برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1199 100 1

زبان فارسی میانه

زبان فارسی میانه در دانشنامه ویکی پدیا

زبان فارسی میانه
زبان پارسی میانه یا زبان پهلوی یا درست تر پارسیگ نیای مستقیم زبان پارسی امروزی است.
هندوایرانی
ایرانی
ایرانی غربی
ایرانی میانهٔ جنوب غربی
پارسی میانه یا پارسیگ
پهلوی در معنای عام و نه چندان دقیق به زبان ها و مخصوصاً خط های رایج دوره های اشکانی و ساسانی اطلاق می شود و محدود به ایالات نبوده است. پهلوی یا پارسی میانه شکلی از زبان پارسی است که واسطهٔ مستقیم میان پارسی باستان و پارسی امروزی است. به عبارت دیگر پارسی امروزی شکل تحول یافته تر از خود زبان پارسی میانه است. پارسی میانه زبان ارتباطی مشترک در تمامی شاهنشاهی ساسانی بود و احتمالاً در زمان ساسانیان در خراسان تقریباً به طور کامل جایگزین زبان پارتی شده بود. پارسی میانه یکی از زبان های ایرانی است که بنا به تعریف از اوایل دوران اشکانی نخست در جنوب غربی ایران و سپس در زمان ساسانیان به عنوان زبان رسمی همهٔ امپراتوری ایران تا صدر اسلام رواج داشته است. خاستگاه این زبان که فرزند پارسی باستان به حساب می آید پارس بود. در دوران اشکانیان پارسی میانه زبانی محلی بود و از پهلوی اشکانی تأثیراتی پذیرفت تا اینکه در زمان ساسانیان زبان رسمی شاهنشاهی شد. کتیبه ها و اسناد ساسانیان و بسیاری از کتاب ها به این زبان نوشته می شد. با برافتادن ساسانیان و تا چند سده پس از اسلام همچنان تولید اثر به این زبان ادامه داشت. گرچه عملاً زبانی نیمه مُرده به شمار می آمد.
این زبان یا یکی از گویشها یا زبان های بسیار نزدیک به آن، پس از تحول و آمیختگی با لهجه ها، گویش ها و زبان های خویشاوند دور و نزدیک و همچنین وارد شدن وام واژه ها، پارسی نو را به وجود آورده است. بنا بر این جای تعجب نیست که شباهت های فراوان چه از نظر واژگانی و چه از نظر دستوری میان این دو زبان وجود دارد. در واقع تحولی که از پارسی باستان تا پارسی میانه اتفاق افتاده است بسیار بزرگتر از تحولی است که از پارسی میانه تا پارسی نو رخ داده است.
به احتمال بسیار زیاد، ریشه زبان های ایرانی، لری با گویش های مختلف زبان لری و زبان اچمی مانند زبان فارسی به پارسی میانه و از طریق پارسی میانه به پارسی باستان برمی گردد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با زبان فارسی میانه

زبان فارسی میانه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زبان فارسی میانه   • مفهوم زبان فارسی میانه   • تعریف زبان فارسی میانه   • معرفی زبان فارسی میانه   • زبان فارسی میانه چیست   • زبان فارسی میانه یعنی چی   • زبان فارسی میانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زبان فارسی میانه
کلمه : زبان فارسی میانه
اشتباه تایپی : cfhk thvsd ldhki
عکس زبان فارسی میانه : در گوگل

آیا معنی زبان فارسی میانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )