برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1325 100 1

زباله

/zobAle/

مترادف زباله: آشغال، خاشاک، خاکروبه

برابر پارسی: آشغال، خار، خاشاک، خاشه، خاکروبه

معنی زباله در لغت نامه دهخدا

زبالة. [ زُ ل َ ] (ع اِ) چیز اندک ، یقال : مافی البئر زبالة؛ یعنی نیست در چاه چیزی از آب. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). همچنین گفته میشود: ما فی الاناء زبالة؛ یعنی نیست در کاسه چیزی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) :
این پیر زال گول زند زن را
از این زباله درهم و دینارش.
ناصرخسرو.
زباله ٔ اتباع او را چون هباء در مصب صبا آواره و متفرق گردانید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 293). || در تداول ، خاکروبه. گود. || پلیدی. رجوع به زباله دان و زباله کش شود.

زبالة. [ زُ ل َ ] (اِخ ) موضعی است. (منتهی الارب ). از ضواحی مدینه است و این سخن رجاجی است. و ابن خردادبه گوید: مسافت میان بغداد و مدینه را زباله نام داده اند نسبت به زباله بن حباب بن مکرب بن عملیق. و ابن کلبی گوید: نسبت به زباله دختر مسعود از عمالقه است و اهل لغت گویند مأخوذ است از این مثل : ما فی السقاء زبالة. و گفته شده مأخوذ است از زبل بمعنی ضبط، زیرا آب در آن فراهم میگردد. و در تبصیر آمده : زباله منزلی است میان مدینه و کوفه. (تاج العروس ). زباله یکی از منزلهای بادیه است. من خود بارها در آن منزل فرود آمده و حدیث شنیده ام بعضی از اعراب در باره ٔ زبالة گویند:
الاهل الی نجد وماء بقاعها
سبیل و ارواح بها عطرات.
و هل لی الی تلک المنازل عودة
علی مثل تلک الحال قبل مماتی
فاشرب من ماء الزلال وارتوی
و ارعی مع الغزلان فی الفلوات
و الصق احشائی برمل زبالة
و آنس بالظلمان و الظبیات.
(از انساب سمعانی ).
یاقوت آرد: منزلی است معروف در راه مکه از کوفه ، این منزل قریه ای است آبادان دارای بازارها و میان واقصه و ثعلبیه قرار دارد. و ابوعبید سکونی گوید: زباله از طرف کوفه پس از قاع و پیش از شقوق واقع است و در آن قلعه ای است و جامعی متعلق به بنی غاضره از (بطون ) بنی اسد...گویند تسمیه ٔ آن به «زباله » مأخوذ است از زبل الماء و زمل الماء بمعنی اخذ و ضبط چنانکه گفته میشود فلان شدید الزبل للقرب والزمل اذا احتملها. و ابن کلبی گوید: مأخوذ است از نام دختر مسعر از عمالقه که موسوم بزباله بود و در این منزل فرود آمد. (از معجم البلدان ).

زبالة. [ زُ ل َ ] (ا ...

معنی زباله به فارسی

زباله
آب اندک، کم آب، چیزاندک، خار، خاکروبه، خاشاک
( اسم ) ۱ - آب کم آب قلیل . ۲ - چیز اندک شئ قلیل . ۳ - خار و خاشاک خاکروبه آشغال .
موضعیست از ضواحی مدینه
[rubbish] [مهندسی محیط زیست و انرژی] مواد زائد جامد به جز پسماندهای غذایی
جای یا ظرفی که برای ریختن خاکروبه و کثافات در منزل و غیره تعیین میشود
[incinerator] [مهندسی محیط زیست و انرژی] کورۀ سوزاندن پسماندها در شرایط واپاییده
[liquid injection incinerator] [مهندسی محیط زیست و انرژی] دستگاهی متداول برای سوزاندن پسماندهای مایع که در فشار بالا و به روش تبدیل مایع به قطرات ریز عمل می کند
[rotary kiln incinerator] [مهندسی محیط زیست و انرژی] زباله سوزی با سوختارخانۀ (combustion chamber) چرخان
[thermal incinerator] [مهندسی محیط زیست و انرژی] دستگاهی که در آن پسماند به کمک شعله سوزانده می شود
[scavenger] [مهندسی محیط زیست و انرژی] کسی که از میان پسماندهای جامد مواردی را به طور غیرقانونی جدا می کند
[scavenging] [مهندسی محیط زیست و انرژی] جست وجو در میان پسماندها برای یافتن خوراک یا مواد قابل استفاده
رسگین کش خاکروبه کش
اخباری و نسابه اوراست کتاب اخبار المدینه
[midde ...

معنی زباله در فرهنگ معین

زباله
(زُ لِ) [ ع . زبالة ] (اِ.) ۱ - آب کم . ۲ - چیز اندک . ۳ - در فارسی آشغال ، خاکروبه .
( ~.) [ ع - فا. ] (اِ.) ۱ - مزبله ، جای انداختن زباله . ۲ - جای بسیار کثیف .

معنی زباله در فرهنگ فارسی عمید

زباله
خار و خاشاک و خاک روبه، چیزهای دورریختنی.
جایی یا ظرفی که در آن خاک روبه و آشغال می ریزند، خاک روبه دان.
آن که خاک روبه و آشغال را از خانه ها جمع می کند و می برد، خاک روبه کش.

زباله در دانشنامه اسلامی

زباله
زباله مواد زاید وخاک روبه می باشد.
زباله همان آشغال و خاک روبه می باشد.
کاربرد زباله در فقه
از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، اجاره، احیاء موات و دیات سخن گفته اند.
← طهارت
 ۱. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۶.    
...
زباله
زُباله، از منزلگاه های قدیمی مسیر حجاز به کوفه و بین منزل شقوق و قاع. امام حسین(ع) در راه کوفه، در این منزل خبر شهادت برادر رضاعی خود، عبدالله بن یقطر را شنید. امام در این منزل ضمن اعلام خبر شهادت مسلم بن عقیل، هانی بن عروه و عبدالله بن یقطر، بیعت خود را از همراهان برداشت. سخنانی از آن حضرت در این منزل گاه نقل شده است که از بی وفایی کوفیان حکایت دارد.
زباله، به معنای محلی که آب را در خود نگه می دارد. گفته شده است این محل به نام زباله بنت مسعر شهرت یافته است. منزلی معروف در راه قدیم حجاز به کوفه که در آن بنی غاضره از طوایف بنی اسد چندین دژ و مسجدی داشته اند. روستایی آباد و دارای بازارهایی بین ثعلبیه و واقصه است. این منزل از سمت مکه قبل از شقوق و پس از قاع قرار دارد. فاصله آن تا قاع و شقوق ۲۴ میل است.
امام در این منزل هنگامی که خبر شهادت عبدالله بن یقطر را شنید. نامه ای را بیرون آورد و پس از اعلام خبر کشته شدن مسلم بن عقیل، هانی بن عروة و عبد اللَّه یقطر بیعتش را از همراهان برداشت. آن حضرت خطاب به همراهان فرمود:
زباله
این صفحه مدخلی از کتاب فرهنگ عاشورا است
به معنای محلی است که آب را در خود نگه می دارد، محل پر آب. روستایی آباد و مسکونی بوده که طوایفی از بنی اسد در آنجا می زیستند. در همین منزلگاه بود که امام، خبر شهادت «عبدالله بن یقطر» را شنید.
او فرستاده سیدالشهدا علیه السلام به سوی کوفیان و حضرت مسلم بود که همزمان با شهادت مسلم و هانی، شهید شد. در آن محل قلعه و مسجدی مربوط به بنی اسد بود. محل به نام زباله بنت مسعر شهرت یافته است.
در همانجا نیز، خبر شهادت قیس بن مسهر (پیک اعزامی خود به کوفه) را شنید. آنگاه اوضاع کوفه را برای همراهان ت ...

زباله در دانشنامه ویکی پدیا

زباله
زُباله(پسماند به مواد جامد، مایع و گاز ) غیر از فاضلاب ( گفته می شود که به طور مستقیم و غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود.
این روش مؤثرترین روش دفع زباله است که در مقایسه با سایر روش های دفع به زمین کمتری نیاز دارد. خاکستر باقی مانده به علت عاری بودن از مواد آلی و باکتری ها از نظر بهداشتی مخاطره آمیز نبوده و قابل دفن است.
آب و هوا و تغییرات جوی تقریباً تأثیر مهمی در این روش ندارد.
سوزاندن زباله در دستگاه های زباله سوز منافع جنبی نظیر استفاده از حرارت ایجاد شده برای گرم کردن بویلرها و در نتیجه تولید انرژی به همراه دارد.
به محل دفن زباله های جامد اصطلاحاً خاک چال گفته می شود.
پسماندها به 5 گروه تقسیم می شوند:
1 - پسماندهای عادی : به کلیهٔ پسماندهایی گفته می شود که به طور معمول از فعالیت های روزمرهٔ انسان ها درشهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شوند. از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی
عکس زباله
زباله (انگلیسی: Trash) فیلمی در ژانر ماجراجویی به کارگردانی استیون دالدری است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به رونی مارا، مارتین شین و واگنر مورا اشاره کرد.
۹ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-10-۰۹) (برزیل)
۳۰ ژانویه ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-01-۳۰) (بریتانیا)
زباله الکترونیکی (به انگلیسی: E-waste) به دستگاه های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن ها و کامپیوترها، لوح فشرده و… که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند گفته می شود که در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح آلوده کننده خطرناک محیط زیست به شمار می روند. با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عرصه کامپیوتر و الکترونیک عمر مفید این تجهیزات و کالاها در جهان ۲ تا ۳ سال و در ایران احتمالاً تا ۵ سال است.
با اینکه کش ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زباله در دانشنامه آزاد پارسی

زُباله (waste)
زُباله
مواد نالازم و دور ریختنی. نمونه هایی از این مواد عبارت اند از زبالۀ خانگی؛ ضایعات صنعتی، غالباً حاوی مواد شیمیایی سمّی است؛ زبالۀ بیمارستانی، که ممکن است شامل موجودات زندۀ بیماری زا باشد؛ و پسماند هسته ایپرتوزا. برخی از مواد موجود در زباله را از طریق بازیافت، برای استفادۀ بیشتر می توان بازیابی کرد. در ۱۹۹۰، کشورهای صنعتی ۲میلیارد تُن زباله تولید کردند. در ایالات متحده امریکا، هر نفر سالانه ۴۰ تن مواد زاید جامد تولید می کند که تقریباً دوبرابر میزان تولید سالانۀ آن به ازای هر نفر در اروپا یا ژاپن است. در کشورهای صنعتی افزایش میزان بسته بندیو تولید محصولات یک بار مصرف، منجر به افزایش زبالۀ تولیدشدۀ هر فرد شده است و جامعۀ یک بار مصرفرا پدید آورده است.

ارتباط محتوایی با زباله

زباله در جدول کلمات

معنی زباله به انگلیسی

ordure (اسم)
نجاست ، زباله ، براز
sullage (اسم)
گنداب ، زباله ، فاضل اب ، پس اب ، مواد اضافی فلزات مذاب
garbage (اسم)
تفاله ، روده ، نخاله ، اشغال ، خاکروبه ، زباله ، فضولات ، خش ، اشغال خاکروبه
rubbish (اسم)
اشغال ، خاکروبه ، چیز پست و بی ارزش ، زباله
dump (اسم)
اشغال ، زباله ، پکری ، جنس را بقیمت خیلیارزان فروختن

معنی کلمه زباله به عربی

زباله
قمامة

زباله را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

......
پسماند
عاطی
خاکروبه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بازیافت زباله ها   • زباله چیست   • انواع زباله   • چند نوع زباله داریم   • تعریف زباله   • زباله های خطرناک   • دفع زباله   • انواع زباله های خانگی   • معنی زباله   • مفهوم زباله   • معرفی زباله   • زباله یعنی چی   • زباله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زباله
کلمه : زباله
اشتباه تایپی : cfhgi
آوا : zobAle
نقش : اسم
عکس زباله : در گوگل

آیا معنی زباله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )