی جدا می کند
[scavenging] [مهندسی محیط زیست و انرژی] جست وجو در میان پسماندها برای یافتن خوراک یا مواد قابل استفاده
رسگین کش خاکروبه کش
اخباری و نسابه اوراست کتاب اخبار المدینه
[midden] [باستان شناسی] توده ای متشکل از دورریزهای فرهنگی و طبیعی

معنی زباله در فرهنگ معین

زباله
(زُ لِ) [ ع . زبالة ] (اِ.) ۱ - آب کم . ۲ - چیز اندک . ۳ - در فارسی آشغال ، خاکروبه .
( ~.) [ ع - فا. ] (اِ.) ۱ - مزبله ، جای انداختن زباله . ۲ - جای بسیار کثیف .

معنی زباله در فرهنگ فارسی عمید

زباله
خار و خاشاک و خاک روبه، چیزهای دورریختنی.
جایی یا ظرفی که در آن خاک روبه و آشغال می ریزند، خاک روبه دان.
آن که خاک روبه و آشغال را از خانه ها جمع می کند و می برد، خاک روبه کش.

زباله در دانشنامه اسلامی

زباله
زباله مواد زاید وخاک روبه می باشد.
زباله همان آشغال و خاک روبه می باشد.
کاربرد زباله در فقه
از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، اجاره، احیاء موات و دیات سخن گفته اند.
← طهارت
 ۱. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۶.    
...
زباله
زُباله، از منزلگاه های قدیمی مسیر حجاز به کوفه و بین منزل شقوق و قاع. امام حسین(ع) در راه کوفه، در این منزل خبر شهادت برادر رضاعی خود، عبدالله بن یقطر را شنید. امام در این منزل ضمن اعلام خبر شهادت مسلم بن عقیل، هانی بن عروه و عبدالله بن یقطر، بیعت خود را از همراهان برداشت. سخنانی از آن حضرت در این منزل گاه نقل شده است که از بی وفایی کوفیان حکایت دارد.
زباله، به معنای محلی که آب را در خود نگه می دارد. گفته شده است این محل به نام زباله بنت مسعر شهرت یافته است. منزلی معروف در راه قدیم حجاز به کوفه که در آن بنی غاضره از طوایف بنی اسد چندین دژ و مسجدی داشته اند. روستایی آباد و دارای بازارهایی بین ثعلبیه و واقصه است. این منزل از سمت مکه قبل از شقوق و پس از قاع قرار دارد. فاصله آن تا قاع و شقوق ۲۴ میل است.
امام در این منزل هنگامی که خبر شهادت عبدالله بن یقطر را شنید. نامه ای را بیرون آورد و پس از اعلام خبر کشته شدن مسلم بن عقیل، هانی بن عروة و عبد اللَّه یقطر بیعتش را از همراهان برداشت. آن حضرت خطاب به همراهان فرمود:
زباله
این صفحه مدخلی از کتاب فرهنگ عاشورا است
به معنای محلی است که آب را در خود نگه می دارد، محل پر آب. روستایی آباد و مسکونی بوده که طوایفی از بنی اسد در آنجا می زیستند. در همین منزلگاه بود که امام، خبر شهادت «عبدالله بن یقطر» را شنید.
او فرستاده سیدالشهدا علیه السلام به سوی کوفیان و حضرت مسلم بود که همزمان با شهادت مسلم و هانی، شهید شد. در آن محل قلعه و مسجدی مربوط به بنی اسد بود. محل به نام زباله بنت مسعر شهرت یافته است.
در همانجا نیز، خبر شهادت قیس بن مسهر (پیک اعزامی خود به کوفه) را شنید. آنگاه اوضاع کوفه را برای همراهان تشریح کرد و از بی وفایی و سست عهدی کوفیان گفت، سپس بیعت خویش را از همراهان برداشت و فرمود: هر کس می خواهد، برگردد. پیروانمان ما را خوار ساختند.
به گفته برخی مورخان جمعی از آن لحظه به بعد از چپ و راست متفرق شدند. صبح فردا به یارانش فرمود تا آب همراه بردارند و راه را به سوی کوفه ادامه دهند.
جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، نشر معروف.
زباله روستای آبادی بوده که حاجیان در آن منزل می کرده اند. کاروان امام حسین (علیه السّلام) در این منزل فرود آمد.
زباله روستای آبادی بوده که حاجیان در آن منزل می کرده اند و در آن بازارهایی برای داد و ستد برقرار بوده و زمستان و تابستان دارای آب بوده است. این منزل میان واقصه و منزل ثعلبیه واقع بوده است
رسیدن پیک محمد بن اشعث
طبق نقل طبری، محمد بن اشعث شخصی به نام أیاس بن عثل طائی را با نامه نزد امام فرستاد تا خبر شهادت مسلم و هانی را به اطلاع امام برساند. وقتی که امام به منزل زباله رسید، پیک محمد بن اشعث و عمر بن سعد با نامه ای حاکی از فرجام کار مسلم و بی وفایی اهل کوفه بعد از بیعت با او، به خدمت امام (علیه السّلام) رسید، که جناب مسلم از آنها خواسته بود چنین نامه ای را به آن حضرت بنویسند.
خبر شهادت عبدالله بن بقطر
خبر شهادت عبدالله بن بقطر نیز در این منزل به اطلاع امام رسید. (در گزارش ابوحنیفه دینوری، فرستاده محمد بن اشعث و عمربن سعد، بعد از رساندن خبر شهادت مسلم و هانی در منزل زباله خبر شهادت قیس بن مسهر را نیز که امام حسین (علیه السّلام) او را از منزل بطن الرمه به کوفه فرستاده بود، به اطلاع آن حضرت رساندند. اما طبق گزارش طبری و شیخ مفید، خبر شهادت قیس بن مسهر، در منزل عذیب الهجانات به امام رسید.) امام قبلا در راه کوفه - پیش از رسیدن خبر شهادت مسلم - عبدالله بن بقطر، برادر رضاعی خود را به همراه نامه ای، به سوی کوفه فرستاده بود. ولی در منزل قادسیه، حصین بن نمیر و مامورانش، او را دستگیر کرده، نزد ابن زیاد بردند. عبیدالله به او گفت:بالای قصر برو و حسین را لعنت کن؛ سپس پایین بیا تا درباره تو تصمیم بگیرم. عبدالله بن بقطر بالای قصر رفت و وقتی در مقابل مردم قرار گرفت، صدا زد: «ای مردم، من فرستاده حسین، فرزند فاطمه، دختر رسول خدا هستم. ای مردم، او را بر ضد ابن زیاد، فرزند مرجانه فرزند سمیه زنازاده یاری کنید». عبیدالله دستور داد او را از بالای بام قصر به پایین انداختند و تمام استخوانهایش در هم شکست؛ اما هنوز جان داشت. شخصی به نام عبدالملک بن عمیر جلو رفت و سر او را از تن جدا کرد. مردم او را به دلیل این کار سرزنش کردند. عبدالملک گفت: با این کار خواستم او را راحت کنم.
اختلاف مورخان
...

زباله در دانشنامه ویکی پدیا

زباله
زُباله(پسماند به مواد جامد، مایع و گاز ) غیر از فاضلاب ( گفته می شود که به طور مستقیم و غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود.
این روش مؤثرترین روش دفع زباله است که در مقایسه با سایر روش های دفع به زمین کمتری نیاز دارد. خاکستر باقی مانده به علت عاری بودن از مواد آلی و باکتری ها از نظر بهداشتی مخاطره آمیز نبوده و قابل دفن است.
آب و هوا و تغییرات جوی تقریباً تأثیر مهمی در این روش ندارد.
سوزاندن زباله در دستگاه های زباله سوز منافع جنبی نظیر استفاده از حرارت ایجاد شده برای گرم کردن بویلرها و در نتیجه تولید انرژی به همراه دارد.
به محل دفن زباله های جامد اصطلاحاً خاک چال گفته می شود.
پسماندها به 5 گروه تقسیم می شوند:
1 - پسماندهای عادی : به کلیهٔ پسماندهایی گفته می شود که به طور معمول از فعالیت های روزمرهٔ انسان ها درشهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شوند. از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی
عکس زباله
زباله (انگلیسی: Trash) فیلمی در ژانر ماجراجویی به کارگردانی استیون دالدری است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به رونی مارا، مارتین شین و واگنر مورا اشاره کرد.
۹ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-10-۰۹) (برزیل)
۳۰ ژانویه ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-01-۳۰) (بریتانیا)
زباله الکترونیکی (به انگلیسی: E-waste) به دستگاه های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن ها و کامپیوترها، لوح فشرده و… که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند گفته می شود که در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح آلوده کننده خطرناک محیط زیست به شمار می روند. با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عرصه کامپیوتر و الکترونیک عمر مفید این تجهیزات و کالاها در جهان ۲ تا ۳ سال و در ایران احتمالاً تا ۵ سال است.
با اینکه کشورهای توسعه یافته و در راس آنان آمریکا بزرگترین تولیدکننده این تجهیزات به شمار می روند، اغلب این دستگاه ها پس از مصرف به کشورهای جهان سوم ارسال می شود. بازیافت غیراصولی زباله های الکترونیک در کشورهای جهان سوم به آلودگی های گسترده منجر گردیده است. طبق معاهده ای که سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ برای کنترل روند صادرات زباله های خطرناک از کشورهای توسعه یافته به کشورهای فقیر اعلام کرد؛ هر کشوری می تواند به طور یکجانبه واردات این کالاها را ممنوع کند و کشورهای صادرکننده باید موافقت مشور واردکننده را جلب کنند. آمریکا هیچگاه این قرار داد را امضا نکرد و کشورهایی همچون چین به امید دستیابی به درآمدی ناچیز از محل بازیافت این تجهیزات از امضای این قرار داد خودداری کردند. هم اکنون ۷۰٪ کامپیوترها و موبایل های جهان در چین بازیافت می شود. در سال ۲۰۰۸ وزرای ۱۷۰ کشور جهان در بالی اندونزی گرد هم آمدند تا راه های بازیافت زباله های خطرناک از جمله زباله های الکترونیک را بررسی کنند. هم اکنون هیچ آماری از وضعیت زباله های الکترونیک در ایران در دست نیست و هیچ سازمانی نیز متولی رسیدگی به زباله های الکترونیک نیست.
زباله دان اقیانوس هند (انگلیسی: Indian Ocean garbage patch) که در سال ۲۰۱۰ کشف شد، چرخابی از زباله های دریایی است که بر روی سطح آب های اقیانوس هند و به ویژه در چرخاب اقیانوس هند که یکی از پنج چرخاب اقیانوسی بزرگ زمین است، شناور شده اند.
زباله دان بزرگ اقیانوس آرام
زباله دان بزرگ اطلس شمالی
پلستیسفر
در سال ۱۹۸۸ و پیش از کشف این زباله دان، وجود آن در مقاله ای که توسط اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA) منتشر شد، پیش بینی شده بود. این پیش بینی بر پایه نتایج یافته های پژوهشگران در آلاسکا طی سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ بود که میزان پلاستیک موجود در سطح آبزیان اقیانوس آرام شمالی را اندازه گیری کرده بودند.
زباله دان بزرگ اطلس شمالی یکی از بزرگترین زباله دان های پلاستیک جهان است و در اقیانوس اطلس ایجاد شده است.
Independent: Now Atlantic is found to have huge 'garbage patch'. بازدید: ژوئیه ۲۰۱۳.
این زباله دان جدید مواد پلاستیکی که در منطقه ای در شرق برمودا کشف شده، متشکل از اجزائی پلاستیکی است که به سختی از چند میلی متر بزرگترند. اما تمرکز آنها و سطحی از اقیانوس که توسط این زباله ها پوشیده شده است، موجب آشفتگی و نگرانی زیست شناسان شده است.
جنس بیشتر این مواد پلاستیکی پلی اتیلن یا پلی پروپیلن بوده است که جرم آنها کمتر از آب دریا بوده و در نزدیکی سطح آب شناورند. با این همه امکان غرق شدن دیگر انواع ذرات پلاستیکی حجیم تر در اعماق دریاها وجود دارد.
جاندارانی مانند مرغابی ها و لاک پشت های دریایی این ذرات را به اشتباه می بلعند و این به سلامت شان زیان می زند.
زباله دان بزرگ اقیانوس آرام که با نام چرخاب زبالهٔ اقیانوس آرام نیز شناخته می شود، محل تجمع زباله های دریایی در چرخاب شمالی اقیانوس آرام است. مکان تقریبی این زباله دانی بین °۱۳۵ غربی تا °۱۵۵ غربی و °۳۵ شمالی تا °۴۲ شمالی است. این زباله ها در گسترهٔ وسیعی پراکنده شده اند و مرز این زباله دانی به نسبت میزان تراکم زباله های مورد نظر قابل تغییر است.
زباله دان بزرگ اطلس شمالی
پلستیسفر - اکوسیستمهایی که برای زندگی در محیط های پلاستیکی تکامل یافته اند.
این زباله دان را به خاطر مقادیر بسیار بالای پلاستیک لجه ای و فاضلاب های شیمیایی می شناسند که در چرخاب بزرگ اقیانوس آرام شمالی گیر افتاده اند. با وجود گستردگی و تراکم بالای آن (حداقل چهار زباله در هر متر مکعب)، در تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص نیست و کشتی های گذری و غواصان نیز ممکن است آن را نیابند چون زباله های آن در حالت معلق در ستون های بالایی آب قرار دارند.
زباله دان تاریخ مجازاً جاییست که وقتی اشیایی چون افراد، وقایع، مصنوعات، ایدئولوژی ها و ... فراموش شده یا به حاشیه رانده می شوند، بدان انداخته می شوند. این اصطلاح در قرن نوزدهم ظهور کرد ولی توسط لئون تروتسکی عمومیت یافت.
رونالد ریگان در سخنرانی در مجلس عوام بریتانیا در ۱۹۸۲ گفت «آزادی و دمکراسی مارکسیسم و لنینیسم را در زباله دان تاریخ خواهد انداخت»
یکی از عوامل آلودگی دریایی، زباله ها یا به عبارت دیگر زباله های دریایی هستند. ریختن زباله در دریا می تواند بر روی انسان ها و جانوران دیگر تأثیرات مخرب فراوانی داشته باشد.
برای دهه ها در شرق آمریکا رایج بود که زباله های خود را با قایق تا مناطق باز اقیانوس اطلس حمل می کردند و سرانجام در آن مکان می ریختند. حجم زیادی از مواد زاید بیمارستانی، فاضلاب و زباله در تابستان سال ۱۹۸۸ به سواحل ماساچوست تا نیوجرسی بازگشت. کنگره آمریکا در برابر اعتراضات مردمی به این موضوع یک سال بعد قانون ممنوعیت ریختن زباله در اقیانوس را تصویب کرد.
آثار آلودگی دریاها را حتی می توان در مرکزی ترین نقاط اقیانوس هم مشاهده کرد. ترهیردال کاشف و دانشمند نروژی و همراهانش توده هایی از ماده ای قهوه ای تا سیاه قیرگون یا آسفالت مانند از شنریزه هایی را که در مرکز اقیانوس اطلس پخش شده بود، دیدند. شدت آلودگی به حدی بود که او آن منطقه را به خروجی فاضلاب شهری شباهت داده بود.
علاوه بر انسان ها، رودهایی که به دریاها می ریزند و کشتی ها هم باعث تشکیل زباله های دریایی می شوند. تخمین زده اند که کشتی ها روزانه بیش از ۵۰۰ هزار تکه ظرف و کیسه های پلاستیکی در اقیانوس می ریزند. رودهایی که از شهرهای بزرگ صنعتی شمال اروپا عبور می کنند، روزانه مقدار زیادی مواد زاید و زباله را به دریای شمال می ریزند.
زباله سوزی یکی از روش های نابودسازی زباله است که طی آن پسماندهای آلی، در کوره هایی تحت شرایطی کنترل شده سوزانده می شوند. دستگاهی که در آن پسماند به کمک شعله سوزانده می شود، زباله سوز حرارتی نام دارد. زباله سوزی با محفظه احتراق چرخان نیز از دیگر روش ها است. زباله سوز با تزریق مایع، دستگاهی است متداول برای سوزاندن پسماندهای مایع که در فشار بالا و به روش تبدیل مایع به قطرات ریز عمل می کند.
انرژی از زباله
عمده ترین مشکل زیست محیطی زباله سوزی مربوط به آلاینده های متعدد و مختلفی است که به مقدار زیاد وارد هوا می شود و این مشکل باعث می شود که هزینه های گزافی به سامانه زباله سوز تحمیل شود تا استانداردهای مجاز خروجی که در برخی شرایط حصول آن دشوار است برآورده شود. همچنین تولید فوران و دی اکسین به علت سوختن ناقص از خروجی های دودکش های دستگاه زباله سوز است که یک پیکو گرم(واحد جرمی در حد یک میلیونم میلی گرم) از آن و ترکیبش با پوست باعث ابتلا به سرطان خواهد شد خاکستر باقی مانده به رغم اینکه عاری از مواد آلی و عوامل مزاحم دیگر است اما احتمال حضور فلزات سنگین در آن استفاده های بعدی از آن به ویژه در خاک و کشاورزی را با مشکل و محدودیت روبه رو می کند ولی در برخی کشورها، محققان به دنبال استفاده از آن در صنعت ساختمان هستند.
زباله شیمیایی به مواد زائد و زباله های ناشی از تولید مواد شیمیایی مضر اطلاق می گردد. عبارت زباله شیمیایی معمولاً برای کارخانه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. میزان تولید زباله های شیمیایی توسط اکثر کشورهای جهان تحت کنترل است و قوانینی برای میزان تولید آن وضع شده است. زباله شیمیایی ممکن است به عنوان مواد زائد خطرناک رده بندی گردند.
مدیریت پسماند
آلودگی آب
ضایعات هسته ای
زباله گرد فردی است که مواد قابل استفاده مجدد یا قابل بازیافت را که توسط دیگران دور انداخته می شود، تفکیک می کند و آن ها را برمی دارد. میلیونها زباله گرد در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما به طور فزاینده در کشورهای پس از صنعت نیز وجود دارد.
طبق آخرین آماری که مقامات ایران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ دادند، تنها در تهران ۱۴ هزار زباله گرد وجود دارد که یک سوم آنها یعنی ۴ هزار و ۷۰۰ نفر کودک هستند.
انرژی از زباله روند تولید انرژی در قالب برق یا گرما از زباله است زباله به انرژی یک شکل از بازیابی انرژی است. بیشترفرایندهای تولید زباله به انرژی یا گرما به طور مستقیم از طریق احتراق یا تولید یک کالا قابل احتراق، مانند، متانول، اتانول یا سوخت مصنوعی می باشد.
تبدیل کردن به گاز (گاز تولید قابل احتراق، هیدوژن، سوخت مصنوعی)
تجزیه حرارتی پلیمرها (تولید نفت خام مصنوعی، که می تواند بیشتر تصفیه شود)
تجزیه در اثر حرارت (تلوید قابل احتراق تار TAR/ Biooil و chars)
پلاسما تبدیل به گاز قوس یا فرایند تبدیل به گاز پلاسما (PGP) (تولید گازهای سنتزی غنی از جمله هیدروژن و مونوکسید کربن قابل استفاده برای سلول های سوختی یا تولید برق برای ایجاد قوس پلاسما، سیلیکات منجمد قابل استفاده و شمش فلز، نمک و گوگرد.
اولین بار زباله سوز یا مخرب در کشور انگلستان (ناتینگهام) در سال ۱۸۷۴ توسط شرکت های مان لاو (manlove)، Alliott به طراحی آلبرت فرایر Albert fryer ساخته شد. اولین زباله سوز در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۸۵ در جزیره فرمانداران (Governors Island) در نیویورک ساخته شد. اولین زباله سوز در دانمارک در سال ۱۹۰۳ در فرید ریکز برگ frederiksberg ساخته شد. اولین تسهیلات در جمهوری چک در سال ۱۹۰۵ در برنو brno ساخته شد.
سوزاندن یا احتراق مواد آلی مانند زباله به بازیافت انرژِی ,رایج ترین اجرای تبدیل زباله به انرژی است. کارخانه های جدید تبدیل زباله به انرژی در همه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از طریق سوزاندن زباله (پسماند MSW، تجاری، صنعتی یا RDF) باید کلیه استانداردهای در رابطه با گازهایی از جمله اکسیدهای نیتروژن (NOx)، اکسیدهای گوگرد (SOx) فلزات سنگین و دیوکسین ایجاد می شوند، را به طور دقیق مورد آزمایش قرار دهند؛ بنابراین سوزاندن زباله به منظور ایجاد انرژی به طور کلی از روش های قدیمی متمایز می باشند زیرا در روش های قدیمی نه انرژی و نه مواد بازیافت می شد. زباله سوز مدرن که حجم زباله اصلی را به میزان ۹۵ تا ۹۶ درصد کاهش می دهد، بسته به ترکیب و درجه بازیافت موادی مانند فلزات از خاکستر برای بازیافت بهره می برند.
زباله سوز ممکن است ذرات ریز، فلزات سنگین، دیوکسین و گازهای اسیدی منتشر می کنند، حتی اگر این انتشار از زباله سوزهای مدرن ,به میزان بسیار کم باشد. موارد دیگری که باید در نظر گرفته شود مدیریت مناسب از باقی مانده های خاکسترهای سمی خطرناک که بایستی به هنگام نصب و راه اندازی و دفع زباله سوز، خاکسترهای زیرین (IBA) که دوباره بایستی به طرز درست مورد استفاده قرار گیرد. منتقدان بر این باورند که زباله سوزها منابع با ارزش را نابود می کنند و همین عوامل باعث می شود که انگیزه برای بازیافت را کاهش دهد اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که در کشورهای اروپایی بیش از ۷۰٪ از زباله ها بازیافت می شود و افزون بر آن تا آن ها مانع از سوزاندن یا دفن مابقی این ضایعات می باشند. زباله سوزها بازده الکتریکی بین ۱۴ تا ۲۸ درصد را تولید می کنند. به منظور جلوگیری از, از دست دادن بقیه انرژی، می توان از آن به عنوان مثال برای حرارت مرکزی تولید همزمان به کار گرفت.
پالایش زباله اشاره به فعالیت های مورد نیاز برای اطمینان از اینکه  زباله کمترین تأثیر عملی بر روی محیط زیست را دارد.در بسیاری از کشورها طبق قانون، اشکال مختلف از پالایش زباله مورد نیاز است.
زباله های مواد غذایی در بریتانیا
پالایش زباله های جامد یک جزء کلیدی از مدیریت زباله است. اشکال مختلف از پالایش زباله های جامد  در سلسله مراتب زباله  درجه بندی شده اند.
پالایش ضایعات آب کشاورزی , پالایش و دفع مایعات حیوانی، باقی مانده آفت کش ، و غیرع  از کشاورزی است.
تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه زباله های مرطوب از تولید و صنعت و تجارت از جمله معدن، استخراج و صنایع سنگین است.
تفکیک زباله یا طبقه بندی زباله فرایندی است که از طریق آن زباله را به عناصر مختلف تفکیک می کنند. طبقه بندی ممکن است به صورت دستی در خانه ها انجام گیرد و با طرح های جمع آوری از کنار خیابان جمع آوری آن انجام گیرد یا اینکه تفکیک به صورت اتوماتیک در تأسیسات بازگردانی مواد یا تأسیسات بیولوژیکی انجام گیرد. طبقه بندی دستی اولین روشی بود که در تاریخ طبقه بندی زباله از آن استفاده شد.
کاغذ
مقوا
شیشه
پلاستیک
قطعات فلزی
کمپوست
زباله خطرناک/خاص
سایر زباله ها
همچنین طبقه بندی ممکن است در مرکز بازیافت زباله های خانگی انجام شود.
تفکیک زباله به معنی جداسازی زباله ها به دو گروه تر و خشک است. زباله خشک شامل چوب و محصولات وابسته به آن، فلزات و شیشه می شود. زباله تر را نیز می توان بر اساس قابل تجزیه بودن یا تجدیدناپذیری تفکیک کرد.
دفن زباله در چاله یکی از مشکلات رو به رشد است، اگرچه هر چه پیشتر می رویم زمین برای چال کردن زباله کمتر پیدا می شود زباله رو به فزونی می نهد. از این رو تفکیک زباله نه تنها از نظر زیست محیطی اهمیت دارد بلکه از نظر اقتصادی نیز دارای اهمیت است.
در باستان شناسی، تل زباله (انگلیسی: Midden) یک گورستان زباله خانگی است که ممکن است شامل استخوان حیوانات، مدفوع انسانی، پاره سفال، تراشه سنگی، و دیگر پسماندهای انسانی باشد. این پدیدارها اطلاعات مهمی را در مطالعه عادت ها، سبک زندگی، رژیم غذایی و دیگر مختصات جوامع تاریخی در اختیار باستان شناسان می گذارند.
گورستان زایدات
موش کپه ساز
یچتس، اورگن
ورودی زباله، خروجی زباله (به انگلیسی: garbage in garbage out یا به شکل واژه مختصر GIGO) یک عبارت در زمینه علوم کامپیوتر یا فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این اصل مشهور کامپیوتر به معنای این است که اگر داده های نامعتبر به سیستم وارد شود، خروجی به دست آمده نیز نامعتبر خواهد بود. اگر چه در ابتدا این واژه در نرم افزارهای کامپیوتری استفاده می شد، اما در اصل برای تمام سیستم ها صادق است، به عنوان مثال در سیستم های تصمیم گیری.
علوم کامپیوتر
در گیگو در درجه نخست باید به این واقعیت توجه کرد که کامپیوتر بیچون و چرا پردازش هر دادهٔ ورودی حتی نامعتبر را به عهده می گیرد و نتیجهٔ پردازش به تناسب داده های ورودی ما خواهد بود.
این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح آموزشی توسط جورج فیوچسل (Fuechsel) ابداع شد، که تکنسین و مدرس شرکت آی بی ام ۳۰۵ RAMAC در نیویورک است.
با توجه به اصل گیگو برنامه نویسان در اوایل برای آزمایش تقریباً هر گام برنامه خود داده های مورد نیاز را به صورت ورودی وارد می کنند و با توجه به هشدار داده شده به ورودی های ناقص یا نامعتبر آن ها را اصلاح و دگرگون می کنند به صورتی که در دستگاه قابل پردازش باشد و نتیجهٔ مورد نیاز آن ها را به صورت خروجی بدهد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زباله در دانشنامه آزاد پارسی

زُباله (waste)
زُباله
مواد نالازم و دور ریختنی. نمونه هایی از این مواد عبارت اند از زبالۀ خانگی؛ ضایعات صنعتی، غالباً حاوی مواد شیمیایی سمّی است؛ زبالۀ بیمارستانی، که ممکن است شامل موجودات زندۀ بیماری زا باشد؛ و پسماند هسته ایپرتوزا. برخی از مواد موجود در زباله را از طریق بازیافت، برای استفادۀ بیشتر می توان بازیابی کرد. در ۱۹۹۰، کشورهای صنعتی ۲میلیارد تُن زباله تولید کردند. در ایالات متحده امریکا، هر نفر سالانه ۴۰ تن مواد زاید جامد تولید می کند که تقریباً دوبرابر میزان تولید سالانۀ آن به ازای هر نفر در اروپا یا ژاپن است. در کشورهای صنعتی افزایش میزان بسته بندیو تولید محصولات یک بار مصرف، منجر به افزایش زبالۀ تولیدشدۀ هر فرد شده است و جامعۀ یک بار مصرفرا پدید آورده است.

زباله در جدول کلمات

معنی زباله به انگلیسی

ordure (اسم)
نجاست ، زباله ، براز
sullage (اسم)
گنداب ، زباله ، فاضل اب ، پس اب ، مواد اضافی فلزات مذاب
garbage (اسم)
تفاله ، روده ، نخاله ، اشغال ، خاکروبه ، زباله ، فضولات ، خش ، اشغال خاکروبه
rubbish (اسم)
اشغال ، خاکروبه ، چیز پست و بی ارزش ، زباله
dump (اسم)
اشغال ، زباله ، پکری ، جنس را بقیمت خیلیارزان فروختن

معنی کلمه زباله به عربی

زباله
قمامة

زباله را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

...... ١٠:٠٩ - ١٣٩٧/٠١/٢٩
پسماند
|

عاطی ١٩:٣٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٨
خاکروبه
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بازیافت زباله ها   • زباله چیست   • انواع زباله   • چند نوع زباله داریم   • تعریف زباله   • زباله های خطرناک   • دفع زباله   • انواع زباله های خانگی   • معنی زباله   • مفهوم زباله   • معرفی زباله   • زباله یعنی چی   • زباله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زباله
کلمه : زباله
اشتباه تایپی : cfhgi
آوا : zobAle
نقش : اسم
عکس زباله : در گوگل


آیا معنی زباله مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )