برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زبان کرمانجی


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

زبان کرمانجی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زبان کرمانجی   • مفهوم زبان کرمانجی   • تعریف زبان کرمانجی   • معرفی زبان کرمانجی   • زبان کرمانجی چیست   • زبان کرمانجی یعنی چی   • زبان کرمانجی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زبان کرمانجی
کلمه : زبان کرمانجی
اشتباه تایپی : cfhk ;vlhk[d
عکس زبان کرمانجی : در گوگل

آیا معنی زبان کرمانجی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )