برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1352 100 1

زبور

/zabur/

معنی زبور در لغت نامه دهخدا

زبور. [ زَ ] (ع ص ، اِ) نبشته. فعول است بمعنی مفعول. ج ، زبر ککتب. (منتهی الارب ) (آنندراج ). کتاب بمعنی مزبور یعنی مکتوب. ج ، زبر. (اقرب الموارد). نبشته. (دهار) (شرفنامه ) (غیاث اللغات ) (شرح قاموس ) (تاج العروس ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || (اِخ ) کتاب داود علیه السلام. (منتهی الارب ) (دهار). در اصل بمعنی مزبور و مکتوب و علم شده است برای مزامیر داود پیامبر (ع ) است و از آن است قول شاعر:
مقفرات دارسات ، مثل آیات الزبور.
(اقرب الموارد).
کتاب آسمانی که بداود نازل شد. این لغت عبری است. (برهان قاطع) (آنندراج ). نام کتاب داود. (غیاث اللغات ). هر کتابی زبور است اما بیشتر کتاب داود بدین نام خوانده میشود. در قرآن است که «و لقد کتبنا فی الزبور من بعدالذکر».(قرآن 105/21) ابوهریرة گوید: زبور آن است که پس ازذکر یعنی پس از توراة بر داود نازل گردید. مصنف قاموس در بصائر آرد: کتاب داود را از آن روی زبور خواندند که مسطوراً از آسمان نازل شده و کتاب مسطور را زبور گویند. برخی گویند از کتب الهی زبور کتابی را گویند که دریافت آن سخت باشد. برخی گویند: زبور نام کتابی است که تنها مشتمل بر حکمت عقلی باشد و احکام شرعی در آن نباشد کتاب آن است که مبین احکام شرعی باشد.سعیدبن جبیر آیت «و لقد کتبنا فی الزبور...» برخواند و گفت : زبور، توراة و انجیل و قرآن است. و ذکر آن است که در آسمان است. برخی نیز در تفسیر آیت مذکور زبور را بمعنی مزبور (مکتوب ) دانند. (تاج العروس ). زبور نام غالبی مزامیر داود (ع ) است. شاعر گوید:
«مقفرات دارسات مثل آیات الزبور».
و بیشتر مردم زُبور گویند. (محیط المحیط). کتاب داود را بخصوص زبور نامندو خداوند گوید: آتینا داود زبورا. (قرآن 163/4) (مفردات راغب ). نام کتاب داود (ع ) و این لفظ عبری است. (آنندراج ). نام کتاب منزل که بر داود علیه السلام نازل شده. (شرفنامه ٔ منیری ). نام کتاب حضرت داود علیه السلام است. (ترجمان القرآن عادل بن علی ص 54). هروتیز آنرا کلمه ٔ عربی مأخوذ از لهجات جنوبی و بمعنی نوشته داند و گوید بهمین معنی در شعر جاهلیت آمده و فرزدق آنرا بهمین معنی بکار برده است. (نقائض : LXXXV و I) «دایرة المعارف ...

معنی زبور به فارسی

زبور
کتاب مقدسی که بر داود (۴) نازل شد و آن همان مزامیر است .
کتاب، نوشته، کتاب داوودازپادشاهان بنی اسرائیل
۱ - ( اسم ) نوشته . ۲ - کتاب .
زبان جرهم بن فالج و فرزندان او و ایشان دومین قومند که در عربه با زبان جدید سخن گفتند

معنی زبور در فرهنگ معین

زبور
(زَ) [ معر. ] (اِ.) ۱ - نوشته ، کتاب . ۲ - نام کتاب حضرت داوود از پیامبران بنی اسرائیل .

معنی زبور در فرهنگ فارسی عمید

زبور
کتاب آسمانی داوود (از انبیا و پادشاهان بنی اسرائیل)، مزامیر.

زبور در دانشنامه اسلامی

زبور
زبور نام کتابی است که بر اساس قرآن و احادیث اسلامی، بر حضرت داوود نازل شده است. زبور کتابی است سرشار از پند و حکمت و نیایش با پروردگار. نام زبور سه بار در قرآن و در سوره های نساء، انبیاء و اسراء ذکر شده است. برخی پژوهشگران زبور مذکور در قرآن را با مزامیر در عهد عتیق برابر دانسته اند.
نام زبور در قرآن و در سوره های نساء، اسراء و انبیاء ذکر شده است:
زبور
زبور، کتاب مخصوص نازل شده بر حضرت داود علیه السلام
زبور در سه آیه از قرآن کریم آمده است:
این آیه بیان می کند که زبور از کتب آسمانی است و خداوند آن را به داود داده است.
از آیات قرآن و روایات اسلامی استفاده می شود کتب آسمانی که بر پیامبران نازل گردید، دو گونه بود: نخست کتابهایی که احکام تشریعی در آن بود و اعلام آئین جدید می کرد. اینها پنج کتاب بیشتر نبود که بر پنج پیامبر اولواالعزم نازل گردید و دیگر کتابهایی بود که احکام تازه دربرنداشت بلکه مشتمل بر نصایح و اندرزها و راهنمایی ها و توصیه و دعاها بود و کتاب "زبور" از این دسته بود - هم اکنون کتاب "مزامیر داود" یا "زبور داود" که ضمن کتب "عهد قدیم" مذکور است، نیز گواه این حقیقت می باشد، گرچه این کتاب همانند سایر کتب عهد جدید و قدیم از تحریف، مصون نمانده ولی می توان گفت: تا حدودی شکل خود را حفظ کرده است، این کتاب مشتمل بر صد و پنجاه فصل است که هر کدام مزمور نامیده می شود، و سراسر شکل اندرز و دعا و مناجات دارد.
در روایتی از ابوذر نقل شده که از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم: عدد پیامبران چند نفر بودند، فرمود: یکصد و بیست و چهار هزار نفر، پرسیدم رسولان از میان آنها چند نفر بودند؟ فرمود: سیصد و سیزده نفر و بقیه تنها پیامبر بودند...
ابوذر می گوید: پرسیدم کتابهای آسمانی که بر آنها نازل شد چند کتاب بود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: صد و چهار کتاب که ده کتاب بر آدم و پنجاه کتاب بر شیث و سی کتاب بر ادریس و ده کتاب بر ابراهیم (که مجموعاً یکصد کتاب می شود) و تورات و انجیل و زبور و قرآن.
زبور، کتابی ارزشمند و دارای اهمیتی خاص:
این که چرا از میان همه پیامبران، سخن از "داود" و "زبور" به میان آمده، ممکن است به خاطر جهات ...


زبور در دانشنامه ویکی پدیا

زبور
عکس زبور
زبور آل داود، کتابی تاریخی به زبان فارسی است نوشتهٔ سلطان هاشم میرزا.
تذکره و شرح حال خاندان های امیرکبیر سید قوام الدین صادق - جد سیزدهم مؤلف در سده هشتم هجری - که از اهل طریقت و پیر و مراد مردم و حاکم مازندران بود.
اهمیت تاریخی این کتاب ذکر تاخت و تاز تیمور لنگ به ایران، ثبت رویدادهای ناگوار اواخر روزگار صفویان و آغاز افشاریان و شرح روابط و مناسبات سادات مرعشی با این دودمان ها می باشد.
این کتاب تبارنامه و ذکر فشرده ای از زندگی نیاکان سادات مرعشی (از تبار امام زین العابدین) است. سواد وقف نامه ها و قباله های املاک و اموال غیرمنقول و مستغلات وقفی سادات مرعشی نیز در زبور آل داود آمده است.
دیگر مطالب:
زبور عجم نام کتاب شعر فلسفی است که اقبال لاهوری، شاعر و فیلسوف بزرگ شبه قاره هند آن را به زبان فارسی نگاشته است. این کتاب در سال ۱۹۲۷ منتشر شد. زبور عجم شامل شعر مثنوی گلشن راز جدید و بندگی نامه است.
چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما
غوطه ها زد در خمیر زندگی اندیشه ام تا به دست آورده ام افکار پنهان شما
مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت ریختم طرح حرم در کافرستان شما فکر رنگینم کند نذر تهی دستان شرق پاره لعلی که دارم از بدخشان شما می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند دیده ام از روزن دیوار زندان شما حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل آتشی در سینه دارم از نیاکان شما
زبورمانی دارای مجموعه دعاهایی بوده که تاکنون هیچ یک از آن ها به فارسی میانه شناسایی نشده است. از متن زبور مانو ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زبور در دانشنامه آزاد پارسی

زَبُور
(در عربی به معنای نوشته شده) در قرآن، کتابی آسمانی که بر داوود نبی نازل شده است (نساء، ۱۶۳؛ اسراء، ۵۵). این کلمه سه بار در قرآن آمده است. (مورد سوم: انبیاء، ۱۰۵) به صورت جمع (زُبُر) پنج بار در قرآن در معنای مطلق کتاب آسمانی به کار رفته است (ازجمله آل عمران، ۱۸۴؛ نحل، ۴۴؛ شعراء، ۱۹۶). یک بار هم در معنای نامۀ اعمال است (قمر، ۵۲). برخی زبور داوود را همان «مزامیر» در کتاب مقدس دانسته اند ولی انتساب مزامیر به داوود قطعی نیست. نیز ← مزامیر،_کتاب

ارتباط محتوایی با زبور

زبور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیررضا
زبور نام کتابی است که بر اساس قرآن و روایات اسلامی، بر داوود از پیامبران بنی اسرائیل نازل شده است. زبور به زبان عبری است و سراسر اندرز و دعا و مناجات با ایزد متعال و تجلیل مقام ربوبی است و پس از تورات نزول یافته است[۱][۲]
محتویات [نمایش]
ریشه نام[ویرایش]
بنا بر روایت وجه تسمیه این کتاب آن است که به صورت مجموعه ای مکتوب بر الواح فرود آمده است[۳].برخی نیز زبور را به معنی مکتوب دانسته اند.[۴] بعضی پژوهشگران زبور را از ریشه عبری زمره(זימרה) که هم به معنی قدرت و هم به معنی آواز یا سرود است؛ دانسته اند.
زبور در قرآن[ویرایش]
در سوره های نساء، انبیاء و اسراء قرآن زبور نام برده شده است.
به راستی که ما به تو وحی کردیم چنان که به نوح و پیامبران پس از او و همچنین به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط بنی اسرائیل و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم و به داوود هم زبور را عطا کردیم.(قرآن ۴:۱۶۳)
و پروردگار تو به آن چه در آسمان ها و زمین است داناتر است و به داوود زبور را بخشیدیم.(قرآن ۱۷:۵۵)
و ما در زبور پس از ذکر نوشتیم که به راستی بندگان نیکوکار من زمین را وارث خواهند شد. (قرآن ۲۰:۱۰۵)
زبور در تفاسیر[ویرایش]
با این که قرآن به اعطای زبور به داوود اشاره کرده است، برخی از مفسرین اهل سنت آن را به طور مطلق کتب انبیاء معنی کرده اند.[۵] بر اساس تفسیر نمونه، کتاب زبور احکام شریعتی خاصی نداشته و آیین جدیدی نیاورده است.[۶]. در تفسیر نمونه، زبور دلیل برتری داوود بر دیگر پیامبران دانسته شده است.[۷] در این تفسیر همچنان ذکر شده که بخش هایی از زبور از تحریف مصون مانده اند.[۸]
زبور در روایات اسلامی[ویرایش]
در روایتی ابوذر غفاری از پیامبر اسلام نقل کرده است که زبور یکی از ۱۰۴ کتابی است که بر مردم جهان نازل گشته است.[۹] در صحیح بخاری، ابوهریره از محمد نقل کرده است که خواندن زبور بر داوود آسان گشته بود و چون به خادمانش می فرمود اسب ها را زین کنند؛ پیش از آن که اسب ها زین شود زبور را به پایان می برد.
تطبیق زبور با مزامیر[ویرایش]
برخی پژوهشگران زبور مذکور در قرآن را با مزامیر در عهد عتیق برابر دانسته اند. با این که مزامیر بیش تر به عنوان کتاب دعا و تسبیح شهرت دارد؛ زبور و مزامیر هر دو به داوود منسوب اند. در قرآن از زبور آورده شده است که بندگان نیکوکار خداوند وارث زمین خواهند شد. در مزامیر داوود، آیه ای با معنی مشابه آمده است:
زیرا که خداوند عدالت را دوست می دارد و بندگان صالح خود را رها نمی کند بلکه از ایشان نگهداری می کند زیرا که درخت شریران بریده خواهد شد. و صدیقان وارث زمین شده تا ابد در آن سکونت خواهند کرد؛ زیرا که زبانشان به حکمت گویاست.(مزامیر ۳۷:۲۹)
برخی نیز آیه قرآن در سوره انبیاء را با این بخش مزامیر تطبیق داده اند.
زیرا که شریران منقطع می شوند اما متوکلان به خداوند وارثان زمین خواهند شد. و متواضعان وارث زمین شده از سلامت بهره خواهند برد. شریر دندان های خویش بر او می فشارد، اما خداوند بر صدیقان متبسم است. (مزامیر ۳۸:۱۱)
آیات دیگری از مزامیر نیز مفهومی نزدیک با آنچه در قرآن آمده است دارند:
خداوند روزی صالحان را می داند و میراث ایشان زمین ابدی باشد که در زمان بلا خجل نشوند و در ایام قحطی سیر خواهند شد. این متبرکان خداوند زمین را به میراث می برند.(مزامیر ۳۸ ۹:۱۱)
برخی از علمای مسلمان که زبور را اشاره ای به کتب انبیای پیشین و نه فقط کتاب داوود می دانند، این آیه قرآن را با آیه مشابهی در سفر خروج برابر دانسته اند.
و بندگان خود ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و اسرائیل را به یاد آور چون که به ذات خود برای ایشان سوگند یاد کرده به ایشان گفتی که ذریه شما را چون ستاره های آسمان بسیار خواهم گردانید و تمامی زمینی که درباره اش گفتم به ذریه شما خواهم بخشید که تا ابد وارث آن باشند. (خروج ۳۲:۱۱)
با این حال در این مورد که مزامیر همان زبور است، اطمینان وجود ندارد. یهودیان و مسیحیان خود معترف اند که از ۱۵۰ مزمور در عهد عتیق، تنها ۷۱ یا ۷۳ مزمور را می توان به داوود نسبت داد و دیگر مزامیر در سالیان دیگر افزوده شده اند[۱۰][۱۱].
پانویس[ویرایش]
Jump up ↑ اعلام قرآن، ۳۴۶ و ۳۴۷
Jump up ↑ معارف و معاریف، ۳/۱۱۱۳
Jump up ↑ بحارالانوار، ۱۴/۳۳
Jump up ↑ المیزان ج۵ ص ۲۲۰
Jump up ↑ تفسیر الجلالین ۱۲:۲
Jump up ↑ تفسیر نمونه، ۴/۲۱۴
Jump up ↑ تفسیر نمونه، ۲۱/۱۶۱
Jump up ↑ تفسیر نمونه، ۱۳/۸۲۰
Jump up ↑ مجمع البیان ج ۱۰ ص ۴۷۶
Jump up ↑ قاموس کتاب مقدس، ۷۹۶-۸۰۰
Jump up ↑ تاریخ مختصر ادیان بزرگ، ۲۷۹و ۲۸۰
جستارهای وابسته[ویرایش]
زبور پهلوی
زبور مانی
زبور آل داوود
منابع[ویرایش]
فلیسین شاله. تاریخ مختصر ادیان بزرگ. ترجمهٔ منوچر خدایار محبی. تهران: انتشارات دانشگاه، ۱۳۴۶.
ناصر مکارم شیرازی. تفسیر نمونه. با همکاری جمعی از نویسندگان. چاپ دوازدهم. تهران: دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۹.
حسن بن فضل طبرسی. مجمع البیان. بهشتی احمد. چاپ هشتم. قم: فراهانی، ۱۳۶۹.
سمیح عاطف الزین. داستان پیامبران علیهم السلام در قرآن. ترجمهٔ علی چراغی. چاپ اول. تهران: ذکر، ۱۳۸۰. ISBN ۹۶۴۳۰۷۱۶۳۴.
عبدالرحمن بی ابی بکر سیوطی. تفسیرالجلالین. ویرایش محمد بن احمد جلال الدین. چاپ هشتم. بیروت: ذکر، ۱۳۸۰.
کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، ترجمه فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، تهران: اساطیر، ۱۳۷۹، ISBN ۹۶۴-۳۳۱-۰۶۸-X
[نمایش] ن ب و
شخصیّت ها و اَعلامِ قرآنی
رده ها: تاریخ یمن شبه جزیره عربستان کتاب های مقدس کتاب های یهودی متون اسلامی
همچنین
الزَبُورْ کان نظام کتابة مستخدم فی الیمن القدیم إلى جانب خط المسند والفرق بینهما أن الأخیر یتحدث عن شواهد وأحداث تاریخیة غا ...
پرنیان
زبور نام کتابی‌است که بر اساس قرآن و روایات اسلامی، بر داوود از پیامبران بنی‌اسرائیل نازل شده‌است. زبور به زبان عبری است و سراسر اندرز و دعا و مناجات با ایزد متعال و تجلیل مقام ربوبی است و پس از تورات نزول یافته‌است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود کتاب زبور   • زبور داود عليه السلام   • متن زبور   • کتاب ابراهیم   • معنی زبور   • کتاب نوح چیست   • زبور داود pdf   • مزامیر   • مفهوم زبور   • تعریف زبور   • معرفی زبور   • زبور چیست   • زبور یعنی چی   • زبور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زبور
کلمه : زبور
اشتباه تایپی : cf,v
آوا : zabur
نقش : اسم
عکس زبور : در گوگل

آیا معنی زبور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )